Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя; Рішення від 18.12.20183953/0/15-18
Документ v3953910-18, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2018

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

18.12.2018  № 3953/0/15-18

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

Відповідно до статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка здійснює повноваження, визначені вказаною статтею та статтею 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

Згідно із частиною другою статті 2 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя затверджує регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя зміни чи доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1 - 24.3 цього Регламенту.

Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя вносилися рішеннями Вищої ради правосуддя від 7 лютого 2017 року № 189/0/15-17, від 9 листопада 2017 року № 3654/0/15-17, від 1 лютого 2018 року № 295/0/15-18, від 6 лютого 2018 року № 368/0/15-18, від 14 червня 2018 року № 1856/0/15-18, від 16 серпня 2018 року № 2633/0/15-18, від 2 жовтня 2018 року № 3058/0/15-18.

Вища рада правосуддя, заслухавши Голову Вищої ради правосуддя Бенедисюка Ігоря Михайловича, у зв'язку з необхідністю врегулювання деяких процедурних питань, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", пунктом 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя, ВИРІШИЛА:

затвердити Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, що додаються.

Голова Вищої
ради правосуддя


І.М. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради
правосуддя
18.12.2018 № 3953/0/15-18

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої ради правосуддя

Доповнити Регламент новою главою такого змісту:

"Глава 23-2. Порядок здійснення Вищою радою правосуддя дисциплінарного провадження стосовно осіб, суб'єктом призначення яких є Вища рада правосуддя

23-2.1. Дисциплінарне провадження стосовно осіб, суб'єктом призначення яких є Рада, порушується за рішенням Ради.

23-2.2. Скарга на дії осіб, суб'єктом призначення яких є Рада, передається члену Ради, визначеному автоматизованою системою, для підготовки протягом десяти днів із моменту надходження скарги до Ради проекту рішення про порушення дисциплінарного провадження.

23-2.3. Питання про порушення дисциплінарного провадження розглядаються Радою на засіданні у пленарному складі.

23-2.4. Рада приймає рішення про порушення дисциплінарного провадження в порядку, визначеному пунктом 9.4 Регламенту.

У рішенні Ради зазначаються підстава для порушення дисциплінарного провадження, прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади особи, стосовно якої порушується дисциплінарне провадження, строк здійснення дисциплінарного провадження. Строк здійснення дисциплінарного провадження визначається з урахуванням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановленого законодавством.

23-2.5. Рішення Ради про порушення дисциплінарного провадження надсилається Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі - Комісія) для здійснення дисциплінарного провадження.

23-2.6. Рада на підставі пропозиції Комісії, з урахуванням пояснень особи, стосовно якої здійснювалося дисциплінарне провадження, в межах строку притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановленого законодавством, ухвалює рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження.

23-2.7. Рішення Ради щодо застосування дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження ухвалюється протягом 10 днів з моменту отримання пропозиції Комісії в порядку, визначеному пунктом 9.4 Регламенту.".

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору