Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

09.11.2017  № 3654/0/15-17

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

Згідно з частиною другою статті 2 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя затверджує регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя (далі - Регламент). Зміни чи доповнення до Регламенту затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1 - 24.3 цього Регламенту (пункт 24.6 Регламенту).

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 3 частини першої статті 131 Конституції України розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора.

Частиною десятою статті 78 Закону України "Про прокуратуру" передбачено, що особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до Вищої ради правосуддя за наявності дозволу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на таке оскарження.

Вища рада правосуддя, заслухавши інформацію заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича В.Е., у зв'язку з необхідністю врегулювання процедурних питань розгляду Вищою радою правосуддя скарги на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, направленої особою, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", пунктом 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя, ВИРІШИЛА:

внести зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя згідно з додатком.

Голова Вищої
ради правосуддя


І.М. Бенедисюк


Додаток
до рішення Вищої
ради правосуддя
09.11.2017 № 3654/0/15-17

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої ради правосуддя

1. Пункт 14.1 глави 14 Регламенту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до Ради за наявності дозволу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на таке оскарження".

2. Пункт 14.4 Регламенту викласти у такій редакції:

"Попередню перевірку скарги здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ, протягом розумного строку, але з урахуванням строку, який передбачений частиною четвертою статті 53 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" для розгляду скарги Радою".

3. Доповнити главу 14 Регламенту пунктами 14.14 та 14.15 такого змісту:

"14.14. Розгляд скарги особи, яка подала дисциплінарну скаргу, здійснюється в порядку, визначеному пунктами 14.2 - 14.13 Регламенту.

У разі подання такою особою скарги на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів без відповідного дозволу Комісії доповідач залишає скаргу без розгляду і повертає її скаржникові.

14.15. До прийняття Радою рішення по суті скарги прокурор або/та особа, яка подала скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, мають право відкликати подану скаргу. У такому разі Рада постановляє ухвалу про повернення скарги без розгляду. Ухвала про повернення скарги оскарженню не підлягає".

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}