Документ v3619910-18, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2018

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

27.11.2018  № 3619/0/15-18

Про внесення змін до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Відповідно до частини другої статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі - Комісія), яка утворюється відповідно до закону.

Комісія здійснює повноваження відповідно до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17, зі змінами, внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 24 липня 2018 року № 2416/0/15-18.

Згідно із вказаним Положенням до повноважень Комісії належить, зокрема, розроблення типових вимог до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя.

Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 448.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 835 до цих Типових вимог внесено зміни, якими передбачено, зокрема, спеціальні вимоги щодо освіти, досвіду роботи та знання спеціального законодавства (пов’язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця).

Заслухавши члена Вищої ради правосуддя Малашенкову Т.М., керуючись статтею 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 29, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя ВИРІШИЛА:

1. Підпункт 1 пункту 7 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя виключити.

2. Рішення Вищої ради правосуддя від 5 грудня 2017 року № 3918/0/15-17 «Про затвердження Типових вимог до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя» вважати таким, що втратило чинність.

Голова Вищої
ради правосуддя


І.М. Бенедисюк

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору