Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 29.04.20143304-05/13587-08
Документ v3587731-14, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.04.2014  № 3304-05/13587-08


Управлінню капітального будівництва
Херсонської облдержадміністрації
просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції акушерсько-гінекологічного корпусу під перинатальний центр Херсонської обласної клінічної лікарні в м. Херсоні (оголошення № 215522 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 16.12.2013 № 99(842)), яка проведена Управлінням капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 10.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 10.02.2014 № 3304-05/4559-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Абзацом другим пункту 5 Інструкції, затвердженої Наказом № 922, передбачено, що якщо закупівля здійснюватиметься за рахунок коштів кількох різних джерел фінансування, указуються всі джерела фінансування та орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного джерела фінансування.

Водночас у колонці 3 річного плану закупівель Замовника на 2013 рік, затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.12.2013 № 13, не зазначено орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного джерела фінансування.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції акушерсько-гінекологічного корпусу під перинатальний центр Херсонської обласної клінічної лікарні в м. Херсоні оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.12.2013 № 1.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.01.2014 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:


п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Таврія Проект Інжиніринг Компані"

49550169,11

2

ТОВ "Тавріяінвест"

51804773,00

Пунктом 5 "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника" (далі - пункт 5 додатка 1) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник повинен надати в складі пропозиції конкурсних торгів довідку, складену у довільній формі, що містить відомості про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України. У разі якщо будівельні машини та механізми орендовані, додати до даної форми завірені копії договорів оренди.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Тавріяінвест" надано довідку від 15.01.2014 № 132 про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідного для виконання робіт з реконструкції акушерсько-гінекологічного корпусу під перинатальний центр Херсонської обласної клінічної лікарні в м. Херсоні, в якій указано зокрема орендовані автомобілі ГАЗ-3307, ЗИЛ-ММЗ, ЗИЛ-131, КРАЗ 256, КРАЗ 255, КРАЗ 6444.

Крім того, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Тавріяінвест" надано, зокрема копію договору оренди та додатка до договору оренди від 07.12.2011, укладеного з фізичною особою Бойко Д. М. на оренду, зокрема ГАЗ-3307 (2 од.), ЗИЛ-131, ЗИЛ-ММЗ, КРАЗ 255, КРАЗ 256 та КРАЗ 6444 відповідно.

Водночас слід зауважити, що відповідно до частини другої статті 799 Цивільного кодексу України договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства, у тому числі Цивільному кодексу України.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційним критеріям має базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Ураховуючи, що наданий ТОВ "Тавріяінвест" договір оренди транспортних засобів, укладений з фізичною особою, не містить нотаріального посвідчення, можна вважати, що вищевказаний учасник не відповідає кваліфікаційному критерію, а саме "наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України" у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника 27.01.2014 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Таврія Проект Інжиніринг Компані" та ТОВ "Тавріяінвест", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Таврія Проект Інжиніринг Компані", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі робіт з реконструкції акушерсько-гінекологічного корпусу під перинатальний центр Херсонської обласної клінічної лікарні в м. Херсоні, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 Замовником не враховано вимоги Інструкції, затвердженої Наказом № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Тавріяінвест" не відповідає вимогам пункту 5 додатка 1 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю робіт з реконструкції акушерсько-гінекологічного корпусу під перинатальний центр Херсонської обласної клінічної лікарні в м. Херсоні, за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку

Л. Дудник

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору