Про розгляд звернення щодо ставок єдиного податку
Держкомпідприємництво; Лист від 23.03.20103557
Документ v3557563-10, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
23.03.2010 N 3557
М.А.А.
а/с 85, м. Київ, 01030

Про розгляд звернення

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваше звернення від 28.01.2010 щодо деяких
питань застосування спрощеної системи оподаткування та в межах
компетенції повідомляє наступне.
Щодо невстановлення ставок єдиного податку
Статтею 2 Указу Президента України від 03.07.98 N 727
( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727)
встановлено, що ставка єдиного податку для суб'єктів малого
підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за
місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не
може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.
Місцева рада відповідно до своїх повноважень встановлює
ставки єдиного податку на той чи інший вид діяльності, у межах
встановлених Указом N 727 ( 727/98 ), залежно від економічної
значимості виду діяльності для розвитку свого регіону та його
специфіки.
Під час встановлення розміру ставки єдиного податку органи
місцевого самоврядування, зважаючи на різноманітність видів
діяльності, що можуть здійснюватись суб'єктами підприємницької
діяльності, не можуть враховувати всі види підприємницької
діяльності, які мають намір здійснювати підприємці у певному
регіоні.
Практика застосування положень Указу N 727 ( 727/98 )
свідчить про те, що у більшості випадків місцеві ради, з метою
більш повного охоплення видів діяльності, що здійснюють суб'єкти
спрощеної системи оподаткування, при встановленні ставок єдиного
податку окремо виділяють такий вид діяльності, як "інші види
діяльності".
Якщо міською радою встановлено ставку єдиного податку на
"інші види діяльності", то Ви маєте можливість сплачувати єдиний
податок у визначеному порядку за ставкою, встановленою для "інших
видів діяльності". При цьому у Свідоцтві повинні бути зазначені
всі види діяльності, якими займається суб'єкт малого
підприємництва протягом дії цього Свідоцтва ( z0752-99 ).
У разі, якщо для певного виду діяльності місцевою радою не
встановлено ставку єдиного податку, то органи державної податкової
служби мають підстави у відмові видачі Свідоцтва про сплату
єдиного податку ( z0752-99 ).
При цьому, суб'єкт підприємницької діяльності має право
звернутися до відповідної місцевої ради щодо встановлення ставок
єдиного податку на той вид діяльності, який має намір здійснювати
такий суб'єкт.
Щодо максимальної ставки єдиного податку
Відповідно до статті 2 Указу N 727 ( 727/98 ) ставка єдиного
податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб
встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації
залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень
та більше 200 гривень на місяць.
При цьому, у разі, коли фізична особа - суб'єкт малого
підприємництва здійснює декілька видів підприємницької діяльності,
для яких установлено різні ставки єдиного податку, то таким
суб'єктом придбавається одне Свідоцтво ( z0752-99 ) і сплачується
єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки
єдиного податку.
Аналогічні норми зазначені у пункті 3 наказу Державної
податкової адміністрації України від 29.10.99 N 599 ( z0752-99 )
"Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку", якщо
платник єдиного податку здійснює кілька видів підприємницької
діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, то
ним придбавається одне Свідоцтво ( z0752-99 ) і сплачується єдиний
податок за більшою ставкою за цими видами діяльності, встановленою
місцевою радою за місцем його державної реєстрації як суб'єкта
підприємницької діяльності незалежно від того, здійснює він
підприємницьку діяльність на всій території України чи лише за
місцем державної реєстрації.
Тобто, на види діяльності, які планує здійснювати суб'єкт
підприємницької діяльності, встановлено різні ставки єдиного
податку, то у Свідоцтві про сплату єдиного податку ( z0752-99 )
зазначається максимальна ставка єдиного податку.
Щодо правомірності дій органів державної податкової служби
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) встановлено, що органи
державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Згідно з Положенням про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 667 ( 667-2007-п ),
Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим органом з питань
державної регуляторної політики, державної реєстрації,
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської
діяльності.
Надання роз'яснень щодо правомірності дій посадових осіб
державної податкової служби не відносяться до компетенції
Держкомпідприємництва.
Відповідно до статті 13 Закону України від 04.12.90 N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" посадові
особи органів державної податкової служби зобов'язані
дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних
актів, прав та інтересів громадян, підприємств, установ,
організацій, які охороняються законом, забезпечувати виконання
покладених на органи державної податкової служби функцій та повною
мірою використовувати надані їм права. За невиконання або
незалежне виконання посадовими особами органів державної
податкової служби своїх обов'язків вони притягаються до
дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної
відповідальності згідно з чинним законодавством.
Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової
служби та їх посадових осіб, на підставі статті 14 вищезазначеного
Закону ( 509-12 ), можуть бути оскаржені суб'єктом господарювання
у встановленому законом порядку.
З огляду на зазначене, висновок в частині визначення
правомірності (неправомірності) рішень або дій посадових осіб
державної податкової служби може бути наданий під час розгляду
цього питання у судовому порядку.
Заступник Голови М.Приступавгору