Щодо деяких питань застосування принципу мовчазної згоди
Держкомпідприємництво; Лист від 22.03.20103538
Документ v3538563-10, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
22.03.2010 N 3538

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянуто Ваш лист ... щодо надання роз'яснення
стосовно деяких питань застосування принципу мовчазної згоди та
повідомляється наступне.
Згідно зі статтею 674 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
відповідність товару вимогам законодавства підтверджується
способом та в порядку, встановленими законом та іншими
нормативно-правовими актами.
Правові та організаційні засади підтвердження відповідності
продукції та засади розроблення і застосування національних
стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності
регулюється Законами України "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ) та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" ( 3164-15 ).
Відповідно до статті 1 Закону України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ) сертифікат відповідності - документ,
який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління
якістю, системи екологічного управління, персонал відповідає
встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного
документа, визначеного законодавством.
Таким чином, наведене дає підстави стверджувати, що
сертифікат відповідності, по своїй суті, засвідчує лише
відповідність чи невідповідність певним стандартам чи окремим
нормативно-правовим актам, а тому не має ознак документа
дозвільного характеру.
Враховуючи вищенаведене, на думку Комітету, відносини у сфері
підтвердження відповідності не підпадають під дію Закону України
"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ) (далі - Закон України про дозвільну систему).
Також повідомляємо, що згідно з пунктом 1 Положення про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.2007 N 667 ( 667-2007-п ), Держкомпідприємництво
є спеціально уповноваженим органом з питань державної регуляторної
політики, державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи
у сфері господарської діяльності.
Пунктом 12 зазначеного вище Положення ( 667-2007-п )
передбачено, що Держкомпідприємництво здійснює свої повноваження
безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також через
підприємства, установи та організації, що належать до сфери
управління Комітету.
Так, у разі виникнення додаткових питань або необхідності
оперативного отримання консультацій, Ви можете звертатись до
представництва Держкомпідприємництва у Миколаївській області, за
адресою: вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54027.
Заступник Голови Г.М.Яцишинвгору