Щодо розміщення ломбардів
Мінрегіон України; Лист від 28.03.20147/14-3505
Документ v3505858-14, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2014

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.03.2014  № 7/14-3505
Державній службі України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Копія:


Повному товариству "Ломбард
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Центр-кредит"
і компанія

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуло звернення Повного товариства "Ломбард Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр-кредит" і компанія, яке надійшло листом від 14.03.2014 № 2234/0/20-14 від Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 14.03.2014 № 2234/0/20-14 щодо розміщення ломбардів та з питань компетенції повідомляє.

Міністерством розроблено державні будівельні норми ДБН В.2.2-11-2002 "Підприємства побутового обслуговування", які поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будівель та приміщень підприємств побутового обслуговування, зокрема ломбардів. Зазначений норматив встановлює основні вимоги до об'ємно-планувальних, конструктивних рішень, а також до інженерного обладнання цих об'єктів.

Так, згідно з розділом 2 ДБН В.2.2-11-2002 висоту поверху приймають, як правило, 3,3 м, площа приміщень для відвідувачів у ломбарді повинна становити не менше 6 м-2, площа приміщень комор не менше 35 м-2 на приймальника замовлень тощо.

Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення (стаття 11 Закону України "Про будівельні норми").

Розміщення ломбардів не може здійснюватись згідно до положень Порядку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності, який затверджено наказом Мінрегіону від 21.10.2011 № 244, який зареєстровано в Мін'юсті 22.11.2011 № 1330/20068.

Згідно із Положенням, затвердженим Указом Президента України від 31.05.2011 № 633/2011, Міністерство формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, зокрема створює нормативну базу з проектування і будівництва об'єктів різного призначення.

Звертаємо увагу, що роз'яснення положень нормативно-правових актів з оцінки нерухомого майна не відносяться до повноважень Мінрегіону України.

З питань тлумачення термінів, визначених у Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, пропонуємо звернутись до Держстандарту України, наказом якого від 17.08.2000 № 507 затверджено і введено в дію зазначений документ.

Заступник Міністра

Д.В. Ісаєнко

{Текст взято з сайту Держпідприємництва України http://www.dkrp.gov.ua}вгору