Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 10.12.20133303-06/43498-12
Документ v3498731-13, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.12.2013 № 3303-06/43498-12


Державному спеціалізованому
підприємству "Чорнобильська АЕС"
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1,
м. Славутич, Київська обл., 07101

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуги із приймання і захоронення некондиціонованих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів, яку проводить державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (далі - Замовник) (оголошення № 192191 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" № 89(832) від 11.11.2013) за процедурою "закупівля в одного учасника" у державного спеціалізованого підприємства "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

I. Дата початку здійснення моніторингу 13.11.2013.

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення від 13.11.2013 № 3303-06/39841-12).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника послуги із приймання і захоронення некондиціонованих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.10.2013 № 202.

У пункті 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі - обґрунтування) вказано, що умовою для застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 2 частини другої статті 39 Закону, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

У пункті 7 обґрунтування зазначено, що документами, які підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника є ліцензія серії ЕО № 000953, видана державному спеціалізованому підприємству "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами" 20.04.2011 Державною інспекцією ядерного регулювання України, експертний висновок - лист Державної інспекції ядерного регулювання України від 24.01.2013 № 24-18/579, Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами", Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів НП 306.2.02/1.004-98.

У пункті 6 обґрунтування вказано, що причинами та обставинами, якими керувався Замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, стало те, що необхідність захоронення ТРВ обумовлена вимогами підпункту 3.2.2 та пункту 6 Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів НП 306.2.02/1.004-98.

У відповідності з вимогами статті 12 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.95 № 255/95-ВР (із змінами) захоронення радіоактивних відходів здійснюють лише спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами за наявності відповідної ліцензії, виданої у встановленому законодавством порядку. Взаємовідносини між підприємствами, на яких утворюються радіоактивні відходи, і спеціалізованими підприємствами по поводженню з радіоактивними відходами будуються на договірних засадах відповідно до законодавства.

На території зони відчуження захоронення некондиціонованих ТРВ (твердих сипучих та дрібних РАВ, які надходять навалом у спецавтотранспорті) здійснюється на ПЗРВ "Буряківка", оператором якого є державне спеціалізоване підприємство "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами", що має ліцензію Держатомрегулювання на право провадження діяльності з експлуатації сховищ для захоронення некондиціонованих радіоактивних відходів.

Згідно з експертним висновком Держатомрегулювання ДСП "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами" є єдиним підприємством, що може приймати на захоронення некондиціоновані РАВ від ДСП ЧАЕС.

На підставі вищезазначеного Замовник вважає доцільним застосувати процедуру закупівлі послуг з приймання і захоронення низько- та середньоактивних твердих некондиціонованих радіоактивних відходів в одного учасника - державного спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами та дезактивації "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Зазначені у пункті 6 обґрунтування причини та обставини, якими керувався Замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, підтверджуються змістом вищевказаного листа Держатомрегулювання від 24.01.2013 № 24-18/579.

Таким чином, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі у одного учасника (державного спеціалізованого підприємства "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами") послуги із приймання і захоронення некондиціонованих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів у зв'язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами опрацьованих копій матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 39 Закону.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору