Щодо надання інформації стосовно технічних регламентів
Держспоживстандарт України; Лист, Перелік від 30.12.200913488-1-4/17
Документ v3488609-09, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
30.12.2009 N 13488-1-4/17
Державна митна служба
України

Щодо надання інформації
стосовно технічних регламентів

З метою недопущення ввезення на територію України продукції
(товару), яка не відповідає вимогам, встановленим законодавством
або нормативними документами, чинними в Україні, надсилаємо для
керівництва в роботі таке: орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою
Кабінету Міністрів України 27.08.2008 N 761 ( 761-2008-п ) "Про
затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального
захисту" та спільним наказом Держгірпромнагляду та
Держспоживстандарту від 12.12.2008 N 469/278 "Про затвердження
спільних дій з впровадження Технічного регламенту засобів
індивідуального захисту" повинна супроводжуватися декларацією про
відповідність; орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 856 ( 856-2008-п )
"Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на
газоподібному паливі" та спільним наказом Держспоживстандарту та
Мінпромполітики від 18.11.2008 N 405/769 ( v405_609-08 ) "Про
затвердження Плану спільних дій з остаточного впровадження
Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному
паливі" повинна супроводжуватися декларацією про відповідність; орієнтовний перелік продукції, яка згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 787 ( 787-2008-п )
"Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного
споживання електроенергії холодильними приладами" повинна
супроводжуватися декларацією про відповідність; копію наказу Держспоживстандарту від 17.02.2009 N 73
( v0073609-09 ) "Про затвердження Рекомендацій з застування
Технічного регламенту максимально дозволеного споживання
електроенергії холодильними приладами" (із змінами, внесеними
наказом Держспоживстандарту від 23.12.2009 N 470).
Одночасно інформуємо, що роз'яснення, надані листом
Держспоживстандарту від 05.11.2009 N 11505-1-4/17 ( v4_17609-09 ),
в частині, що стосується можливості використання суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності сертифікатів відповідності
(свідоцтв про визнання відповідності) для митного оформлення
продукції, не застосовуються до продукції, яка є об'єктом
Технічного регламенту максимально дозволеного споживання
електроенергії холодильними приладами. Тобто, зазначена продукція
для її митного оформлення має супроводжуватись одночасно і
декларацією про відповідність і сертифікатом відповідності
(свідоцтвом про визнання відповідності).
Голова Л.В.Лосюк

Додаток
до листа Держспоживстандарту
України
30.12.2009 N 13488-1-4/17

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27.08.2008 N 761
( 761-2008-п )

------------------------------------------------------------------ | Назва продукції | Код ДКПП |Код за УКТЗЕД| | | |( 2371б-14 | | | | 2371в-14, | | | | 2371г-14 ) | |---------------------------------------+----------+-------------| |1. Рукавички садові, наперстки тощо для| 18.24.13 | 4015 | |захисту від незначної механічної дії | 25.13.60 | 4203 | | | | 6116 | | | | 6216 | |---------------------------------------+----------+-------------| |2. Рукавички для захисту від впливу | 25.13.60 | 4015 | |розчинів мийних засобів | | 4203 | |---------------------------------------+----------+-------------| |3. Шоломи, рукавички, взуття, одяг тощо| 18.24.13 | 4015 | |для захисту від слабких ударів та | 18.24.32 | 4203 | |вібрації | 18.24.43 | 6116 | | | 19.30.12 | 6216 | | | 19.30.13 | 6401 - 6405 | | | 25.13.60 | 6503 | | | 25.24.25 | 6505 | | | | 6506 | |---------------------------------------+----------+-------------| |4. Рукавички, фартухи тощо для захисту | 18.21.30 | 4015 | |від температурного впливу при взаємодії| 18.24.13 | 4203 | |з поверхнями, нагрітими до температури,| 25.13.60 | 6116 | |що не перевищує 50 град.С, і | 26.82.11 | 6216 | |нешкідливого механічного впливу | | 6211 | |---------------------------------------+----------+-------------| |5. Головні убори для захисту від впливу| 18.24.43 | 6503 | |погодних умов, крім тих, що | | 6505 | |призначаються для використання | | 6506 | |приватними особами з метою захисту від | | | |впливу несприятливих атмосферних умов | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |6. Одяг сезонний для захисту від впливу| 18.21.11 |4304 00 00 00| |погодних умов, крім того, що | 18.21.12 | 6101 | |призначається для використання | 18.21.21 | 6102 | |приватними особами з метою захисту від | 18.21.22 | 6201 - 6204 | |впливу несприятливих атмосферних умов | 18.21.30 | 6210 | | | 18.24.32 | 6211 | |---------------------------------------+----------+-------------| |7. Взуття для захисту від впливу | 19.30.11 | 6401 - 6405 | |погодних умов, крім того, що | 19.30.31 | | |призначаються для використання | 19.30.32 | | |приватними особами з метою захисту від | | | |впливу несприятливих атмосферних умов | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |8. Окуляри для захисту від сонячного | 33.40.12 | 9004 10 | |світла | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |9. Головні убори, каски захисні, шоломи| 18.24.43 | 6503 | |та щитки шоломів (у т.ч. для | 25.24.25 | 6505 | |мотоциклістів) для захисту голови від | | 6506 | |механічного діяння, тепла або вогню, | | | |агресивних середовищ, контакту з | | | |небезпечними речовинами, електричного | | | |струму, підвищеної видимості | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |10. Окуляри захисні, щитки захисні | 33.40.12 | 3926 | |лицьові для захисту органів зору та | | 9004 | |обличчя | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |11. Лицьові маски, апаратура дихальна | 33.10.16 | 6210 | |для захисту дихальних шляхів від | | 6307 | |твердих і рідких аерозолів, | | 9020 00 | |подразнювальних речовин, токсичних і | | | |радіоактивних газів та ті, що | | | |забезпечують повну ізоляцію та їх | | | |змінні фільтри, водолазне спорядження | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |12. Протишумові навушники, вкладиші, | 25.24.2 | 3923 | |шоломи для захисту від шкідливого шуму | 25.24.25 | 6506 | |---------------------------------------+----------+-------------| |13. Пояси запобіжні, пояси рятувальні, | 17.40.25 | 4203 | |карабіни, мотузки рятувальні, рукава | 17.52.11 | 5607 | |(у т.ч. пожежні) для захисту від | 28.73.11 | 5909 | |падіння з висоти | 28.75.25 | 6307 | | | | 6812 | |---------------------------------------+----------+-------------| |14. Рукавички для захисту від впливу | 18.24.13 | 3926 | |низьких температур, тепла або вогню, | 18.24.3 | 6116 | |механічних ударів, порізів, проколів, | 25.13.60 | 6216 | |агресивних середовищ, хімічних речовин | | 6812 | |та іонізуючого випромінювання, контакту| | | |з небезпечними речовинами, електричного| | | |струму | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |15. Одяг захисний для захисту від | 18.21.11 | 4304 | |впливу низьких температур, тепла або | 18.21.12 | 6101 | |вогню, механічних впливів та загальних | 18.21.21 | 6102 | |забруднень, агресивних середовищ, | 18.21.22 | 6201 - 6204 | |хімічних речовин та іонізуючого | 18.21.30 | 6210 | |випромінювання, контакту з небезпечними| 18.24.12 | 6211 | |речовинами, електричного струму, | 18.24.32 | 9020 | |підвищеної видимості | 26.82.11 | | |---------------------------------------+----------+-------------| |16. Взуття для захисту від впливу | 19.30.11 | 6401 - 6405 | |низьких температур, тепла або вогню, | 19.30.31 | | |механічних впливів та загальних | 19.30.32 | | |забруднень, агресивних середовищ, | | | |хімічних речовин та іонізуючого | | | |випромінювання, контакту з небезпечними| | | |речовинами, електричного струму | | | |---------------------------------------+----------+-------------| |17. Аварійне спорядження | 18.21.3 | 6210 | | | 18.24.32 | 9020 | |---------------------------------------+----------+-------------| |18. Засоби підтримання на воді, в тому | 17.40.22 | 6307 | |числі рятувальні жилети | 17.40.25 | | |---------------------------------------+----------+-------------| |19. Матеріали, з яких виготовляються | 19.10.20 | 4104 | |засоби захисту | 17.20.10 | 5111 - 5113 | | | 17.20.20 | 5208 - 5212 | | | 17.20.40 | 5309 | | | 17.40.22 | 5310 | | | 17.52.11 | 5602 | | | 17.54.2 | 5603 | | | | 5903 | | | | 6812 | ------------------------------------------------------------------

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам
Технічного регламенту приладів,
що працюють на газоподібному паливі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 N 856
( 856-2008-п )

------------------------------------------------------------------ | Назва продукції | Код ДКПП |Код за УКТЗЕД| | | |( 2371в-14, | | | | 2371г-14 ) | |-------------------------------------+------------+-------------| |1. Котли опалювальні водогрійні | 28.22.12 |7321 81 8403 | |газові чавунні, стальні та | | | |комбіновані, транспортабельні | | | |автоматизовані котельні на їх | | | |базі, що працюють на газовому | | | |паливі | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |2. Апарати, що працюють на | 29.72.12 | 7321 81 | |газовому паливі: | 29.72.14 |7321 90 00 00| |- водонагрівальні проточні газові | 29.72.20 |8419 11 00 00| |побутові; | |8419 19 00 00| |- ємкісні газові побутові; | | | |- опалювальні на газоподібному | | | |паливі; | | | |- побутові конвективні (каміни) | | | |опалювальні газові; | | | |- комбіновані | | | |(опалювально-варочні); | | | |- опалювальні газові побутові з | | | |водяним контуром | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |3. Печі та апарати опалювальні та | 29.21 | 7321 11 | |опалювально-варочні, що працюють | | 7321 81 | |на газовому паливі | |8417 20 90 00| | | |8419 31 00 00| | | |8419 32 00 00| | | | 8419 39 | |-------------------------------------+------------+-------------| |4. Печі хлібопекарські та | 29.21 | 8417 20 | |кондитерські, що працюють на | 29.53.15 | | |газовому паливі | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |5. Печі та горни для випалювання, | 29.21 |8417 20 90 00| |сушки, спалювання сміття або | 29.53 | 8417 80 | |іншого термічного оброблення, що | |8419 31 00 00| |працюють на газовому паливі | |8419 32 00 00| | | | 8419 39 | |-------------------------------------+------------+-------------| |6. Сушарки, що працюють на | 29.21 |8419 31 00 00| |газовому паливі | 29.53 |8419 32 00 00| | | 29.72.13 | 8419 39 | |-------------------------------------+------------+-------------| |7. Пальники з автоматикою безпеки | 29.21.11 | 8416 20 | |та регулювання, що працюють на | | | |газовому паливі. | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |8. Пальники інфрачервоного | 29.21.11 | 8416 | |випромінювання, що працюють на | | | |газовому паливі; обігрівачі | | | |інфрачервоні, каталітичні, що | | | |працюють на газовому паливі | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |9. Пальники газові ручні, що | 29.21.11 | 8468 | |працюють на газовому паливі | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |10. Лампи паяльні газові |28.62.30.830|8205 60 00 00| |-------------------------------------+------------+-------------| |11. Лампи газові освітлювальні | 29.21.11 |9505 50 00 00| |-------------------------------------+------------+-------------| |12. Радіатори та повітронагрівачі | 29.72.12 | 7322 90 | |що працюють на газовому паливі | 29.72.13 | | |-------------------------------------+------------+-------------| |13. Плити побутові, що працюють | 29.72.11 | 7321 11 | |на газовому паливі | |7321 81 8516 | |Плити комбіновані газоелектричні, | | | |що працюють на газовому паливі | | | |Плити і тагани газові портативні | | | |та туристські, що працюють на | | | |газовому паливі | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |14. Плити для закладів | 29.72.11 | 7321 11 | |ресторанного господарства, що | | 8417 20 | |працюють на газовому паливі | | 8419 81 | |Плити комбіновані газоелектричні | | 8514 | |для підприємств громадського | |8516 60 59 00| |харчування | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |15. Тостери, грилі, грилі з | 29.72.11 | 7321 11 | |рожном, ростери, шашличниці, шафи | | 8417 20 | |для смаження, шафи | | 8419 81 | |пароконвекційні, контактні грилі, | | 8514 10 | |лава-грилі, вафельниці, | | 8516 60 | |сковороди перекидні, жаровні, | | 8516 79 | |марміти, фритюрниці, що працюють | | | |на газовому паливі, та | | | |комбіновані газоелектричні | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |16. Прилади мікроклімату, що | 29.72.12 | 7322 90 | |працюють на газовому паливі, та | 29.72.13 | 8415 | |комбіновані: - кондиціонери, | | | |комбіновані прилади типу | | | |кондиціонер/охолоджувач/обігрівач | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |17. Теплогенератори, підігрівачі | 29.72.12 | 7322 90 | |повітря, що працюють на | 29.72.13 | | |природному газі, та комбіновані | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |18. Обладнання для опалювання | 29.72.12 | 7322 90 | |теплиць, що працює на газовому | 29.72.13 | 8516 29 | |паливі, та комбіноване | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |19. Обладнання для приготування |29.21.12.900| 7321 | |продуктів харчування, для | 29.72.11 | 8419 81 | |приготування гарячих напоїв або | | 8438 | |приготування чи розігрівання їжі, | | 8514 | |що працює на газовому паливі, та | |8516 60 59 00| |комбіноване Обладнання | |8516 60 90 00| |технологічне для харчової | | 8516 79 | |промисловості, підприємств | |8516 79 70 00| |торгівлі, закладів ресторанного | | | |господарства та харчоблоків, що | | | |працює на газовому паливі, та | | | |комбіноване | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |20. Машини пральні, що працюють | 29.54.22 | 8450 | |на газовому паливі | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |21. Пристрої запобіжні, | 29.13 | 8421 21 | |контрольні чи регулювальні і | 29.13.1 | 8421 23 | |вузли (у тому числі | 29.13.11 | 8421 29 | |енергозалежні), призначені для | 29.13.13 |8421 31 90 00| |використання у складі приладів, |33.20.70.150| 8421 39 | |що працюють на газовому паливі, |33.20.70.190|848110-848140| |чи під час їх складання, що | | 8481 80 | |реалізуються в торговельній | |8481 90 00 00| |мережі: | |9031 49 00 00| |-регулятори тиску газу, в тому | | 9032 10 | |числі комбіновані; | | 9032 20 | |-арматура запірна та регулююча | | 9032 81 | |для систем газопостачання (крани, | | 9032 89 | |клапани, вентилі, фільтри, | | 9032 90 | |затвори та інша регулююча та | | | |запірна арматура для природного | | | |та скрапленого газів); | | | |- прилади та апаратура для | | | |автоматичного регулювання та | | | |керування; | | | |-термостати механічні для | | | |газовикористовуючого обладнання; | | | |- автоматика регулювання та | | | |безпеки; | | | |- контрольні або вимірювальні | | | |прилади | | | |-------------------------------------+------------+-------------| |22. Пластини, листи, стрічки, | 25.13.20 | 4005 10 | |смуги, діафрагми та прокладки | 25.13.4 | 4005 91 | |гумові, призначені для | 25.13.7 | 4005 99 | |використання у складі приладів, | | 4006 90 | |що працюють на газовому паливі, | | | |чи під час їх складання, що | | | |реалізуються в торговельній мережі | | | ------------------------------------------------------------------

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам
Технічного регламенту максимально дозволеного споживання
електроенергії холодильними приладами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.09.2008 N 787
( 787-2008-п )

------------------------------------------------------------------ | Назва продукції | Код ДКПП |Код за УКТЗЕД| | | |( 2371г-14 ) | |---------------------------------------+----------+-------------| |3.1. Побутові холодильні прилади з | 29.71.11 | 8418 10 | |живленням від мережі змінного струму: | | 8418 21 | |- холодильники; | |8418 29 00 00| |- морозильники; | | 8418 30 | |- комбіновані холодильники-морозильники| | 8418 40 | ------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору