Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 27.01.20143303-05/3134-07
Документ v34-0731-14, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.01.2014  № 3303-05/3134-07


Державному агентству з інестицій
та управління національними
проектами України
вул. Цитадельна, 7-а, м. Київ, 01015

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти фінансових послуг для реалізації другого етапу Національного проекту "Відкритий світ" в частині технічного забезпечення шкіл навчальним обладнанням (послуги щодо надання кредитів банківськими установами) (оголошення № 231417 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.12.2013 № 99/7(842/7) Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Замовник) за процедурою закупівлі в одного учасника у публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" (далі - ПАТ "Укргазбанк").

I. Дата початку здійснення моніторингу: 17.01.2014.

II. Вид моніторингу: за обґрунтованим зверненням замовника (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 17.01.2014 № 3303-05/1599-07).

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника фінансових послуг для реалізації другого етапу Національного проекту "Відкритий світ" в частині технічного забезпечення шкіл навчальним обладнанням (послуги щодо надання кредитів банківськими установами) оформлене протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 18.12.2013 № 27.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі - обґрунтування) Замовника умовою застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних із забезпеченням продуктами нафтопереробки рідкими спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Відповідно до пункту 7 обґрунтування документами, що підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі, є доручення Президента України від 11.09.2013 № 1-1/2360; постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 404; лист ПАТ АБ "Укргазбанк" від 18.10.2013 № 14212/8108/2013; експертний висновок ПАТ АБ "Укргазбанк" від 18.10.2013 року № 14212/8107/2013 по Проекту; лист Мінекономрозвитку від 01.11.2013 року № 3932-05/38080-07; затверджений Віце-прем'єр-міністром України Вілкулом О.Ю. пакет документів по Проекту (Резолюція від 06.11.2013 № 43860/1/1-13); витяг з протоколу засідання фінансово-кредитної ради від 17.12.2013 року; постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 913 щодо затвердження умов надання державної гарантії.

Згідно з пунктом 6 обґрунтування з метою реалізації другого етапу Національного проекту "Відкритий світ" у частині технічного забезпечення загальноосвітніх шкіл навчальним обладнанням (далі - Проект), затвердженого п. 233 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 (далі - Національний план дій на 2013 рік), Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект) необхідно здійснити закупівлю навчального обладнання.

Відповідно до п. 233.1 Національного плану дій на 2013 рік Проект повинен бути впроваджений у 2013 році, а саме: у вересні 2013 року.

Своїм Дорученням від 11.09.2013 року № 1-1/2360 (п. 1) Президент України доручив Прем'єр-міністру України забезпечити ужиття в установленому порядку заходів для забезпечення фінансування реалізації Проекту відповідно до обґрунтованих потреб в термін до 30 вересня 2013 року.

Для фінансування Проекту віце-прем'єр-міністром Вілкулом О.Ю. затверджено (погодження від 05.09.2013 № 33553/1/1-13) механізм отримання держгарантій та відповідні документи по Проекту відповідно до Порядку залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 404.

Замовником були вжиті всі необхідні заходи для вчасного проходження необхідних етапів розгляду Проекту відповідно до вищезгаданого Порядку.

Разом з тим рішення про підтримку Проекту та умови надання державних гарантій для впровадження використання коштів на вказану закупівлю прийнято на засіданні фінансово-кредитної ради лише 17 грудня 2013 року (протокол засідання фінансово-кредитної ради проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії, від 17.12.2013).

Основною процедурою закупівлі є відкриті торги. Разом з тим проведення основної процедури закупівлі відкритих торгів згідно з мінімальними розрахунками займе близько 2,5 місяців (2 тижні - публікація оголошення про проведення торгів, 30 днів - строк для підготовки та подання пропозицій конкурсних торгів, 1-2 дні - вивчення пропозицій та визначення переможця (згідно Закону - 20 робочих днів), 3 робочих дні - публікація повідомлення про акцепт, 14 днів - мінімальний строк, який необхідно витримати з дати публікації повідомлення про акцепт, та по закінченню якого замовник може укладати договір про закупівлю (згідно з Законом на укладення договору відводиться 30 днів), 6-7 днів - публікація оголошення про результати, звіт про результати процедури закупівлі - у день публікації оголошення про результати). Тобто, можливість укласти договір про закупівлю фінансових послуг (послуги щодо надання кредитів банківськими установами), код ДК 016:2010 - 64.19.2, з'явиться лише у 2014 році, що у свою чергу унеможливить впровадження Проекту у 2013-2014 навчальному році взагалі, оскільки Порядок стосується виключно отримання державних гарантій в 2013 році.

Слід зазначити, що умови надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами за запозиченням, що залучається для реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Реалізація II етапу Національного проекту "Відкритий світ" у частині технічного забезпечення шкіл навчальним обладнанням" затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 913 "Деякі питання реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Реалізація II етапу Національного проекту "Відкритий світ" у частині технічного забезпечення шкіл навчальним обладнанням.

Ураховуючи вищезазначені обставини, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника послуг для реалізації другого етапу Національного проекту "Відкритий світ" в частині технічного забезпечення шкіл навчальним обладнанням (послуги щодо надання кредитів банківськими установами) у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником за наявності умови застосування процедури закупівлі в одного учасника, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору