Про затвердження форми журналу обліку використання спортивної споруди
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Форма типового документа від 29.09.20103394
Документ v3394643-10, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
29.09.2010 N 3394

Про затвердження форми журналу обліку
використання спортивної споруди

З метою виконання вимог ст. 48 Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших
законодавчих актів України" ( 1724-17 ), належного моніторингу
завантаженості та обліку надання послуг Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму журналу обліку використання спортивної
споруди (додається).
2. Республіканському комітету по фізичній культурі та спорту
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управлінням (відділам)
з питань фізичної культури і спорту обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій:
2.1. до 30.12.2010 організувати роботу щодо впровадження
журналу обліку спортивних споруд в закладах фізичної культури
і спорту, які мають у власності або в користуванні спортивні
споруди.
2.2. налагодити належний контроль за наявністю та якісним
веденням журналів.
3. Керівникам підприємств, установ та організацій сфери
управління Мінсім'ямолодьспорту, які використовують у своїй
діяльності спортивні споруди: до 20.10.2010 забезпечити ведення журналів обліку на кожній
спортивній споруді; призначити відповідальних осіб за їх своєчасне і якісне
ведення і зберігання та до 30.10.2010 доповісти управлінню
справами (відділ експлуатації спортивних споруд) про виконання
наказу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Сисюка В.М.
Міністр Р.С.Сафіуллін

Додаток
до наказу
Мінсім'ямолодьспорту
29.09.2010 N 3394

ЖУРНАЛ
обліку використання спортивної споруди
______________________________________
(юридична адреса спортивної споруди)

----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата | Час |Замовник | Вид | Використання |Кількість| Підпис | |з/п| | використання | |спортивного| спортспоруди |учасників|відповідальної| | | | спортивної | |або іншого | (навчально- | | особи | | | | споруди | | заходу | тренувальні | | | | | |---------------| | | збори, | | | | | |Початок|Кінець | | | міжнародні, | | | | | | | | | |всеукраїнські,| | | | | | | | | | обласні, | | | | | | | | | | міські | | | | | | | | | | та інші | | | | | | | | | | заходи)(*) | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | |---+-----+-------+-------+---------+-----------+--------------+---------+--------------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. (*) В кінці кожного місяця підводяться підсумки
використання спортивної споруди, а саме: кількість проведення НТЗ ___, учасників ___; кількість проведення міжнародних змагань ___, учасників ___; кількість проведення обласних, міських, районних змагань ___,
учасників ___; інші заходи ___, кількість учасників ___.вгору