Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 27.09.20133304-05/33715-12
Документ v3371731-13, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.09.2013  № 3304-05/33715-12


ОКЗ "База спеціального медичного
постачання" Департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської облдержадміністрації
просп. Кірова, 83/2, каб. 309,
м. Дніпропетровськ, 49054

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти ліків (оголошення № 080025 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 11.03.2013 № 20 (763)), проведеної ОКЗ "База спеціального медичного постачання" Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 10.06.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 10.06.2013 № 3304-05/20048-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, до Мінекономрозвитку не надано:

річний план державних закупівель з додатками;

протоколи рішень комітету з конкурсних торгів щодо вибору процедури закупівлі та затвердження документації конкурсних торгів.

Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі коли замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені в цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів Замовника на закупівлю ліків (далі - документація конкурсних торгів) не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників відповідним вимогам, зокрема передбаченим пунктом 7 частини першої статті 17 Закону, а саме щодо надання учасником документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Крім того, підпунктом 3.2 пункту 3 додатка № 2 "Кваліфікаційні критерії (перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим критеріям замовника)" (далі - Додаток № 2) до документації конкурсних торгів Замовника передбачено подання учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.05.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (без ПДВ)

1

ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ"

Лот № 5 - 3803488,68
Лот № 6 - 2011249,28

2

ТОВ "Людмила-Фарм"

Лот № 1 - 4489892,43
Лот № 2 - 1088648,88
Лот № 3 - 234653,21
Лот № 4 - 1610347,82
Лот № 7 - 978025,58
Лот № 8 - 4770230,19

3

ТОВ "БаДМ"

Лот № 1 - 4322355,93
Лот № 2 - 982658,44
Лот № 3 - 233813,22
Лот № 4 - 1610293,08
Лот № 7 - 972362,72
Лот № 8 - 4576799,31

4

ТОВ "Бакмед"

Лот № 5 - 3788893,75
Лот № 6 - 2005204,50

Абзацом "г" пункту 3.1 Додатка № 2 до документації конкурсних торгів встановлено подання в складі пропозицій конкурсних торгів учасників довідки, складеної в довільній формі, яка містить відомості про учасника, а саме: наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (посада, прізвище, ім'я, по батькові, із зазначенням освіти, спеціальності та стажу роботи).

Пунктом 3.5 Додатка № 2 до документації конкурсних торгів встановлено подання в складі пропозицій конкурсних торгів учасників копій документів (дипломів, свідоцтв, посвідчень тощо), які підтверджують кваліфікацію працівників, зазначених в довідці згідно з абзацом "г" пункту 3.1 Додатка № 2.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ" надано довідку, в довільній формі в якій зазначено 13 працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (посада, прізвище, ім'я, по батькові, із зазначенням освіти, спеціальності та стажу роботи), при цьому копії документів (дипломів, свідоцтв, посвідчень тощо), які підтверджують кваліфікацію відповідних працівників, зазначених у вищевказаній довідці, надано лише на 5 працівників.

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Бакмед" надано довідку про перелік працівників, які мають вищу та середню медичну, технічну та економічну освіту, в якій зазначено 23 працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (посада, прізвище, ім'я, по батькові, із зазначенням освіти, спеціальності та стажу роботи), при цьому копії документів (дипломів, свідоцтв, посвідчень тощо), які підтверджують кваліфікацію відповідних працівників, зазначених у вищевказаній довідці, надано лише на 2 працівників.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційному критерію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Ураховуючи, що на вищезазначену вимогу документації конкурсних торгів надано копії документів, які підтверджують кваліфікацію лише на 5 та 2 працівників, можна вважати, що ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ" та ТОВ "Бакмед" не відповідають кваліфікаційному критерію, а саме "наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід", встановленому документацією конкурсних торгів Замовника.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ" та ТОВ "Бакмед" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, є обов'язком замовника.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 28.05.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів за лотами № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 ТОВ "Людмила-Фарм" та ТОВ "БаДМ", за лотами № 5 та № 6 ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ" та ТОВ "Бакмед" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено за лотами № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8 - ТОВ "БаДМ", за лотами № 5 та № 6 - ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ", пропозиції конкурсних торгів яких визнано найбільш економічно вигідними та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі ліків, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону в частині зазначення інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЛІНК-МЕДИТАЛ" та ТОВ "Бакмед" не відповідають вимогам абзацу "г" пункту 3.1 та пункту 3.5 Додатка № 2 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договорами на закупівлю ліків за лотами № 5 та № 6, укладеними за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідає меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору