Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 24.09.20133304-05/33435-12
Документ v3343731-13, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.09.2013  № 3304-05/33435-12


Харківському національному університету
внутрішніх справ просп. 50-річчя СРСР,
27, м. Харків, 61080

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти соків фруктових і овочевих (оголошення № 354616 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 31.12.2012 № 141 (743)), яка проведена Харківським національним університетом внутрішніх справ (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 02.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за обґрунтованим зверненням замовника від 01.08.2013 № 3304-05/26878-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю соків фруктових і овочевих (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.12.2012 б/н та від 22.01.2013 № 1 відповідно.

Пунктом 2 розділу "Інші документи" Додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника" до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію учасника, посвідчену нотаріально.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 31.01.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ФОП Гребінка А.М.

409200,00

2

ТОВ "ФУДСНАБ"

340380,00

3

ФОП Веретільник С.І.

340380,00

4

СП "Вітмарк-Україна"

223209,00

5

ТОВ "Юнісь і К"

342240,00

6

ФОП Хоменко В.А.

160704,00

Згідно з протоколом засідання комітету конкурсних торгів від 08.02.2013 Замовником прийнято рішення щодо відхилення пропозицій конкурсних торгів ФОП Гребінки А. М., СП "Вітмарк-Україна" та ФОП Хоменко В. А. відповідно до абзацу четвертого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, у зв'язку з тим, що учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів та пропозиції яких не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника встановлено, що учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічні вимоги наведено в Додатку 3).

Пунктами 6.1 та 6.3 Додатка 3 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" (далі - Додаток 3) до документації конкурсних торгів передбачено, що разом з пропозицією конкурсних торгів надаються копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яким буде здійснюватися поставка та договір оренди транспортного засобу (у разі якщо транспортний засіб не власний).

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ФУДСНАБ" надано копію свідоцтва № 341820 про реєстрацію транспортного засобу (фургон ізотермічний-С марки BJ1043V8JE6-4, реєстраційний № АХ5942АМ), яким буде здійснюватися поставка предмета закупівлі. Відповідно до зазначеного свідоцтва № 341820 власником транспортного засобу є Колісниченко С. В.

При цьому пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ФУДСНАБ" не містить копії договору оренди фургона ізотермічного-С марки BJ1043V8JE6-4, реєстраційний № АХ5942АМ.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 08.02.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ФУДСНАБ", ФОП Веретільника С. І. та ТОВ "Юнісь і К", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено ТОВ "ФУДСНАБ", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, акцептована та з яким укладено договір від 01.03.2013 № 142.

Крім того, слід зазначити, що за інформацією, отриманою від Замовника листом від 06.09.2013 № 7/491, у зв'язку із зменшенням кількості осіб, що харчуються в Харківському національному університеті внутрішніх справ у 2013 році, та наявності сухофруктів та повидла (які є взаємозамінні з соками) відпала потреба у закупівлі соків. Поставка соку фруктового за договором від 01.03.2013 № 142 не здійснювалася, дія зазначеного договору призупинена.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі соків фруктових і овочевих, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ФУДСНАБ" не відповідає вимогам пункту 6.3 Додатка 3 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані зауваження та не допускати їх у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору