Щодо визначення предмета закупівлі
Мінекономрозвитку України; Лист, Витяг від 06.02.20133302-05/4104-12
Документ v3302731-13, поточна редакція — Прийняття від 06.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.02.2013  № 3302-05/4104-12

Щодо визначення предмета закупівлі

(Витяг)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) у зв'язку з численними зверненнями суб'єктів сфери державних закупівель щодо визначення предмета закупівлі повідомляє.

Закон України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Предмет закупівлі - це товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на участь в якій учасниками подаються пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), або заявки (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом (пункт 24 частини першої статті 1 Закону).

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 2.1 Порядку (у редакції від 21.06.2012 р.) предмет закупівлі товарів і послуг визначався замовником згідно з пунктами 23 і 30 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 р. № 822, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому згідно з підпунктом "а" пункту 4 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження та скасування національних класифікаторів" від 11.10.2010 р. № 457 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 р. № 530) (далі - наказ) чинність Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 скасовано з 31 грудня 2012 року.

Крім того, зазначеним наказом затверджено національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 року ДК 016:2010 - Державний класифікатор продукції та послуг на заміну ДК 016-97.

У свою чергу, наказом Мінекономрозвитку від 19.12.2012 р. № 1449 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 р. № 101/22633, внесено зміни до Порядку в частині визначення предмета закупівлі товарів і послуг на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

Водночас звертаємо увагу, що наказ "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі" від 19.12.2012 р. № 1449 набрав чинності 29.01.2013 р. (з дня його офіційного опублікування).

Відповідно до пункту 2.1 Порядку (зі змінами) предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 23 і 30 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457, за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого - десятого знаків зазначеного Класифікатора (класифікаційні угруповання "підкатегорія" і "тип"), а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Згідно з частиною першою статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Частиною другою статті 5 Цивільного кодексу України передбачено, що акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність.

Разом з цим, відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 09.02.99 р. № 1-рп/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.

Ураховуючи, що така вказівка у вищезазначеному нормативно-правовому акті відсутня, процедури закупівлі, розпочаті за предметом закупівлі, визначеним у порядку, встановленому Уповноваженим органом до внесення відповідних змін до нього, завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня набрання чинності цим наказом.

Водночас, оскільки Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 з наданням йому чинності 01.01.2012 р. затверджено саме на заміну Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 та у зв'язку з тим, що зміни до Порядку, внесені наказом Мінекономрозвитку "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі" від 19.12.2012 р. № 1449, набрали чинності 29.01.2013 р., у разі якщо процедура закупівлі розпочата замовником у період з 31.12.2012 р. по 28.01.2013 р. включно за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або ДК 016:2010, подальше здійснення закупівлі за таким предметом відповідає меті Закону та не суперечить принципам здійснення закупівель, встановленим у статті 3 Закону.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовленняБ. Горбанськийвгору