Документ v3248563-09, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
26.03.2009 N 3248
Державній податковій
адміністрації України

Стосовно розташування
за однією і тією ж самою адресою двох
або більше суб'єктів господарювання

До Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво), від Секретаріату
Кабінету Міністрів України, для відповідного реагування, надійшло
звернення "Всеукраїнського тижневика "Діловий аркуш" від
17.02.2009 за N 14 щодо законності розташування за однією і тією ж
самою адресою двох або більше суб'єктів господарювання та дій щодо
цього Державної податкової адміністрації України (далі - ДПА
України).
Держкомпідприємництво, в межах компетенції, опрацювало
зазначене звернення та вважає за необхідне повідомити ДПА України
про наступне.
Відносно порушеного "Всеукраїнським тижневиком "Діловий
аркуш" питання щодо законності розташування за однією і тією ж
самою адресою двох або більше суб'єктів господарювання
Держкомпідприємництво, листами до Кабінету Міністрів України та
ДПА України від 03.10.2008 за N 8457/0/2-08 та від 01.12.2008
N 10097/0/2-08 ( v1009563-08 ) відповідно вже висловлювало свою
принципову позицію.
Також Держкомпідприємництво як орган, що відповідно до
абзаців другого, третього пункту 1 Положення про нього,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007
N 667 ( 667-2007-п ), забезпечує реалізацію державної політики у
сфері підприємництва та є спеціально уповноваженим органом,
зокрема, з питань державної регуляторної політики, цілком
підтримує пропозицію, висловлену Міністерством юстиції України у
його листі до ДПА України від 28.01.2009 N 144-09-24 щодо
негайного скасування листа останньої від 26.09.2008
N 13714/5/29-2016 ( v3714225-08 ) та відкликання його з місць
застосування.
Крім того, Держкомпідприємництво вважає за необхідне
скасування та відкликання з місць застосування також і листа ДПА
України від 12.06.2008 за N 12023/7/29-1017 "Про стани та фактичне
місце розміщення платників податків, зареєстрованих за адресами
масової реєстрації".
В той же час Держкомпідприємництво не заперечує факт того, що
розміщення за однією і тією ж самою адресою двох та більше
юридичних осіб, в свою чергу, тягне за собою певні особливості під
час їх обліку та контролю з боку держави.
Однак, враховуючи вимоги Першої директиви Ради ЄС "Про
координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються
країнами-членами від компаній в рамках контексту другого абзацу
Статті 58 Договору для захисту інтересів членів та інших з
перспективою зробити такі гарантії однаковими в усьому
Співтоваристві" від 9 березня 1968 року N 68/151/ЄЕС ( 994_453 )
та з огляду на положення Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні, затвердженої Законом України від
21.12.2000 N 2157-III ( 2157-14 ), а також з метою запобігання
створенню додаткових та суттєвих перешкод законослухняним
громадянам під час започаткування ними власних справ, які,
зрештою, становитимуть одне із головних джерел формування сталого
середнього класу та міцної економіки країни, Держкомпідприємництво
вважає зусилля держави по розробці, в разі необхідності, дещо
відмінних від вже існуючих форм обліку та контролю
адміністративних підходів до таких суб'єктів господарювання
вартими загального результату.
У зв'язку із чим, повторно (до листа від 01.12.2008
N 10097/0/2-08), з метою забезпечення якнайбільшого сприяння
розвитку інфраструктури малого підприємництва особливо в умовах
світової фінансової кризи з боку держави та остаточного вирішення
проблемних питань щодо обліку та контролю суб'єктів
господарювання, пропонуємо підтримати пропозицію
Держкомпідприємництва, висловлену у листі до Кабінету Міністрів
України від 03.10.2008 за N 8457/0/2-08 щодо доцільності
законодавчого визначення поняття "зареєстрований офіс", практика
використання якого показала високу ефективність у багатьох країнах
Європейського Союзу.
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору