Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 09.12.20133304-05/43208-08
Документ v3208731-13, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.12.2013  № 3304-05/43208-08


Управлінню капітального будівництва
Луганської облдержадміністрації
пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3,
м. Луганськ, 91016

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру III рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні (оголошення № 112385 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 22.04.2013 № 32 (775), проведеної Управлінням капітального будівництва Луганської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 05.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 04.11.2013 № 3304-05/38253-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру III рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 10.04.2013 від 22.04.2013 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить вимог про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимогам, передбаченим пунктами 2, 4, 5 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цим вимогам, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Підпунктом 5.4 пункту 5 "Документи, які повинен Учасник надати для підтвердження його фінансового стану" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям Замовника" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Натомість відповідно до статті 20 Закону України від 15.05.2003, № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується, та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів має містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, в тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Водночас додаток 7 "Технічне завдання" до документації конкурсних торгів, містить посилання на конкретну торгову марку та фірму, зокрема: трижильний кабель ВАТ "Донбаскабель", пожежний гідрант ТОВ "Пожбезпека Донбасу", труба ПВХ (компанія "Нетлайн"), світильник ВІСПИ Корпорації Ватри, світильник ТОВ "Світлові технології", кронштейн ТОВ "Електропрогрес", ящик силовий зі знижувальним трансформатором УЗ "Елетон", склею вальна суміш Ceresit CM-16 тощо без відповідного посилання на еквівалент, що передбачено пунктом 3 частини другої статті 22 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 23.05.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції за одиницю з ПДВ, грн.

1

ПП "ВКФ "Ремонтник плюс"

18012248,82

2

ПП НВЦ "Теплий дім"

17645185,62

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

У складі пропозиції конкурсних торгів ПП НВЦ "Теплий дім" відсутні документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 2 розділу III документації конкурсних торгів та підпунктом 6.1 пункту 6 "Наявність відповідного дозволу або ліцензії" додатка 2 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям замовника" до документації конкурсних торгів Замовником установлено, що пропозиція конкурсних торгів повинна містити документи з інформацією про субпідрядників згідно з переліком, який наведено у додатку 5, а також копію ліцензії учасника торгів на виконання робіт та при залученні субпідрядників - копії виданих їх ліцензій на виконання зазначених робіт.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів ПП НВЦ "Теплий дім" та ПП "ВКФ "Ремонтник плюс" замість копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника надано свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

У складі пропозиції конкурсних торгів ПП "ВКФ "Ремонтник плюс" довідка щодо переліку субпідрядних організацій не містить інформації стосовно орієнтованої вартості робіт субпідрядника у відсотках до ціни пропозиції, що вимагалося формою додатка 5 "Перелік документів з інформацією про субпідрядників" до документації конкурсних торгів.

Водночас згідно з цією довідкою ПП "ВКФ "Ремонтник" у переліку субпідрядних організацій зазначені ПП "КЛІО", ЛФ НПП "Сінапс", Луганське спеціалізоване підприємство протипожежної автоматики і охоронної сигналізації "Спецавтоматика" і ТОВ "Ліга-Будсервіс". При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "ВКФ "Ремонтник плюс" надано копії ліцензій ПП "Сантехсервіс", ТОВ "Фірма "Сеал", ПП "Ліга прим", ТОВ "Синапс-Л".

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП НВЦ "Теплий дім" і ПП "ВКФ "Ремонтник", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна", "Термін виконання", "Умови розрахунків" та методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозиції визначено ПП НВЦ "Теплий дім", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю робіт з реконструкції з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру III рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні будівельно-монтажних, інших (реконструкція з модернізацією відділення променевої терапії з добудовою приміщення для лінійного прискорювача Волинського обласного онкологічного диспансеру) за державні кошти, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт будівельно-монтажних, інших (реконструкція з модернізацією відділення променевої терапії з добудовою приміщення для лінійного прискорювача), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту другого частини другої статті 22 Закону; зміни до законодавства у сфері господарської діяльності про скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця;

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПП НВЦ "Теплий дім" не відповідає підпункту 5.4 пункту 5 додатка 2 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПП "ВКФ "Ремонтник" не відповідає підпункту 5.4 пункту 5 і підпунктом 6.1 пункту 6 додатка 2 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору