Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 09.12.20133304-05/43201-08
Документ v3201731-13, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.12.2013  № 3304-05/43201-08


Управлінню житлово-комунального
господарства Харцизької міськради
86700, м. Харцизьк,
вул. Краснознаменська, 87-а

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з капітального ремонту міських автомобільних доріг комунальної власності у 2013 році (оголошення № 116319 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 29.04.2013 № 34 (777), проведеної Управлінням житлово-комунального господарства Харцизької міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 23.10.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 23.10.2013 № 3304-05/36879-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, не надано протоколу вибору процедури закупівлі. Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі, коли Замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені у цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

З огляду на зазначене, Мінекономрозвитку на підставі наданих Замовником копій та оригіналів матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану) та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонки 1, 3-7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

У колонці 4 річного плану закупівель Замовника на 2013 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 18.03.2013 № 1 (далі - річний план Замовника), не указано ПДВ та не зазначено словами очікувану вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти робіт з капітального ремонту міських автомобільних доріг комунальної власності у 2013 році (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.04.2013.

Згідно зі статтею 15 Закону під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Водночас документація конкурсних торгів містить додаток 2 "Технічне завдання" (далі - додаток 2), викладений російською мовою.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктами 8 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктом 8 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців).

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 30.05.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ПП "АБЗ"

Лот № 1. 2049991,30
Лот № 2. 4651773,61

2

ПП "Автодор"

Лот № 2. 4010688,00

3

Макіївський міжрайонний спеціалізований дорожній ремонтний будівельний відокремлений підрозділ ПАТ "Облдоррембуд"

Лот № 1. 2186399,38
Лот № 2. 4278726,528

4

ТОВ "Ялта-Град-Строй"

Лот № 1. 2204519,21
Лот № 2. 4441742,06

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, довідку (за підписом учасника або видану уповноваженою структурою), складену у довільній формі, з інформацією: чи була засуджена службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Згідно з наказом № 3 від 05.05.2008, наданим у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ялта-Град-Строй", директором зазначеного учасника є Лівшинов І.В.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ялта-Град-Строй" відсутня довідка (за підписом учасника або видана уповноваженою структурою), складена у довільній формі, з інформацією: чи був засуджений Лівшинов І.В. за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 05.06.2013 до оцінки за лотом № 1 допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "АБЗ", Макіївського міжрайонного спеціалізованого дорожнього ремонтного будівельного відокремленого підрозділу ПАТ "Облдоррембуд" та ТОВ "Ялта-Град-Строй", за лотом № 2 - ПП "АБЗ", ПП "Автодор", Макіївського міжрайонного спеціалізованого дорожнього ремонтного будівельного відокремленого підрозділу ПАТ "Облдоррембуд" та ТОВ "Ялта-Град-Строй", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна", "Строк виконання" та "Гарантійний термін" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця", визначено - ПП "АБЗ" (за лотом № 1) та ТОВ "Ялта-Град-Строй" (за лотом № 2), пропозиції конкурсних торгів яких визнані найбільш економічно вигідними та акцептованими та з якими укладено договори підряду від 25.06.2013 № 26/06 та № 55 відповідно.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з капітального ремонту міських автомобільних доріг комунальної власності у 2013 році, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги форми річного плану та Інструкції;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги статті 15, пункту 7 частини першої статті 17, пункту 2 частини другої статті 22 Закону;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Ялта-Град-Строй" не відповідає вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договорами підряду від 25.06.2013 № 26/06 та № 55, укладеними за результатами процедури закупівлі, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Заступник директора
департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку

Л.В. Дудник

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору