Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 23.09.20133304-05/33194-08
Документ v3194731-13, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.09.2013  № 3304-05/33194-08


Департаменту житлово-комунального
господарства та будівництва
Запорізької обласної державної
адміністрації
вул. Перемоги, 129-а, м. Запоріжжя, 69057

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт по об'єкту "Капітальний ремонт водопроводу 200 мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі" (оголошення № 140817 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 24.06.2013 № 49 (792)), проведеної департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 20.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 20.08.2013 № 3304-05/29263-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт по об'єкту "Капітальний ремонт водопроводу 200 мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі" (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 11.06.2013 № 2 та від 20.06.2013 № 3 відповідно.

Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.07.2013 № 5 та продовжено строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів до 01.08.2013.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктами 2, 4 і 5 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, якщо фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому законом порядку, а також якщо службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 2.1 розділу II "Інші вимоги. Додаткові документи, які повинен подати учасник (не віднесених до кваліфікаційних критеріїв та наявність яких передбачена чинним законодавством України), згідно частини 2 статті 22 Закону" Додатка 5 "Кваліфікаційні критерії та інші вимоги" (далі - розділ II додатка 5) до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник (резидент України) у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 31.07.2013 № 06/3Р та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.08.2013 № 3 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "Спецбудкомплект-Плюс"

4057809,60

2

ТОВ "Мега-Тек"

4088926,80

3

ТОВ "Авто-М"

4016290,80

Пунктом 1.2 розділу I "Кваліфікаційні критерії" додатка 5 (далі - розділ I додатка 5) до документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати довідку про наявність власного або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання закупівлі за встановленою формою "Довідка про наявність власного або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання закупівлі". Крім того, на всі машини та механізми, що вказані у довідці, надається документальне підтвердження у вигляді технічних паспортів або копій договорів оренди (надання послуг) з копіями технічних паспортів (документальне підтвердження орендованого парку машин та механізмів при наданні послуг).

Відповідно до примітки до форми 2.1 "Довідка про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, необхідних для виконання закупівлі" розділу I додатка 5 до документації конкурсних торгів на всі машини та механізми, що вказані у довідці, надається документальне підтвердження.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Спецбудкомплект-Плюс" надано Інформаційну довідку про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, необхідних для виконання закупівлі від 23.07.2013 № 2307-11т, згідно з якою зазначений учасник орендує компресор PDP (договір оренди від 03.06.2013 № 03/06/13-1).

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Спецбудкомплект-Плюс" не надано копії технічного паспорту на компресор PDP.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мега-Тек" надано Довідку про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, згідно з якою у власності ТОВ "Мега-Тек" перебуває, зокрема, екскаватор-навантажувач Борекс 2206 та автомобіль вантажопасажирський ГАЗ 2752, а також на підставі договору оренди - екскаватор LIEBHERR R922 HDSL.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Мега-Тек" відсутнє документальне підтвердження на вищенаведені транспортні засоби у вигляді технічних паспортів або копій договорів оренди (надання послуг) з копіями технічних паспортів (документальне підтвердження орендованого парку машин та механізмів при наданні послуг).

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" надано Довідку про наявність власного або залученого парку машин та механізмів, необхідних для виконання закупівлі, від 17.07.2013 № 182/9, згідно з якою у власності ТОВ "Авто-М" перебувають, зокрема, наступні машини і механізми:

1) система локації Digi Trak для ГНБ (США);

2) вертикально-погружний гідравлічний землесос (Італія);

3) віброплита KMR 100 Honda (Туреччина);

4) гідробур АТ 20 МАХ (Італія);

5) машина для зварювання пластмасових труб Roweld P 800 B3 (Німеччина);

6) машина для зварювання полімерних труб "Ровельд Р110" (Німеччина);

7) машина для зварювання полімерних труб "Ровельд Р160" 40 - 160 мм (Німеччина);

8) машина для зварювання полімерних труб "Ровельд Р315" (Німеччина);

9) машина для зварювання пластмасових труб Roweld P 1200B (Німеччина);

10) насос гідравлічний HWP 3 (Данія);

11) навантажувач DAEWOO G25E-3 (Корея);

12) САК дизельний марки ГД-3120 Уг (Росія);

13) установка для підготовки бетоніта "Bentomix 5000" (Німеччина);

14) машина для буріння "Vermeer Navigator D 24 х 40 Series II" (США);

15) бетонозмішувач АБС-6 53229 (Росія);

16) автокран КС-55713-1К-2 на шасі КАМАЗ 65115-62 г/п (Росія).

При цьому пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" не містить документального підтвердження на вищенаведені транспортні засоби у вигляді технічних паспортів або копій договорів оренди (надання послуг) з копіями технічних паспортів (документальне підтвердження орендованого парку машин та механізмів при наданні послуг).

Пунктом 2.2 додатка 5 до документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати інформацію про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР підприємства (за встановленою формою), а для документального підтвердження відповідної кваліфікації інженерно-технічних працівників - копії дипломів про закінчення учбових закладів та копії трудових книжок.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" надано Інформацію про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР ТОВ "Авто-М" від 17.07.2013 № 182/4, згідно з якою працівниками зазначеного учасника є, зокрема, Онищенко Т.Г. і Клюба В.М.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" відсутня копії дипломів про закінчення учбового закладу Онищенко Т.Г. та Клюби В.М., а також відсутня копія трудової книжки Клюби В. М.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.08.2013 № 3 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "Спецбудкомплект-Плюс", ТОВ "Мега-Тек" та ТОВ "Авто-М", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" та "Термін виконання договору" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" та додатку 2 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Авто-М", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт по об'єкту "Капітальний ремонт водопроводу 200 мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі", Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини першої статті 17 Закону;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПП "Спецбудкомплект-Плюс" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 1.2 розділу I додатка 5 та приміткою до форми 2.1 розділу I додатка 5 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Мега-Тек" не відповідає вимогам, встановленим пунктом 1.2 розділу I додатка 5 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Авто-М" не відповідає вимогам, встановленим пунктами 1.2 та 2.2 розділу I додатка 5 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю робіт по об'єкту "Капітальний ремонт водопроводу 200 мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі" за державні кошти, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору