Документ v3194225-05, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
15.04.2005 N 3194/6/15-3216

Державна податкова адміністрація України у відповідь на листи
редакції газети "Все про бухгалтерський облік" <...> щодо
необхідності сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища підприємствами, які займаються збиранням і заготівлею
вторинної сировини - макулатури та сільськогосподарськими
підприємствами, які займаються розведенням великої рогатої худоби
та зберігають гній, повідомляє наступне.
Згідно із статтею 44 Закону України від 25.06.91 N 1264-XII
( 1264-12 ) "Про охорону навколишнього природного середовища", із
внесеними змінами, збір за забруднення навколишнього природного
середовища встановлюється на основі фактичних обсягів викидів,
лімітів скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне
середовище і розміщення відходів.
Відповідно до статті 39 Закону України від 05.03.98
N 187/98-ВР ( 187/98-ВР ) "Про відходи", із внесеними змінами,
плата за розміщення відходів на території підприємств, установ та
організацій - суб'єктів господарської діяльності, які мають
ліцензію на збирання і заготівлю окремих відходів як вторинної
сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі
таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується.
Згідно із статтею 8 постанови Кабінету Міністрів України від
03.08.98 N 1218 ( 1218-98-п ) "Про затвердження Порядку
розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та
розміщення відходів", власники відходів, для яких платежі за
розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують
10 гривень на рік, власники побутових відходів, що уклали договори
на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства,
та власники відходів, які одержали ліцензію на збирання і
заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини,
звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення
відходів.
Статтею 20 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) визначено, що до компетенції
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і
його органів на місцях належить видача дозволів на захоронення
(складування) відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє
природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів
відповідно до законодавства України.
Відповідно до листа Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 14.04.2005 р. N 2862/22/2-5
( v2862617-05 ) ліміти на розміщення гною та макулатури як
вторинної сировини Мінприроди не затверджуються.
Отже, підприємства, які займаються збиранням і заготівлею
вторинної сировини (макулатури) і отримали ліцензію на цей вид
діяльності, та сільськогосподарські підприємства, які займаються
розведенням великої рогатої худоби та зберігають гній, не повинні
сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища
за здійснення зазначених видів діяльності.
Заступник Голови Г.М.Оперенковгору