Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 25.04.20143304-05/13192-08
Документ v3192731-14, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.04.2014  № 3304-05/13192-08


Управлінню капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому
вул. Жовтнева, 36, м. Полтава, 36000

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції частини гуртожитку по вул. Маршала Бірюзова, 94 у м. Полтаві під багатоквартирний житловий будинок (оголошення № 005069 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2014 № 4 (850)), проведеної управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 26.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 26.02.2014 № 3304-05/6320-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції, затвердженої Наказом № 922, встановлено, що у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у річному плані закупівель Замовника на 2014 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 20.01.2014 № 2, не зазначено очікувану вартість предмета закупівлі словами.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції частини гуртожитку по вул. Маршала Бірюзова, 94 у м. Полтаві під багатоквартирний житловий будинок (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 03.01.2014 № 1-1 та від 08.01.2014 № 1-2 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Водночас документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону встановлено, що замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії, зокрема: наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Водночас в документації конкурсних торгів Замовника відсутня інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників кваліфікаційному критерію наявність фінансової спроможності, зокрема не передбачено подання звіту про рух грошових коштів.

Також зазначаємо, що в документації конкурсних торгів Замовника не встановлено вимогу та спосіб документального підтвердження відсутності підстави для прийняття рішення про відмову учаснику, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначених вимог в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 3.6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних" (далі - пункт 3.6 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, ксерокопію довідки про взяття на облік платника податку (форма 4-ОПП).

При цьому слід зауважити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку платників податків і зборів).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку платників податків і зборів встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку платників податків і зборів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 13.02.2014 № 1 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.02.2014 № 1-3 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Колективне підприємство "Опоряджбуд" (далі - КП "Опоряджбуд")

7076088,00

2

Полтавська районна міжгосподарська будівельна організація "Райагробуд" (далі - ПРМБО "Райагробуд")

6870000,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затверджених Наказом № 922, передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та колонці 2 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, зокрема, зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів, відповідно.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повних найменувань юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 3.6 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, зокрема подання в складі пропозицій конкурсних торгів копії ліцензії Учасника торгів на виконання робіт (з переліком видів робіт) та довідки про залучення субпідрядників (у разі залучення) (додаток 1).

Пунктом 3.1.3 "Тепломеханічні рішення теплових мереж" додатка 5 "Технічне завдання" (далі - пункт 3.1.3 додатка 5) до документації конкурсних торгів встановлені технічні вимоги, зокрема до вентиляції.

Відповідно до коду 5.01.03 додатка "Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджених наказом Мінрегіонбуду від 06.10.2010 № 392, зареєстрованим в Мін'юсті 22.10.2010 № 965/18260, ліцензуванню підлягає, зокрема, монтаж вентиляції.

Так, в складі пропозиції конкурсних торгів КП "Опоряджбуд" надано довідку про залучення субпідрядників для виконання робіт, в якій зазначено Ремонтно-будівельний кооператив "РЕН" як субпідрядника на монтаж зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, теплових мереж, улаштування проїздів та автостоянок, теплових мереж, зовнішніх мереж газопостачання та благоустрій території.

В складі пропозиції конкурсних торгів КП "Опоряджбуд" надано копію ліцензії Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Полтавській області від 23.06.2010 № 70 з переліком робіт.

При цьому в складі пропозиції конкурсних торгів КП "Опоряджбуд" не надано ліцензію з переліком робіт, в якому зазначено роботи з монтажу вентиляції за кодом 5.01.03.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.02.2014 № 1-4 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів КП "Опоряджбуд" та ПРМБО "Райагробуд", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 визначено ПРМБО "Райагробуд", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з реконструкції частини гуртожитку по вул. Маршала Бірюзова, 94 у м. Полтаві під багатоквартирний житловий будинок, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2014 Замовником не враховано вимоги Інструкції, затвердженої Наказом № 922;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги абзаців другого та п'ятого частини другої статті 16, пункту 7 частини першої статті 17, пункту 2 частини другої статті 22 Закону та зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів;

- при заповненні форм реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів КП "Опоряджбуд" не відповідає вимогам пункту 3.6 розділу та додатку 5 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю робіт з реконструкції частини гуртожитку по вул. Маршала Бірюзова, 94 у м. Полтаві під багатоквартирний житловий будинок, за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку

Л. Дудник

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору