Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 27.01.20143304-05/3161-08
Документ v3161731-14, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.01.2014  № 3304-05/3161-08


Управлінню освіти Солом'янської
районної у м. Києві держадміністрації
вул. Пітерська, 12, м. Київ, 03087

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг їдалень (оголошення № 189938 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 11.11.2013 № 89 (832)), проведеної Управлінням освіти Солом'янської районної у м. Києві держадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 27.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.12.2013 № 3304-05/46017-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю за державні кошти послуг їдалень оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.10.2013 № 42.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції учасників конкурсних торгів повинні відповідати, зокрема, кваліфікаційному критерію "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази".

Водночас відповідно до абзацу другого частини другої статті 16 Закону Замовник може встановлювати такий кваліфікаційний критерій, як, зокрема, "Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України".

Таким чином, пункт 6 розділу III документації конкурсних торгів не відповідає абзацу другому частини другої статті 16 Закону.

Водночас відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктом 8 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасник або учасник попередньої кваліфікації був визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктом 8 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.11.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ФОП Поліщук В.К.

Лот № 1. 57000,00
Лот № 2. 85000,00

2

ФОП Письменюк К.І.

Лот № 1. 61000,00
Лот № 2. 77000,00

3

ФОП Ковальова С.Ю.

Лот № 3. 145000,00
Лот № 4. 160000,00

4

ФОП Сліпченко Н.О.

Лот № 3. 160000,00
Лот № 4. 113000,00

5

КП "Шкільне"

Лот № 5. 1343052,00

6

КП "Школяр"

Лот № 5. 1083000,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонка 5 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів повинна містити підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів, та підпис особи, що передала її особисто.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій Замовника (далі - реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів) пропозиції конкурсних торгів були надані учасниками особисто.

При цьому у колонці 5 пункту 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів відсутні підписи осіб, що передали пропозицію конкурсних торгів ФОП Поліщук В. К. та ФОП Письменюк К.І.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів передбачено, що на підтвердження кваліфікаційного критерію "Наявність документального підтвердження щодо позитивних результатів фінансової спроможності" учасник у складі пропозиції конкурсних торгів зобов'язаний надати копії балансу підприємства, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за 2012 рік та звітний період 2013 року, засвідчені печаткою та підписом уповноваженої особи, з відміткою відповідного органу про прийняття.

Водночас усі вищезазначені документи, надані у складі пропозиції конкурсних торгів КП "Школяр", не містять відмітки відповідного органу про прийняття.

Додатком 2 "Технічне завдання на закупівлю послуг їдалень" до документації конкурсних торгів (далі - додаток 2) передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів зобов'язаний надати гарантійний лист, складений у довільній формі, щодо забезпечення якості продуктів харчування та своєчасного приготування його в окремому закладі, наявність документів, які засвідчують якість та безпеку продуктів харчування (посвідчення про якість, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо), реалізації буфетної продукції відповідно Інструкції та переліку, погодженому санітарно-епідеміологічною станцією.

Разом з цим кожна партія продуктів харчування, з яких готуються обіди та сніданки має супроводжуватися документами, що підтверджують їх походження, безпечність і якість; ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання (для продуктів, що швидко псуються, термін реалізації і час виготовлення позначається у годинах).

Водночас пропозиція конкурсних торгів ФОП Сліпченко Н. О. не містить документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість; ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено, згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 02.12.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів КП "Школяр", ФОП Сліпченко Н.О., КП "Шкільне" та ФОП Ковальова С.Ю., ФОП Письменюк К.І. та ФОП Поліщук В.К., а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у додатку 5 "Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів учасників" до документації конкурсних торгів визначено ФОП Поліщук В.К. (лот № 1), ФОП Письменюк К.І. (лот № 2), ФОП Ковальова С.Ю. (лот № 3), ФОП Сліпченко Н.О. (лот № 4) та КП "Школяр" (лот № 5), пропозиції конкурсних торгів яких визнані найбільш економічно вигідними та акцептованими.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг їдалень, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги абзацу другого частини другої статті 16 Закону;

- у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктом 8 частини першої статті 17 Закону;

- при заповненні реєстру пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги Наказу.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів КП "Школяр" не відповідають вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиції конкурсних торгів ФОП Сліпченко Н.О. не відповідають вимогам додатка 2 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору