Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 27.01.20143304-05/3157-08
Документ v3157731-14, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.01.2014  № 3304-05/3157-08


Управлінню Держземагентства
у Вишгородському районі
Київської області пл. Шевченка, 1,
м. Вишгород, Київська обл., 07300

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі послуг інформаційних, інших, н. в. і. (лот № 1 - послуги зі створення цифрових карт, створення цифрової векторної карти методом векторизації сканованих зображень (агровиробничі групи ґрунтів) 1690 кв. км; лот № 2 - послуги із створення цифрових карт, створення цифрової векторної карти методом векторизації сканованих зображень (топографічні карти масштабу 1:10000, рельєф) 1144 кв. км; лот № 3 - послуга зі створення цифрових растрових карт (нормативно грошова оцінка земель населених пунктів) 197 шт. аркуші графічного матеріалу; лот № 4 - послуга зі створення цифрових растрових карт (топографічні карти масштабу 1:10000) 123 шт. планшетів)) (оголошення № 169148 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.09.2013 № 69/3(812/3)), проведеної Управлінням Держземагентства у Вишгородському районі Київської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 19.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 19.11.2013 № 3304-05/40763-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів послуг інформаційних, інших, н. в. і. у (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.08.2013 № 2 та від 29.08.2013 № 3 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим, документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме: не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Крім того, документація конкурсних торгів Замовника не містить вимогу та спосіб документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбаченого пунктом 7 частини першої статті 17 Закону.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, із копії свідоцтва про державну реєстрацію.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до частини третьої статті 28 Закону та пункту 2 "Виправлення арифметичних помилок" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 2 розділу V) стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), замовник зобов'язаний зазначити у документації конкурсних торгів умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

При цьому документація конкурсних торгів Замовника не містить порядку виправлення арифметичних помилок.

Пунктом 8 частини другої статті 22 Закону визначено, що документація конкурсних торгів повинна містити опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів, у разі якщо учасникам дозволяється подати пропозиції конкурсних торгів стосовно частини предмета закупівлі (лота).

Відповідно до пункту 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 3 розділу I) стандартної документації конкурсних торгів у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмета закупівлі (лота), на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів.

Пунктом 8 "Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 8 розділу III) стандартної документації конкурсних торгів Замовник може визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону.

Згідно з частиною третьою статті 27 Закону та пунктом 2 "Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів" розділу IV "Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу IV) стандартної документації конкурсних торгів встановлено, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).

Абзацом десятим частини першої статті 30 Закону та пунктом 5 "Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" (далі - пункт 5 розділу V) стандартної документації конкурсних торгів передбачено, що торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Відповідно до пункту 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" документації конкурсних торгів та додатків № 1 та 3 до документації до конкурсних торгів Замовника предметом закупівлі є: лот № 1 - послуги зі створення цифрових карт, створення цифрової векторної карти методом векторизації сканованих зображень (агровиробничі групи ґрунтів) 1690 кв. км; лот № 2 - послуги із створення цифрових карт, створення цифрової векторної карти методом векторизації сканованих зображень (топографічні карти масштабу 1:10000, рельєф) 1144 кв. км; лот № 3 - послуга зі створення цифрових растрових карт (нормативно грошова оцінка земель населених пунктів) 197 шт. аркуші графічного матеріалу; лот № 4 - послуга зі створення цифрових растрових карт (топографічні карти масштабу 1:10000) 123 шт. планшетів.

Разом з цим, згідно з пунктом 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником установлено, що учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

При цьому Замовником не передбачено умову про те, що учасником процедури закупівлі дозволено подавати пропозицію конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Крім цього, пунктом 8 "Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовником подання пропозицій за лотами не передбачається.

Пунктом 2 "Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів" розділу IV "Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів Замовника передбачено, що під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів, однак не передбачено порівняння ціни частини предмета закупівлі (лота).

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії" (НДІГК) (далі - ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії")

Лот 1 - 48672,00
Лот 2 - 27456,00
Лот 3 - 39006,00
Лот 4 - 22140,00

2

Державне підприємство "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (далі - ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою")

Лот 1 - 40560,00
Лот 3 - 35460,00

3

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин" (далі - КП "Київський інститут земельних відносин")

Лот 1 - 54330,12
Лот 2 - 36777,31
Лот 3 - 39242,40
Лот 4 - 24501,60

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 07.10.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

Пунктом 5 форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що у колонці 2 "Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою)" Замовник зазначає спосіб отримання пропозиції конкурсних торгів.

При цьому реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить інформації про спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів.

Пунктом 4 форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, пунктом 3 форми протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та пунктом 3 форми протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затверджених Наказом, передбачено надання інформації про дату оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Проте реєстр, протокол розкриття від 07.10.2013 № 5 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.10.2013 № 7 містять дату оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", без зазначення номера оголошення про проведення процедури закупівлі.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації з конкурсних торгів встановлено, що для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають, зокрема, такому критерію: "наявність обладнання та матеріально-технічної бази (наявність GPS-приймачів або електронних тахеометрів, автотранспорту, комп'ютерна, обчислювальна та інша інформаційна техніка і ліцензійне програмне забезпечення для обробки топографо-геодезичних вимірювань та оформлення землевпорядної документації)".

При цьому документацією конкурсних торгів встановлено, що учасникам необхідно надати копії документів підтверджуючих наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази завірені печаткою учасника.

Водночас додатком № 5 до документації конкурсних торгів встановлено форму довідки про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та транспортних засобів, яка містить найменування, кількість та примітки (власність тощо). Приміткою до довідки зазначено, що учасником конкурсних торгів надаються копії відповідних підтверджуючих документів (засвідчені печаткою та підписом уповноваженої особи учасника).

У складі пропозиції конкурсних торгів ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" надано довідку про наявність матеріально-технічної бази від 03.10.2013 № 01/04-06/1225 де зазначено: комп'ютери різних модифікацій (151 шт.), сервер Intel Xeon (1 шт.), плотери широформатні (3 шт.), GPS-прилади (приймачі) TOCON (6 шт.), електронні тахеометри TOCON (6 шт.), цифрові фотоапарати (3 шт.), факси (3 шт.), принтери лазерні кольорові (40 шт.), копіювальні апарати (6 шт.), ліцензійне програмне забезпечення (Digital; система "2С: підприємництво 8"; інформаційна нормативно-правова база "Ліга"; програмний комплекс TopoMap; програмний комплекс "Проект XXI" та "Інпроект - Випуск кошторисів") автомобілі (ВАЗ-21043, Skoda SuperB, Skoda Oktavia, Chevrolet Lacetti).

Разом із цим, ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" надано підтверджуючі документи лише на: GPS-прилади (приймачі) TOCON, електронні тахеометри TOCON, ліцензійне програмне забезпечення (інформаційна нормативно-правова база "Ліга"), автомобілі.

Однак у складі пропозиції конкурсних торгів ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" не надано відповідних підтверджуючих документів про наявність комп'ютерів, обчислювальної та іншої інформаційної техніки і ліцензійного програмного забезпечення для обробки топографо-геодезичних вимірювань та оформлення землевпорядної документації.

У складі пропозиції конкурсних торгів КП "Київський інститут земельних відносин" надано довідку про наявність матеріально-технічної бази, де зазначено: тахеометр електронний Trimble M3 5"; тахеометр електронний SET 530; тахеометр електронний GPT 7503; приймач GNSS Trimble NetR5; приймач GPS Trimble 5800; приймач GPS Trimble 5700; автомобілі Опель, Wolkswagen Caravelle, Wolkswagen Touran, Suzuki.

Разом із цим, КП "Київський інститут земельних відносин" надано відповідні підтверджуючі документи лише на: наявність GPS-приймачів, електронних тахеометрів та автотранспорту.

Однак у складі пропозиції конкурсних торгів КП "Київський інститут земельних відносин" не надано відповідних підтверджуючих документів про наявність комп'ютерів, обчислювальної та іншої інформаційної техніки і ліцензійного програмного забезпечення для обробки топографо-геодезичних вимірювань та оформлення землевпорядної документації.

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 10.10.2013 № 7 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії", ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та КП "Київський інститут земельних відносин", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу III "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (за лотами № 1, № 3) та ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії" (за лотами № 2, № 4), пропозиції конкурсних торгів яких визнані найбільш економічно вигідними та акцептованими.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі послуг інформаційних, інших, н. в. і., Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів Замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пунктів 2 та 8 частини другої статті 22 Закону, частин третіх статей 27 та 28 Закону, абзацу десятого частини першої статті 30 Закону, а також пункту 8 розділу III, пунктів 2 розділів IV та V та пункту 5 розділу V стандартної документації конкурсних торгів;

- при оформленні реєстру, протоколу розкриття та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги, затверджені Наказом.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії" не відповідають вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості усунути вказані порушення провести нову процедуру закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору