Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 10.09.20133304-05/31546-08
Документ v3154731-13, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.09.2013  № 3304-05/31546-08


Службі автомобільних доріг в АР Крим
Держагентства автомобільних доріг України
вул. Кечкеметська, 184/1, м. Сімферополь,
АР Крим, 95022

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі капітального ремонту автомобільної дороги Сімферополь - Феодосія, км 63+000 - км 68+000 (завершення робіт з урахуванням додаткових робіт) (оголошення № 043114 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 11.02.2013 № 12 (755)), проведеної Службою автомобільних доріг в АР Крим Держагентства автомобільних доріг України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 14.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.08.2013 № 3304-05/28492-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю капітального ремонту автомобільної дороги Сімферополь - Феодосія, км 63+000 - км 68+000 (завершення робіт з урахуванням додаткових робіт), оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.01.2013 № 10 та від 28.01.2013 № 12 відповідно.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з комерційної та технічної частин.

Комерційна частина повинна складатися, зокрема, з копії свідоцтва про державну реєстрацію.

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.03.2013 № 50 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ДП "Кримавтодор"

2254799,72

2

ДП ШБУ-45 ВАТ "Південшляхбуд"

1952489,87

Пунктом 2 розділу 3 документації конкурсних торгів передбачено, що на виконання вимог, встановлених статтею 17 Закону, у складі пропозиції конкурсних торгів учасником надається, зокрема, довідка про відсутність (наявність) підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що видана не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торгів ДП ШБУ-45 ВАТ "Південшляхбуд" надано довідку ТОВ "Кримський регіональний центр з питань банкрутства" від 04.03.2013 № 110, в якій зазначено, що за результатами моніторингу діяльності суб'єктів господарювання щодо зазначених підприємств провадження у справі про банкрутство не порушувалось та дане підприємство не визнано банкрутом в установленому законом порядку, що не відповідає вищезазначеній вимозі та передбаченій у документації конкурсних торгів.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395/2011, Міністерство юстиції України є державним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим в Мін'юсті 19.09.2011 за № 1106/19844, затверджено Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Згідно з пунктом 1.4 розділу I зазначеного Положення держателем Єдиного реєстру підприємств є Міністерство юстиції України.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних торгів ДП ШБУ-45 ВАТ "Південшляхбуд" Замовником не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 21.03.2013 № 64 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ДП "Кримавтодор" та ДП ШБУ-45 ВАТ "Південшляхбуд", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця", визначено ДП ШБУ-45 ВАТ "Південшляхбуд", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, акцептована та з яким укладено договір від 12.04.2013 № 11/13.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі капітального ремонту автомобільної дороги Сімферополь - Феодосія, км 63+000 - км 68+000 (завершення робіт з урахуванням додаткових робіт), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ДП ШБУ-45 ВАТ "Південшляхбуд" не відповідає вимогам пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором від 24.12.2011 № 126/11 на закупівлю капітального ремонту автомобільної дороги Сімферополь - Феодосія, км 63+000 - км 68+000 (завершення робіт з урахуванням додаткових робіт), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору