Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 25.04.20143304-05/13133-08
Документ v3133731-14, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.04.2014  № 3304-05/13133-08


Департаменту капітального будівництва
Вінницької міськради
вул. Пирогова, 34-а, м. Вінниця, 21018

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції Музейної площі в м. Вінниці згідно з оголошенням № 051852 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 10.02.2014 № 12/1(858/1), проведеної Департаментом капітального будівництва Вінницької міськради (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 21.03.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 21.03.2014 № 3304-05/8579-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції Музейної площі в м. Вінниці оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 06.02.2014 № 5 і від 07.02.2014 № 6 відповідно.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом п'ятим частини другої статті 16 Закону встановлено, що для підтвердження наявності фінансової спроможності учасники надають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Водночас документація конкурсних торгів Замовника не містить вимогу щодо надання учасниками в складі пропозицій конкурсних торгів звіту про рух грошових коштів.

Пунктом 5 "Інші документи" додатка 2 "Перелік документів, які надаються для підтвердження відповідності учасників закупівлі встановленим кваліфікаційним вимогам та вимогам документації конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів Замовником установлена вимога щодо надання копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Натомість відповідно до статті 20 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується, та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 12.03.2014 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції з ПДВ

1

ВКП "Спецстрой"

4450445,00 грн.

2

ТОВ "МУР"

4405940,00 грн.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 12.03.2014 оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 13.03.2014 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ВКП "Спецстрой" та ТОВ "МУР", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" (100 балів) і методики оцінки, зазначених у додатку 3 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "МУР", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "МУР" опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 17.03.2014 № 22(868) за № 084521 та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, що відповідає статті 10 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт з реконструкції Музейної площі в м. Вінниці, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги частини другої статті 16 Закону та зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- порядок проведення процедури закупівлі, здійсненої Замовником, відповідає вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку

Л. Дудник

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору