Документ v3045874-16, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

02.12.2016  № 13045/17.1.3/7-16

Щодо надання роз'яснень


ПАТ «Київобленерго»
Ліцензіатам з передачі електричної
енергії місцевими (локальними)
електричними мережами (за списком)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), розглянула лист ПАТ «Київобленерго» від 21.11.2016 № 05/100/8741 та в межах своєї компетенції повідомляє.

Взаємовідносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 08.02.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768 (далі - Правила).

Відповідно до положень абзацу четвертого пункту 1.3 Правил, послуга з приєднання до електричних мереж надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

Згідно з абзацом другим пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 09.02.99 № 1-рп/99 "У справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів)", за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Отже, у разі, якщо після укладення договору набрав чинності акт законодавства, норми якого інакше регулюють договірні відносини, ніж того, що діяв в момент укладення договору, сторони мають керуватися умовами договору, а не цим актом законодавства, якщо останній не має зворотної дії в часі.

При цьому, необхідно зауважити, що 22.11.2016 набрала чинності постанова НКРЕКП від 07.11.2016 № 1946 "Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж".

Враховуючи вищенаведене, НКРЕКП вважає, що у разі, якщо між електропередавальною організацією та замовником послуги з приєднання укладено договір про приєднання до електричних мереж в період з 28.02.2013 (дата набрання чинності Правилами) до 21.11.2016 (включно), правовідносини, пов'язані з наданням послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, мають регулюватись вимогами Правил та Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12.02.2013 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 339/22871, у редакції, що діяла до 21.11.2016 (включно) (до набрання чинності постановою НКРЕКП від 07.11.2016 № 1946 "Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж").

Член НКРЕКП

Б. Циганенковгору