Документ v3032224-05, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2005

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.11.2005 N 3032

Про внесення змін до примірних договорів
купівлі-продажу, затверджених наказом
ФДМУ від 22.08.2005 N 2411

На виконання Закону України від 06.09.2005 N 2801-IV
( 2801-15 ) "Про внесення змін до деяких законів України" та
Закону України від 06.09.2005 N 2803-IV ( 2803-15 ) "Про внесення
змін до деяких законів України" Н А К А З У Ю:
1. Унести наступні зміни до примірних договорів
купівлі-продажу, затверджених наказом ФДМУ від 22.08.2005 N 2411
( z1045-05 ):
1.1. Пункт 1.2 Примірного договору купівлі продажу цілісного
майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом, Примірного
договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що
підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу шляхом викупу,
Примірного договору купівлі-продажу окремого індивідуально
визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що
підлягає продажу за конкурсом, Примірного договору купівлі-продажу
окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі
(споруди, приміщення), що підлягає продажу на аукціоні, Примірного
договору купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна,
у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу
шляхом викупу, викласти в такій редакції: "Право власності на
Об'єкт приватизації переходить до Покупця з моменту сплати повної
вартості придбаного Об'єкта приватизації".
1.2. У пункті 1.3 Примірного договору купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу шляхом викупу,
Примірного договору купівлі-продажу окремого індивідуально
визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що
підлягає продажу за конкурсом, Примірного договору купівлі-продажу
окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі
(споруди, приміщення), що підлягає продажу на аукціоні, Примірного
договору купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна,
у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу
шляхом викупу, слова "ринкова вартість" замінити словами "ціна
продажу".
1.3. У пункті 1.3 Примірного договору купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу,
слово "вартість" замінити словом "ціна".
1.4. У пункті 1.4 Примірного договору купівлі продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу,
що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає
продажу на аукціоні, Примірного договору купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, що підлягає продажу за конкурсом, слово
"вартість" замінити словом "ціна".
1.5. Розділ 2 "Порядок розрахунків за придбаний Об'єкт
приватизації" Примірного договору купівлі продажу цілісного
майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом, Примірного
договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що
підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору купівлі-продажу
окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі
(споруди, приміщення), що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу окремого індивідуально
визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що
підлягає продажу на аукціоні, викласти в такій редакції:
"2.1. Покупець зобов'язаний внести _________________ гривень,
(сума цифрами та прописом)
у тому числі ПДВ ___________________________ гривень, за придбаний
(сума цифрами та прописом)
Об'єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору.
Строк оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за
умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу
Об'єкта приватизації з урахуванням податку на додану
вартість.
2.2. Грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу Об'єкта приватизації в сумі ______________________ гривень
(сума цифрами та прописом)
зараховуються Покупцю в рахунок ціни продажу Об'єкта приватизації.
На цю суму Покупець протягом 10 днів з моменту нотаріального
посвідчення та державної реєстрації цього Договору зобов'язаний
перерахувати на рахунок Продавця
__________________________________________________________________
(номер рахунку та найменування банківської установи)
податок на додану вартість у розмірі ____________________ гривень.
(сума цифрами та прописом)
2.3. Розрахунки за придбаний Об'єкт приватизації здійснюються
Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку
Покупця
_______________________________________________________ на рахунок
(номер рахунку та найменування банківської установи)
Продавця ________________________________________________________.
(номер рахунку та найменування банківської установи)
Плата за Об'єкт приватизації вноситься на підставі цього
Договору."
1.6. Розділ 2 "Порядок розрахунків за придбаний Об'єкт
приватизації" Примірного договору купівлі-продажу цілісного
майнового комплексу, що підлягає продажу шляхом викупу, Примірного
договору купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна,
у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу
шляхом викупу, викласти в такий редакції:
"2.1. Покупець зобов'язаний внести _________________ гривень,
(сума цифрами та прописом)
у тому числі ПДВ ___________________________ гривень, за придбаний
(сума цифрами та прописом)
Об'єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору.
Строк оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за
умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу
Об'єкта приватизації з урахуванням податку на додану
вартість.
2.2. Розрахунки за придбаний Об'єкт приватизації здійснюються
Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку
Покупця
_______________________________________________________ на рахунок
(номер рахунку та найменування банківської установи)
Продавця ________________________________________________________.
(номер рахунку та найменування банківської установи)
Плата за Об'єкт приватизації вноситься на підставі цього
Договору."
1.7. У пункті 3.1 Примірного договору купівлі продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу,
що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу
шляхом викупу, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу за конкурсом, Примірного договору
купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому
числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу на
аукціоні, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу шляхом викупу, слова "після
нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору"
замінити словами "після сплати повної вартості придбаного Об'єкта
приватизації".
1.8. В абзаці третьому пункту 5.1 Примірного договору купівлі
продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за
конкурсом, Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового
комплексу, що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу
шляхом викупу, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу за конкурсом, Примірного договору
купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому
числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу на
аукціоні, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу шляхом викупу, слово "вартість"
замінити словом "ціна".
1.9. У пункті 5.1 Примірного договору купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного
будівництва, що підлягає продажу на аукціоні, та Примірного
договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що
підлягає продажу шляхом викупу, слово "вартість" замінити словом
"ціна".
1.10. Другий абзац пункту 5.1 Примірного договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу
шляхом викупу, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу шляхом викупу, виключити.
1.11. Пункти 6.1.2 та 6.1.3 Примірного договору
купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає
продажу за конкурсом, Примірного договору купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, що підлягає продажу на аукціоні,
Примірного договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного
будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу, виключити.
1.12. Абзац третій пункту 6 Примірного договору купівлі
продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за
конкурсом, Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового
комплексу, що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу
шляхом викупу, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу за конкурсом, Примірного договору
купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому
числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу на
аукціоні, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу шляхом викупу, виключити.
1.13. У пункті 7.1 Примірного договору купівлі-продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу шляхом викупу,
Примірного договору купівлі-продажу окремого індивідуально
визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що
підлягає продажу шляхом викупу, слова "чи строку перерахування
податку на додану вартість" виключити.
1.14. У пункті 7.1 Примірного договору купівлі продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу,
що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому
числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу за
конкурсом, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу на аукціоні, слова "у пункті 2.1"
замінити словами "у пунктах 2.1 та 2.2".
1.15. У пункті 7.2 Примірного договору купівлі продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу,
що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу
шляхом викупу, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу за конкурсом, Примірного договору
купівлі-продажу окремого індивідуально визначеного майна, у тому
числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу на
аукціоні, Примірного договору купівлі-продажу окремого
індивідуально визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди,
приміщення), що підлягає продажу шляхом викупу, слово "вартість"
замінити словами "ціна продажу" у відповідних відмінках.
1.16. У пункті 7.5 Примірного договору купівлі продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу,
що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу
шляхом викупу, слово "вартості" замінити словами "ціни продажу".
1.17. У розділі 14 Примірного договору купівлі продажу
цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу за конкурсом,
Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу,
що підлягає продажу на аукціоні, Примірного договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що підлягає продажу
шляхом викупу, слова "у місячний строк з моменту нотаріального
посвідчення та державної реєстрації цього Договору" виключити.
1.18. Розділ 2 "Порядок розрахунків за придбаний об'єкт
незавершеного будівництва" Примірного договору купівлі-продажу
об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу за
конкурсом, та Примірного договору купівлі-продажу об'єкта
незавершеного будівництва, що підлягає продажу на аукціоні,
викласти в такій редакції:
"2.1. Покупець зобов'язаний внести _________________ гривень,
(сума цифрами та прописом)
у тому числі ПДВ ____________________ гривень, за придбаний об'єкт
(сума цифрами та прописом)
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору.
Строк оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за
умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу
об'єкта незавершеного будівництва з урахуванням податку на додану
вартість.
2.2. Грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості
продажу об'єкта незавершеного будівництва
в сумі ___________________________________________________ гривень
(сума цифрами та прописом)
зараховуються Покупцю в рахунок ціни продажу об'єкта незавершеного
будівництва. На цю суму Покупець протягом 10 днів з моменту
нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору
зобов'язаний перерахувати на рахунок Продавця
__________________________________________________________________
(номер рахунку та найменування банківської установи)
податок на додану вартість у розмірі ____________________ гривень.
(сума цифрами та прописом)
2.3. Розрахунки за придбаний об'єкт незавершеного будівництва
здійснюються покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з
рахунку Покупця
_______________________________________________________________ на
(номер рахунка та найменування банківської установи)
рахунок Продавця ________________________________________________.
(номер рахунка та найменування банківської установи)
Плата за об'єкт незавершеного будівництва вноситься на підставі
цього Договору.
2.4. (Вноситься, якщо об'єкт незавершеного будівництва
продається Продавцем Покупцю з умовою надання розстрочки платежу)
При сплаті протягом 30 календарних днів 50 відсотків ціни об'єкта
(30 відсотків для об'єктів незавершеного будівництва житлового
призначення) Покупцю надається право на розстрочку платежу строком
на ______ років від дати нотаріального посвідчення та державної
реєстрації цього Договору. Сплата здійснюється щоквартально
(щорічно) рівним долями з урахуванням індексу інфляції (нижче
додається графік сплати
). При цьому Покупець зобов'язаний не
пізніше 10 календарних днів з моменту підписання акта
приймання-передачі сплатити ПДВ на суму платежу, яка надається в
розстрочку (без урахування індексу інфляції).
1.19. Розділ 2 "Порядок розрахунків за придбаний об'єкт
незавершеного будівництва" Примірного договору купівлі-продажу
об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом
викупу, викласти в такій редакції:
"2.1. Покупець зобов'язаний внести _________________ гривень,
(сума цифрами та прописом)
у тому числі ПДВ ____________________ гривень, за придбаний об'єкт
(сума цифрами та прописом)
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору.
Строк оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за
умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від ціни продажу
об'єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ.
2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт незавершеного будівництва
здійснюються покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів з
рахунку Покупця
_______________________________________________________________ на
(номер рахунка та найменування банківської установи)
рахунок Продавця ________________________________________________.
(номер рахунка та найменування банківської установи)
Плата за об'єкт незавершеного будівництва вноситься на підставі
цього Договору.
2.3. (Вноситься, якщо об'єкт незавершеного будівництва
продається Продавцем Покупцю з умовою надання розстрочки платежу)
При сплаті протягом 30 календарних днів 50 відсотків ціни об'єкта
(30 відсотків для об'єктів незавершеного будівництва житлового
призначення) Покупцю надається право на розстрочку платежу строком
на ______ років від дати нотаріального посвідчення та державної
реєстрації цього Договору. Сплата здійснюється щоквартально
(щорічно) рівним долями з урахуванням індексу інфляції (нижче
додається графік сплати
). При цьому Покупець зобов'язаний не
пізніше 10 календарних днів з моменту підписання акта
приймання-передачі сплатити ПДВ на суму платежу, яка надається в
розстрочку (без урахування індексу інфляції)."
2. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора
Департаменту продажу цілісних майнових комплексів, начальників
регіональних відділень та представництв Фонду державного майна
України, органів приватизації Автономної Республіки Крим.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
Голова Фонду В.Семенюквгору