Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Мінекономіки (з 2005 р.); Роз'яснення від 29.07.20103303-25/7445-07
Документ v303-665-10, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2010

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
29.07.2010 N 3303-25/7445-07

Органам державної влади,
органам влади АР Крим,
органам місцевого
самоврядування,
іншим органам, установам,
організаціям, підприємствам
Копія: Державному
госпрозрахунковому
видавничо-поліграфічному
підприємству
"Зовнішторгвидав України"

Мінекономіки на численні звернення щодо надання роз'яснення
стосовно здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про
здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон)
повідомляє.
Щодо завершення процедур,
розпочатих до набрання чинності Закону
( 2289-17 )
Відповідно до пункту 1 розділу XI Прикінцевих положень Закону
( 2289-17 ) цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
вводиться в дію через 30 днів з дня його опублікування. Зазначена норма визначає два правових механізми, а саме:
набрання чинності Законом ( 2289-17 ) і введення його в дію. Аналіз розділу свідчить, що режим набрання чинності Законом
( 2289-17 ), визначений розділом XI Прикінцевих положень Закону,
спрямований, перш за все, на забезпечення виконання Кабінетом
Міністрів України та відповідними органами виконавчої влади
заходів, необхідних для реалізації цього Закону, насамперед, у
частині прийняття відповідних нормативно-правових актів на
виконання вимог Закону. Натомість, механізм введення в дію Закону ( 2289-17 )
встановлює конкретний термін, з якого буде запроваджений правовий
режим здійснення державних закупівель, передбачений цим Законом. Таким чином, здійснення державних закупівель у порядку,
встановленим цим Законом ( 2289-17 ), розпочинається з дня
введення його в дію, а саме з 30.07.2010. Разом з цим відповідно до Рішення Конституційного Суду
України від 09.02.99 N 1-рп/99 ( v001p710-99 ) надання зворотної
дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом
прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому
акті. Ураховуючи, що така вказівка у вказаному Законі ( 2289-17 )
відсутня, тому його дія не поширюється на правовідносини суб'єктів
сфери державних закупівель, які виникли до 30.07.2010. У зв'язку з цим процедури закупівлі товарів, робіт і послуг
за державні кошти, розпочаті до введення в дію Закону ( 2289-17 ),
завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня введення в дію
цього Закону. Також Мінекономіки, як уповноважений орган у сфері державних
закупівель, звертає увагу всіх суб'єктів сфери державних
закупівель, що відповідно до пункту 2 розділу XI Прикінцевих
положень Закону ( 2289-17 ) до приведення законодавства України у
відповідність із цим Законом, закони та інші нормативно-правові
акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. Замовникам, які розпочали процедури закупівель за державні
кошти з 30.07.2010 необхідно враховувати вимоги Закону
( 2289-17 ).
Щодо розроблення та затвердження форм,
передбачених абзацом сьомим пункту 19 частини
першої статті 8 Закону
( 2289-17 )
До набрання чинності нормативно-правовими актами
уповноваженого органу щодо затвердження форм ( z0624-10 ),
передбачених абзацом сьомим пункту 19 частини першої статті 8
Закону ( 2289-17 ), замовники мають право використовувати при
проведенні процедур закупівель зразки зазначених форм, що
додаються (див. окремо в базі). При цьому документи, які розробляє замовник на підставі
зазначених зразків, повинні повністю відповідати за змістом Закону
( 2289-17 ). Органи Державного казначейства (обслуговуючі банки),
інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" до набрання
чинності нормативно-правовими актами уповноваженого органу щодо
затвердження форм ( z0624-10 ), передбачених абзацом сьомим пункту
19 частини першої статті 8 Закону ( 2289-17 ), повинні приймати
документи, розроблені замовниками відповідно до вимог,
передбачених абзацами першим та другим цього розділу.
Щодо визначення предмета закупівлі
Визначення предмета закупівлі товарів, робіт і послуг до
набрання чинності наказу Мінекономіки, який встановлює порядок
визначення предмета закупівлі, здійснюється замовниками таким
чином:
1. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником
згідно з пунктами 23 і 30 частини першої статті 1 Закону
( 2289-17 ) та на основі Державного класифікатора продукції та
послуг ДК 016-97 ( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97,
v5822217-97 ) за показником п'ятого знака (класифікаційне
угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви
товару чи послуги. При цьому замовник може визначити окремі частини предмета
закупівлі (лоти) за показниками шостого і дев'ятого знаків
Класифікатора ( v1822217-97, v2822217-97, v3822217-97,
v5822217-97 ) (класифікаційні угруповання "підкатегорія" і "тип"),
а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів,
виконання робіт або надання послуг. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту
предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення
вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ). Під час здійснення закупівлі послуг з виконання
науково-технічних робіт предмет закупівлі визначається на основі
Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності
ДК 015-97 ( va822217-97 ) за показником четвертого знака
(класифікаційне угруповання "вид") із зазначенням у дужках
конкретної назви науково-технічної роботи. У разі здійснення закупівлі послуг з виконання
науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного
виду науково-технічних робіт згідно з Класифікатором ДК 015-97
( va822217-97 ), для їх замовлення замовник оголошує процедуру
закупівлі та визначає різні теми науково-технічних робіт як окремі
лоти. У разі, якщо при здійсненні замовником закупівлі товарів
передбачається також закупівля послуги (послуг), пов'язаних з
поставкою товару (зокрема, послуги з транспортування, установки,
монтажу, наладки, інсталяції програмного забезпечення, навчання
персоналу тощо), предметом закупівлі в такому разі є товари, за
умови, що вартість такої послуги (таких послуг) не перевищує
вартості самих товарів. При визначенні предмета закупівлі слід враховувати, що
відповідно до пункту 23 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 )
закупівлею послуг вважається будь-яка закупівля (крім товарів і
робіт).
2. Визначення предмета закупівлі робіт Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником
відповідно до пункту 26 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 )
за об'єктами будівництва та з урахуванням Правил визначення
вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ), а також
Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт
з ремонтів автомобільних доріг загального користування".
Щодо оскарження процедур закупівлі
Уповноваженим на розгляд скарг з питань державних закупівель
органом оскарження відповідно до підпункту 19 частини першої
статті 1 та частини третьої статті 8 Закону ( 2289-17 ) є
Антимонопольний комітет України. Порядок оскарження процедур
державних закупівель визначено статтею 18 Закону. З урахуванням зазначеного Мінекономіки доводить до відома
замовників, учасників процедур закупівлі, скаржників, органів
Державного казначейства України, обслуговуючих банків, що у
зв'язку з цим Міністерство з 30.07.2010 не має правових підстав
здійснювати розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення
договору про закупівлю.
Додатки: зразки форм ( z0624-10 ), передбачених абзацом
сьомим пункту 19 частини першої статті 8 Закону ( 2289-17 ),
на __арк.
Заступник Міністра
економіки України В.О.Марухновгору