Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 30.08.20123303-04/33008-08
Документ v3008731-12, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

30.08.2012  № 3303-04/33008-08


Кримському територіальному
квартирно-експлуатаційному
управлінню МО України
вул. Хрустальова, 42-а, каб. 410,
м. Севастополь, 99040

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідно до вимог пунктів 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з проведення невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 7 - 8 лютого 2012 року на об'єктах Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Крим" в смт Партеніт АР Крим (капітальний ремонт пляжних споруд військового містечка № 3) ш.К-3/12, площа пляжних споруд - 9128 м-2 (оголошення № 266533 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 03.08.2012 № 93/1 (695/1)), проведеної Кримським територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням МО України (далі - Замовник) за процедурою "закупівля в одного учасника" в установи "28 Управління начальника робіт".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (лист-повідомлення Мінекономрозвитку від 08.08.2012 № 3303-04/30053-08).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 08.08.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника робіт з проведення невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 7 - 8 лютого 2012 року на об'єктах Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Крим" в смт Партеніт АР Крим (капітальний ремонт пляжних споруд військового містечка № 3) ш.К-3/12, площа пляжних споруд - 9128 м-2) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 01.08.2012 № 12.

Відповідно до пункту 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовника умовою для застосування процедури є пункт 3 частини другої статті 39 Закону, а саме: нагальна потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Згідно з протоколом засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Автономної республіки Крим від 08.02.2012 № 1 (далі - протокол Комісії) ситуація, яка склалась на території міст Алушта та Ялта в період з 7 по 8 лютого 2012 року, внаслідок несприятливих погодних умов, морозу та безперервного на протязі двох діб шторму до 6 балів, визнано надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня (код 20410-ЧС).

Листом від 30.03.2012 № 03-2980/162 Міністерство надзвичайних ситуацій України, враховуючи вимоги пункту 5.3 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, підтвердило рішення протоколу Комісії про класифікацію вищевказаної події як надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 315-р "Про виділення коштів на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалась 7 - 8 лютого 2012 р. на об'єктах Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Крим" в смт Партеніт" рішення про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків вищевказаної надзвичайної ситуації прийнято 28.05.2012.

Водночас, підтверджуючих документів щодо наявності обставин, що унеможливили початок проведення процедури закупівлі у період з 28.05.2012 по 01.08.2012 Замовником не надано.

Основною процедурою закупівлі є відкриті торги, що передбачено частиною першою статті 20 Закону

При цьому частиною другою статті 39 Закону визначено, що процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток.

Таким чином, у разі застосування Замовником процедури закупівлі в одного учасника рішення про застосування такої процедури має бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду опрацьованих копій матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедура закупівлі в одного учасника застосована Замовником з порушенням законодавства у сфері державних закупівель у зв'язку з відсутністю підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору підряду від 15.08.2012 № 37/12, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Б.М. Горбанський

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору