Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 11.01.20143304-05/643-08
Документ v3-08731-14, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.01.2014  № 3304-05/643-08


Управлінню освіти виконкому
Кузнецовської міськради
Рівненської області
майдан Вараш, 41, м. Кузнецовськ,
Рівненська обл., 34400

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601
Антимонопольному комітету України вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції ЗОШ № 2 в мікрорайоні Будівельників, 56, м. Кузнецовськ Рівненської області (реконструкція покрівлі, заміна вікон, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) - згідно з робочим проектом) (оголошення № 144218 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" № 51 (794) від 01.07.2013, проведеної Управлінням освіти Виконкому Кузнецовської міськради Рівненської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 26.09.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 26.09.2013 № 3304-05/33682-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що колонки 1, 3-7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

Водночас у колонці 4 річного плану державних закупівель Замовника на 2013 рік (зі змінами), затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.06.2013 № 20 (далі - річний план), не указана очікувана вартість предмета закупівлі словами та сума ПДВ, що не відповідає вимогам Інструкції.

Інструкцією також установлено, що річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів, підписується головою та секретарем комітету з конкурсних торгів та повинен містити відбиток печатки Замовника.

При цьому річний план закупівель не містить відбитка печатки Замовника, що не відповідає вимогам Інструкції.

Документацію конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції ЗОШ № 2 в мікрорайоні Будівельників, 56, м. Кузнецовськ Рівненської області (реконструкція покрівлі, заміна вікон, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів) (далі - документація конкурсних торгів) затверджено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 21.06.2013 № 21.

Пунктом 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" до документації конкурсних торгів Замовником передбачено, що строк виконання робіт до грудня 2015 року. Натомість пунктом 8 додатка 1 "Конкурсна форма "Пропозиція" до документації конкурсних торгів Замовником указано, що учасник має указати строки виконання робіт (у днях), але в будь-якому випадку не пізніше 25 грудня 2013 року.

Додатком 2 "Кваліфікаційна частина" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів Замовником передбачена вимога щодо надання учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів довідки органів Міністерства юстиції або державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про відсутність учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давності відносно дати розкриття пропозицій.

При цьому Замовником при розробленні документації конкурсних торгів не ураховано, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395/2011 (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 15 квітня 2013 року № 211/2013), Мін'юст є державним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 35 пункту 4 зазначеного Положення, Міністерство формує і веде єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19 вересня 2011 за № 1106/19844 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 131/5), встановлено, що держатель Єдиного реєстру підприємств - Мін'юст, Адміністратор Єдиного реєстру підприємств - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиного реєстру підприємств.

Разом з тим пунктом 1.8 розділу I "Загальні положення" Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Мін'юсту від 15.09.2011 № 3018/5 (зі змінами), визначено, що реєстраторами Єдиного реєстру підприємств є Держатель через Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу та структурні підрозділи Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, які надають інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств у порядку, встановленому цим Положенням.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону технічна специфікація документації конкурсних торгів не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Разом з цим додатком 4 "Технічне завдання" до документації конкурсних торгів передбачено реконструкція м'якої покрівлі будівлі на скатну покрівлю з металочерепиці "Монтерей", заміни дерев'яних віконних блоків на металопластикові виробництва Німеччини, США, утеплення зовнішніх стін мінераловатними плитами та опорядження фасадів по системі "Ceresit", облицювання каркасів стель листами "Luxalon".

Отже, технічна специфікація документації конкурсних торгів містить посилання на конкретні торгівельні марки, джерело походження предмета закупівлі без зазначення виразу "або еквівалент", що не відповідає пункту 3 частини другої статті 22 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 31.07.2013 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 31.07.2013 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "ІБК "Дедал"

3581858,40

2

ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж"

9799746,00

3

ТОВ "Фірма Опорядрембуд"

9117624,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, затвердженою Наказом № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів від 31.07.2013 та протоколі розкриття Замовника від 31.07.2013 не зазначено повного найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.07.2013 пропозицію конкурсних торгів ПП "ІБК "Дедал" відхилено на підставі пунктів 1 і 3 частини першої статті 29 Закону, оскільки пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям та умовам документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника в разі якщо, зокрема учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма Опорядрембуд" надано протокол загальних зборів учасників від 31.05.2011 № 6, яким оформлено призначення Симонюка Р. М. на посаду директора товариства і учасників: Дубас Т.О., Мельник Р.Д. та Ясельська Л.Г.

Разом з цим у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма Опорядрембуд" надано статут ТОВ "Фірма Опорядрембуд", затверджений загальними зборами учасника Товариства від 03.04.2013 № 5 (далі - Статут).

Згідно з пунктом 4.2 Статуту до виключної компетенції зборів учасника Товариства належить прийняття рішення, зокрема призначення на посаду та звільнення з посади директора Товариства.

Разом з цим відповідно до пункту 1.5 Статуту учасниками Товариства є Максимчук І.Д. та Ляльчук О.О.

Таким чином, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма Опорядрембуд" відсутнє рішення загальних зборів учасника Товариства, що підтверджує повноваження на укладення договору про закупівлю Симонюком Р.М.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів, а також Додатком 2 до документації конкурсних торгів Замовником передбачена вимога щодо надання учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям "довідки в довільній формі, що містить інформацію про наявність (при відсутності - договір оренди) у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази (забезпечення власними будівельними машинами та механізмами, необхідними для виконання робіт (надати копії техпаспортів) тощо) з підтвердними документами".

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма Опорядрембуд" надано лист від 30.07.2013 № 176 з інформацією про наявність транспортних засобів та будівельних машин і механізмів, згідно з якою зазначений учасник має у власності, зокрема Кран КС-5363.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Фірма Опорядрембуд" не надано підтверджуючих документів, зокрема копії технічного паспорту на Кран КС-5363 тощо.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж" надано лист від 30.07.2013 № 480 з інформацією про наявність обладнання, зокрема 38 транспортних засобів.

Однак у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж" не надано підтверджуючих документів (технічних паспортів тощо) на всі зазначені у довідці транспортні засоби, а надано лише копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, а саме: на автомобіль МАЗ 650108, на екскаватор гусеничний JCB 8030ZTS, на екскаватор-навантажувач JCB 3СХ SITEMASTER, на екскаватор CAT 312, на автомобіль КАМАЗ 5410, на автомобіль КАМАЗ 4310, на автомобіль Volkswagen Crafter, а також тимчасовий реєстраційний талон на автомобіль КАМАЗ 65115.

Пунктом 6 розділу III, а також додатком 2 "Кваліфікаційна частина" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів визначено, що для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів за 2010-2012 роки необхідно надати, зокрема, листи-відгуки від замовників (не менше трьох), а для підтвердження фінансової спроможності, зокрема, баланс за рік, що передує року проведення торгів.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж" надано два листи відгуки, а саме: лист-відгук Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації від 24.07.2013 № 1045/04-15/13 щодо робіт по двох об'єктах та лист-відгук ТОВ "Євробуд" від 25.07.2013 № 291.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж" також баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.06.2013, що не відповідає умові документації конкурсних торгів.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 08.08.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж" та ТОВ "Фірма Опорядрембуд", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна", а також методики оцінки, зазначених у додатку 3 "КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА МЕТОДИКА розрахунку балів", визначено ТОВ "Фірма Опорядрембуд", пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, затвердженою Наказом № 922, передбачено, зокрема, що у пункті 5 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення.

При цьому у протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником не зазначено перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі робіт з реконструкції ЗОШ № 2 в мікрорайоні Будівельників, 56, м. Кузнецовськ Рівненської області (реконструкція покрівлі, заміна вікон, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні річного плану закупівель, форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не узгоджені строки виконання робіт у пункті 3 розділу I документації конкурсних торгів і пункті 8 додатка 1 "Конкурсна форма "Пропозиція" до документації конкурсних торгів;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства щодо уповноваженого органу, який забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства;

- у технічній специфікації документації конкурсних торгів міститься посилання на конкретні торгівельні марки, джерело походження предмета закупівлі без зазначення виразу "або еквівалент", що не відповідає пункту 3 частини другої статті 22 Закону.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Фірма Опорядрембуд" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів і Додатком 2 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж" не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 6 розділу III та Додатком 2 до документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- рішення та дії Замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі, не відповідають законодавству у сфері державних закупівель.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором підряду в капітальному будівництві від 27.08.2013 № 12-в, процедура закупівлі робіт яких проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору