Стосовно дотримання процедур державних закупівель
Тендерна палата України; Висновок від 01.11.2007в-02/11
Документ v2_11640-07, поточна редакція — Прийняття від 01.11.2007

                     ТЕНДЕРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
В И С Н О В О К
01.11.2007 N в-02/11

Стосовно дотримання процедур
державних закупівель

(відповідно до ст. 17-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
Підстава: звернення Управління державної служби боротьби з
економічною злочинністю Головного управління МВС України в
Київський області від 24.09.2007 N 12/3218 (вх. Тендерної палати
України від 24.09.2007 N 496/09-2) щодо дослідження" матеріалів
стосовно дотримання законодавства Дочірнім підприємством "Шляхове
ремонтно-будівельне управління N 100" при укладанні договору з
ТОВ "Ерідан - Н" щодо надання послуг дорожньо-будівельними
механізмами (екскаватор ЄО-4111Г)".
Загальна інформація:
1. Інформація про Замовника: Назва: Дочірнє підприємство "Шляхове ремонтно-будівельне
управління N 100" Адреса: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 2
2. Підпорядкованість: ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
3. Предмет закупівлі: надання послуг дорожньо-будівельними
механізмами (екскаватор ЄО-4111Г)
4. Процедура закупівлі: не застосовано
5. Вартість закупівлі: 477 662,82 грн.
6. Період здійснення закупівлі: з 01.06.2006 по 29.06.2007 Для розгляду та дослідження надано копії наступних
матеріалів: 1. Договір від 01.03.2005 N 3 з надання послуг
дорожньо-будівельним механізмом на 4 арк. 2. Рахунок-фактура від 31.08.2005 N 1 на 1 арк. 3. Наряд-завдання у період роботи з 08.08.2005 до 31.08.2005
б/н на 2 арк. 4. Рахунок-фактура від 30.09.2005 N 2 на 1 арк. 5. Наряд-завдання у період роботи з 01.09.2005 до 30.09.2005
б/н на 2 арк. 6. Рахунок-фактура від 31.10.2005 N 3/1 на 1 арк. 7. Наряд-завдання у період роботи з 01.10.2005 до 31.10.2005
N 166 на 2 арк. 8. Рахунок-фактура від 30.11.2005 N 3/2 на 1 арк. 9. Наряд-завдання у період роботи з 01.11.2005 до 30.11.2005
б/н на 2 арк. 10. Рахунок-фактура від 30.12.2005 N 3/5 на 1 арк. 11. Наряд-завдання у період роботи з 01.12.2005 до 26.12.2005
б/н на 2 арк. 12. Рахунок-фактура від 30.04.2006 N 1 на 1 арк. 13. Наряд-завдання у період роботи з 01.04.2006 до 30.04.2006
б/н на 2 арк. 14. Рахунок-фактура від 31.05.2006 N 3 на 1 арк. 15. Наряд-завдання у період роботи з 01.05.2006 до 16.05.2006
б/н на 2 арк. 16. Рахунок-фактура від 30.06.2006 N 4 на 1 арк. 17. Наряд-завдання у період роботи з 01.06.2006 до 30.06.2006
б/н на 2 арк. 18. Рахунок-фактура від 31.07.2006 N 1 на 1 арк. 19. Наряд-завдання у період роботи з 01.07.2006 до 31.07.2006
б/н на 2 арк. 20. Рахунок-фактура від 31.08.2006 N 7 на 1 арк. 21. Наряд-завдання у період роботи з 01.08.2006 до 31.08.2006
б/н на 2 арк. 22. Рахунок-фактура від 29.09.2006 N 8 на 1 арк. 23. Наряд-завдання у період роботи з 01.09.2006 до 30.09.2006
б/н на 2 арк. 24. Акт здачі-прийняття наданих послуг від 29.09.2007 б/н на
1 арк. 25. Рахунок-фактура від 31.10.2006 N 9 на 1 арк. 26. Наряд-завдання у період роботи з 07.10.2006 до 31.10.2006
б/н на 2 арк. 27. Рахунок-фактура від 30.11.2006 N 11 на 1 арк. 28. Наряд-завдання у період роботи з 01.11.2006 до 30.11.2006
б/н на 2 арк. 29. Акт здачі-приймання наданих послуг від 30.11.2006 б/н на
1 арк. 30. Рахунок-фактура від 29.12.2006 N 12 на 1 арк. 31. Наряд-завдання у період роботи з 01.12.2006 до 29.12.2006
б/н на 2 арк. 32. Акт здачі-приймання наданих послуг від 29.12.2006 б/н на
1 арк. 33. Рахунок-фактура від 29.12.2006 N 12 на 1 арк. 34. Наряд-завдання у період роботи з 01.12.2006 до 29.12.2006
б/н на 2 арк. 35. Рахунок-фактура від 30.04.2007 N 7 на 1 арк. 36. Наряд-завдання у період роботи з 01.04.2007 до 30.04.2007
N 1 на 2 арк. 37. Акт здачі-приймання наданих послуг від 30.04.2007 б/н на
1 арк. 38. Рахунок-фактура від 31.05.2007 N 8 на 1 арк. 39. Наряд-завдання у період роботи з 01.05.2007 до 31.05.2007
N 1 на 2 арк. 40. Акт здачі-приймання наданих послуг від 31.05.2007 б/н на
1 арк. 41. Рахунок-фактура від 29.06.2007 N 10 на 1 арк. 42. Наряд-завдання у період роботи з 01.06.2007 до 30.06.2007
N 1 на 2 арк. 43. Акт здачі-приймання наданих послуг від 29.06.2007 б/н на
1 арк. Завдання сформульоване у зверненні таким чином: "...надати висновок щодо дотримання законодавства Дочірнім
підприємством "Шляхове ремонтно-будівельне управління N 100" при
укладанні договору з ТОВ "Ерідан - Н" з надання послуг
дорожньо-будівельними механізмами (екскаватор ЄО-4111Г)".
ДОСЛІДЖЕННЯ:
Об'єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній
частині висновку.
При дослідженні наданих матеріалів встановлено.
1. Фінансування закупівлі. Фінансових документів, що підтверджують розподіл фінансування
видатків на 2005-2007 роки на дослідження надано не було. Згідно з укладеним договором від 01.03.2005 N 3 фінансування
видатків з надання послуг дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г) здійснюється з реєстраційного рахунку
Дочірнього підприємства "Шляхове ремонтно-будівельне управління
N 100" (далі - Замовник) N 26002301292023.
2. Щодо здійснення Замовником протягом 2005-2007 років
закупівель послуг, що надаються дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г).
2.1. Здійснення закупівлі у 2005 році На дослідження надано договір від 01.03.2005 N 3 про надання
послуг дорожньо-будівельним механізмом, (екскаватор ЄО-4111Г), що
укладено між Замовником та ТОВ "Ерідан - Н" без зазначення
загальної вартості. Пунктом 6.1. цього договору передбачено
набрання ним чинності з моменту підписання та до 31.12.2008. На момент укладання договору від 01.03.2005 N 3 діяв Закон
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон) у редакції Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" від 20.01.2005
N 2377-IV ( 2377-15 ). Відповідно до положень абз. 3 ст. 1 Закону ( 1490-14 ) у
вищезазначеній редакції Замовник не підпадав під термін
"розпорядники державних коштів". Отже, дія Закону у редакції від 20.01.2005 N 2377-IV
( 2377-15 ) не поширювалась на діяльність Замовника, тобто
укладання договору від 01.03.2005 N 3 без застосування норм Закону
( 1490-14 ) здійснено відповідності до чинного на той час
законодавства. З 23 серпня 2005 року набули чинності зміни до Закону від
22.02.2000 N 1490-III ( 1490-14 ), внесені Законом України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових
гарантій захисту фінансових інтересів держави" від 16.06.2005
N 2664-IV ( 2664-15 ). Згідно з положеннями Закону у редакції від 16.06.2005
N 2664-IV ( 2664-15 ) Замовник також не підпадав під термін
"розпорядники державних коштів". Протягом 2005 року, згідно з наданими на дослідження
документами, Замовником перераховано ТОВ "Ерідан - Н" за надання
послуг дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г) суму
у розмірі 257 121,17 гривень. Враховуючи вищевикладене, Замовником при укладанні договору
від 01.03.2005 N 3 з ТОВ "Ерідан - Н" правомірно не застосовані
норми Закону ( 1490-14 ) у редакції від 20.01.2005 N 2377-IV
( 2377-15 ).
2.2. Здійснення закупівлі у 2006 році З 17 березня 2006 року набрали чинності зміни до Закону від
22.02.2000 N 1490-III ( 1490-14 ), внесені Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України" від
15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ). Положеннями абз. 3 ст. 1 Закону у редакції від 15.12.2005
N 3205-IV ( 3205-15 ) розширено поняття терміну "розпорядники
державних коштів", а саме ними є: органи державної влади, органи
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування,
інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України
та законодавством України, а також підприємства, установи чи
організації, створені в установленому порядку органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами
місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних
коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів,
державні, казенні, комунальні підприємства та господарські
товариства, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків. Отже, з 17 березня 2006 року дія Закону ( 1490-14 ) у
редакції від 15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ) поширювалась на
діяльність Замовника, в тому числі і на закупівлю послуг, що
надаються дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г). Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону ( 1490-14 ) в редакції від
15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ), цей Закон застосовується до всіх
закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково
здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або
перевищує 30 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень. Положеннями абз. 9 ст. 1 Закону ( 1490-14 ) в редакції від
15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ) визначено, що послуги - це
будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку
спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння
технологій, наукові дослідження, медичне та побутове
обслуговування, а також консультаційні послуги, до яких належать
послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою,
підготовкою висновків і рекомендацій. За період з 30.04.2006 по 29.12.2006 включно, згідно з
наданих на дослідження документів, Замовником перераховано
ТОВ "Ерідан - Н" за надання послуг дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г) кошти у розмірі 350 323,40 гривень. Таким чином, при закупівлі послуг, що надаються
дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г), вартістю
350 323,40 гривень тендерний комітет Замовника зобов'язаний був
застосовувати норми Закону ( 1490-14 ) в редакції від 15.12.2005
N 3205-IV ( 3205-15 ). Згідно з вимогами ч. 1 ст. 14 Закону ( 1490-14 ) в редакції
від 15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ) основними процедурами
здійснення державних закупівель є торги із зменшенням ціни
(редукціон) та відкриті торги. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 29-2 Закону ( 1490-14 ) в
редакції від 15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ) процедура торгів із
зменшенням ціни (редукціон) застосовується у разі, коли предметом
закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий
ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими
специфікаціями, за умови, що очікувана вартість закупівлі таких
товарів перевищує 100 тисяч гривень. Положеннями ч. 1 ст. 18 Закону ( 1490-14 ) в редакції від
15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ) зазначено, що під час проведення
відкритих торгів тендерні пропозиції мають право надавати всі
заінтересовані учасники, запрошені замовником шляхом публікації
оголошення відповідно до положень статей 41 та 8 цього Закону. Виходячи з вищевикладеного, тендерний комітет Замовника у
2006 році зобов'язаний був здійснити закупівлю послуг, що
надаються дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г),
вартістю 350 323,40 гривень шляхом проведення процедури відкритих
торгів або торгів із зменшенням ціни (редукціон) на підставі
ст. 2, 14 Закону ( 1490-14 ) в редакції від 15.12.2005 N 3205-IV
( 3205-15 ). Дослідженням наданих матеріалів встановлено, що використання
Замовником коштів на закупівлю послуг, що надаються
дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г),
здійснювалось без застосування норм Закону ( 1490-14 ) в редакції
від 15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ). Таким чином, Замовником порушено вимоги ч. 1 ст. 2, ч. 1
ст. 14 Закону ( 1490-14 ) в редакції від 15.12.2005 N 3205-IV
( 3205-15 ) при проведені закупівлі послуг, що надаються
дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г), оскільки
закупівля проводилась без застосування процедури відкритих торгів
або торгів із зменшенням ціни (редукціон). Крім того, всупереч вимог ч. 4 ст. 2 Закону ( 1490-14 ) в
редакції від 15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ) Замовником протягом
2006 року здійснювалась оплата послуг ТОВ "Ерідан - Н", що
надаються дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г), у
загальному розмірі 350 323,40 грн., без проведення процедур,
передбачених цим Законом.
2.3. Здійснення закупівлі у 2007 році 1 грудня 2006 року Верховною Радою України було прийнято
Закон України N 424-V ( 424-16 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти", який було опубліковано 10 січня
2006 року в газеті "Голос України" від 10.01.2007 року N 2. Відповідно до Прикінцевих положень Закон ( 1490-14) набирає
чинності через 60 днів з дня його опублікування, а саме 11 березня
2007 року. Зокрема, внесеними змінами до Закону ( 1490-14 ) розширено та
уточнено поняття основних термінів, а саме: - розпорядники державних коштів - органи державної влади,
органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законодавством України, а
також підприємства, установи чи організації, створені в
установленому порядку органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та
уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними
зобов'язань та здійснення платежів, підприємства; - підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства
та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка
акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні
підприємства, а також підприємства, господарські товариства, в
статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним,
казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам,
в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв)
перевищує 50 відсотків. Тобто, дія Закону ( 1490-14 ) у редакції від 01.12.2006
N 424-V ( 424-16 ) поширюється на діяльність Замовника, зокрема на
закупівлю послуг, що надаються дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г). Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону ( 1490-14 ) в редакції від
01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ) цей Закон застосовується до всіх
закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково
здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість
предмета закупівлі для товару (товарів), послуги (послуг)
становить або перевищує 20 тисяч гривень, а для робіт - 50 тисяч
гривень. Положеннями абз. 9 ст. 1 Закону ( 1490-14 ) в редакції від
01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ) визначено, що послуги - це будь-яка
закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку
спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння
технологій, наукові дослідження, медичне та побутове
обслуговування, а також консультаційні послуги, до яких належать
послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою,
підготовкою висновків і рекомендацій. За період з 30.04.2007 до 29.06.2007 включно, відповідно до
наданих на дослідження документів, Замовником перераховано
ТОВ "Ерідан - Н" за надання послуг дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г) кошти у розмірі 127 339,42 гривень. Таким чином, при закупівлі послуг, що надаються
дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г), вартістю
127 339,42 гривень тендерний комітет Замовника зобов'язаний був
застосовувати норми Закону ( 1490-14 ) в редакції від 01.12.2006
N 424-V ( 424-16 ). Згідно з вимогами ч. 1 ст. 14 Закону ( 1490-14 ) в редакції
від 01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ) основними процедурами здійснення
державних закупівель є редукціон та відкриті торги із зменшенням
ціни. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 29-2 Закону ( 1490-14 ) в
редакції від 01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ) процедура редукціону
застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи
послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються
чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови,
що очікувана вартість предмета закупівлі таких товарів та послуг
перевищує 50 тисяч гривень. Положеннями ч. 1 ст. 18 Закону ( 1490-14 ) в редакції від
01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ) зазначено, що під час проведення
відкритих торгів із зменшенням ціни тендерні пропозиції мають
право надавати всі заінтересовані учасники, інформацію про яких
включено до каталогу, запрошені замовником шляхом публікації
оголошення відповідно до положень статей 4-1 та 8 цього Закону. Виходячи з вищевикладеного, тендерний комітет Замовника у
2007 році зобов'язаний був здійснити закупівлю послуг, що
надаються дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г),
вартістю 127 339,42 гривень шляхом проведення процедури редукціону
або відкритих торгів із зменшенням ціни на підставі ст. 2, 14
Закону ( 1490-14 ) в редакції від 01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ). Дослідженням наданих матеріалів встановлено, що використання
Замовником коштів на закупівлю послуг, що надаються
дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г),
здійснювалось без застосування норм Закону ( 1490-14 ) в редакції
від 01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ). Таким чином, Замовником порушено вимоги ч. 1 ст. 2, ч. 1
ст. 14 Закону ( 1490-14) в редакції від 01.12.2006 N 424-V
( 424-16 ) при проведені закупівлі послуг, що надаються
дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г), оскільки
закупівля проводилась без застосування процедури відкритих торгів
або торгів із зменшенням ціни (редукціон). Крім того, всупереч вимог ч. 4 ст. 2 Закону ( 1490-14 ) в
редакції від 01.12.2006 N 424-V ( 424-16 ) Замовником протягом
2007 року здійснювалась оплата послуг, що надаються
дорожньо-будівельним механізмом (екскаватор ЄО-4111Г), у
загальному розмірі 127 339,42 грн., без проведення процедур,
передбачених цим Законом. Тендерною палатою України встановлено, що: 1. Герасименко А.В., Шостак А.І., Грозенко О.Г. та
Басістий М.П. є засновниками ТОВ "Ерідан - Н". 2. Герасименко А.М., Марценюк Н.Г. є керівниками підприємства
Замовника. Положеннями п. 1.26 ст. 1 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) встановлено, що пов'язана
особа - особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: - юридична особа, яка здійснює контроль над платником
податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває
під спільним контролем з таким платником податку; - фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які
здійснюють контроль над платником податку. Членами сім'ї фізичної
особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або
батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також
чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або
її чоловіка (дружини); - посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати
від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на
встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени
її сім'ї. Крім цього, положеннями абз. 5 п. 4 Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ),
визначено термін "пов'язані сторони", а саме це особи, стосунки
між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу
або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і
оперативних рішень іншою стороною. Таким чином, підприємство Замовника та ТОВ "Ерідан - Н" є
пов'язаними сторонами, що може призвести до корупційних дій та
значних втрат державних коштів. Враховуючи вищевикладені порушення, протягом 2006-2007 років
кошти в загальній сумі 477 662,82 грн. Замовником використано з
грубим порушенням вимог чинного законодавства, в чому вбачається
можливе нанесення державі збитків на суму закупівлі.
ВИСНОВОК:
В результаті проведеного дослідження наданих матеріалів
стосовно дотримання законодавства Дочірнім підприємством "Шляхове
ремонтно-будівельне управління N 100" при укладанні договору з
ТОВ "Ерідан - Н" з надання послуг дорожньо-будівельними
механізмами (екскаватор ЄО-4111Г) встановлено, що закупівля була
здійснена з грубими порушеннями вимог чинного законодавства у
сфері державних закупівель, а саме: - ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 14 Закону ( 1490-14 ) в редакції від
15.12.2005 N 3205-IV ( 3205-15 ) при проведені протягом 2006 року
закупівлі послуг, що надаються дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г), оскільки закупівля проводилась без
застосування процедури відкритих торгів або торгів із зменшенням
ціни (редукціон); - ч. 4 ст. 2 Закону ( 1490-14) в редакції від 15.12.2005
N 3205-IV ( 3205-15 ) Замовником протягом 2006 року здійснювалась
оплата послуг, що надаються дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г), у загальному розмірі 350 323,40 грн., без
проведення процедур, передбачених цим Законом; - ч. 4 ст. 2 Закону ( 1490-14 ) в редакції від 15.12.2005
N 3205-IV ( 3205-15 ) Замовником протягом 2006 року здійснювалась
оплата послуг, що надаються дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г), у загальному розмірі 350 323,40 грн., без
проведення процедур, передбачених цим Законом; - ч. 4 ст. 2 Закону ( 1490-14 ) в редакції від 01.12.2006
N 424-V ( 424-16 ) Замовником протягом 2007 року здійснювалась
оплата послуг, що надаються дорожньо-будівельним механізмом
(екскаватор ЄО-4111Г), у загальному розмірі 127 339,42 грн., без
проведення процедур, передбачених цим Законом. Також, в результаті проведеного Тендерною палатою України
дослідження встановлено, що Дочірнє підприємство "Шляхове
ремонтно-будівельне управління N 100" та ТОВ "Ерідан - Н" є
пов'язаними сторонами, що може призвести до корупційних дій та
значних втрат державних коштів. Враховуючи вищевикладені порушення, протягом 2006-2007 років
кошти в загальній сумі 477 662,82 грн. використано Дочірнім
підприємством "Шляхове ремонтно-будівельне управління N 100" з
грубим порушенням вимог чинного законодавства, в чому вбачається
можливе нанесення державі збитків на суму закупівлі. Такі дії тендерного комітету Дочірнього підприємства "Шляхове
ремонтно-будівельне управління N 100" свідчать про розтрату
державних коштів внаслідок зловживання службовими особами своїм
службовим становищем, що містять ознаки суспільно небезпечних
діянь, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).
Голова правління В.С.Лабавгору