Про надання інформації (щодо обстеження та паспортизації виробничих споруд (копрів))
Держархбудінспекція; Лист, Питання-відповідь від 26.09.201140-16-2937
Документ v2937816-11, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2011

        ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
26.09.2011 N 40-16-2937
Всеукраїнському журналу
"Все про охорону праці"

Про надання інформації

Державна архітектурно-будівельна інспекція України розглянула
звернення Всеукраїнського журналу "Все про охорону праці" від
06.09.2011 N 46, яке надійшло листом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 16.09.2011 N 7/33-1130? щодо надання інформації стосовно
обстеження та паспортизації виробничих споруд (копрів),
організацій, які мають право їх обстежувати, та з інших питань, і
повідомляє.
За роз'ясненням Науково-дослідного інституту будівельного
виробництва - головної організації з координації дій підготовки
нормативних документів з питань обстежень та паспортизації
будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної
експлуатації, відповідно до поставлених питань:
Запитання: чи є копри виробничими спорудами, які мають бути
обстежені та паспортизовані відповідно до Правил обстежень, оцінки
технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
( z0423-98 )? Якщо ні, то які організації мають право проводити
обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію копрів? На
яких правових підставах?
Копри є виробничими спорудами і мають бути обстежені з метою
паспортизації згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
05.05.97 N 409 ( 409-97-п ) "Про забезпечення надійності й
безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
відповідно до Правил обстежень, оцінки технічного стану та
паспортизації виробничих будівель і споруд (наказ Держбуду та
Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 N 32/288 ( z0423-98 ),
далі - Наказ), якщо не існують галузеві Норми для обстежень
об'єктів вугільної промисловості.
Обстеження з метою паспортизації мають проводити
спеціалізовані організації (СО), відповідно до Переліку
спеціалізованих організацій з обстеження і паспортизації існуючих
будівель і споруд ( va288241-97 ) (затвердженого Наказом)
( z0423-98 ) та додатків NN 1 - 9 до цього Переліку
( va288241-97 ).
Запитання: яка саме організація здійснювала обстеження,
оцінку технічного стану та паспортизацію зазначеного копру? Чи
буде Держархбудінспекція ініціювати питання щодо позбавлення її
відповідної ліцензії?
Інформацію щодо організації, яка здійснювала обстеження та
паспортизацію зазначеного у Вашому листі копра, може надати лише
його Власник.
Запитання: чи має якість бетону виробничих будівель і споруд
перевірятися лише при введенні будівлі/споруди в експлуатацію?
Якість бетону будівель і споруд має перевірятись руйнівними
або неруйнівними методами під час планових або позапланових
обстежень їх технічного стану відповідно до технічного завдання на
обстеження.
Запитання: чи підпадає обстеження, оцінка технічного стану та
паспортизація виробничих будівель і споруд під дію Закону України
"Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )?
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) випробувальна лабораторія СО має бути
акредитована, вимірювальні прилади, що ними користується СО, у
тому числі і для вимірювання тріщин у бетоні несучих та
огороджувальних конструкцій об'єкту, мають бути повірені у
встановленому порядку.
Стосовно анулювання ліцензії у СО, що має право здійснювати
роботи з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизацію
будівель чи споруд, повідомляємо, що Державна
архітектурно-будівельна інспекція України не може самовільно, за
відсутністю відповідного офіційного звернення ініціювати перевірку
та розгляд питання про анулювання ліцензії у СО.
Пунктом 21 Порядку ліцензування певних видів господарської
діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ), визначено
вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії.
Інформацію про організацію, яка проводить (проводила) роботи
з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизацію будь-якої
будівлі чи споруди, може надати власник зазначеної будівлі, який
фінансує ці роботи та приймає рішення про проведення будь-яких
робіт на об'єкті, який є його власністю.
Відповідно до пункту 7 Порядку здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 N 553 ( 553-2011-п ),
ДАБІ може провести позапланову перевірку (яка не передбачена
планом роботи інспекції) за наявністю офіційного звернення або
вимоги правоохоронних органів про її проведення.
Заступник Голови В.В.Папка
"Все про охорону праці",
N 10, 2011вгору