Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 27.07.20123304-04/28521-12
Документ v2852731-12, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.07.2012  № 3304-04/28521-12


Акціонерному товариству
холдинговій компанії "Київміськбуд"
вул. Суворова, 4/6, м. Київ, 01010


ПАТ "Кредитпромбанк"
бульвар Дружби Народів, 38, м. Київ, 04014

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти бетону товарного (оголошення № 033732 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 20.01.2012 № 9/2 (611/2)), проведеної АТ ХК "Київміськбуд" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 23.05.2012 № 3304-04/19213-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 23.05.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку.

V. Результати здійснення моніторингу:

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, до Мінекономрозвитку не надано оригінал або завірену в установленому порядку копію річного плану державних закупівель Замовника на 2012 рік з додатками, пропозиції конкурсних торгів учасників, подані для участі у вищезазначеній процедурі закупівлі.

Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі коли замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені в цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

З огляду на зазначене Мінекономіки установлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю бетону товарного (код ДК 016-97:26.63.1) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 17.01.2012.

Пунктом 2 "Інформація про замовника торгів" розділу I "Загальні положення" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті від 10.08.2010 № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), встановлено, що у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" замовником зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Разом з тим, всупереч вищезазначеній вимозі, у пункті 2 "Інформація про замовника торгів" розділу 1 "Загальні положення" документації конкурсних торгів Замовника у рядку "Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками" не зазначено адресу та електрону адресу посадових осіб Замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками.

Пунктом 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів встановлено, що учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).

Водночас в пункті 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" (далі - розділ III) документації конкурсних торгів Замовника не зазначено, що учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі, що не відповідає вимогам стандартної документації конкурсних торгів.

Пунктом 9 "Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником" розділу III стандартної документації конкурсних торгів передбачено право учасника внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Разом з цим в пункті 9 "Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником" розділу III документації конкурсних торгів Замовника, всупереч вимогам стандартної документації конкурсних торгів, не зазначено, що учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Підпунктом 1.1 пункту 1 "Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура" таблиці 2 "Документи, які необхідно надати Учаснику для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону" додатку 2 "Кваліфікаційні вимоги документації конкурсних торгів" (далі - таблиця 2 додатку 2) до документації конкурсних торгів Замовника передбачено, що для підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі, він у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати оригінал або нотаріально завірену копію довідки, виданої Управлінням з питань банкрутства, Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, його територіальним органом або Державним підприємством "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про відсутність визнання Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство.

При цьому повідомляємо, що при затвердженні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано відповідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів".

Водночас слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення, Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за № 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Мін'юсту від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Крім того, підпунктом 3.1 пункту 3 "Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту" таблиці 2 додатку 2 до документації конкурсних торгів Замовника, передбачено для підтвердження підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі подання учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів копії свідоцтва про державну реєстрацію учасника (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів.

Разом з тим всупереч вимогам частини п'ятої статті 11 Закону рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів оформлено листом від 17.02.2012 № 1178/0/2-12.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 03.03.2012 до участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ПАТ "Дарницький завод ЗБК"

Лот 1 - 157328879,38

2

ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської"

Лот 1 - 194030857,11

3

ТОВ "БТК "Столиця-Сервіс"

Лот 1 - 204810349,17

4

ВАТ "Комбінат будіндустрії"

Лот 2 - 32494479,95

5

ТОВ "ЗБ Постач Комплекс"

Лот 2 - 30947123,80

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ) (далі - форма реєстру), передбачено, що в пункті 5 "Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)" (колонка 3) реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів зазначається, зокрема повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів та реєстр повинен містити відбиток печатки замовника.

Всупереч формі реєстру в пункті 5 (колонка 3) реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повного найменування учасника процедури закупівлі та реєстр не містить відбиток печатки Замовника.

Відповідно до протоколу Замовника від 12.03.2012 про відхилення пропозицій конкурсних торгів, пропозицію конкурсних торгів ПАТ "Дарницький завод ЗБК" відхилено на підставі абзацу четвертого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів Замовника та учасника не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 12.03.2012 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської", ТОВ "БТК "Столиця-Сервіс", ВАТ "Комбінат будіндустрії", ТОВ "ЗБ Постач Комплекс", а переможцем процедури закупівлі відповідно до критеріїв оцінки встановлених у додатку 5 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" до документації конкурсних торгів Замовника визначено по лоту № 1 - ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської", по лоту № 2 - ТОВ "ЗБ Постач Комплекс", з якими укладено договори про закупівлю від 30.03.2012 № 124/12 та № 126/12 відповідно.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженою Наказом, встановлено, що протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів повинен містити відбиток печатки Замовника.

Водночас протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів не містить відбиток печатки Замовника.

Підпунктом 1.1, 2.2, 5.1 та 6.1 форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, затвердженої Наказом (зі змінами) (далі - форма повідомлення про акцепт), передбачено зазначення, зокрема, повного найменування замовника, кількості товарів, повне найменування учасника та ціни за одиницю товару (у разі закупівлі товару) відповідно.

Водночас Замовником, всупереч затвердженій Наказом формі повідомлення про акцепт, в підпунктах 1.1, 2.2, 5.1 та 6.1 повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів не зазначено повне найменування Замовника, кількість товарів, повне найменування учасника та ціну за одиницю товару.

Пунктами 1.1, 4.2, 6.1 та 8 форми оголошення про результати проведення торгів, затвердженої Наказом (зі змінами) (далі - форма оголошення про результати), передбачено зазначення повного найменування замовника, кількості товарів та ціни за одиницю товару (у разі закупівлі товару), відповідно.

Водночас Замовником, всупереч затвердженій Наказом формі оголошення про результати в пунктах 1.1, 4.2 та 8 оголошення про результати проведення торгів не зазначено повне найменування Замовника, кількість товарів, повне найменування учасника та ціну за одиницю товару, відповідно.

Пунктами 3.2, 8.1 та 10.1 форми звіту про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації учасника, затвердженої Наказом (зі змінами) (далі - форма звіту), передбачено зазначення кількості товарів, ціни пропозиції конкурсних торгів словами та ціни за одиницю товару (у разі закупівлі товару) відповідно.

Водночас Замовником всупереч затвердженій Наказом формі звіту, в підпунктах пунктах 3.2, 8.1 та 10.1 звіту про результати проведення відкритих і двоступеневих торгів від 11.04.2012 № 1 не зазначено кількість товарів, ціну словами та ціну за одиницю товару відповідно.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу на підставі та в межах наявної інформації та документів встановлено, що документи щодо проведення процедури закупівлі, оформлені Замовником, не відповідають вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо усунення та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 частини першої статті 8 Закону, абзацу другого пункту 3.8 та 3.14 Порядку.

Заступник директора
департаменту державних
закупівель та державного
замовлення Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України


О.С. Власов

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору