Документ v2798556-03, поточна редакція — Прийняття від 02.04.2003

       МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
02.04.2003 N 2798/26-8

Щодо ліцензування діяльності
із здійснення операцій у сфері поводження
з небезпечними відходами

Згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензуванню підлягає такий
вид господарської діяльності, як здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами (п. 39, стаття 9).
Згідно зі статтею 34 Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ) (із змінами, внесеними згідно із Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відходів" від 07.03.2002 р. N 3073-III ( 3073-14 ) "суб'єкт
господарської діяльності, у власності або користуванні якого є
хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами,
зобов'язаний: ...мати ліцензію на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами".
Спільним наказом Держпідприємництва та Мінекоресурсів від
12.02.2001 р. N 27/44 ( z0187-01 ), зареєстрованим у Мін'юсті
України від 01.03.2001 р. за N 187/5378, затверджені Ліцензійні
умови провадження діяльності із здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами. Згідно з підпунктом 1.2
згаданих Ліцензійних умов небезпечні відходи - це відходи, які
зазначені в абзаці другому пункту 2 Положення про контроль за
транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх
утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.07.2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ).
Мінекоресурсів здійснює ліцензування діяльності із здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до
порядку, визначеного Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постановою Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
У зв'язку з вищезазначеним та у зв'язку із внесенням змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. N 1218
( 1218-98-п ) "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження
і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
Мінекоресурсів надає наступне роз'яснення.
Не підлягає ліцензуванню операція зберігання небезпечних
відходів суб'єктами господарської діяльності, які утворюють
відходи у тому випадку, коли ці небезпечні відходи, які
утворюються протягом шести місяців поточного року, передаються у
цей же термін на договірних умовах іншим суб'єктам господарської
діяльності (які мають відповідні ліцензії на праве здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами) на
зберігання, оброблення, утилізацію, видалення.
Не підлягає також ліцензуванню діяльність суб'єктів
господарської діяльності із здійсненні операцій поводження з
небезпечними відходами, які утворюються в технологічному циклі і
утилізація яких передбачена у цьому ж технологічному циклі.
Заступник Державного секретаря А.Гриценковгору