Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 19.09.20133304-05/32797-08
Документ v2797731-13, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.09.2013  № 3304-05/32797-08


Відділу освіти Кілійської районної
державної адміністрації
Одеської області
68303, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 45

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі вугілля кам'яного (оголошення № 322176 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.11.2012 № 131(733)), проведеної відділом освіти Кілійської районної державної адміністрації Одеської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 01.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 01.08.2013 № 3304-05/26889-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану) та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

У колонці 4 річного плану закупівель Замовника на 2013 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 18.01.2013 № 2, не указано ПДВ та очікувана вартість закупівлі не зазначена словами.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю вугілля кам'яного (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 13.11.2012 № 29.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати, зокрема, копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців).

Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.12.2012 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№  п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "КІРОВОГРАД-ЕНЕРГОРЕСУРС"

4992886,00

2

ПрАТ "Виробниче об'єднання "Облпаливо"

4959360,00

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів визначено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, із заповнених/завірених додатків 1 - 4 конкурсної документації.

Водночас пропозиції конкурсних торгів ТОВ "КІРОВОГРАД-ЕНЕРГОРЕСУРС" та ПрАТ "Виробниче об'єднання "Облпаливо" не містять заповненого/завіреного додатка 2 "Технічні вимоги" до документації конкурсних торгів.

Пунктом 6 розділу III документації конкурсних торгів визначено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати, зокрема, документальне підтвердження наявності власних або орендованих транспортних засобів для перевезення вугілля та навантажувачів (копії технічних паспортів тощо), інформація про які зазначена у довідці.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "КІРОВОГРАД-ЕНЕРГОРЕСУРС" відсутні документи щодо наявності власних або орендованих транспортних засобів для перевезення вугілля та навантажувачів (копії технічних паспортів тощо).

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 04.01.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "КІРОВОГРАД-ЕНЕРГОРЕСУРС" та ПрАТ "Виробниче об'єднання "Облпаливо", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця визначено ПрАТ "Виробниче об'єднання "Облпаливо", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою, та з яким укладено договір про закупівлю вугілля кам'яного за державні кошти від 28.01.2013 № 12.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі вугілля кам'яного, Мінекономрозвитку встановлено:

Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

1) при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги форми річного плану та Інструкції;

2) при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "КІРОВОГРАД-ЕНЕРГОРЕСУРС" не відповідає вимогам пунктів 2 і 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Виробниче об'єднання "Облпаливо" не відповідає вимогам пункту 2 розділу III документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором про закупівлю вугілля кам'яного за державні кошти від 28.01.2013 № 12, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору