Щодо відповідності тексту міжнародній основі
Держмитслужба України; Лист від 21.02.201111/7-10.16/2767-ЕП
Документ v2767342-11, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2011

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
21.02.2011 N 11/7-10.16/2767-ЕП
Начальникам регіональних
митниць, митниць
Центральне митне управління
лабораторних досліджень
та експертної роботи

Щодо відповідності тексту
міжнародній основі

У зв'язку з виявленням технічної помилки тексту УКТЗЕД в
Законі України від 05.04.2001 N 2371-III ( 2371-14, 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) "Про Митний тариф України", в
редакції Закону України від 21.12.2010 N 2829-VI ( 2829-17,
2829а-17, 2829б-17, 2829в-17, 2829г-17 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про Митний тариф України" з метою використання у
роботі та інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в
установленому порядку, повідомляємо про наступне.
Відповідно до статті 312 Митного кодексу України ( 92-15 ),
пункту 4 Порядку ведення Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.12.2002 N 1863 ( 1863-2002-п ),
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи, яким є Держмитслужба України, здійснює та
забезпечує ведення, у тому числі тлумачення міжнародних основ
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
Положенням першого абзацу Митного тарифу України, який є
додатком до Закону України від 05.04.2001 N 2371-III ( 2371-14,
2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) "Про Митний тариф
України", в редакції Закону України від 21.12.2010 N 2829-VI
( 2829-17, 2829а-17, 2829б-17, 2829в-17, 2829г-17 ) "Про внесення
змін до Закону України "Про Митний тариф України", передбачено, що
у разі, якщо в Українській класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) по відношенню до її
міжнародних частин - Гармонізованої системи опису та кодування
товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу виявлено
неточності, які виникли в результаті неправильного перекладу з
офіційної мови оригіналу на українську мову, назв позицій,
підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій,
підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти
оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи Всесвітньої
митної організації та Комбінованої номенклатури Європейського
Союзу.
В текстовому описі підпозиції з одним дефісом в межах
товарної позиції 1902 по відношенню до міжнародної основи: текстовий опис: "- вироби з макаронного тіста, начинені, неварені або не
приготовлені іншим способом", що відповідає тексту Гармонізованої системи опису та
кодування товарів Всесвітньої митної організації "- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared", слід читати: "- вироби з макаронного тіста, не начинені, неварені або не
приготовлені іншим способом".
Заступник Голови Служби С.М.Сьомка
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору