Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 25.01.20143304-05/2759-12
Документ v2759731-14, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.01.2014  № 3304-05/2759-12


Національному медичному університету
імені О.О. Богомольця бул. Т. Шевченка,
13, м. Київ, 01601

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт із завершення проектування та будівництво гуртожитку № 8 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця по вул. Академіка Заболотного, 148 (оголошення № 142034 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 17.06.2013 № 47/1 (790/1)), проведеної Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 19.11.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 19.11.2013 № 3304-05/40589-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, не надано протоколу вибору процедури закупівлі. Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі, коли Замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені у цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

З огляду на зазначене, Мінекономрозвитку на підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Формою річного плану закупівель (далі - форма річного плану) та пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що колонки 1, 3 - 7 річного плану є обов'язковими для заповнення.

Згідно з пунктом 6 Інструкції у колонці 4 річного плану зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

У колонці 4 річного плану закупівель Замовника на 2013 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 01.06.2013 № 8/13, не указано ПДВ.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт із завершення проектування та будівництво гуртожитку № 8 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця по вул. Академіка Заболотного, 148 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 01.06.2013 № 8/13.

Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.07.2013 № 10/13 та продовжено строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів до 26.07.2013.

Додатком 2 "Кваліфікаційні вимоги до учасників" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки про взяття на облік платника податків.

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Натомість відповідно до статті 20 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру, довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується, та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

При цьому слід зауважити, що відповідно до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку платників податків і зборів).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку платників податків і зборів встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку платників податків і зборів.

Таким чином, пропонуємо при розробленні та затвердженні замовниками документації конкурсних торгів враховувати вищевказані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів.

Оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 17.06.2013 № 47/1 (790/1)) за № 142034.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.07.2013 № Р1/13 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Управління будівельних компаній"

14737927,00

2

ТОВ "Фармен"

14610606,00

3

ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія Укртехспецбуд-ТД"

14419360,68

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (далі - форма реєстру), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що пункт 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (колонка 2) повинен містити інформацію про дату, час і спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою).

При цьому реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не містить інформації про спосіб отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою).

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 29.07.2013 № О 01/13 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Управління будівельних компаній", ТОВ "Фармен" та ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія Укртехспецбуд-ТД", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна", "Умови розрахунків" та "Гарантійний термін" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у додатку 4 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників" до документації конкурсних торгів, визначено ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія Укртехспецбуд-ТД", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія Укртехспецбуд-ТД" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 29.07.2013 № 59/2 (802/2) за № 156867 та розміщено на веб-порталі уповноваженого органу.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Таким чином, договір підряду на будівництво від 13.08.2013 № 169 (далі - договір підряду) укладений з дотриманням строку, визначеного Законом.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт із завершення проектування та будівництво гуртожитку № 8 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця по вул. Академіка Заболотного, 148, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Порядок проведення процедури закупівлі відповідає вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

2. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану закупівель на 2013 рік Замовником не враховано вимоги форми річного плану та Інструкції;

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону в частині зазначення інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством та зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів;

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги наказу Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує урахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто, у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору