Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 05.08.20133304-05/27197-12
Документ v2719731-13, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.08.2013  № 3304-05/27197-12


Державному підприємству
"Науково-виробничий комплекс
газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект"
просп. Жовтневий, 42-а, м. Миколаїв, 54018

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти реакторів електричних та перетворювачів статичних електричних (перетворювачі термоелектричні ТХА - 2804 од., перетворювачі термоелектричні ТСП - 3052 од., перетворювачі термоелектричні ТПП - 14 од., перетворювачі термоелектричні ТСМ - 2 од., перетворювачі термоелектричні ТВР - 1 од., ПТПП - 2600 од., ПТПР - 2500 од., контактотримачі ТПП - 31 од., контактотримачі ТПР - 17 од., регулятори РТ-0102 - 400 од.) (оголошення № 186719 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.04.2012 № 50/8 (652/8)), проведеної державним підприємством "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 13.06.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.06.2013 № 3304-05/20582-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю реакторів електричних та перетворювачів статичних електричних (перетворювачі термоелектричні ТХА, ТСП, ТПП, ТСМ, ТВР, ПТПП, ПТПР, контактотримачі ТПП, контактотримачі ТПР, регулятори РТ-0102) (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 19.04.2012 № 15.

Оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.04.2012 № 50/8 (652/8) за № 186719.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, встановленому цим Законом, зокрема, документацію конкурсних торгів - після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель, але не пізніше як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо Законом для окремих процедур закупівель не встановлено інший строк.

Водночас відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону встановлено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, якщо учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю, а також якщо фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято і не погашено у встановленому законом порядку.

При цьому у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону.

Таким чином, відсутність зазначеної вимоги в документації конкурсних торгів та відповідної інформації у замовника, яка має міститися в такому документальному підтвердженні відповідності учасника цій вимозі, призводить до неможливості об'єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов'язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Пунктом 3.1 додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів зобов'язаний надати довідку (або її копію, завірену нотаріально), видану Державним органом з питань банкрутства про те, що Учасник не є банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура станом на 01.05.2012 або більш пізню дату.

Слід зазначити, що при складанні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Наказом Мін'юсту "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим 19.09.2011 за № 1106/19844, встановлено, що держатель Єдиної бази даних - Мін'юст, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Мін'юсту. Адміністратор надає витяги з Єдиної бази даних.

Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Мін'юсту від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим 14.11.2011 за № 1297/20035, передбачено, що інформаційні довідки з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються відповідними структурними підрозділами Головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Пунктом 3.4 додатка 2 "Перелік документів пропозиції конкурсних торгів" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 01.06.2012 № 1 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. (з ПДВ)

1

ТОВ-НПП "Укргазгеоавтоматика"

9797533,49

2

ЗАТ "НВО "Термоприлад"

8985084,37

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 18.06.2012 № 3/1 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ-НПП "Укргазгеоавтоматика" і ЗАТ "НВО "Термоприлад", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна конкурсної пропозиції" та методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця", визначено ЗАТ "НВО "Термоприлад", пропозицію конкурсних торгів якого визначено найбільш вигідною та акцептовано і з яким укладено договір про закупівлю від 17.07.2012 № 1/2.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ЗАТ "Науково-виробниче об'єднання "Термоприлад" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 20.06.2012 № 74 (676) за № 232693 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

Оголошення про результати проведення торгів опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 23.07.2012 № 88 (690) за № 254513 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів Замовника від 24.07.2012 № 6/3 оприлюднений у відповідності до статті 10 Закону.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі реакторів електричних та перетворювачів статичних електричних (перетворювачі термоелектричні ТХА - 2804 од., перетворювачі термоелектричні ТСП - 3052 од., перетворювачі термоелектричні ТПП - 14 од., перетворювачі термоелектричні ТСМ - 2 од., перетворювачі термоелектричні ТВР - 1 од., ПТПП - 2600 од., ПТПР - 2500 од., контактотримачі ТПП - 31 од., контактотримачі ТПР - 17 од., регулятори РТ-0102 - 400 од.), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- у документації конкурсних торгів Замовника не встановлено способу документального підтвердження відсутності підстав для прийняття рішення про відмову учаснику, передбачених пунктами 2, 4 і 7 частини першої статті 17 Закону;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- Замовником проведено процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує урахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору