Про спеціальний режим оподаткування ПДВ
ДПА України; Лист від 04.12.200927063/7/16-1417
Документ v2706225-09, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2009

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
04.12.2009 N 27063/7/16-1417
Державним податковим
адміністраціям
в Автономній Республіці
Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі

Про спеціальний режим оподаткування ПДВ

Державна податкова адміністрація України надсилає для
використання в роботі методологічні матеріали (пам'ятки) щодо
застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ переробними
підприємствами та спеціального режиму оподаткування ПДВ у сфері
сільського і лісового господарства та рибальства.
При цьому звертаємо увагу, що Рішенням Конституційного Суду
України від 24.11.2009 N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ) визнаний
неконституційним та таким, що втратив чинність з 24 листопада 2009
року, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової
кризи на розвиток агропромислового комплексу" від 4 лютого 2009
року N 922-VI ( 922-17 ), яким, зокрема, запроваджено виплату
дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським
товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі.
Заступник Голови О.М.Любченко

Додаток
До Листа Державної
податкової адміністрації
України
04.12.2009
N 27063/7/16-1417

ПАМ'ЯТКА
(щодо застосування пільгового режиму
оподаткування ПДВ переробними підприємствами)

1. Нормативна база
Пільговий режим оподаткування ПДВ переробних підприємств
встановлено п. 11.21 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (зі змінами) (далі - Закон) і
застосовується з 17 березня 2009 року*.
_______________
* Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від
24.11.2009 N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ) Закон України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо запобігання
негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток
агропромислового комплексу" від 4 лютого 2009 року N 922-VI
( 922-17 ), яким, зокрема, запроваджено виплату дотацій
переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам
за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі, визнаний
неконституційним і втратив чинність з дня ухвалення Конституційним
Судом України цього Рішення.
Увага! В період з 01.01.2009 р. по 16.03.2009 р. включно
законодавча норма щодо виплати переробними підприємствами дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам була відсутня.
Механізм реалізації положень п. 11.21 визначено постановою
Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. N 291 ( 291-2009-п )
"Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість" (далі - Порядок N 291).
Обмеження! Порядок виплати дотацій не поширюється на операції
з поставки молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів,
виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та
із сировини, поставленої не в живій вазі і не власного виробництва
сільськогосподарського товаровиробника (не надано підтверджуючих
документів), з поставки імпортованої сировини, з поставки молока і
м'яса в живій вазі посередниками, а також з переробки сировини на
давальницьких умовах.
Порядок взаємодії при формуванні зведеної інформації про рух
грошових коштів на небюджетних рахунках затверджено спільним
наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства
фінансів України, Державного казначейства України та Державної
податкової адміністрації України від 28.10.2009 року
N 767/1258/452/591 ( v0767555-09 ) "Про затвердження форми звіту
та форм зведеної інформації про рух грошових коштів на небюджетних
рахунках переробних підприємств".
Починаючи із зазначеної дати (24.11.2009 р.) переробні
підприємства здійснюють розрахунки з бюджетом на загальних
підставах.
2. Порядок пільгового режиму оподаткування
Переробні підприємства усіх форм власності, що мають власні
та орендовані переробні потужності (абзац 2 пункту 1 Порядку N 291
( 291-2009-п )) за результатами здійснення операцій з реалізації
молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів суми ПДВ не
сплачують до бюджету, а перераховують на відкриті в територіальних
органах державного казначейства небюджетні рахунки (пункт 3
постанови КМУ від 02.04.2009 N 291, абзац 1 пункту 5 та пункт 6
Порядку N 291) для виплати дотацій сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними молоко та м'ясо в живій вазі.
Акцентуємо! Для застосування п. 11.21 переробні підприємства
всіх форм власності в першу чергу мають бути зареєстрованими
платниками ПДВ та мати свідоцтво платника ПДВ, власні або
орендовані переробні потужності, а також відкритий в органах
державного казначейства небюджетний рахунок. Придбання сировини
(молока та м'яса в живій вазі) здійснюється за договорами
купівлі-продажу і лише у того сільгоспника, який самостійно
вирощував худобу. За дотримання всіх законодавчо установлених
умов, переробне підприємство зобов'язано нараховувати та
виплачувати дотації.
Сільськогосподарські товаровиробники мають право отримувати
дотації від переробних підприємств лише у разі поставки ними
молока та м'яса в живій вазі власного виробництва. Підтверджуючі
документи: ветеринарна довідка (свідоцтво), оформлені у
встановленому порядку; довідка місцевої сільської (селищної) ради
про приналежність худоби продавцю; копія довідки органів
статистики про види діяльності (для юридичних осіб).
На дотацію мають право сільськогосподарські товаровиробники
незалежно від форми власності і господарювання, включаючи особисті
селянські господарства.
3. Окремі рахунки
Окремі (небюджетні) рахунки відкриваються в територіальних
органах державного казначейства за заявою переробного підприємства
до початку застосування дотаційного механізму.
Небюджетні рахунки, які були відкриті переробними
підприємствами в територіальних органах державного казначейства до
1 січня 2009 року зберігаються відкритими.
Залишки коштів на небюджетних рахунках станом на 1 березня
2009 р. не підлягають перерахуванню до бюджету, а використовуються
на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за
поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі,
в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
02.04.2009 р. N 291 ( 291-2009-п ) (п. 3 постанови КМУ від
02.04.2009 N 291).
Сільськогосподарські товаровиробники з метою отримання
дотацій від переробних підприємств використовують окремі рахунки у
відповідних установах банків, які були відкриті ними для цих же
цілей до 1 січня 2009 року, а також відкриті в поточному році не
пізніше звітного періоду, в якому виникли наміри здійснювати
поставки молока та м'яса живою вагою власного виробництва на
переробні підприємства.
Примітка. Листи Державного казначейства України від
15.04.2009 N 15-06/1071-6115 ( v6115506-09 ); ДПА України від
12.05.2009 р. N 9713/7/16-1417 ( v9713225-09 ); НБУ від 05.05.2009
N 25-111/1147-8341 ( v8341500-09 ).
4. Ставка податку
Сільськогосподарські підприємства поставляють переробним
підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі відповідно до укладених
договорів з нарахуванням податку на додану вартість за ставкою
20%.
Довідково. Протягом минулих років сільськогосподарські
товаровиробники поставляли переробним підприємствам молоко та
м'ясо в живій вазі з нарахуванням ПДВ за нульовою ставкою.
Особисті селянські господарства поставляють переробним
підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі за цінами без
урахування податку на додану вартість (пункт 2 Порядку N 291
( 291-2009-п )).
5. Розрахунок дотації
Відповідно до попереднього розрахунку (додаток 1 до Порядку
N 291 ( 291-2009-п )) переробне підприємство щомісяця, до початку
наступного періоду, визначає суму податку на додану вартість, яка
надійде на підприємство під час здійснення поставки готової
продукції та суму податку на додану вартість, що буде нарахована
(перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), а також
розміри дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за
поставлене молоко та м'ясо в живій вазі на гривню вартості без
урахування податку на додану вартість такої продукції.
Розмір дотації застосовується переробним підприємством до
всіх сільськогосподарських товаровиробників на однаковому рівні за
продукцію одного товарного виду пропорційно вартості без
урахування податку на додану вартість поставленої продукції (пункт
3 Порядку N 291 ( 291-2009-п )).
За фактичними даними про обсяги закупленого молока та м'яса в
живій вазі і надходження на небюджетний рахунок сум податку на
додану вартість переробні підприємства проводять щомісяця
розрахунок сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за
поставку молока та м'яса в живій вазі згідно з додатком 2 до
Порядку N 291 ( 291-2009-п ). На підставі цього розрахунку
переробними підприємствами проводиться остаточне перерахування за
платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським
товаровиробникам за поставлені молоко та м'ясо в живій вазі за
звітний період, крім особистих селянських господарств.
6. Перерахування дотацій
Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам
за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі здійснюється за
платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного
підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум
дотацій - з його небюджетного рахунка, відкритого в
територіальному органі Державного казначейства на окремі рахунки
сільськогосподарських товаровиробників (крім тих, що ведуть
особисте селянське господарство).
Переробні підприємства у кінці кожного робочого тижня
перераховують половину зарахованої їм на поточний рахунок суми
податку на додану вартість, нарахованого на обсяги поставленої
ними готової продукції, на небюджетні рахунки. Остаточний
розрахунок належної до перерахування на небюджетний рахунок суми
податку на додану вартість проводиться щомісяця відповідно до
окремої податкової декларації.
Оплата особистим селянським господарствам вартості
поставлених ними переробному підприємству молока та м'яса в живій
вазі і виплата дотацій здійснюється готівкою безпосередньо з каси
переробного підприємства або згідно з договорами доручення. Для
виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає
територіальному органу Державного казначейства за місцем відкриття
небюджетного рахунка платіжні доручення на перерахування
необхідних сум коштів з небюджетного рахунка на свій поточний
рахунок для подальшого отримання таких коштів готівкою та внесення
у касу зазначеного переробного підприємства (пункт 5 Порядку N 291
( 291-2009-п )).
З урахуванням авансового платежу перерахування дотації
проводитися переробним підприємством не менш як два рази на місяць
(пункт 7 Порядку N 291 ( 291-2009-п )).
7. Податковий облік та розрахунки з бюджетом
За результатами діяльності за кожний звітний (податковий)
період переробні підприємства ведуть окремий податковий і
бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених
сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій
вазі, визначають суми податкових зобов'язань та податкового
кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та поставкою такої
продукції, і складають окрему податкову декларацію з відповідними
додатками**.
У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені або
придбані, використовуються переробним підприємством частково для
виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів
(послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту
розподіляється виходячи з частки використання таких товарів
(послуг), основних фондів в операціях з виготовлення готової
продукції та відповідно в інших операціях.
Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому
здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а
розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та
довідково відображаються у рядках 10-1, 12-1, 13-1 податкової
декларації (переробного підприємства) ( za417-09 ).
(Наказ Державної податкової адміністрації від 30.05.97 N 166
( z0250-97 ) "Про затвердження форми податкової декларації та
Порядку її заповнення і подання").
Переробні підприємства складають та подають до органів
податкової служби податкову декларацію з ПДВ (переробного
підприємства) ( za417-09 ), за якою сума ПДВ за операціями з
поставки готової продукції, виготовленої на власних та орендованих
переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими
товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, до бюджету не
сплачується і податкову декларацію з ПДВ, за якою сума ПДВ за
операціями з поставки іншої продукції (послуг) сплачується до
бюджету. До таких декларацій обов'язково додаються відповідні
додатки**.
_______________
** Увага! У зв'язку із Рішенням Конституційного Суду України
від 24.11.2009 N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ), починаючи з 24
листопада 2009 року переробні підприємства від ображають обсяги
поставок лише в загальній податковій декларації з ПДВ ( za224-08,
za090-09 ), за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. При цьому
у податковій декларації переробного підприємства за листопад 2009
року відображаються обсяги поставок, здійснені по 23 листопада
2009 року включно.
Примітка. Наказ ДПАУ від 28.04.2009 N 221 ( z0417-09 )
(зареєстрований у МЮУ за N 417/16433 від 17.05.2009).
Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума
податку на додану вартість перераховується переробним
підприємством на його небюджетний рахунок у строки, встановлені
для сплати податку на додану вартість, з урахуванням щотижневих
перерахувань сум податку на додану вартість, нарахованих на обсяги
поставленої ними готової продукції.
Примітка. Листи ДПА України від 10.04.2009 р.
N 7647/7/16-1117 ( v7647225-09 ); від 13.04.2009 р.
N 7767/7/16-1117 ( v7767225-09 ); від 14.05.2009
N 9953/7/16-1117 ( v9953225-09 ); наказ ДПАУ від 28.04.2009 N 221
( z0417-09 ) (зареєстрований у МЮУ за N 417/16433 від 17.05.2009).
Увага! У разі встановлення за окремою податковою декларацією
перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових
зобов'язань така сума перевищення покривається податковими
зобов'язаннями наступних податкових періодів.
Переробне підприємство не пізніше останнього календарного дня
місяця, що настає за звітним періодом, за кожний звітний
(податковий) період подає як підтвердження сплати сум податку
реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний
рахунок кошти і виписку територіальних органів Державного
казначейства з небюджетного рахунка.
8. Відповідальність переробних підприємств
Виплати сум коштів, здійснені з небюджетних рахунків за
призначенням з порушенням Порядку N 291 ( 291-2009-п ), вважаються
такими, що використовуються не за цільовим призначенням і
підлягають стягненню до державного бюджету.
При порушенні терміну подання як підтвердження сплати сум
податку реєстру платіжних доручень на фактично зараховані на
небюджетний рахунок кошти і виписки територіальних органів
Держказначейства з небюджетного рахунку суми ПДВ вважаються
такими, що використовуються не за цільовим призначенням і
стягуються до державного бюджету (абз. 2 п. 6 Порядку N 291
( 291-2009-п )).
У разі порушення терміну перерахування сум дотацій на окремі
рахунки сільськогосподарських товаровиробників відповідно до п. 7
Порядку N 291 ( 291-2009-п ) такі суми ПДВ вважаються такими, що
використовуються не за цільовим призначенням і підлягають
стягненню до державного бюджету.
Примітка. Лист ДПА України від 10.04.2009 р. N 7647/7/16-1117
( v7647225-09 ); від 13.04.2009 р. N 7767/7/16-1117
( v7767225-09 ); 14.05.2009 N 9953/7/16-1117 ( v9953225-09 )).
Перераховані безпосередньо з поточних рахунків переробних
підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми дотацій за
рахунок сум податку на додану вартість, що розраховуються
переробними підприємствами за окремою податковою декларацією, не
враховуються як дотації.
Сільськогосподарські товаровиробники, які отримують дотації,
зобов'язані використовувати їх виключно для розвитку
тваринництва - насамперед для забезпечення тваринництва кормами,
відтворення поголів'я, придбання племінних ресурсів та здійснення
ветеринарних заходів. За використання дотації не за цільовим
призначенням керівники сільськогосподарських підприємств несуть
відповідальність згідно із законодавством (п. 8 Порядку N 291
( 291-2009-п )).
Переробні підприємства подають до 5 числа другого місяця, що
настає за звітним кварталом, управлінням агропромислового розвитку
районних, головним управлінням агропромислового розвитку обласних
і управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерству аграрної
політики Автономної Республіки Крим звіт про рух коштів на
небюджетних рахунках. Форму звіту затверджено спільним наказом
Мінагрополітики, Мінфіну, ДПА та Державного казначейства України
від 28 жовтня 2009 року N 767/1258/452/591 ( v0767555-09 ).
Довідково. Переробні підприємства, зареєстровані у м. Києві,
подають до 5 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом,
звіт про рух коштів на небюджетних рахунках Головному управлінню
агропромислового розвитку Київської обласної держадміністрації
(п. 11 Порядку N 291 ( 291-2009-п )).
9. Контроль ОДПС
Контроль за правильністю визначення сум податку на додану
вартість та їх перерахуванням за платіжними дорученнями на
небюджетні рахунки здійснюють органи державної податкової служби
(п. 9 Порядку N 291 ( 291-2009-п ); листи ДПА України від
02.10.2009 N 21601/7/16-1417; від 20.11.2009 N 25808/7/16-1417).
Увага! При перевірці особлива увага звертається на наявність
платіжних доручень та їх реквізити, виписки територіальних органів
Держказначейства з небюджетного рахунку, повноту та своєчасність
перерахування сум ПДВ на окремі рахунки та повноту і своєчасність
перерахування сум дотацій через окремі рахунки, наявність
податкового боргу по таких рахунках, своєчасність та правомірність
відкриття окремих рахунків.
Контроль за використанням коштів податку на додану вартість
здійснюють управління агропромислового розвитку районних, головні
управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим, відповідні органи державної податкової
служби і фінансові органи разом із споживчими товариствами (п. 12
Порядку N 291 ( 291-2009-п )).
Директор Департаменту
адміністрування ПДВ Ю.В.Лапшин

ПАМ'ЯТКА
(щодо застосування спеціального
режиму оподаткування ПДВ
у сфері сільського і лісового
господарства та рибальства)

1. Суб'єкти та об'єкти спеціального режиму оподаткування
Спеціальний режим оподаткування (стаття 8-1 Закону України
від 03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" (далі - Закон) може обрати сільськогосподарське
підприємство, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері
сільського, лісового господарства та рибальства, починаючи з 1
січня 2009 року.
Примітка. Сільськогосподарським вважається підприємство,
основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним
сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих
виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах*, в якій
питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг)
становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг),
поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних
податкових періодів сукупно.
(Пункт 8-1.6 Закону ( 168/97-ВР )).
_______________
* Увага! Виробництво сільськогосподарських товарів на
давальницьких умовах включене до спеціального режиму оподаткування
відповідно до Закону України від 21.05.2009 р. N 1403-VI
( 1403-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про податок на
додану вартість" щодо застосування норм спеціального режиму
оподаткування для сільгосптоваровиробників при реалізації власної
продукції" та застосовується тільки з 18 червня 2009 року.
Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах
1 - 24 УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) згідно
із Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ), якщо
такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або
збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку -
суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких
товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких
товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх
виробником.
(Пункт 8-1.7 Закону ( 168/97-ВР )).
2. Спеціальна реєстрація
Для отримання права на застосування спеціального режиму
оподаткування такий платник ПДВ - юридична особа (будь-якої форми
власності) повинен пройти відповідну реєстрацію суб'єктом
спеціального режиму оподаткування в органах податкової служби
(порядок визначений наказом ДПА України від 01.03.2000 р. N 79
( z0208-00 ) "Про затвердження Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість" (далі - Положення 79)).
При реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування
такій особі видається Спеціальне свідоцтво, де зазначається
виключний перелік видів діяльності, що підпадають під дію статті
8-1 Закону ( 168/97-ВР ).
Достовірність відомостей про види діяльності
сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом із
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, який містить відомості про основні види діяльності
сільськогосподарського підприємства за КВЕД ( va375202-05 ) (такий
витяг сільськогосподарське підприємство додає до заяви).
Перелік видів діяльності, до яких застосовується спеціальний
режим оподаткування, затверджено постановою КМУ від 21.01.2009 р.
N 23 ( 23-2009-п ) (із змінами та доповненнями) та визначено КМУ
згідно з Національним класифікатором України "Класифікація видів
економічної діяльності" ( va375202-05 ), затвердженим відповідно
до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).
Увага! Для підприємств, які проводять діяльність у сфері
лісового господарства (як і для підприємств сільського
господарства та рибальства), спеціальний режим оподаткування
поширюється лише на операції, що здійснюються в межах видів
діяльності, визначених Законом ( 168/97-ВР ) і Переліком
( 23-2009-п ) та в результаті яких відбувається поставка
сільськогосподарських товарів, що відповідають визначенню,
наданому пунктом 8-1.7 статті 8-1 Закону.
Всі інші види діяльності та продукція, що одержуватиметься
суб'єктами спеціального режиму оподаткування, які здійснюють
діяльність у сфері сільського, лісового господарства та
рибальства, повинні оподатковуватися податком на додану вартість
поза межами спеціального режиму оподаткування у
загальновстановленому порядку.
(Особливості спеціального режиму оподаткування діяльності у
сфері лісового господарства визначає лист ДПА України від
14.08.2009 N 9822/5/16-1516-26, 17532/7/16-1517 ( v9822225-09 )
"Щодо застосування спеціального режиму оподаткування податком на
додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового
господарства та рибальства").
3. Розрахунки з бюджетом
Спеціальний режим оподаткування передбачає, що сума податку
на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством
на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів
(послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у
розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для
відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику
на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми
податку - для інших виробничих цілей.
Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована)
сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість
виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану по
операціях з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), то
різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
(Пункти 8-1.2, 8-1.3 Закону ( 168/97-ВР )).
Примітка. Суб'єктам господарювання, які до 01.01.2009 року
використовували спеціальний режим оподаткування податком на додану
вартість, встановлений пунктами 11.21 та 11.29 статті 11 Закону
( 168/97-ВР ), і на яких не поширюється спеціальний режим
оподаткування, що застосовується з 01.01.2009 року, сума податку
на додану вартість, відображена в рядку 24 податкової декларації
(скороченої) ( za090-09 ) сільськогосподарських підприємств (пункт
11.21 Закону) та/чи сільськогосподарських товаровиробників (пункт
11.29 Закону) за останній податковий період 2008 року, до
податкової декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом,
не переноситься і з бюджету не відшкодовується.
(Лист ДПА України від 30.04.2009 N 9193/7/16-1517
( v9193225-09 ) "Щодо застосування спеціального режиму
оподаткування, встановленого статтею 8-1 Закону України "Про
податок на додану вартість")).
Суб'єкти спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері
сільського та лісового господарства, а також рибальства суми
податку на додану вартість, відображені в рядку 24 податкової
декларації (скороченої) сільськогосподарських підприємств (пункт
11.21 Закону ( 168/97-ВР )), сільськогосподарських
товаровиробників (пункт 11.29 Закону) за останній податковий
період в умовах дії Закону, чинного до внесення змін Законом
N 639, включають із знаком "-" до рядка 8.4 "інші випадки"
податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)
( za090-09 ), що подається після набуття чинності Законом N 639,
тобто за січень 2009 року.
(Лист ДПА України від 04.02.2009 N 2095/7/16-1116
( v1116225-09 ) "Щодо внесення змін до податкової звітності з
податку на додану вартість").
Увага! Починаючи з 01.01.2009 спеціальним режимом
оподаткування в галузі сільського, лісового господарства та
рибальства не передбачається застосування спеціальних рахунків. У
зв'язку з цим сільськогосподарські товаровиробники зобов'язані з
01.03.2009 закрити спеціальні рахунки у відповідних установах
банків, які були відкриті відповідно до п. 11.29 та абзацу 2
п. 11.21 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР ). Залишки коштів, акумульовані
на спеціальних рахунках станом на 01.03.2009 року, підлягають
перерахуванню до бюджету, крім того, спрямуванню до бюджету
підлягають також кошти, які до 01.03.2009 року не були
перераховані на окремий рахунок (незалежно від причин).
(Лист ДПА України України від 12.05.2009 N 9713/7/16-1417
( v9713225-09 ) "Про організацію роботи").
4. Податковий облік
Платники, які зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму
оподаткування, повинні забезпечити ведення окремого обліку
операцій, пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом, та
інших операцій.
(Лист ДПА України від 10.06.2009 N 5384/6/16-1515-25,
12058/7/16-1517-25 ( v384_225-09 ) "Щодо сільськогосподарських
підприємств, які провадять підприємницьку діяльність у сфері
сільського і лісового господарства та рибальства").
Такими платниками у податковій декларації (скороченій)
( za090-09 ) відображаються лише операції, пов'язані із
сільськогосподарським виробництвом, інші операції - у податковій
декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.
(Наказ ДПА України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 )"Про
затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення
і подання").
У спеціальних полях для відміток рядків 0131 - 0133
податкової декларації (скороченої) ( za090-09 ) указується
позначка (х) для тих видів діяльності, які здійснює дане
сільськогосподарське підприємство.
У разі, коли суб'єкт спеціального режиму оподаткування
одночасно здійснює декілька видів діяльності (у сфері сільського,
лісового господарства чи рибальства), то податкова декларація з
ПДВ (скорочена) ( za090-09 ) подається одна, а у спеціальних полях
вказується позначка по тому виду діяльності, який є основним для
цього платника і, при цьому, до цієї податкової декларації
включаються обсяги поставок по всій сільськогосподарській
діяльності, по якій застосовується спеціальний режим.
Примітка. У звіті за формою 1-ПП ( z0938-04 ) "Про суми пільг
в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності", який подається платником щоквартально
(наростаючим підсумком), відображаються суми пільг окремо по
кожному присвоєному коду пільги по діяльності у сфері сільського,
лісового господарства та рибальства, але при цьому загальна сума
пільг по всіх трьох кодах має відповідати сумі рядка 18.1
податкової декларації з ПДВ (скороченої) ( za090-09 ) за
відповідні періоди.
(Лист ДПА України від 27.11.2009 N 26445/7/16-1417
( v2644225-09 ) "Щодо роз'яснення окремих питань застосування
платниками ПДВ спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у
сфері сільського та лісового господарства в частині заповнення
податкової декларації з ПДВ (скороченої)").
Увага! Якщо платником у межах однієї поставки здійснюється
продаж товарів, які підпадають під спеціальний режим
оподаткування, та тих, на які такий режим не поширюється, і на
момент отримання попередньої оплати за такі товари платник не має
можливості визначити фактичну частку товарів, які поставлятимуться
у межах спеціального режиму оподаткування, а які - у загальному
порядку, то податкові зобов'язання, обчислені на дату такої
оплати, відображаються у податковій декларації, за якою
здійснюються розрахунки з бюджетом.
Після здійснення фактичної поставки товарів і визначення у
ній фактичної частки сільськогосподарських товарів, поставлених у
межах спеціального режиму оподаткування, платником здійснюються
відповідні коригування у податковому обліку.
(Лист ДПА України від 10.06.2009 N 5384/6/16-1515-25,
12058/7/16-1517-25 ( v384_225-09 ) "Щодо сільськогосподарських
підприємств, які провадять підприємницьку діяльність у сфері
сільського і лісового господарства та рибальства").
У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені
та/або придбані, використовуються сільськогосподарським
підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських
товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума
сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється
виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних
фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та
відповідно в інших операціях
(Абз. 3 п. 8-1.15.1 Закону ( 168/97-ВР )).
Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому
здійснювалось таке виготовлення та/або придбання, а розподілені
суми відповідно включаються до значень рядків 10, 12, 13
декларації з податку на додану вартість ( za224-08 ) та декларації
з податку на додану вартість (скороченої) ( za090-09 ), довідково
відображаються у рядках 10-1, 12-1, 13-1 податкової декларації
(скороченої).
Коригування, пов'язане з використанням раніше придбаних
товарів (послуг), основних фондів частково для виготовлення
сільськогосподарських товарів (послуг), а частково - для інших,
проводиться виходячи із залишкової вартості основних фондів та
вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають
використанню в сільськогосподарському виробництві, відповідно до
частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в
операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях,
але не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів
(послуг), розрахованої відповідно до вимог пункту 8-1.6 статті 8-1
Закону ( 168/97-ВР ): а) у разі зміни напряму використання товарів (послуг),
основних фондів з іншої діяльності на діяльність у сфері
сільського і лісового господарства та рибальства; б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
(Лист ДПА України від 04.02.2009 N 2095/7/16-1116
( v1116225-09 ) "Щодо внесення змін до податкової звітності з
податку на додану вартість").
Строк та порядок подання податкової декларації
сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму
оподаткування - такий, як і для інших платників податку.
(Пункт 8-1.13 Закону ( 168/97-ВР )).
5. Експортні операції
При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг)
у митному режимі експорту сільськогосподарське підприємство -
виробник таких товарів має право на бюджетне відшкодування ПДВ,
сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг),
вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке
відшкодування здійснюється відповідно до п. 8-1.4 ст. 8-1 Закону
( 168/97-ВР ) та відповідно до Порядку заповнення та подання
податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого
наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 166 ( z0250-97 ).
При цьому сума податкового кредиту, сформованого стосовно
сільськогосподарських товарів (супутніх послуг). вивезених у
митному режимі експорту сільськогосподарським підприємством -
виробником таких товарів, відображається у рядку 16.5 скороченої
декларації ( za090-09 ) із знаком "-" та у рядку 16.5 податкової
декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.
(Лист ДПА України від 04.02.2009 N 2095/7/16-1116
( v1116225-09 ) "Щодо внесення змін до податкової звітності з
податку на додану вартість").
6. Відповідальність суб'єктів спеціального режиму
оподаткування
У разі, якщо питома вага несільськогосподарських товарів
(послуг) перевищує 25 відсотків від вартості всіх поставлених
суб'єктом спеціального режиму оподаткування товарів (послуг)
протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових
періодів сукупно, то: - на таке підприємство не поширюється спеціальний режим
оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство
зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за
наслідками звітного періоду, в якому було допущено таке
перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку; - таке підприємство вважається платником цього податку на
загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено
таке перевищення.
(Пункт 8-1.11 Закону ( 168/97-ВР )).
Примітка. Для визначення підстав щодо правомірності
застосування спеціального режиму оподаткування
сільськогосподарські товаровиробники зобов'язані щомісяця
проводити розрахунок питомої ваги в додатку 3 до податкової
декларації з податку на додану вартість (скороченої) ( za090-09 )
та подавати його.
(Наказ ДПА України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 ) "Про
затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення
і подання").
При цьому анульовується Спеціальне свідоцтво, яке
сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути
податковому органу протягом двадцяти календарних днів від дня
прийняття рішення про анулювання. Затримка у поверненні
Спеціального свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні
податкової звітності з ПДВ.
(Підпункт 33.3.2 Положення 79 ( z0208-00 )).
У разі, якщо платник податків не подає податкову декларацію у
строки, визначені законодавством, то сплачує штраф у розмірі
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке
неподання або її затримку.
(Підпункт 17.1.1 Закону 2181 ( 2181-14 )).
Крім того, у разі використання дотації від переробних
підприємств за поставлені їм молоко та м'ясо в живій вазі, що
передбачена постановою КМУ від 02.04.2009 N 291 ( 291-2009-п )
"Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість", не за цільовим призначенням керівники
сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність згідно
із законодавством.
Примітка. Застосування спеціального режиму оподаткування не
звільняє суб'єктів від відповідальності, передбаченої нормами
чинного законодавства України для інших операцій, що
відображаються ними в податковій декларації, за якою здійснюються
розрахунки з бюджетом.
7. Контроль ОДПС
Податковий орган контролює правомірність застосування
підприємством спеціального режиму оподаткування та відповідність
операцій, що здійснюються суб'єктами такого режиму,
сільськогосподарським видам діяльності, що зазначені в
Спеціальному свідоцтві платника ПДВ.
Якщо підприємством перевищено питому вагу
несільськогосподарських товарів, податковий орган виключає таке
підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування
та, за наявності відповідних підстав, може повторно включити його
до такого реєстру після спливу наступних дванадцяти послідовних
звітних податкових періодів.
(Пункт 8-1.11 Закону ( 168/97-ВР )).
Крім того, як і при загальній системі оподаткування,
податковий орган контролює результати співставлення розшифровок
податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану
вартість суб'єктів спеціального режиму оподаткування в розрізі
контрагентів, повноту та правильність визначення сум податкових
зобов'язань та податкового кредиту; повноту та правильність
визначення сум податку, належних до сплати, та тих, що залишаються
в розпорядженні таких суб'єктів; цільове використання коштів,
отриманих у вигляді дотацій від переробних підприємств за
поставлені їм молоко та м'ясо в живій вазі. Такі кошти можуть
використовуватись виключно для розвитку тваринництва - насамперед
для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів'я,
придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.
Директор Департаменту
адміністрування ПДВ Ю.В.Лапшинвгору