Документ v2698225-07, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2007

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
21.03.2007 N 2698/6/17-0315

Щодо сплати державного мита із апеляційних і
касаційних скарг на рішення та постанови

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
стосовно сплати державного мита із апеляційних і касаційних скарг
на рішення та постанови, а також заяв про перегляд їх за
нововиявленими обставинами і повідомляє.
Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 )
"Про державне мито" з відповідними змінами і доповненнями (далі -
Декрет), яким визначено платників державного мита на території
України (фізичні та юридичні особи - за вчинення в їх інтересах
дій та видачу документів, що мають юридичне значення,
уповноваженими на те органами), об'єкти справляння державного
мита, тобто за що саме воно справляється, розміри ставок
державного мита та порядок його сплати.
Законом України від 25 березня 2005 року N 2505-IV
( 2505-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів
України" (далі - Закон N 2505-IV), який набрав чинності з дня його
опублікування (опубліковано 31.03.05 N 58-59 "Урядовий кур'єр"),
внесено зміни до чинного законодавства, зокрема, до Декрету
( 7-93 ).
Таким чином, підпункт "а" пункту 2 статті 3 Декрету ( 7-93 )
викладено у новій редакції і починаючи з 31.03.05 ставка
державного мита, що справляється із позовних заяв майнового
характеру, що подаються до господарських судів визначена у розмірі
1 відсотка ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і вираховується виходячи з розміру зазначеного
неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати державного мита
(не менше 6 х 17 = 102,0 грн. і не більше
1500 х 17 = 25500,0 грн.).
До внесення відповідних змін ставка державного мита за
вищезазначені дії становила 1 відсоток ціни позову, але не менше 3
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а
також заяв про перегляд їх за нововиявленими обставинами
справляється державне мито в розмірі 50 відсотків ставки, що
підлягає сплаті у разі подання заяви, для розгляду спору в першій
інстанції, а із спорів майнового характеру - 50 відсотків ставки,
обчисленої виходячи з оспорюваної суми (підпункт "г" пункту 2
статті 3 Декрету ( 7-93 ).
Порядок подання позову і сплати державного мита визначений
Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ) (далі -
Кодекс), зокрема, відповідно до статті 55 Кодексу ціну позову
визначає позивач і у випадках неправильного зазначення ціни позову
вона визначається суддею. Ці положення викладені в Інструкції про
порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої
наказом Головної державної податкової інспекції України від
22 квітня 1993 року N 15 ( z0050-93 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 19 травня 1993 року N 50, в якій
визначено, що державне мито сплачується до подання позовної заяви
або заяви про перегляд її за нововиявленими обставинами.
Статтею 63 Кодексу ( 1798-12 ) передбачено, що у разі
несплати державного мита у встановленому порядку та розмірі,
позовна заява і додані до неї документи повертаються без розгляду.
Враховуючи вищевикладене, у вашому випадку під час подачі
апеляційної скарги до суду, після 31.03.05 державне мито повинно
мало бути сплачено у розмірі 50 відсотків ставки, виходячи з нових
ставок, які внесені Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) до підпункту "а"
пункту 2 статті 3 Декрету ( 7-93 ).
Одночасно повідомляємо, з позовних заяв, що носять одночасно
майновий і немайновий характер, державне мито сплачується за
ставками встановленими для позовних заяв майнового характеру і за
ставками встановленими для позовних заяв немайнового характеру.
Заступник голови ДПА України С.Лекарьвгору