Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 01.07.20133303-06/22646-12
Документ v2646731-13, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.07.2013  № 3303-06/22646-12


ПАТ по газопостачанню та газифікації
"Донецькоблгаз"
вул. Рози Люксембург, 23-а,
м. Донецьк, 83050

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі лічильників газу мембранних (оголошення № 341206 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 07.12.2012 № 134/8(736/8), проведеної ПАТ по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 14.03.2013.

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 14.03.2013 № 3303-06/8907-12).

III. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922 (зі змінами), зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Інструкція), встановлено, що колонки 1, 3-7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

Водночас у річному плані закупівель на 2013 рік, затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 18.01.2013 № 32, очікувана вартість предмета закупівлі не зазначена словами та вказана без зазначення податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" на закупівлю лічильників газу мембранних оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.10.2012 № 30.

При цьому слід зазначити наступне. Відповідно до інформації, зазначеній у документації конкурсних торгів на закупівлю лічильників газу мембранних, вона була затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.10.2012 № 30. Разом з цим, порядком денним засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.10.2012 № 30 не було передбачено розгляду питання щодо затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю лічильників газу мембранних.

Пунктом 8 розділу III Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 916, затвердженого в Мін'юсті 06.08.2010 за № 622/17917, визначено, що рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

Таким чином документація конкурсних торгів на закупівлю лічильників газу мембранних не розглядалась комітетом з конкурсних торгів Замовника та не затверджена у визначеному законодавством порядку.

Пунктом 7 додатка № 1 "Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників" (далі - додаток № 1) документації конкурсних торгів передбачено, що учасники у складі пропозицій конкурсних торгів повинні надати копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності)

Проте Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Згідно з реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів від 14.01.2013 та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 14.01.2013 № 32 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн., з ПДВ

1

ПрАТ "Айтрон-Укргаз метерс компані"

22671000,00

2

ТОВ "Обрій"

20511600,00

Пунктом 8 додатка № 1 документації конкурсних торгів передбачено зокрема, що учасником має бути надана копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Айтрон-Укргаз метерс компані" копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не надано.

Отже, при розгляді та оцінці пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Айтрон-Укргаз метерс компані" Замовником не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо вона не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону Замовник відміняє торги у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 14.01.2013 № 32 Замовником до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Обрій" та ПрАТ "Айтрон-Укргаз метерс компані", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв та методики оцінки визначених пунктом 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено ТОВ "Обрій", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою, з яким укладено договір про закупівлю лічильників газу мембранних від 01.02.2013 № 3.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі лічильників газу мембранних, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- річний план закупівель Замовника на 2013 рік не відповідає вимогам Інструкції;

- документація конкурсних торгів на закупівлю лічильників газу мембранних не розглядалась комітетом з конкурсних торгів Замовника та не затверджена у визначеному законодавством порядку;

- зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не враховані.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Айтрон-Укргаз метерс компані" не відповідає вимозі пункту 8 додатка 1 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором закупівлі лічильників газу мембранних від 01.02.2013 № 3, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення, а у разі неможливості їх усунення провести нову процедуру закупівлі.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних та контролюючих органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону та пункту 3.14 Порядку.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору