Документ v2646643-10, поточна редакція — Редакція від 16.11.2010, підстава - v4070643-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
06.08.2010 N 2646

Про внесення змін до наказу
від 28.01.2010 N 165 "Про затвердження Плану заходів
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
щодо виконання Плану організації підготовки проектів
актів, необхідних для реалізації Закону України
від 17 листопада 2009 року N 1724-VI "Про внесення
змін до Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" та інших законодавчих актів
України", схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України
6 січня 2010 року протокол N 1"
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту
N 4070 ( v4070643-10 ) від 16.11.2010}

На виконання Плану організації підготовки проектів актів,
необхідних для реалізації Закону України від 17 листопада
2009 року N 1724-VI ( 1724-17 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів
України", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України
6 січня 2010 року протокол N 1, доручення Кабінету Міністрів
України від 12.01.2010 N 71938/1/1-09 та у зв'язку із
затвердженням нової структури Міністерства, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Плану заходів Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту щодо виконання Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону
України від 17 листопада 2009 року N 1724-VI "Про внесення змін до
Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших
законодавчих актів України" (далі - План заходів), схваленого на
засіданні Кабінету Міністрів України 6 січня 2010 року протокол
N 1, затвердженого наказом від 28.01.2010 N 165 ( v0165643-10 ),
виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства
забезпечити належне виконання зазначеного Плану заходів і у
визначені терміни інформувати Кабінет Міністрів України, надавати
пропозиції щодо узагальнення інформації відповідним міністерствам,
визначеним у дорученні.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 28.01.2010
N 165 ( v0165643-10 ) "Про затвердження Плану заходів Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо виконання Плану
організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації
Закону України від 17 листопада 2009 року 1724-VI "Про внесення
змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших
законодавчих актів України", схваленого на засіданні Кабінету
Міністрів України 6 січня 2010 року протокол N 1".
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Р.С.Сафіуллін

Додаток
до наказу
Мінсім'ямолодьспорту
06.08.2010 N 2646
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр
Р.С.Сафіуллін

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
щодо виконання Плану організації підготовки проектів
актів, необхідних для реалізації Закону України
від 17 листопада 2009 року N 1724-VI
( 1724-17 )
"Про внесення змін до Закону України
"Про фізичну культуру і спорт" та інших
законодавчих актів України", схваленого
на засіданні Кабінету Міністрів України
6 січня 2010 року протокол N 1

------------------------------------------------------------------------------------------ |N | стаття | положення акта | зміст заходу з | термін | відповідальний | | | Закону | законодавства | реалізації |виконання| структурний підрозділ | | |( 1724-17 ) | | (виконання) | | Міністерства | | | | |відповідних положень | | | | | | | (завдань) | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |1 |Частина |Дитячо-юнацькі |1. Вивчити питання | до |департамент фізичного | | |друга |спортивні школи |щодо відповідності |1 грудня |виховання та масового | | |статті 10 |створюються та |Положення | 2010 р. |спорту, | | | |діють відповідно|( 993-2008-п ) Закону| |департамент спорту | | | |до положення про|( 1724-17 ) та у | |вищих досягнень | | | |дитячо-юнацьку |разі необхідності | |управління правового | | | |спортивну школу,|внести зміни до | |забезпечення, | | | |затвердженого |постанови Кабінету | |департамент економіки | | | |Кабінетом |Міністрів України від| |та фінансів | | | |Міністрів |05.11.2008 N 993 | |Український центр з | | | |України |( 993-2008-п ) "Про | |фізичної культури і | | |------------+----------------|затвердження | |спорту інвалідів | | |Частина |Центральний |Положення про дитячо-| |"Інваспорт" | | |четверта |орган виконавчої|юнацьку спортивну | | | | |статті 10 |влади у сфері |школу". | | | | | |фізичної |2. Подати Кабінетові | | | | | |культури і |Міністрів України | | | | | |спорту здійснює |узгоджені пропозиції.| | | | | |організаційно- | | | | | | |методичне | | | | | | |забезпечення та | | | | | | |встановлює | | | | | | |порядок надання | | | | | | |спортивним | | | | | | |школам вищої, | | | | | | |першої, другої | | | | | | |категорій з | | | | | | |урахуванням | | | | | | |вимог, | | | | | | |визначених | | | | | | |відповідно до | | | | | | |положення про | | | | | | |дитячо-юнацьку | | | | | | |спортивну школу | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |2 |Частина |Навчальний |1. Вивчити питання | до |департамент фізичного | | |друга |заклад набуває |щодо відповідності |3 лютого |виховання та масового | | |статті 11 |статусу |Положення | 2011 р. |спорту, | | | |спеціалізованого|( 2061-99-п ) Закону | |департамент спорту | | | |навчального |( 1724-17 ) та у | |вищих досягнень | | | |закладу |разі необхідності | |управління правового | | | |спортивного |внести зміни до | |забезпечення, | | | |профілю за |постанови Кабінету | |департамент економіки | | | |рішенням |Міністрів України від| |та фінансів, | | | |центрального |05.11.99 N 2061 | |Український центр з | | | |органу |( 2061-99-п ) "Про | |фізичної культури і | | | |виконавчої влади|затвердження | |спорту інвалідів | | | |у сфері фізичної|Положення про | |"Інваспорт" | | | |культури і |спеціалізований | | | | | |спорту в |навчальний заклад | | | | | |порядку, |спортивного профілю".| | | | | |визначеному |2. Подати Кабінетові | | | | | |Кабінетом |Міністрів України | | | | | |Міністрів |узгоджені пропозиції.| | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |3 |Частина |Центри |1. Підготувати проект| до |департамент фізичного | | |друга |олімпійської |постанови Кабінету |1 грудня |виховання та масового | | |статті 13 |підготовки |Міністрів України. | 2010 р. |спорту, | | | |створюються та |2. Внести в | |департамент спорту | | | |діють відповідно|установленому порядку| |вищих досягнень, | | | |до положення про|Кабінетові Міністрів | |управління правового | | | |центр |України проект | |забезпечення, | | | |олімпійської |постанови на | |департамент економіки | | | |підготовки, |затвердження. | |та фінансів | | | |затвердженого | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |4 |Частина |Центри |Підготувати | до 15 |департамент фізичного | | |друга |студентського |пропозиції до проекту| вересня |виховання та масового | | |статті 14 |спорту вищих |постанови Кабінету | 2011 р. |спорту, | | | |навчальних |Міністрів України та | |департамент спорту | | | |закладів |подати на розгляд | |вищих досягнень, | | | |створюються та |Міністерству освіти і| |управління правового | | | |діють відповідно|науки України. | |забезпечення | | | |до положення про| | | | | | |центр | | | | | | |студентського | | | | | | |спорту вищих | | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |5 |Частина |Центральний |1. Підготувати проект| до |Український центр з | | |перша |орган виконавчої|постанови Кабінету |10 грудня|фізичної культури і | | |статті 17 |влади у сфері |Міністрів України. | 2010 р. |спорту інвалідів | | | |фізичної |2. Внести в | |"Інваспорт", | | | |культури і |установленому порядку| |департамент фізичного | | | |спорту в |Кабінетові Міністрів | |виховання та масового | | | |порядку, |України проект | |спорту, | | | |визначеному |постанови на | |управління правового | | | |Кабінетом |затвердження. | |забезпечення, | | | |Міністрів | | |департамент економіки | | | |України, створює| | |та фінансів | | | |спеціалізований | | | | | | |державний | | | | | | |заклад - | | | | | | |Український | | | | | | |центр з фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | | | |інвалідів | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |6 |Абзац |Всеукраїнські |1. Підготувати за | до |департамент фізичного | | |четвертий |фізкультурно- |участю центральних |10 грудня|виховання та масового | | |частини |спортивні |рад фізкультурно- | 2010 р. |спорту, | | |третьої |товариства |спортивних товариств | |департамент спорту | | |статті 19 |можуть |проект постанови | |вищих досягнень, | | | |створювати |Кабінету Міністрів | |управління правового | | | |штатні спортивні|України. | |забезпечення, | | | |команди |2. Внести в | |управління роботи з | | | |резервного |установленому порядку| |персоналом, | | | |спорту у |Кабінетові Міністрів | |департамент економіки | | | |порядку, |України проект | |та фінансів | | | |визначеному |постанови на | | | | | |Кабінетом |затвердження. | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | | |------------+----------------| | | | | |Частина |Порядок | | | | | |третя |створення | | | | | |статті 35 |штатних | | | | | | |спортивних | | | | | | |команд | | | | | | |резервного | | | | | | |спорту | | | | | | |визначається | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |7 |Частина |Надання на |1. Підготувати проект| до |департамент спорту | | |одинадцята |конкурсних |постанови Кабінету |1 жовтня |вищих досягнень, | | |статті 20 |засадах |Міністрів України. | 2010 р. |управління правового | | | |спортивним |2. Внести в | |забезпечення, | | | |федераціям |установленому порядку| |Український центр з | | | |статусу |Кабінетові Міністрів | |фізичної культури і | | | |національної |України проект | |спорту інвалідів | | | |спортивної |постанови на | |"Інваспорт" | | | |федерації та |затвердження. | | | | | |позбавлення | | | | | | |цього статусу | | | | | | |здійснюється | | | | | | |відповідно до | | | | | | |положення, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |8 |Частина |Центральний |Підготувати | до |департамент спорту | | |четверта |орган виконавчої|пропозиції до проекту| 1 січня |вищих досягнень, | | |статті 21 |влади у сфері |постанови Кабінету | 2011 р. |департамент фізичного | | | |освіти і науки |Міністрів України та | |виховання та масового | | | |на конкурентних |подати на розгляд | |спорту, | | | |засадах у |Міністерству освіти і| |управління правового | | | |встановленому |науки України. | |забезпечення | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України порядку | | | | | | |визначає | | | | | | |всеукраїнську | | | | | | |громадську | | | | | | |організацію | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивної | | | | | | |спрямованості | | | | | | |учнів, яка має | | | | | | |право | | | | | | |представляти | | | | | | |Україну у | | | | | | |відповідних | | | | | | |міжнародних | | | | | | |організаціях та | | | | | | |на Всесвітній | | | | | | |гімназіаді, якщо| | | | | | |інше не | | | | | | |передбачено | | | | | | |вимогами | | | | | | |відповідних | | | | | | |міжнародних | | | | | | |організацій | | | | | | |та/або | | | | | | |міжнародними | | | | | | |договорами | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |9 |Частина |Центральний |Підготувати | до |департамент спорту | | |шоста |орган виконавчої|пропозиції до проекту|20 січня |вищих досягнень, | | |статті 21 |влади у сфері |постанови Кабінету | 2011 р. |департамент фізичного | | | |освіти і науки |Міністрів України та | |виховання та масового | | | |на конкурентних |подати на розгляд | |спорту, | | | |засадах у |Міністерству освіти і| |управління правового | | | |встановленому |науки України. | |забезпечення | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України порядку | | | | | | |визначає | | | | | | |всеукраїнську | | | | | | |громадську | | | | | | |організацію | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивної | | | | | | |спрямованості | | | | | | |студентів, яка | | | | | | |має право | | | | | | |представляти | | | | | | |Україну у | | | | | | |відповідних | | | | | | |міжнародних | | | | | | |організаціях та | | | | | | |на Всесвітній | | | | | | |універсіаді, | | | | | | |якщо інше не | | | | | | |передбачено | | | | | | |вимогами | | | | | | |відповідних | | | | | | |міжнародних | | | | | | |організацій | | | | | | |та/або | | | | | | |міжнародними | | | | | | |договорами | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |10|Частина |Центральний |1. Підготувати проект| до |департамент фізичного | | |четверта |орган виконавчої|постанови Кабінету |15 січня |виховання та масового | | |статті 22 |влади у сфері |Міністрів України. | 2011 р. |спорту, | | | |фізичної |2. Внести в | |управління правового | | | |культури і |установленому порядку| |забезпечення, | | | |спорту на |Кабінетові Міністрів | |Рада ветеранів фізичної| | | |конкурентних |України проект | |культури і спорту при | | | |засадах в |постанови на | |Мінсім'ямолодьспорті та| | | |установленому |затвердження. | |НОК України | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України порядку | | | | | | |визначає | | | | | | |всеукраїнську | | | | | | |громадську | | | | | | |організацію | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивної | | | | | | |спрямованості | | | | | | |ветеранів | | | | | | |фізичної | | | | | | |культури і | | | | | | |спорту, яка | | | | | | |представляє | | | | | | |Україну у | | | | | | |відповідних | | | | | | |міжнародних | | | | | | |організаціях, на| | | | | | |Всесвітніх та | | | | | | |Європейських | | | | | | |спортивних іграх| | | | | | |ветеранів | | | | | | |фізичної | | | | | | |культури і | | | | | | |спорту та в | | | | | | |інших | | | | | | |міжнародних | | | | | | |спортивних | | | | | | |змаганнях, якщо | | | | | | |інше не | | | | | | |передбачено | | | | | | |вимогами | | | | | | |відповідних | | | | | | |міжнародних | | | | | | |організацій | | | | | | |та/або | | | | | | |міжнародними | | | | | | |договорами | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |11|Частина |Спортсменам, які|1. Підготувати проект| до |департамент спорту | | |перша |беруть участь у |постанови Кабінету |15 грудня|вищих досягнень, | | |статті 43 |всеукраїнських |Міністрів України. | 2010 р. |управління правового | | | |та міжнародних |2. Внести в | |забезпечення, | | | |змаганнях, |установленому порядку| |департамент економіки | | | |надається за |Кабінетові Міністрів | |та фінансів, | | | |місцем роботи |України проект | |Український центр з | | | |відпустка для |постанови на | |фізичної культури і | | | |підготовки та |затвердження. | |спорту інвалідів | | | |участі в цих | | |"Інваспорт" | | | |змаганнях у | | | | | | |порядку, | | | | | | |визначеному | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | | |------------+----------------| | | | | |Абзац |Тривалість, | | | | | |четвертий |порядок, умови | | | | | |пункту 2 та |надання та | | | | | |абзац шостий|оплати відпусток| | | | | |підпункту 2 |для підготовки | | | | | |пункту 3 |та участі в | | | | | |розділу I |змаганнях | | | | | | |установлюються | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |12|Частина |Спортсмени вищих|1. Вивчити питання | до |департамент спорту | | |друга |категорій |щодо відповідності |20 січня |вищих досягнень, | | |статті 43 |підлягають |порядку страхування | 2011 р. |департамент економіки | | | |обов'язковому |спортсменів вищих | |та фінансів, | | | |страхуванню в |категорій нормативно-| |управління правового | | | |порядку, |правовим актам | |забезпечення, | | | |визначеному |України та у разі | |управління | | | |Кабінетом |необхідності внести | |"Укрспортзабезпечення",| | | |Міністрів |зміни до постанови | |Український центр з | | | |України |Кабінету Міністрів | |фізичної культури і | | | | |України від 31.05.95 | |спорту інвалідів | | | | |N 378 | |"Інваспорт" | | | | |( 378-95-п ) "Про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |та умов обов'язкового| | | | | | |державного | | | | | | |страхування | | | | | | |спортсменів вищих | | | | | | |категорій". | | | | | | |2. Подати Кабінетові | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |узгоджені пропозиції.| | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |13|Друге |Спортсменам, які|1. Вивчити питання | до |департамент спорту | | |речення |посіли призові |щодо розміру та |25 грудня|вищих досягнень, | | |частини |місця на |порядку виплати | 2010 р. |департамент економіки | | |третьої |офіційних |винагород | |та фінансів, | | |статті 43 |міжнародних |спортсменам, які | |управління правового | | | |змаганнях, та їх|посіли призові місця | |забезпечення, | | | |тренерам |на офіційних | |Український центр з | | | |встановлюються |міжнародних | |фізичної культури і | | | |грошові |змаганнях, та їх | |спорту інвалідів | | | |винагороди у |тренерам та у разі | |"Інваспорт" | | | |порядку, |необхідності внести | | | | | |визначеному |зміни до постанови | | | | | |Кабінетом |Кабінету Міністрів | | | | | |Міністрів |України від | | | | | |України |22.03.2000 N 539 | | | | | | |( 539-2000-п ) "Про | | | | | | |встановлення | | | | | | |винагород спортсменам| | | | | | |України - чемпіонам, | | | | | | |призерам спортивних | | | | | | |змагань міжнародного | | | | | | |рівня та їх тренерам"| | | | | | |2. Подати Кабінетові | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |узгоджені пропозиції.| | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |14|Частина |Спортсменам, які|1. Підготувати проект| до |департамент спорту | | |четверта |посіли призові |постанови Кабінету |25 грудня|вищих досягнень, | | |статті 43 |місця на |Міністрів України. | 2010 р. |департамент економіки | | | |Олімпійських |2. Внести в | |та фінансів, | | | |іграх, |установленому порядку| |управління правового | | | |Всесвітніх та |Кабінетові Міністрів | |забезпечення, | | | |Європейських |України проект | |Український центр з | | | |іграх з |постанови на | |фізичної культури і | | | |неолімпійських |затвердження. | |спорту інвалідів | | | |видів спорту, | | |"Інваспорт" | | | |Паралімпійських | | | | | | |і Дефлімпійських| | | | | | |іграх, | | | | | | |Глобальних | | | | | | |іграх | | | | | | |спортсменів з | | | | | | |порушенням | | | | | | |інтелекту, | | | | | | |чемпіонатах | | | | | | |світу або | | | | | | |Європи, та їх | | | | | | |тренерам можуть | | | | | | |надаватися | | | | | | |соціально- | | | | | | |побутові та інші| | | | | | |заохочення у | | | | | | |порядку, | | | | | | |визначеному | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |15|Частина |Бази |1. Вивчити питання | до |управління справами, | | |восьма |олімпійської, |щодо відповідності |25 січня |департамент спорту | | |статті 48 |паралімпійської |Порядку надання | 2011 р. |вищих досягнень, | | | |та |закладу фізичної | |управління правового | | | |дефлімпійської |культури і спорту | |забезпечення, | | | |підготовки, |статусу бази | |Український центр з | | | |включаються до |олімпійської | |фізичної культури і | | | |переліку, який |паралімпійської та | |спорту інвалідів | | | |затверджується |дефлімпійської | |"Інваспорт" | | | |Кабінетом |підготовки | | | | | |Міністрів |( 30-2006-п ) та їх | | | | | |України у |переліку Закону | | | | | |визначеному ним |( 1724-17 ) та у разі| | | | | |порядку |необхідності внести | | | | | | |зміни до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від | | | | | | |18.01.2006 N 30 | | | | | | |( 30-2006-п ) "Про | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | |надання закладу | | | | | | |фізичної культури і | | | | | | |спорту статусу бази | | | | | | |олімпійської та | | | | | | |паралімпійської | | | | | | |підготовки і переліку| | | | | | |закладів, яким надано| | | | | | |такий статус" | | | | | | |2. Подати Кабінетові | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |узгоджені пропозиції.| | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |16|Абзац другий|Заклади фізичної|1. Підготувати проект| до |управління справами, | | |частини |культури і |постанови Кабінету |30 грудня|департамент спорту | | |десятої |спорту, які |Міністрів України. | 2010 р. |вищих досягнень, | | |статті 48 |мають у |2. Внести в | |управління правового | | | |власності або в |установленому порядку| |забезпечення | | | |користуванні |Кабінетові Міністрів | | | | | |спортивні |України проект | | | | | |споруди, повинні|постанови на | | | | | |мати, зокрема, |затвердження. | | | | | |сертифікат | | | | | | |відповідності | | | | | | |спортивної | | | | | | |споруди, виданий| | | | | | |відповідно до | | | | | | |закону в | | | | | | |порядку, | | | | | | |визначеному | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |17|Частина |Правила |1. Підготувати проект| до |департамент спорту | | |чотирнадцята|реєстрації, |постанови Кабінету | 5 січня |вищих досягнень, | | |статті 48 |обліку, |Міністрів України. | 2011 р. |управління справами, | | | |експлуатації і |2. Внести в | |управління правового | | | |нагляду за |установленому порядку| |забезпечення, | | | |використанням та|Кабінетові Міністрів | |департамент економіки | | | |технічним станом|України проект | |та фінансів | | | |плавальних |постанови на | | | | | |засобів, що є |затвердження | | | | | |спортивними | | | | | | |суднами, | | | | | | |спортивних | | | | | | |автомобілів, | | | | | | |спортивних | | | | | | |мотоциклів, | | | | | | |спортивних | | | | | | |літальних | | | | | | |апаратів | | | | | | |визначаються | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |18|Частина |Організатори |1. Вивчити питання | до |управління справами, | | |шістнадцята |фізкультурно- |щодо відповідності |10 лютого|департамент фізичного | | |статті 48 |оздоровчих або |Положення про порядок| 2011 р. |виховання та масового | | | |спортивних |підготовки спортивних| |спорту, | | | |заходів, |споруд та інших | |департамент спорту | | | |власники |спеціально відведених| |вищих досягнень, | | | |спортивних |місць для проведення | |управління правового | | | |споруд, |масових спортивних та| |забезпечення, | | | |фізкультурно- |культурно-видовищних | |департамент економіки | | | |спортивного |заходів ( 2025-98-п )| |та фінансів | | | |спорядження та |закону ( 1724-17 ) | | | | | |обладнання |та у разі | | | | | |зобов'язані |необхідності внести | | | | | |забезпечувати |зміни до постанови | | | | | |безпечні умови |Кабінету Міністрів | | | | | |життя і здоров'я|України від 18.12.98 | | | | | |відвідувачів та |N 2025 ( 2025-98-п ) | | | | | |користувачів |"Про порядок | | | | | |спортивних |підготовки спортивних| | | | | |споруд, |споруд та інших | | | | | |користувачів |спеціально відведених| | | | | |фізкультурно- |місць для проведення | | | | | |спортивного |масових спортивних та| | | | | |спорядження та |культурно-видовищних | | | | | |обладнання, а |заходів" | | | | | |також не |2. Подати Кабінетові | | | | | |завдавати шкоди |Міністрів України | | | | | |довкіллю та |узгоджені пропозиції.| | | | | |здійснювати | | | | | | |відповідні | | | | | | |заходи з охорони| | | | | | |та безпеки | | | | | | |згідно з | | | | | | |правилами, | | | | | | |встановленими | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | | | |відповідно до | | | | | | |закону | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |19|Абзац сьомий|Тренерам та |1. Вивчити питання | до |департамент економіки | | |частини |іншим фахівцям у|щодо встановлення |3 лютого |та фінансів, | | |третьої |сфері фізичної |надбавок тренерам та | 2011 р. |департамент спорту | | |статті 49 |культури і |іншим фахівцям у | |вищих досягнень, | | | |спорту держава |сфері фізичної | |департамент фізичного | | | |забезпечує |культури та у разі | |виховання та масового | | | |встановлення |необхідності внести | |спорту, | | | |надбавок за |зміни до постанови | |управління правового | | | |спортивні звання|Кабінету Міністрів | |забезпечення, | | | |в порядку, |України від | |Український центр з | | | |визначеному |30.08.2002 N 1298 | |фізичної культури і | | | |Кабінетом |( 1298-2002-п ) "Про | |спорту інвалідів | | | |Міністрів |оплату праці | |"Інваспорт" | | | |України |працівників на основі| | | | | | |Єдиної тарифної сітки| | | | | | |розрядів і | | | | | | |коефіцієнтів з оплати| | | | | | |праці працівників | | | | | | |установ, закладів та | | | | | | |організацій окремих | | | | | | |галузей бюджетної | | | | | | |сфери" | | | | | | |2. Подати Кабінетові | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |узгоджені пропозиції.| | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |20|Частина |Центральний |1. Підготувати проект| до 25 |департамент | | |четверта |орган виконавчої|постанови Кабінету |листопа- |стратегічного | | |статті 49 |влади у сфері |Міністрів України. |да |планування та | | | |фізичної |2. Внести в | 2010 р. |комунікацій, | | | |культури і |установленому порядку| |управління правового | | | |спорту бере |Кабінетові Міністрів | |забезпечення | | | |участь у |України проект | | | | | |ліцензуванні та |постанови на | | | | | |акредитації |затвердження | | | | | |вищих навчальних| | | | | | |закладів, у яких| | | | | | |здійснюється | | | | | | |підготовка | | | | | | |фахівців сфери | | | | | | |фізичної | | | | | | |культури і | | | | | | |спорту, в | | | | | | |порядку, | | | | | | |визначеному | | | | | | |Кабінетом | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |21|Перше |Служба |1. Підготувати проект| до |департамент спорту | | |речення |спортивної |постанови Кабінету |11 січня |вищих досягнень, | | |частини |медицини |Міністрів України. | 2011 р. |управління правового | | |другої |створюється та |2. Внести в | |забезпечення, | | |статті 51 |функціонує у |установленому порядку| |департамент економіки | | | |порядку, |Кабінетові Міністрів | |та фінансів | | | |встановленому |України проект | | | | | |Кабінетом |постанови на | | | | | |Міністрів |затвердження | | | | | |України | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |22|Пункт 2 |Кабінету |Здійснити експертний | до |управління правового | | |розділу II |Міністрів |аналіз нормативно- |27 квітня|забезпечення, | | |"Прикінцеві |України в |правових актів сфери | 2011 р. |департамент спорту | | |положення" |шестимісячний |фізичної культури і | |вищих досягнень, | | | |строк з дня |спорту та | |департамент фізичного | | | |набрання |поінформувати | |виховання та масового | | | |чинності цим |Верховну Раду України| |спорту, | | | |Законом |і Кабінет Міністрів | |департамент економіки | | | |( 1724-17 ): |України | |та фінансів, | | | |привести свої | | |управління справами, | | | |нормативно- | | |управління роботи з | | | |правові акти у | | |персоналом, | | | |відповідність із| | |Український центр з | | | |цим Законом | | |фізичної культури і | | | |( 1724-17 ) | | |спорту інвалідів | | | |забезпечити | | |"Інваспорт" | | | |перегляд і | | | | | | |скасування | | | | | | |центральними | | | | | | |органами | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |їх нормативно- | | | | | | |правових актів, | | | | | | |що суперечать | | | | | | |цьому Закону | | | | | | |( 1724-17 ) | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |23|перше |Перелік |1. Підготувати проект| лютий |департамент фізичного | | |речення |показників стану|наказу | 2011 р. |виховання та масового | | |частини |розвитку |Мінсім'ямолодьспорту.| |спорту, | | |першої |фізичної |2. Подати в | |департамент спорту | | |статті 7 |культури і |установленому порядку| |вищих досягнень, | | | |спорту |на реєстрацію до | |управління правового | | | |затверджує |Міністерства юстиції | |забезпечення, | | | |центральний |України. | |департамент економіки | | | |орган виконавчої| | |та фінансів, | | | |влади у сфері | | |управління справами, | | | |фізичної | | |управління роботи з | | | |культури і | | |персоналом, | | | |спорту | | |Український центр з | | | | | | |фізичної культури і | | | | | | |спорту інвалідів | | | | | | |"Інваспорт" | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |24|Друге |Умови оплати |1. Вивчити питання | грудень |департамент економіки | | |речення |праці |щодо умов оплати | 2010 р. |та фінансів, | | |частини |працівників |праці працівників | |департамент фізичного | | |п'ятої |дитячо-юнацьких |дитячо-юнацьких | |виховання та масового | | |статті 10 |спортивних шкіл,|спортивних шкіл та у | |спорту, | | | |заснованих |разі необхідності | |управління правового | | | |органами |внести зміни до | |забезпечення, | | | |державної влади |наказу | |Український центр з | | | |та органами |Мінмолодьспорту від | |фізичної культури і | | | |місцевого |23.09.2005 N 2097 | |спорту інвалідів | | | |самоврядування, |( z1236-05 ), | |"Інваспорт" | | | |розробляє та |зареєстрованого в | | | | | |затверджує у |Мін'юсті 20.10.2005 | | | | | |визначеному |за N 1236/11516 "Про | | | | | |порядку |впорядкування умов | | | | | |центральний |оплати праці | | | | | |орган виконавчої|працівників бюджетних| | | | | |влади у сфері |установ, закладів та | | | | | |фізичної |організацій галузі | | | | | |культури і |фізичної культури і | | | | | |спорту |спорту" | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |25|Частина |Школи вищої |1. Вивчити питання | травень |департамент фізичного | | |друга |спортивної |щодо відповідності | 2011 р. |виховання та масового | | |статті 12 |майстерності |Положення | |спорту, | | | |створюються та |( z0933-02 ) Закону | |департамент спорту | | | |діють відповідно|( 1724-17 ) та у | |вищих досягнень, | | | |до положення про|разі необхідності | |департамент економіки | | | |школу вищої |внести зміни до | |та фінансів, | | | |спортивної |наказу Держкомспорту | |управління правового | | | |майстерності, |від 10.10.2002 N 2227| |забезпечення | | | |затвердженого |( z0933-02 ), | | | | | |центральним |зареєстрованого в | | | | | |органом |Мін'юсті 29.11.2002 | | | | | |виконавчої влади|за N 933/7221 "Про | | | | | |у сфері фізичної|затвердження | | | | | |культури і |Положення про школу | | | | | |спорту |вищої спортивної | | | | | | |майстерності" | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |26|Частина |Центри фізичного|1. Підготувати проект|листопад |Всеукраїнський центр | | |друга |здоров'я |наказу | 2010 р. |фізичного здоров'я | | |статті 16 |населення |Мінсім'ямолодьспорту.| |населення "Спорт для | | | |створюються та |2. Подати в | |всіх", | | | |діють відповідно|установленому порядку| |департамент фізичного | | | |до положення про|на реєстрацію до | |виховання та масового | | | |центр фізичного |Міністерства юстиції | |спорту, | | | |здоров'я |України. | |департамент економіки | | | |населення, | | |та фінансів, | | | |затвердженого | | |управління правового | | | |центральним | | |забезпечення | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |27|Частина |Центральний |Підготувати |вересень |департамент фізичного | | |третя |орган виконавчої|пропозиції щодо | 2011 р. |виховання та масового | | |статті 32 |влади з питань |порядку здійснення | |спорту, | | | |виконання |фізкультурно- | |управління правового | | | |покарань |оздоровчої діяльності| |забезпечення, | | | |визначає порядок|та нормативів | |управління справами | | | |здійснення |забезпеченості місць | | | | | |фізкультурно- |попереднього | | | | | |оздоровчої |ув'язнення і установ | | | | | |діяльності та |виконання покарань | | | | | |нормативи |фізкультурно- | | | | | |забезпеченості |спортивним інвентарем| | | | | |місць |та обладнанням та | | | | | |попереднього |подати Державному | | | | | |ув'язнення і |департаменту з питань| | | | | |установ |виконання покарань | | | | | |виконання | | | | | | |покарань | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивним | | | | | | |інвентарем та | | | | | | |обладнанням | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |28|Частина |Положення про |1. Підготувати проект|листопад |департамент спорту | | |третя |національні |спільного наказу |2010 року|вищих досягнень, | | |статті 37 |збірні команди з|Мінсім'ямолодьспорту | |департамент економіки | | | |видів спорту, |та Мінфіну. | |та фінансів, | | | |визнаних в |2. Подати в | |управління правового | | | |Україні, |установленому порядку| |забезпечення, | | | |затверджується |на реєстрацію до | |Український центр з | | | |центральним |Міністерства юстиції | |фізичної культури і | | | |органом |України. | |спорту інвалідів | | | |виконавчої влади| | |"Інваспорт" | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту з | | | | | | |урахуванням | | | | | | |пропозицій | | | | | | |центрального | | | | | | |органу | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |з питань | | | | | | |фінансів | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |29|Частина |Порядок визнання|1. Внести зміни до |листопад |департамент спорту | | |друга |видів спорту в |наказу | 2010 р. |вищих досягнень, | | |статті 39 |Україні, |Мінмолодьспорту від | |управління справами, | | | |включення їх до |28.04.2005 N 76 | |управління правового | | | |відповідного |( z0602-05 ) "Про | |забезпечення, | | | |реєстру та |порядок визнання в | |Український центр з | | | |порядок ведення |Україні видів | |фізичної культури і | | | |цього реєстру |спорту", | |спорту інвалідів | | | |визначаються |зареєстрованого в | |"Інваспорт" | | | |центральним |Мін'юсті 01.06.2005 | | | | | |органом |за N 602/10882. | | | | | |виконавчої влади|2. Розробити та | | | | | |у сфері фізичної|затвердити порядок | | | | | |культури і |ведення реєстру | | | | | |спорту |визнаних видів спорту| | | | | | |в Україні. | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |30|Частина |Правила |1. Підготувати проект| жовтень |департамент спорту | | |друга |спортивних |наказу | 2010 р. |вищих досягнень, | | |статті 40 |змагань |Мінсім'ямолодьспорту | |управління правового | | | |затверджуються |з урахуванням | |забезпечення, | | | |центральним |пропозицій | |Український центр з | | | |органом |відповідних | |фізичної культури і | | | |виконавчої влади|всеукраїнських | |спорту інвалідів | | | |у сфері фізичної|спортивних федерацій | |"Інваспорт" | | | |культури і | | | | | | |спорту з | | | | | | |урахуванням | | | | | | |пропозицій | | | | | | |відповідних | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |спортивних | | | | | | |федерацій | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |31|Друге |Єдина спортивна |Вивчити питання щодо | грудень |департамент спорту | | |речення |класифікація |відповідності | 2010 р. |вищих досягнень, | | |частини |України |Положення | |управління правового | | |першої |затверджується |( z0518-06 ) Закону | |забезпечення, | | |статті 42 |центральним |( 1724-17 ) та у | |Український центр з | | | |органом |разі необхідності | |фізичної культури і | | | |виконавчої влади|внести зміни до | |спорту інвалідів | | | |у сфері фізичної|наказу | |"Інваспорт" | | | |культури і |Мінсім'ямолодьспорту | | | | | |спорту |від 07.04.2006 N 1088| | | | | |відповідно до |( z0518-06 ), | | | | | |затвердженого |зареєстрованого в | | | | | |ним Положення |Мін'юсті 04.05.2006 | | | | | |про Єдину |за N 518/12392 "Про | | | | | |спортивну |затвердження | | | | | |класифікацію |Положення про Єдину | | | | | |України |спортивну | | | | | |( z0518-06 ) з |класифікацію | | | | | |урахуванням |України" | | | | | |пропозицій | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |спортивних | | | | | | |федерацій | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |32|Частина |Спортсменам, які|1. Підготувати проект|листопад |департамент спорту | | |шоста |виконали |наказу | 2010 р. |вищих досягнень, | | |статті 42 |спортивні |Мінсім'ямолодьспорту.| |управління роботи з | | | |розряди, | | |персоналом, | | | |передбачені | | |управління правового | | | |Єдиною | | |забезпечення, | | | |спортивною | | |Український центр з | | | |класифікацією | | |фізичної культури і | | | |України, | | |спорту інвалідів | | | |видається | | |"Інваспорт" | | | |посвідчення про | | | | | | |присвоєння | | | | | | |відповідного | | | | | | |спортивного | | | | | | |розряду в | | | | | | |порядку, | | | | | | |визначеному | | | | | | |центральним | | | | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | | |------------+----------------| | | | | |Частина |Центральний | | | | | |друга |орган виконавчої| | | | | |статті 44 |влади у сфері | | | | | | |фізичної | | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | | | |затверджує | | | | | | |зразки нагрудних| | | | | | |значків, що | | | | | | |свідчать про | | | | | | |рівень | | | | | | |спортивної і | | | | | | |суддівської | | | | | | |кваліфікації, а | | | | | | |також встановлює| | | | | | |перелік | | | | | | |спортивних | | | | | | |нагород для | | | | | | |переможців і | | | | | | |рекордсменів | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |спортивних | | | | | | |змагань | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |33|Частина |Порядок |1. Вивчити питання |листопад |департамент спорту | | |четверта |складання |щодо порядку | 2010 р. |вищих досягнень, | | |статті 45 |календарних |складання календарних| |департамент фізичного | | | |планів, а також |планів фізкультурно- | |виховання та масового | | | |вимоги до змісту|оздоровчих та | |спорту, | | | |положення |спортивних заходів та| |Український центр з | | | |(регламенту) про|у разі необхідності | |фізичної культури і | | | |офіційні |внести зміни до | |спорту інвалідів | | | |фізкультурно- |наказу | |"Інваспорт", | | | |оздоровчі заходи|Мінсім'ямолодьспорту | |департамент економіки | | | |або спортивні |від 21.12.2009 N 4391| |та фінансів, | | | |змагання |( v4391643-09 ) "Про | |управління правового | | | |затверджуються |затвердження | |забезпечення | | | |центральним |Положення про порядок| | | | | |органом |складання календарних| | | | | |виконавчої влади|планів фізкультурно- | | | | | |у сфері фізичної|оздоровчих та | | | | | |культури і |спортивних заходів" | | | | | |спорту |2. Підготувати проект| | | | | | |наказу щодо вимоги до| | | | | | |змісту положення | | | | | | |(регламенту) про | | | | | | |офіційні | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |оздоровчі заходи або | | | | | | |спортивні змагання | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |34|Частина |Порядок подання |Вивчити питання та у | грудень |департамент фізичного | | |п'ята |та перелік |разі необхідності | 2010 р. |виховання та масового | | |статті 46 |показників |надати пропозиції | |спорту, | | | |статистичних |Держкомстату щодо | |Український центр з | | | |спостережень у |переліку показників | |фізичної культури і | | | |сфері фізичної |статистичних | |спорту інвалідів | | | |культури і |спостережень у сфері | |"Інваспорт" | | | |спорту |фізичної культури і | | | | | |встановлюється |спорту | | | | | |центральним | | | | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |в галузі | | | | | | |статистики з | | | | | | |урахуванням | | | | | | |пропозицій | | | | | | |центрального | | | | | | |органу | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |35|Друге |Центральний |Вивчити питання щодо | грудень |управління справами, | | |речення |орган виконавчої|перегляду нормативів | 2010 р. |департамент фізичного | | |частини |влади у сфері |матеріально- | |виховання та масового | | |першої |фізичної |технічного | |спорту, | | |статті 48 |культури і |забезпечення сфери | |департамент спорту | | | |спорту визначає |фізичної культури і | |вищих досягнень, | | | |нормативи |спорту в Україні та у| |департамент економіки | | | |матеріально- |разі необхідності | |та фінансів, | | | |технічного |внести зміни до | |Український центр з | | | |забезпечення |нормативно-правових | |фізичної культури і | | | |сфери фізичної |актів | |спорту інвалідів | | | |культури і | | |"Інваспорт" | | | |спорту в | | | | | | |Україні | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |36|Абзац третій|Заклади фізичної|1. Підготувати проект|вересень |управління справами, | | |частини |культури і |наказу | 2010 р. |управління правового | | |десятої |спорту, які |Мінсім'ямолодьспорту.| |забезпечення, | | |статті 48 |мають у |2. Подати в | |департамент економіки | | | |власності або в |установленому порядку| |та фінансів | | | |користуванні |на реєстрацію до | | | | | |спортивні |Міністерства юстиції | | | | | |споруди, повинні|України. | | | | | |мати, зокрема, | | | | | | |журнал обліку | | | | | | |використання | | | | | | |спортивної | | | | | | |споруди, порядок| | | | | | |ведення якого | | | | | | |визначається | | | | | | |центральним | | | | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |37|Друге |Тренери та |1. Підготувати проект| грудень |департамент спорту | | |речення |спортивні судді |наказу | 2010 р. |вищих досягнень, | | |частини |проходять |Мінсім'ямолодьспорту.| |управління правового | | |другої |обов'язкову |2. Подати в | |забезпечення, | | |статті 49 |атестацію в |установленому порядку| |департамент фізичного | | | |порядку, |на реєстрацію до | |виховання та масового | | | |визначеному |Міністерства юстиції | |спорту | | | |центральним |України. | | | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |38|Третє |Атестація |1. Підготувати проект| грудень |Український центр з | | |речення |тренерів та |наказу | 2010 р. |фізичної культури і | | |частини |спортивних |Мінсім'ямолодьспорту.| |спорту інвалідів | | |другої |суддів, фахівців|2. Подати в | |"Інваспорт", | | |статті 49 |з фізкультурно- |установленому порядку| |управління правового | | | |спортивної |на реєстрацію до | |забезпечення | | | |реабілітації, |Міністерства юстиції | | | | | |які беруть |України. | | | | | |участь у | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |оздоровчих, | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |реабілітаційних | | | | | | |та спортивних | | | | | | |заходах для | | | | | | |інвалідів, | | | | | | |проводиться | | | | | | |Українським | | | | | | |центром з | | | | | | |фізичної | | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | | | |інвалідів, у | | | | | | |порядку | | | | | | |визначеному | | | | | | |центральним | | | | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |39|Абзац 5 |Підвищення |1. Підготувати | грудень |департамент | | |статті 49 |кваліфікації |відповідний проект | 2010 р. |стратегічного | | | |один раз на |наказу спільно з | |планування та | | | |п'ять років |Міністерством освіти | |комунікацій, | | | | |і науки України. | |департамент спорту | | | | |2. Подати в | |вищих досягнень, | | | | |установленому порядку| |управління правового | | | | |на реєстрацію до | |забезпечення | | | | |Міністерства юстиції | | | | | | |України | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |40|Частина |Волонтери у |1. Підготувати проект| грудень |департамент фізичного | | |шоста |сфері фізичної |наказу | 2010 р. |виховання та масового | | |статті 49 |культури і |Мінсім'ямолодьспорту.| |спорту, | | | |спорту проходять|2. Подати в | |управління правового | | | |відповідну |установленому порядку| |забезпечення, | | | |підготовку та |на реєстрацію до | |Всеукраїнський центр | | | |атестацію в |Міністерства юстиції | |фізичного здоров'я | | | |порядку, |України. | |населення "Спорт для | | | |визначеному | | |всіх" | | | |центральним | | | | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері фізичної| | | | | | |культури і | | | | | | |спорту | | | | |--+------------+----------------+---------------------+---------+-----------------------| |41|Частина |Заняття фізичною|Вивчити питання та |листопад |департамент спорту | | |п'ята |культурою і |надати відповідні | 2010 р. |вищих досягнень, | | |статті 51 |спортом |пропозиції | |управління правового | | | |здійснюються з |Міністерству охорони | |забезпечення, | | | |додержанням |здоров'я України | |Український центр з | | | |медичних норм, | | |фізичної культури і | | | |встановлених | | |спорту інвалідів | | | |центральним | | |"Інваспорт" | | | |органом | | | | | | |виконавчої влади| | | | | | |у сфері охорони | | | | | | |здоров'я | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
вгору