Документ v25_4276-99, поточна редакція — Редакція від 06.04.1999

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Р І Ш Е Н Н Я
N 17-25/4 від 06.04.99
м.Київ
vd990406 vn17-25/4

Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових актів
центральних органів виконавчої влади, з метою усунення надмірного
та необгрунтованого державного втручання у підприємницьку
діяльність Державний комітет України з питань розвитку
підприємництва встановив: Наказом Державного комітету України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
від 18.12.98 N 27 ( z0161-99 ) був затверджений Порядок
проходження документів у Держспецмонополії України для погодження
видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами (далі - Порядок). Даний нормативно-правовий акт видано з порушенням чинного
законодавства України. Наказ виданий з перевищенням повноважень Держспецмонополії
України, оскільки пп.15 п.4 Положення про Державний комітет
України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, затвердженого Указом Президента
України від 29.09.98 N 1069/98, відносить до компетенції
Держспецмонополії України погодження в установленому порядку
видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами. Встановлення ж самого порядку погодження видачі ліцензій не
відноситься до повноважень Держспецмонополії України, а відповідно
до п.5 Указу Президента України "Про державну монополію на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" від 22.07.98 N 806/98 "порядок такого погодження
визначається Кабінетом Міністрів України". На виконання цього пункту Указу Президента України постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п )
затверджене Положення про порядок погодження видачі ліцензій на
право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, яким і слід
керуватися при здійсненні зазначеного погодження. Відповідно до ч.4 п.4 Порядку ( z0161-99 ) територіальним
управлінням Держспецмонополії "...(допускається передача (прийом)
документів від суб'єкта підприємницької діяльності, який бажає
отримати відповідну ліцензію, при пред'явленні паспорта)". Згідно з п.6 постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на
право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами" від 26.10.98
N 1694 лише уповноважений МЗЕЗторгом орган передає у п'ятиденний
термін з дня подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви на
одержання відповідної ліцензії територіальному управлінню
Держспецмонополії усі необхідні документи, передбачені
законодавством. Аналогічні порушення допущені у п.5.2, 5.3
Порядку. Зауважимо, що якщо не брати до уваги порушення п.6 постанови
КМУ від 26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п ) про те, що лише
уповноважений МЗЕЗторгом орган може передавати документи на
погодження, то суб'єкт підприємницької діяльності може передавати
документи на погодження самостійно при пред'явленні паспорта, якщо
йдеться про суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу,
яка займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної
особи. Останні ж, тобто юридичні особи, не можуть мати паспорта, а
діють через уповноважених у встановленому порядку представників.
Таким чином п.4, 5.2, 5.3 Порядку ( z0161-99 ) містять юридично
некоректні положення. Відповідно до вимог п.2 постанови Кабінету Міністрів України
"Про порядок оскарження центральними органами виконавчої влади,
головами місцевих державних адміністрацій рішень Державного
комітету з питань розвитку підприємництва" від 17.08.98 N 1310
( 1310-98-п ) центральні органи виконавчої влади повинні
забезпечувати погодження розроблюваних проектів законів та інших
нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності з
Державним комітетом з питань розвитку підприємництва. Даний документ не подавався на погодження до
Держпідприємництва і тим самим було порушено вимоги п.2 постанови
Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1310. У зв'язку з виявленням положень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності, Державний комітет України з питань
розвитку підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Державному комітету України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів скасувати наказ від 18.12.98 N 27 ( z0161-99 ) "Про
затвердження Порядку проходження документів у Держспецмонополії
України для погодження видачі ліцензій на право здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами",
оскільки він суперечить вимогам чинного законодавства України. Рішення Державного комітету України з питань розвитку
підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.
Голова О.Кужельвгору