Про оподаткування ПДВ послуг міжнародного електрозв'язку
ДПА України; Лист від 27.12.200525887/7/16-1117
Документ v2588225-05, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
27.12.2005 N 25887/7/16-1117

Про оподаткування ПДВ
послуг міжнародного електрозв'язку

У зв'язку із зверненнями платників податків та органів
державної податкової служби стосовно оподаткування податком на
додану вартість послуг міжнародного електрозв'язку Державна
податкова адміністрація України повідомляє наступне.
Згідно з пунктом 3.1 статті 3 Закону України від 03.04.97
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість",
із змінами та доповненнями (далі - Закон), об'єктом оподаткування
цим податком є операції платників податку з: - поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться
на митній території України; - ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту
або реімпорту (далі - імпорту); - вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі
експорту або реекспорту (далі - експорту), поставки транспортних
послуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробагажу) та
вантажу за межами державного кордону України.
Що ж стосується послуг, місце надання яких знаходиться за
межами митної території України, то виходячи з норм пункту 3.1
статті 3 Закону ( 168/97-ВР ), такі послуги не оподатковуються
податком на додану вартість і до них не можуть застосовуватися
ставки податку, визначенні статтею 6 Закону.
Згідно з підпунктом "а" пункту 6.5 статті 6 Закону
( 168/97-ВР ) місцем поставки послуг вважається місце, де
особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а
у разі якщо така послуга надається нерезидентом - місце
розташування його представництва, а за відсутності такого - місце
розташування резидента, який виконує агентські (представницькі)
дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого - місце
фактичного розташування покупця (отримувача), який у цьому випадку
виступає податковим агентом такого нерезидента. Виходячи з чого,
місцем поставки послуг міжнародного електрозв'язку є місце
реєстрації українського оператора.
Враховуючи викладене, операції з надання послуг міжнародного
електрозв'язку українським оператором своєму абоненту є об'єктом
оподаткування податком на додану вартість. Відповідно до статті 6
Закону ( 168/97-ВР ) по операціях з надання вказаних послуг
міжнародного електрозв'язку податок становить 20 відсотків бази
оподаткування, визначеної статтею 4 цього Закону, та додається до
ціни послуг.
Щодо застосування норм Статуту ( 995_099 ) та Конвенції
Міжнародного союзу електрозв'язку ( 995_100 ), а також
Адміністративних регламентів, які доповнюють вказані Статут та
Конвенцію, зокрема Регламенту міжнародного електрозв'язку (далі -
Регламент), повідомляємо наступне.
Відповідно до положень статті 9 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 19 Закону України від 29.06.2004
N 1906-IV ( 1906-15 ) "Про міжнародні договори України" чинні
міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і
застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного
законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав
чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж
ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то
застосовуються правила міжнародного договору.
Згідно з статтею 19 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) якщо міжнародним договором України,
ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що їх містять закони України про оподаткування, то
застосовуються правила міжнародного договору.
Пунктом 11.4 статті 11 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) також визначено пріоритетність
міжнародного договору (угоди), згода на обов'язковість якого
(якої) надана Верховною Радою України.
З урахуванням викладеного, а також того, що згаданим вище
Регламентом визначено, зокрема, що "если в соответствии с
национальным законодательством какой-либо страны предусматривается
налог на взимание таксы за международные службы электросвязи, то
этим налогом облагаются, как правило, только те международные
услуги электросвязи, которые оплачиваются клиентами этой страны,
если отсутствуют другие соглашения, заключаемые для конкретных
специальных случаев" суми плати, отримуваної українськими
операторами телекомунікацій від операторів-нерезидентів за послуги
міжнародного електрозв'язку, податком на додану вартість не
обкладаються.
При цьому необхідно звернути увагу на те, що:
якщо товари (послуги), по яких суми податку на додану
вартість були включені до податкового кредиту, у подальшому
починають використовуватися в операціях, які не є об'єктом
оподаткування або звільняються від оподаткування, чи основні фонди
переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою
оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються
проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який
припадає початок такого використання або переведення, але не нижче
ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження)
(підпункт 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону ( 168/97-ВР ));
у разі коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або
придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а
частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка
сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або
придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів
(робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду
(підпункт 7.4.3 пункту 7.4 статті 7 Закону ( 168/97-ВР )).
Повідомляючи викладене, Державна податкова адміністрація України
зобов'язує довести зазначене до відома органів державної
податкової служби всіх рівнів, а також платників податків.
Заступник Голови Г.М.Оперенковгору