Методичні рекомендації щодо порядку адміністрування ПВ
ДПА України; Лист, Рекомендації від 22.12.200525595/7/16-1517
Документ v2559225-05, поточна редакція — Редакція від 29.08.2006, підстава - vb517225-06

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
22.12.2005 N 25595/7/16-1517
{ Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної податкової
адміністрації
N 16071/7/16-1517 ( vb517225-06 ) від 29.08.2006 }
ДПАУ у зв'язку з внесенням змін до податкового законодавства
в частині видачі і погашення податкових векселів (далі - ПВ), які
видаються в оплату ПДВ при імпорті товарів на митну територію
України з метою забезпечення їх ефективного адміністрування та
координації дії підрозділів ДПС надсилає для використання в роботі
Методичні рекомендації щодо порядку адміністрування видачі та
погашення ПВ та зобов'язує довести зазначені Методичні
рекомендації до відома підпорядкованих органів ДПС та привести
раніше надані роз'яснення у відповідність з цими Рекомендаціями.
Зауваження та пропозиції щодо практичного застосування
викладеного у цих Методичних рекомендаціях порядку погашення ПВ
надіслати в адресу Департаменту ПДВ ДПАУ не пізніше 25.01.2006 р.
Заступник Голови Г.Оперенко

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку адміністрування
видачі та погашення ПВ

Методичні рекомендації щодо порядку адміністрування ПВ, які
видаються платниками ПДВ при імпорті товарів на митну територію
України (далі - Методичні рекомендації), підготовлені у зв'язку з
внесенням змін до податкового законодавства в частині видачі і
погашення ПВ, які видаються в оплату ПДВ при імпорті товарів на
митну територію України, та з метою забезпечення ефективного
адміністрування процедури погашення ПВ та координації дії
підрозділів ДПС.
Нормативно-правова база
- Закон України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )
"Про податок на додану вартість"; - Закон України від 25.03.2005 р. N 2505-IV ( 2505-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"; - Закон України від 07.07.2005 р. N 2771-IV ( 2771-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" та деяких інших законів України" (п. 11.5 ст. 11 Закону
України "Про ПДВ" ( 168/97-ВР ).
Загальні положення
Законами України від 25.03.2005 р. N 2505-IV ( 2505-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" та
від 07.07.2005 р. N 2771-IV ( 2771-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та
деяких інших законів України" п. 11.5 ст. 11 Закону України "Про
ПДВ" ( 168/97-ВР ), яким регламентується порядок видачі та
погашення ПВ, викладено в новій редакції.
При цьому Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV
( 2505-15 ) встановлено нові правила видачі ПВ, а Законом України
від 07.07.2005 р. N 2771-IV ( 2771-15 ) внесено суттєві зміни до
порядку їх погашення.
Нові правила видачі ПВ згідно з Законом N 2505-IV ( 2505-15 )
набули чинності з 31.03.2005 р., а нові правила їх погашення - з
28 липня 2005 р. згідно з Законом N 2771-IV ( 2771-15 ).
Терміни, що використовуються в Порядку
ПЛАТНИК ПОДАТКУ - СГД (далі - СГД) - фізична або юридична
особа, яка зареєстрована платником ПДВ не менше ніж дванадцять
календарних місяців.
ПВ - простий ПВ, що видається платником ПДВ на суму
податкового зобов'язання (далі - ПЗ) при імпорті товарів на митну
територію країни.
АВАЛЬ - ПВ - не поручительство, згідно з яким комерційний
банк бере на себе відповідальність за оплату ПВ перед
векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на
векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для
кожного окремого примірника кожного ПВ. Забороняється оформлення
авалю одним документом більше ніж на один ПВ.
ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ - платник податку, який здійснює операції з
імпорту товарів на митну територію України відповідно до Закону та
видає ПВ.
ПІДТВЕРДЖЕНА ПОДАТКОВИМ ОРГАНОМ СУМА БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ
(далі - сума бюджетного відшкодування) - сума податку на додану
вартість, яка задекларована платником податку до відшкодування,
обліковується в картці особового рахунку платника і підтверджена
актом документальної невиїзної (камеральної) перевірки чи
позапланової виїзної (документальної) перевірки (здійснених у
відповідності до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між
підрозділами органів державної податкової служби України при
організації та проведенні перевірок достовірності нарахування
бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджених
наказом ДПА України від 18.08.2005 року N 350 ( v0350225-05 ).
Таке визначення використовується виключно з метою погашення
податкового векселя. { Термін в редакції Листа Державної
податкової адміністрації N 16071/7/16-1517 ( vb517225-06 ) від
29.08.2006 }
ОПЛАТА ПВ - перерахування коштів з рахунку платника податку
чи банка-аваліста на рахунок бюджетної класифікації 14010100 "ПДВ
із вироблених в Україні товарів, послуг" ( v0604201-01 ).
Порядок видачі ПВ платниками ПДВ
Нові правила видачі ПВ передбачають ряд умов, яких повинні
дотримуватися платники ПДВ для забезпечення реалізації права на
видачу ПВ.
Згідно з п. 11.5 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР ) платники податку
при імпорті товарів на митну територію України, за умови
оформлення ВМД ( 574-97-п ) (за винятком тимчасової чи неповної,
періодичної чи попередньої ВМД), можуть за власним бажанням
надавати органам митного контролю ПВ на суму податкового
зобов'язання.
ПВ видається в трьох примірниках. Перший примірник - це
оригінал ПВ-ного бланка, придбаного платником в установі банку;
другий і третій примірники ПВ - це ксерокопії оригіналу ПВ-ного
бланка (неоформленого першого примірника), які мають однаковий з
першим примірником номер ПВ-ного бланка. Усі необхідні записи в
кожному примірнику ПВ (в тому числі про забезпечення його шляхом
авалю) виконуються окремо, ксерокопіюванню не підлягають, повинні
бути тотожними (за винятком порядкового номера примірника, тобто
перший примірник ПВ (оригінал), другий примірник ПВ, третій
примірник ПВ).
Такі особливості оформлення ПВ встановлені п. 10 постанови
КМУ від 01.10.97 р. N 1104 ( 1104-97-п ) "Про затвердження Порядку
випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ
при імпорті товарів на митну територію України" (з урахуванням
змін і доповнень).
В органі митного контролю, який здійснює митне оформлення
імпортованих на митну територію України товарів, залишається
другий примірник ПВ. Перший примірник ПВ надсилається
(передається) цим органом митного контролю не пізніше ніж на
третій день від дати видачі ПВ векселедержателю - ДПА (ДПІ), в
якій особа зареєстрована як платник ПДВ, а третій залишається
платнику податку - векселедавцю.
Останнім абзацом п. 11.5 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР )
встановлені обмеження щодо видачі ПВ, які стосуються як окремих
товарів, при ввезенні яких не може бути виданий ПВ, так і осіб,
які при ввезенні інших товарів видати ПВ не мають права.
Умова про наявність суми бюджетного відшкодування у платника
податку, який має бажання видати ПВ в оплату ПДВ при митному
оформленні імпортного товару, відсутня.
Не встановлено також і обмеження щодо цільового використання
ввезених товарів, тобто імпортер, який має бажання видати ПВ, не
повинен обґрунтовувати таке бажання необхідністю використання
товарів, що ввозяться, для власних виробничих потреб чи ввозити їх
за прямими договорами.
Законом ( 168/97-ВР ) також скасовано можливість видачі
неавальованого ПВ. Всі ПВ підлягають обов'язковому підтвердженню
комерційними банками шляхом авалю.
Таким чином, починаючи з 31.03.2005 р. згідно із Законом
( 168/97-ВР ) діють такі правила видачі ПВ.
ПВ може бути виданий особою, яка імпортує товари на митну
територію України і зареєстрована як платник ПДВ не менше ніж
дванадцять календарних місяців.
Не мають права видавати ПВ в рахунок оплати ПДВ під час
митного оформлення імпортних товарів: - особи, які не зареєстровані як платники ПДВ; - платники податку, що були зареєстровані як платники цього
податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у
якому здійснюється таке імпортування; - платники податку, які є суб'єктами оподаткування за
правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем
оподаткування, які передбачають сплату цього податку за ставками
іншими, ніж встановлені п. 6.1 ст. 6 та п. 8.2 ст. 8. ПВ не видається: - за умови оформлення тимчасової чи неповної, періодичної чи
попередньої ВМД; - при ввезенні на митну територію України підакцизних
товарів; - при ввезенні на митну територію України товарів, що
відносяться до товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ).
З урахуванням викладених правил органами ДПС не видаються
платникам податку, які виявили бажання видати ПВ, ні Довідки про
наявність бюджетного відшкодування, ні Довідки про статус
імпортера, ні будь-які інші документи.
Підтвердженням того, що платник, який видає ПВ, є
зареєстрованим платником ПДВ більше ніж 12 календарних місяців, є
Свідоцтво про реєстрацію такого платника ПДВ (Свідоцтво про
реєстрацію повинно бути датоване не менше ніж за дванадцять
календарних місяців до місяця, у якому здійснюється імпортування
товарів, в оплату ПДВ при митному оформленні яких видається ПВ).
Для підтвердження реєстрації особи як платника ПДВ достатньо
надання платником органу митної служби копії Свідоцтва платника
ПДВ без додаткового її підтвердження органом ДПС за місцем
реєстрації платника податку. Дійсність Свідоцтва на день
оформлення ПВ перевіряється органами державної митної служби з
використанням інформації про анульовані Свідоцтва платників ПДВ,
оприлюдненої на офіційному сайті ДПА України.
Що стосується суб'єктів оподаткування за правилами,
встановленими законодавством з питань спрощених систем
оподаткування, які передбачають сплату цього податку за ставками
іншими, ніж встановлені п. 6.1 ст. 6 та п. 8.2 ст. 8, то на
сьогодні умови застосування спрощених систем оподаткування (єдиний
податок, фіксований податок) передбачають або сплату ПДВ на
загальних засадах (юридичні особи - платники єдиного податку за
ставкою 6%, фізичні особи - платники єдиного податку та
зареєстровані як платники ПДВ), або повну відсутність можливості
реєстрації платником цього податку суб'єкта господарювання (так,
наприклад, юридичні особи - платники єдиного податку за ставкою
10% не мають права бути платниками ПДВ, а тому і не мають
Свідоцтва про реєстрацію в якості платника ПДВ).
Якщо у суб'єктів спрощеної системи оподаткування ПДВ входить
до складу єдиного податку і в зв'язку з цим не сплачується окремо
за жодною з визначених Законом ( 168/97-ВР ) ставок податку, ця
категорія платників не є зареєстрованими платниками ПДВ і не має
Свідоцтва про реєстрацію. Відсутність у таких платників Свідоцтва
про реєстрацію платником ПДВ і є підставою для відмови таким
платникам у видачі ПВ.
Суб'єкти спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності,
які сплачують єдиний податок за ставкою 6%, а також платники
єдиного податку - фізичні особи, які є зареєстрованими платниками
ПДВ, обчислюють ПДВ за правилами, встановленими Законом
( 168/97-ВР ), є зареєстрованими платниками ПДВ та мають Свідоцтво
про реєстрацію, а тому, при умові реєстрації не менше ніж
дванадцять календарних місяців, мають право на видачу ПВ нарівні з
СПД, які є платниками ПДВ та суб'єктами загальної системи
оподаткування.
ПВ складається на суму податкового зобов'язання, тобто на
суму ПДВ, яка нарахована і має бути сплачена при ввезенні
(пересиланні) товарів на митну територію України. ПВ видається на
повну суму податкового зобов'язання, нарахованого за вантажною
митною декларацією, і окремо для кожної ВМД.
Не може бути видано один ПВ на дві чи більше вантажних митних
декларацій і, навпаки, два чи більше ПВ на одну ВМД.
Строк погашення ПВ встановлений першим абзацом п. 11.5 ст. 11
Закону ( 168/97-ВР ) і становить тридцять календарних днів з дня
поставки ПВ органу митного контролю. Строк погашення вказується на
бланку ПВ у полі "Термін платежу за ПВ".
Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі
строки погашення ПВ для окремих видів діяльності, які мають
сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових
договорів.
Останнім абзацом п. 8 Порядку, затвердженого постановою КМУ
від 01.10.97 р. N 1104 ( 1104-97-п ) "Про затвердження Порядку
випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму ПДВ
при імпорті товарів на митну територію України" (з урахуванням
змін і доповнень) станом на 01.09.2005 р. визначено окремі випадки
надання ПВ з терміном погашення більше ніж 30 календарних днів.
Так, цим абзацом визначено, що у разі імпорту на митну
територію України товарів, які були придбані для провадження
діяльності, пов'язаної з використанням довгострокових договорів з
метою реалізації інвестиційних проектів у рамках міжнародних
договорів України з міжнародними фінансовими організаціями
(інвестиційні проекти МФО), та оплачені в повному обсязі за
рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, може видаватися
ПВ із строком погашення до кінця поточного бюджетного року.
Перелік інвестиційних проектів міжнародних фінансових
організацій, в рамках яких може видаватися ПВ із строком погашення
до кінця поточного бюджетного року, затверджено постановою КМУ від
24.10.2001 р. N 1384 ( 1384-2001-п ) "Про внесення зміни до
Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на
суму ПДВ при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію
України" (з урахуванням змін і доповнень, внесених постановою КМУ
від 17.12.2003 р. N 1961 ( 1961-2003-п ).
Підтвердження належності товарів до одного із згаданих
інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій
здійснюється МФУ. Порядок такого підтвердження затверджений
наказом МФУ від 02.06.2004 р. N 367 ( z1024-04 ), який
зареєстровано в Мін'юсті України 18.08.2004 р. N 1024/9623.
Порядок погашення ПВ та відображення
їх у податковій звітності
Нові правила погашення ПВ згідно з Законом N 2771-IV
( 2771-15 ) набули чинності з 28.07.2005 р. і в обов'язковому
порядку застосовуються до ПВ, які видані починаючи з цієї дати.
ПВ, які видані до 28 липня 2005 р., погашаються за бажанням
платника - або в порядку, викладеному в цих Рекомендаціях, або в
такому, що діє до вказаної дати.
Із зміною порядку погашення ПВ суттєво змінився і порядок
відображення їх у податковій декларації з ПДВ, а також порядок
включення до складу ПК сум ПДВ, на які видано ПВ.
Фактично новою редакцією п. 11.5 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР )
встановлюється окремий порядок погашення ПВ в залежності від дати
видачі ПВ і від наявності підтвердженої органом ДПС суми
бюджетного відшкодування, і, таким чином, ПВ розподіляються на
такі категорії: I категорія - термін сплати зобов'язань по ПВ виникає до
закінчення терміну подання декларації до податкового органу за
звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка
органу митного контролю; II категорія - термін сплати зобов'язань по ПВ виникає після
закінчення терміну подання декларації до податкового органу за
звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка
органу митного контролю; 0 категорія - на дату поставки ПВ органу митного контролю
(дата, яка визначена в податковому векселі у полі "Дата видачі
ПВ") платник податку має підтверджену суму бюджетного
відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по
такому ПВ.
З дня отримання електронного реєстру з інформацією про видані
ПВ, який надходить від органів ДМС і розсилається ДПАУ по
регіонах, підрозділами інформатизації процесів оподаткування та
підрозділами ПДВ згідно із порядком, затвердженим спільним наказом
ДМСУ та ДПАУ від 08.07.2004 р. N 494/383 ( z0912-04 ) (з
урахуванням змін і доповнень), встановлюється контроль за
проведенням звірки та усуненням розбіжностей між даними
електронного реєстру з інформацією про видані ПВ та даними перших
екземплярів ПВ, які отримані від митних органів. Після завершення
проведення звірки ПВ присвоюється відповідна категорія (I чи II),
визначається можливість їх віднесення до 0 категорії та
встановлюється відповідний порядок їх супроводження.
До ПВ I категорії відносяться всі ПВ, що видаються
платниками, для яких звітним (податковим) періодом визначено
квартал, та ПВ, термін погашення яких припадає на період з 1 по
20 число включно місяця, наступного за звітним (з 1 по 21 число
включно, якщо 20 число припадає на неділю, з 1 по 22 число
включно, якщо 20 число припадає на суботу), що видаються
платниками, для яких звітним (податковим) періодом визначено
місяць.
Наприклад, до векселів I категорії будуть віднесені такі
векселі: - ПВ, який видано 02.08.2005 р. з терміном погашення
31.08.2005 р., оскільки дата його погашення припадає на період до
закінчення терміну подання податкової звітності за серпень (термін
подання податкової звітності за серпень закінчується
20.09.2005 р.); - ПВ, який виданий 21.09.2005 р. з терміном погашення
20.10.2005 р., тому що дата його погашення припадає на період до
закінчення терміну подання податкової звітності за вересень
(термін подання податкової звітності за вересень закінчується
20.10.2005 р.); - ПВ, який виданий 23.10.2005 р. з терміном погашення
21.11.2005 р., тому що дата його погашення припадає на період до
закінчення терміну подання податкової звітності за жовтень (термін
подання податкової звітності за жовтень закінчується
21.11.2005 р., оскільки 20.11.2005 р. припадає на неділю); - ПВ, який видано 28.09.2005 р. з терміном погашення
27.10.2005 р., якщо такий ПВ видано платником, для якого звітним
(податковим) періодом визначено квартал, тому що дата погашення
такого ПВ припадає на період до закінчення терміну подання
податкової звітності за III квартал (термін подання податкової
звітності за III квартал закінчується 09.11.2005 р.).
Платник податку, яким видано ПВ I категорії, не включає суму
зобов'язань по ПВ до складу податкових зобов'язань по податковій
декларації та погашає ПВ шляхом перерахування коштів до бюджету.
В податковій декларації з ПДВ ( z0250-97 ) за звітний період,
в якому ПВ видано, такий ПВ відображається в рядку 6 із знаком "+"
та в рядку 19.1 із знаком і "-", і до рядка 19.2 не включається ні
в декларації за звітний період, в якому ПВ видано, ні в
деклараціях за наступні звітні періоди.
Нарахування податкових зобов'язань по такому ПВ проводиться
органами ДПС самостійно в картці особового рахунку платника, де ПВ
I категорії відображається як окремий документ.
Для цього всі ПВ, віднесені до I категорії, в день отримання
першого екземпляра ПВ від органів митної служби мають бути за
окремою службовою запискою (одна службова записка на всі векселі,
отримані протягом одного дня, незалежно від кількості платників
податку, якими векселі видано) передані підрозділами ПДВ до
підрозділів обробки та ведення податкових документів
(інформатизації процесів оподаткування, в залежності від розподілу
функцій) для формування електронної бази даних та перенесення
засобами програмного забезпечення нарахованих податкових
зобов'язань до карток особових рахунків платників, якими такі
векселі видані. Таке перенесення може бути здійснене шляхом
імпорту інформації з електронного журналу ПВ. Термін платежу по
таких ПВ відповідає даті, яка визначена в податковому векселі у
полі "Термін платежу за ПВ".
Одночасно підрозділи ПДВ зобов'язані встановити контроль за
правильністю заповнення податкової декларації платниками податку,
якими видано ПВ, що відносяться до I категорії, з метою
недопущення подвійного нарахування платниками податкових
зобов'язань.
Якщо ПВ I категорії включено платником до складу податкових
зобов'язань в рядок 19.2 податкової декларації, то, незважаючи на
те, оплачений такий ПВ чи ні, така сума податкових зобов'язань
повинна бути знята з нарахування в податковій декларації актом
камеральної перевірки, а ПВ повинен бути нарахований в картці
особового рахунку як окремий документ.
ПВ I категорії вважається погашеним після нарахування його в
картці особового рахунку платника та надходження грошових коштів в
його оплату. На оригіналі такого ПВ повинна бути зроблена відмітка
про його погашення (напис "Погашено"), необхідно також вказати
номер і дату документа про надходження коштів в оплату ПВ
(платіжне доручення) та провести відповідний запис у журналі
обліку ПВ (електронному журналі та на паперових носіях).
За запитом платника відмітка про погашення ПВ може бути в
аналогічному порядку проставлена і на його екземплярі ПВ.
Право на включення ПВ I категорії до складу ПК виникає у тому
звітному періоді, в якому відбулася його оплата.
Приклад ПВ видний 16.09.2005 р. і термін платежу з ПВ визначено
15.10.2005 р. Це ПВ I категорії.
ПЗ по такому ПВ нараховуються в картці особового рахунку
платника як окремого документа в день отримання першого екземпляра
ПВ від органу митної служби з терміном платежу за ПВ
17.10.2005 р., оскільки 15.10.2005 р. це субота.
В податковій декларації за вересень такий ПВ вказується в
рядку 6 із знаком "+" та в рядку 19.1 із знаком "-" і до рядка
19.2 не включається.
Якщо такий ПВ оплачується платником до кінця місяця, в якому
його видано, тобто в будь-який день до 30.09.2005 р. включно
(згідно з абзацом четвертим п. 11.5 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР )
платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити
ПВ шляхом перерахування коштів до бюджету), то сума податкових
зобов'язань по такому ПВ може бути включена до складу ПК вересня
2005 р. і відображена в рядку 12.2 податкової декларації з ПДВ за
вересень 2005 р., термін подання якої 20.10.2005 р.
Якщо ж такий ПВ оплачений в період з 1 по 17 жовтня 2005 р.
(без порушення терміну, але в звітному періоді, наступному за тим,
в якому він був виданий), то сума податкових зобов'язань по такому
ПВ може бути включена до складу ПК жовтня 2005 р. і відображена в
рядку 12.2 податкової декларації з ПДВ за жовтень 2005 р., термін
подання якої 21.11.2005 р.
Приймаючи до уваги те, що ПВ I категорії підлягають
обов'язковій оплаті грошовими коштами, необхідно встановити
контроль за повнотою перерахування таких грошових коштів самим
платником чи, у відповідних випадках, банком-авалістом, а також за
відповідним нарахуванням зобов'язань по ПВ в картках особових
рахунків платників.
У випадку надходження коштів в оплату ПВ не від платника
податку, яким ПВ видано, а від банку, яким такий ПВ авальовано,
така сума коштів повинна бути зарахована на особовий рахунок
платника податку, яким ПВ видано, а не на особовий рахунок банку,
яким такий ПВ авальовано. Зазначеного правила необхідно
дотримуватись при зарахуванні коштів в рахунок оплати ПВ як I, так
і II категорії.
Необхідно звернути увагу платників на обов'язковість
заповнення відповідних реквізитів у платіжних дорученнях на оплату
ПВ (код оплати ПВ "109" та обов'язкова наявність номера ПВ) у
порядку, викладеному в податковому роз'ясненні, затвердженому
наказом ДПА України від 03.08.2004 р. N 450 ( v0450225-04 ) "Про
затвердження податкового роз'яснення щодо заповнення платниками
податків розрахункових документів у випадку погашення ПВ грошовими
коштами".
Підрозділами ПДВ кожен ПВ I категорії наступного дня після
дати настання терміну платежу за ПВ перевіряється на предмет
надходження коштів в його оплату.
Для цього підрозділами інформатизації процесів оподаткування
щоденно (в день надходження відповідних документів від органів
Державного казначейства) готуються окремі реєстри ПВ I категорії,
термін оплати яких настав, та передаються підрозділам ПДВ.
Реєстри готуються окремо по оплачених (N 1-I) і окремо по
неоплачених ПВ (N 2-I та N 3-I) з інформацією про їх оплату чи її
відсутність (у разі надходження коштів вказується також, від кого
отримано кошти - від платника чи від банку-аваліста).
По неоплачених ПВ реєстри N 2-I та N 3-I готуються з
урахуванням таких особливостей: - окремий реєстр (N 2-I) по ПВ, що видані платниками, у яких
в картці особового рахунку на дату видачі ПВ I категорії
обліковується сума бюджетного відшкодування; до цього реєстру
включаються платники, у яких сума бюджетного відшкодування більша
або рівна за розміром сумі неоплаченого ПВ (або векселів), якщо на
дату підготовки реєстру після можливого проведення відшкодування
платнику залишок такої суми бюджетного відшкодування залишається
більшим або рівним за розміром сумі неоплаченого ПВ (або
векселів); - окремий реєстр (N 3-I) по ПВ, що видані платниками, у яких
сум бюджетного відшкодування на дату підготовки реєстру немає або
їх залишку недостатньо для зарахування в рахунок погашення ПВ
(наприклад, вони вже використані для погашення іншого ПВ,
відшкодовані на рахунок платника або зараховані в рахунок
погашення податкових зобов'язань).
Якщо на поточний робочий день немає ПВ, термін оплати яких
настав, реєстри не готуються.
У разі виявлення фактів неоплати платниками податків ПВ
(I категорія) грошовими коштами і якщо такі векселі не можуть бути
погашені шляхом зарахування в рахунок їх оплати сум бюджетного
відшкодування, підрозділами ПДВ на наступний робочий день після
отримання переліку неоплачених ПВ готується службова записка з
реєстром неоплачених ПВ та інформацією про банк-аваліст і
передається до підрозділів примусового стягнення для вжиття
заходів по надходженню коштів до бюджету.
При цьому слід прийняти до уваги, що згідно з абзацом другим
п. 1.16 ст. 1 Закону України "Про ПДВ" ( 168/97-ВР ) протест ПВ не
здійснюється, а сума, зазначена у непогашеному векселі,
розглядається як податкова заборгованість, яка погашається у
порядку, передбаченому законодавством для погашення податкового
боргу. А тому у випадку, якщо платник податків з будь-яких причин
не має можливості погасити заборгованість по ПВ (I категорія),
така заборгованість визнається податковою заборгованістю
банку-аваліста з проведенням відповідних процедур для забезпечення
її стягнення (відповідно до абзацу третього п. 11.5 ст. 11 Закону
комерційні банки зобов'язані оплатити ПВ у разі його непогашення
платником у строк).
До ПВ II категорії відносяться всі ПВ, термін погашення яких
припадає на період з 21 числа і до останнього числа місяця,
наступного за звітним (з 22 числа, якщо 20 число припадає на
неділю, з 23 числа, якщо 20 число припадає на суботу), що
видаються платниками, для яких звітним (податковим) періодом
визначено місяць.
Платник податку, яким видано ПВ II категорії, ПДВ: податкові
векселі включає суму зобов'язань по такому ПВ до складу своїх
податкових зобов'язань в звітному (податковому) періоді, в якому
відбулася його поставка органу митного контролю.
В податковій декларації з ПДВ ( z0250-97 ) за звітний період,
в якому ПВ видано, ПВ II категорії відображається в рядку 6 із
знаком "+", в рядку 19.1 із знаком "-" та включається до рядка
19.2 із знаком "+" в цій же декларації.
Нарахування податкових зобов'язань з такого ПВ у картці
особового рахунку платника з відображенням ПВ як окремого
документа не здійснюється, оскільки ПЗ з такого ПВ нараховуються в
складі загальних податкових зобов'язань за податковою декларацією
відповідного звітного періоду.
Для ПВ II категорії встановлено окремий порядок отримання
права на ПК. До складу ПК суми зобов'язань з ПВ можуть бути
включені за умови погашення суми податкових зобов'язань за
податковою декларацією шляхом перерахування коштів до бюджету.
При цьому якщо в розділі III декларації ( z0250-97 )
"Результати розрахунків з бюджетом за звітний період" визначено
суму до сплати в бюджет, то сума ПВ може бути відображена у рядку
12.2 податкової декларації наступного податкового періоду, але
тільки за умови фактичної сплати до бюджету податкових
зобов'язань, які мають бути сплачені до бюджету за результатами
звітного періоду в установлені терміни.
У рахунок такої сплати податкових зобов'язань за податковою
декларацією також можуть бути зараховані і суми бюджетного
відшкодування, і зайво внесені до бюджету суми ПДВ чи інші види
переплат, що обліковуються в картці особового рахунку, незалежно
від дати їх виникнення.
Якщо ПЗ за такою податковою декларацією сплачені з порушенням
терміну, дата отримання права на ПК визначається виходячи з дати
фактичної оплати податкового боргу: сума ПВ може бути відображена
у рядку 12.2 податкової декларації податкового періоду, наступного
за тим, в якому відбулася оплата боргу.
У разі якщо грошова оплата податкових зобов'язань, визначених
до сплати в бюджет за декларацією, не відбулася з будь-яких причин
і при цьому в рахунок оплати таких податкових зобов'язань не
можуть бути зараховані ні сума бюджетного відшкодування, ні зайво
внесені до бюджету суми ПДВ чи інші види переплат, що
обліковуються в картці особового рахунку, право на ПК у платника
податку буде відсутнє до настання податкового періоду, наступного
за тим, в якому відбулася оплата таких зобов'язань.
Інформація про такі декларації разом з реєстром неоплачених
ПВ та інформацією про банк-аваліст передається підрозділами ПДВ на
наступний робочий день після закінчення граничного терміну сплати
податкових зобов'язань за цими деклараціями до підрозділів
примусового стягнення для вжиття заходів щодо надходження коштів
до бюджету.
ПВ II категорії вважається погашеним після включення його до
складу податкових зобов'язань у податковій декларації платника та
сплати податкових зобов'язань за такою декларацією чи зарахування
в рахунок їх оплати сум бюджетного відшкодування, зайво внесених
до бюджету сум ПДВ чи інших видів переплат, що обліковуються в
картці особового рахунку.
Такі векселі вважаються погашеними на дату, яка відповідає
фактичній даті оплати податкових зобов'язань, задекларованих в
такій декларації.
На оригіналі ПВ повинна бути зроблена відмітка про його
погашення (напис "Погашено"), необхідно також вказати номер і дату
платіжного доручення на оплату податкових зобов'язань,
задекларованих платником в декларації (або вказати як саме такі
зобов'язання оплачено), та за який звітний період подано
декларацію. За запитом платника відмітка про погашення ПВ може
бути в аналогічному порядку проставлена і на його екземплярі ПВ.
Якщо по податковій декларації з ПДВ ( z0250-97 ) за
результатами розрахунків з бюджетом визначена сума до
відшкодування з бюджету або розрахунки з бюджетом за результатами
звітного періоду не здійснюються (немає ні сплати до бюджету, ні
відшкодування з бюджету), то включені до рядка 19.2 декларації ПВ
вважаються погашеними за рахунок поточних податкових зобов'язань і
можуть не оплачуватися окремо.
Такі векселі вважаються погашеними на дату, яка відповідає
граничному терміну подання такої декларації. За запитом платника
відмітка про погашення ПВ може бути в аналогічному порядку
проставлена і на його екземплярі ПВ.
На оригіналі ПВ повинна бути зроблена відмітка про його
погашення (напис "Погашено"), необхідно також вказати номер і дату
реєстрації поданої платником декларації та за який звітний період
подано декларацію. За запитом платника відмітка про погашення ПВ
може бути в аналогічному порядку проставлена і на його екземплярі
ПВ.
Всі ПВ II категорії мають бути при їх отриманні
проаналізовані на предмет встановлення шляхів якнайповнішого їх
погашення. Для кожного ПВ II категорії має бути визначений порядок
контролю за правомірністю включення платниками таких векселів до
складу ПК.
Для цього підрозділами інформатизації процесів оподаткування
до кінця третього робочого дня, наступного за останнім днем
звітного місяця, готуються окремі реєстри ПВ II категорії, в
розрізі платників податку, якими такі векселі видано, з
інформацією про стан розрахунків з бюджетом по кожному платнику та
передаються до підрозділів ПДВ.
Реєстри ПВ готуються по таких групах платників: - N 1-II: платники, у яких станом на 20-е число звітного
місяця є сума бюджетного відшкодування; - N 2-II: платники, у яких станом на 20-е число звітного
місяця є зайво внесені до бюджету суми ПДВ та інші види переплат,
що обліковуються в картці особового рахунку; - N 3-II: платники, у яких є податковий борг; - N 4-II: інші платники.
Реєстри платників, у яких станом на 20-е число звітного
місяця є сума бюджетного відшкодування (N 1-II), використовуються
для відбору ПВ, які можуть бути віднесені до 0 категорії.
Реєстри платників, у яких на дату підготовки реєстру є зайво
внесені до бюджету суми ПДВ та інші види переплат, що
обліковуються в картці особового рахунку (N 2-II),
використовуються для відбору податкових декларацій, які можуть не
оплачуватися грошовими коштами (ПВ погашається поточними ПЗ).
Реєстри платників, у яких є податковий борг (N З-II), та
інших платників (N 4-II) використовуються при проведенні
камеральних перевірок податкової звітності для контролю
правомірності отримання ПК та при проведенні заходів примусового
стягнення. Якщо такими платниками включено ПВ до ПК (рядок 12.2)
без оплати задекларованих до сплати в бюджет податкових
зобов'язань, сума такого ПВ повинна бути виключена із складу ПК
актом камеральної перевірки.
Зарахування в рахунок оплати векселів сум бюджетного
відшкодування може бути здійснене і для векселів I категорії, і
для векселів II категорії, якщо таким ПВ надано статус ПВ
0 категорії.
До 0 категорії можуть бути віднесені ПВ як I, так і II
категорій, якщо платник податку, який видав такі векселі, на дату
поставки ПВ органу митного контролю (дата, яка визначена в
податковому векселі у полі "Дата видачі ПВ") має суму бюджетного
відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по
такому ПВ.
Умови переведення ПВ I чи II категорії до 0 категорії
(обов'язковим є дотримання всіх умов, а не однієї чи двох із них
окремо): - на дату поставки ПВ органу митного контролю платник має
суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума
зобов'язання по такому ПВ; - в будь-який день з дати видачі ПВ до дати настання терміну
платежу за ПВ платник податку подав до органу ДПС заяву про залік
такої суми бюджетного відшкодування в рахунок погашення таких
векселів; - на дату подання заяви така сума бюджетного відшкодування
повністю або частково не відшкодована платникові (невідшкодований
залишок дорівнює або більший ніж сума ПВ); - на дату подання заяви така сума бюджетного відшкодування
повністю або частково не включена до висновку на проведення
бюджетного відшкодування, який подається до установи Державного
казначейства (залишок суми бюджетного відшкодування не менше ніж
сума ПВ); - на дату подання заяви така сума бюджетного відшкодування не
є предметом кримінальної справи, судового чи апеляційного
розгляду; не перебуває в адміністративному оскарженні.
Платник податку, у якого в картці особового рахунку
обліковується сума бюджетного відшкодування, яка до настання дати,
визначеної в податковому векселі у полі "Термін платежу за ПВ",
йому не відшкодована або не включена до висновку на проведення
бюджетного відшкодування, в будь-який день до настання терміну
платежу за ПВ може подати до органу ДПС заяву довільної форми з
повідомленням про бажання зарахувати в рахунок оплати ПВ суму
бюджетного відшкодування.
Заява подається платником в будь-який день до дати настання
терміну платежу за ПВ, включаючи цей день. В заяві обов'язково
мають бути вказані реквізити ПВ, його номер, дата видачі та термін
платежу за ПВ, а також інформація про розмір суми бюджетного
відшкодування та звітний період, за який вона задекларована.
Така заява реєструється в загальновстановленому порядку і в
день реєстрації передається до підрозділу обліку і звітності, який
того ж дня перевіряє у картці особового рахунку платника податку
наявність сум бюджетного відшкодування. До кінця дня заяви
платників разом з інформацією про наявність чи відсутність сум
бюджетного відшкодування передаються до підрозділу ПДВ.
Підрозділ ПДВ на підставі отриманої інформації та аналізу
податкової звітності платника податку готує реєстр ПВ, які
матимуть 0 категорію, або, якщо зарахування в рахунок погашення
таких векселів сум бюджетного відшкодування неможливе з будь-яких
причин, повідомляє письмово платника податку про такі причини та
про подальший порядок погашення ПВ (оплата грошовими коштами,
можливість включення чи ні до складу податкових зобов'язань і до
декларації якого звітного періоду), а також забезпечує відповідний
I чи II категорії ПВ порядок його погашення та контроль за
відображенням в електронному журналі обліку податковий векселів.
Повідомлення про зарахування або відмову в зарахуванні сум
бюджетного відшкодування в рахунок погашення ПВ надсилається
платнику не пізніше ніж через три робочих дні з дня реєстрації
його заяви.
Якщо заява подана платником до настання терміну платежу за ПВ
і до настання цієї дати в рахунок погашення ПВ зарахована сума
бюджетного відшкодування, ПВ вважається погашеним достроково.
Достроково погашені векселі 0 категорії (незалежно від того,
до якої категорії - I чи II, відносився такий ПВ до переведення
його в 0 категорію) не повинні включатися до складу податкових
зобов'язань платника в податковій декларації за звітний період, в
якому вони видані (ця норма стосується тільки вчасно погашених
ПВ), і в рядку 19.2 відображатися не повинні.
При цьому необхідно врахувати таке.
Згідно з абзацом сьомим п. 11.5 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР )
платник податку, який на дату поставки ПВ органу митного контролю
має суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж
сума зобов'язань по такому ПВ, має право включити суму зобов'язань
по такому ПВ до складу податкових зобов'язань за звітний
(податковий) період, в якому відбулася поставка такого ПВ органу
митного контролю (такий механізм платник може застосовувати за
умови, якщо термін погашення ПВ перевищує термін подання
податкової звітності).
Тобто якщо платник податку скористався своїм правом, то,
незалежно від дати видачі, ПВ 0 категорії (незалежно від того, з
I чи з II категорії був віднесений до 0 категорії такий ПВ)
повинен бути відображений в рядках 6 (із знаком "+") та 19.1 (із
знаком "-") та може бути відображений в рядку 19.2 (із знаком
"+").
Якщо ж платник своїм правом включити суму зобов'язань з ПВ до
складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в
якому відбулася поставка такого ПВ органу митного контролю, не
скористався, такі ПВ до рядка 19.2 не будуть включені і будуть
відображені лише в рядках 6 (із знаком "+") та 19.1 (із знаком
"-").
Це правило застосовується до всіх векселів 0 категорії, за
винятком тих, що погашаються сумою бюджетного відшкодування
достроково. ПВ, погашені достроково, до рядка 19.2 включатися не
повинні і будуть відображені лише в рядках 6 (із знаком "+") та
19.1 (із знаком "-").
Таким чином, з урахуванням заяв платників податку та за
результатами аналізу податкової звітності ПВ, які можуть бути
погашені сумою бюджетного відшкодування, формуються в окремі
реєстри ПВ 0 категорії N 1-0, N 2-0/I, N 2-0/II та N 3-0 залежно
від дати формування реєстру.
- N 1-0. Дата подання декларації за звітний період ще не
настала: до цього реєстру включаються ПВ, які віднесені до
0 категорії, якщо заява про погашення таких векселів подана до
настання дати подання податкової звітності за звітний період, в
якому такі векселі видані (наприклад, для векселів, виданих у
жовтні, реєстр формується будь-якого дня до 20.11.2005 р.).
Таким платникам разом з повідомленням про те, що їх прохання
про погашення ПВ сумою бюджетного відшкодування задоволене,
надсилається повідомлення про те, що ПВ не підлягає включенню до
рядка 19.2 декларації, оскільки для зарахування в рахунок
погашення такого ПВ відповідних сум бюджетного відшкодування до
настання дати подання податкової звітності (на дату подання
платником заяви), він буде відображений в картці особового рахунку
як окремий документ.
ПВ, включені до реєстру N 1-0, нараховуються в картці
особового рахунку платника як окремий документ і в декларації не
відображаються. Подана платником податкова декларація має бути
перевірена, чи заповнено в декларації рядок 19.2, і якщо такий
рядок буде заповнений, то з метою виключення подвійного
нарахування таких сум ПВ виключається з рядка 19.2 декларації
актом камеральної перевірки.
- N 2-0/I та N 2-0/II. Дата подання декларації за звітний
період настала, ПВ включено в декларацію: до цих реєстрів включаються ПВ, які віднесені до 0 категорії,
якщо заява про погашення таких векселів подана разом з податковою
декларацією за звітний період, в якому такі векселі видані, або
після її подання (але до настання дати погашення ПВ), і ПВ
включений до рядка 19.2 такої декларації.
ПВ, включені до реєстру N 2-0, в картці особового рахунку
платника як окремий документ не нараховуються, оскільки вже
відображені в складі податкових зобов'язань в податковій
декларації.
При цьому до реєстру N 2-0/I включаються ПВ, які до отримання
заяви від платника про зарахування в рахунок їх погашення суми
бюджетного відшкодування мали статус ПВ I категорії і нарахування
їх в картку особового рахунку платника вже відбулося.
Після підтвердження факту включення таких векселів до рядка
19.2 декларації проводиться коригування попередньо нарахованого ПВ
в картці особового рахунку платника податку.
До реєстру N 2-0/II включаються ПВ, які до отримання заяви
від платника про зарахування в рахунок їх погашення суми
бюджетного відшкодування мали статус ПВ II категорії і нарахування
їх в картку особового рахунку платника не здійснювалося.
- N 3-0. Дата подання декларації за звітний період настала,
ПВ не включено в декларацію: до цього реєстру включаються ПВ, які
віднесені до 0 категорії, якщо заява про погашення таких векселів
подана разом з податковою декларацією за звітний період, в якому
такі векселі видані, або після її подання (але до настання дати
погашення ПВ), і ПВ до рядка 19.2 такої декларації не включений.
ПВ, включені до реєстру N 3-0, нараховуються в картці
особового рахунку платника як окремий документ і в декларації не
відображаються.
Разом із службовою запискою реєстри N 1-0 та 3-0 передаються
до підрозділів обробки та ведення податкових документів для
формування електронної бази даних та перенесення засобами
програмного забезпечення нарахованих податкових зобов'язань до
карток особових рахунків платників, якими такі векселі видані.
Сума бюджетного відшкодування або зайво внесених до бюджету сум
ПДВ чи інших видів переплат, що обліковуються в картці особового
рахунку платника, зараховується в рахунок оплати ПВ датою, на яку
заява платника податку про таке зарахування зареєстрована в органі
ДПС.
Якщо сума бюджетного відшкодування зарахована в рахунок
оплати ПВ до настання терміну платежу за ПВ, такий ПВ вважається
погашеним достроково.
Сума бюджетного відшкодування у розмірі, який відповідає сумі
податкових зобов'язань з ПВ, якщо такий ПВ нарахований в картці
особового рахунку платника як окремий документ, відображається в
картці особового рахунку платника як така, що зарахована в рахунок
оплати ПВ (датою, на яку заява платника податку про таке
зарахування зареєстрована в органі ДПС), і надалі вважається
відшкодованою.
При цьому ПВ 0 категорії, погашений за рахунок бюджетного
відшкодування, платник податку має право включити до складу ПК у
звітному періоді, наступному за тим, в якому в рахунок оплати ПВ
була зарахована сума бюджетного відшкодування. Право на включення
такого ПВ до складу ПК надається незалежно від того, скористався
платник чи ні правом на включення такого ПВ до складу податкових
зобов'язань у податковій декларації.
Приклад ПВ виданий 14.10.2005 р. і термін платежу за ПВ визначено
12.11.2005 р. (оскільки 12.11.2005 р. припадає на суботу, термін
платежу за ПВ переноситься на перший робочий день після вихідних -
14.11.2005 р.). Це ПВ I категорії.
ПЗ по такому ПВ нараховуються в картці особового рахунку
платника шляхом відображення ПВ як окремого документа в день
отримання першого екземпляра ПВ від органу митної служби за
правилами, встановленими для ПВ I категорії, з терміном платежу за
ПВ 14.11.2005 р.
В податковій декларації за жовтень такий ПВ, враховуючи його
належність до I категорії, вказується в рядку 6 із знаком "+" та
одночасно в рядку 19.1 із знаком "-" і до рядка 19.2 не
включається.
На дату видачі ПВ в картці особового рахунку платника
обліковується сума бюджетного відшкодування, більша ніж сума ПВ, а
тому такий ПВ може бути переведений до 0 категорії у разі
отримання відповідної заяви від платника податку.
Якщо платником податку буде подана заява про зарахування суми
бюджетного відшкодування в рахунок оплати ПВ, такий ПВ отримає
статус ПВ 0 категорії і може не оплачуватися грошовими коштами.
Заява про погашення ПВ сумою бюджетного відшкодування в
даному випадку буде подана платником до настання терміну подання
декларації за звітний період, в якому ПВ видано (термін платежу за
ПВ, який видано 14.10.2005 р., як уже було сказано вище, визначено
14.11.2005 р., а термін подання декларації за жовтень (звітний
період, в якому ПВ видано) - 21.11.2005 р.), а тому платнику разом
з повідомленням про те, що його прохання про погашення ПВ сумою
бюджетного відшкодування задоволене, надсилається повідомлення про
те, що ПВ не підлягає включенню до рядка 19.2 декларації, оскільки
для зарахування в рахунок погашення такого ПВ відповідних сум
бюджетного відшкодування до настання дати подання податкової
звітності (на дату подання платником заяви), він вже відображений
в картці особового рахунку як окремий документ.
При цьому, якщо платник все-таки включив такий ПВ до складу
податкових зобов'язань до рядка 19.2 декларації за жовтень 2005 р.
(термін подання - 21.11.2005 р.), такий ПВ виключається з рядка
19.2 декларації актом камеральної перевірки.
Якщо заява про зарахування суми бюджетного відшкодування в
рахунок оплати ПВ, який видано 14.10.2005 р. (термін платежу за ПВ
- 14.11.2005 р.), зареєстрована органом ДПС до 31.10.2005 р.
включно і ПВ погашається до вказаної дати, то платник податку
отримає право включити такий ПВ до складу ПК у декларації за
листопад 2005 р.
Якщо ж така заява буде подана у листопаді 2005 р., в тому
числі і в період з 1 по 14 листопада (до дати настання терміну
платежу за ПВ), то платник податку має право включити такий ПВ до
складу ПК у декларації за грудень 2005 р.
При проведенні перевірок податкової звітності необхідно
прийняти до уваги, що в більшості випадків в рядках 6 із знаком
"+" та 19.1 із знаком "-" будуть відображені всі ПВ, видані
платником у звітному періоді (і I, і II категорії, і ті, що можуть
отримати статус 0 категорії), і тільки в рядку 19.2 із знаком "+"
будуть вказані ПВ, що матимуть статус II категорії.
Таким чином, різниця між значеннями рядків 19.1 та 19.2
декларації звітного періоду дорівнюватиме сумі ПВ I та
0 категорій, які повинні бути або оплачені грошовими коштами
(I категорія), або погашені зарахуванням в рахунок їх оплати сум
бюджетного відшкодування (0 категорія), і суми податку, на які
видані ці векселі, повинні бути відображені в картці особового
рахунку шляхом нарахування ПВ як окремого документа.
Таке співвідношення не буде виконуватися у разі включення
платниками до рядка 19.2 ПВ, які отримали статус 0 категорії,
погашені бюджетним відшкодуванням і щодо яких платник скористався
правом, наданим абзацом сьомим п. 11.5 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР )
(платник податку, який на дату поставки ПВ органу митного контролю
має суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж
сума зобов'язань по такому ПВ, має право включити суму зобов'язань
з такого ПВ до складу податкових зобов'язань за звітний
(податковий) період, в якому відбулася поставка такого ПВ органу
митного контролю).
Приклад Платником (щомісячна звітність) у жовтні 2005 р. видано три
ПВ всього на 42 тис. грн.: - N 001 від 07.10.2005 р. на суму 10 тис. грн. з терміном
погашення 05.11.2005 р. (I категорія); - N 002 від 25.10.2005 р. на суму 12 тис. грн. з терміном
погашення 23.11.2005 р. (II категорія); - N 003 від 31.10.2005 р. на суму 20 тис. грн. з терміном
погашення 29.11.2005 р. (II категорія).
У декларації за вересень, яка подана платником 20.10.2005 р.,
платником задекларовано суму бюджетного відшкодування у розмірі
14 тис. грн., яка на момент подання декларації за жовтень
(21.11.2005 р.) залишилася без змін. До подання декларації за
вересень ні сум бюджетного відшкодування, ні сум податкового боргу
в картці особового рахунку платника не обліковувалося.
31.10.2005 р. платником подано заяву про погашення виданих
ним векселів сумою бюджетного відшкодування. Цього ж дня заява
зареєстрована в ДПІ.
З трьох поданих векселів тільки один може бути погашений
сумою бюджетного відшкодування та переведений до 0 категорії.
Це ПВ N 002 на суму 12 тис. грн., виданий 25.10.2005 р. (сума
бюджетного відшкодування обліковувалася в картці особового рахунку
платника з 20.10.2005 р. і не була відшкодована платнику на момент
видачі ПВ).
ПВ N 001 на суму 10 тис. грн., виданий 07.10.2005 р., не може
бути погашений сумою бюджетного відшкодування, оскільки на момент
його видачі така сума ще не існувала (вона виникла з 20.10.2005 р.
- з дати подання декларації), і повинен оплачуватися грошовими
коштами (I категорія).
ПВ N 003 на суму 20 тис. грн., виданий 31.10.2005 р., не може
бути погашений сумою бюджетного відшкодування, оскільки його сума
перевищує суму бюджетного відшкодування (14 тис. грн.), яка
обліковується у картці особового рахунку, і повинен бути погашений
включенням до складу податкових зобов'язань в декларації за
жовтень 2005 р. (II категорія).
У декларації за жовтень в рядку 6 із знаком "+" та в рядку
19.1 із знаком "-" повинні бути відображені всі три ПВ (загальна
сума 42 тис. грн.), а в рядку 19.2 буде відображений тільки один
ПВ N 003 на суму 20 тис. грн., виданий 31.10.2005 р.
ПВ N 001 на суму 10 тис. грн., виданий 07.10.2005 р., та ПВ
N 002 на суму 12 тис. грн., виданий 25.10.2005 р., в рядку 19.2 не
відображаються, а нараховуються як окремі документи в картці
особового рахунку платника. ПВ N 001 належить до I категорії, а ПВ
N 002 отримав статус ПВ 0 категорії, оскільки погашається
бюджетним відшкодуванням згідно з поданою заявою.
При цьому ПВ N 001 на суму 10 тис. грн. повинен бути
оплачений грошовими коштами, а в рахунок оплати ПВ N 002
31.10.2005 р. (дата реєстрації поданої заяви) зараховується
частина суми бюджетного відшкодування, яка дорівнює сумі ПВ
(12 тис. грн.), і ПВ N 002 вважається погашеним достроково
(31.10.2005 р. - на дату реєстрації заяви платника).
Подаючи декларацію за жовтень, платник податку не скористався
правом на включення ПВ, який погашається сумою бюджетного
відшкодування, до податкових зобов'язань і не відобразив його в
рядку 19.2.
За результатами декларації за жовтень 2005 р. визначена сума
до сплати в бюджет у розмірі 27 тис. грн., перерахована до бюджету
30.11.2005 р. в повному обсязі.
Право на ПК за цими ПВ буде реалізовано в такому порядку: - сума ПВ N 001 10 тис. грн. має бути включена до складу ПК
(рядок 12.2) в декларації того звітного періоду, в якому відбулася
оплата цього ПВ: у декларації за жовтень, термін подання якої
21.11.2005 р., якщо ПВ оплачено до 31.10.2005 р. включно, або в
декларації за листопад, термін подання якої 20.12.2005 р., якщо ПВ
оплачено в листопаді; - сума ПВ N 002 12 тис. грн. має бути включена до складу ПК
(рядок 12.2) в декларації за листопад 2005 р. (наступний звітний
період після звітного періоду, в якому ПВ погашено сумою
бюджетного відшкодування), термін подання якої 20.12.2005 р. (ПВ
погашено 31.10.2005 р. на дату реєстрації заяви платника); - сума ПВ N 003 20 тис. грн. буде включена до складу ПК
(рядок 12.2) в декларації за листопад 2005 р. (наступний звітний
період після звітного періоду, в якому ПВ включено до складу
податкових зобов'язань), термін подання якої 20.12.2005 р.,
оскільки розрахунки з бюджетом по декларації за жовтень проведені.
Правила включення ПВ до складу ПК, описані 2 в цих
Рекомендаціях, застосовуються виключно в о тому разі, коли платник
податку має право на отримання ПК за імпортними товарах, в оплату
ПДВ за якими видано ПВ.
Якщо ж платник податку не має вищезгаданого права (наприклад,
ввезений товар використовується в звільнених від оподаткування
операціях), сума ПВ до рядка 12.2 розділу II податкової декларації
( z0250-97 ) не включається, а відображається в рядках 13.1.1 або
13.2.1, або 14.2 залежно від напряму використання ввезених товарів
у податковій декларації того звітного періоду, в якому товар було
ввезено на митну територію України.
При застосуванні платником спеціальних режимів оподаткування,
що передбачають цільове використання сум ПДВ, які не сплачуються
до бюджету (наприклад, сільське господарство - п. 11.21 та 11.29
ст. 11 Закону ( 168/97-ВР ), вказані в податковому векселі суми
ПДВ включаються до складу податкових зобов'язань платника в
податковій звітності, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.
Включення сум ПДВ, вказаних в такому податковому векселі, до
складу ПК здійснюється платником податку відповідно до порядку
формування ПК по видах діяльності (розрахунки з бюджетом чи
перерахування ПДВ на спецрахунок).
При відображенні у податкових деклараціях більше одного ПВ до
таких декларацій одночасно подаються довідки (перелік) довільної
форми, засвідчені підписом бухгалтера та печаткою (або підписом
платника податку, якщо платник - фізична особа), у яких
обов'язково зазначаються номери, суми ПВ, терміни та способи їх
погашення. Довідки готуються окремо за ПВ: - включених до рядків 6 (із знаком "+") та 19.1 (із знаком
"-"); - включених до рядка 19.2 (із знаком "+"); - не включених до рядка 19.2.
Погашення векселів, які мають термін погашення більше ніж 30
календарних днів, здійснюється в порядку, встановленому для ПВ
I категорії (за відсутності суми бюджетного відшкодування) або в
порядку, встановленому для ПВ 0 категорії, якщо на дату подання
заяви про погашення такого ПВ сума бюджетного відшкодування
залишається не меншою ніж сума ПВ.
Суми бюджетного відшкодування, які не підтверджені перевіркою
податкового органу (тривають перевірки), та ті, що оскаржуються
платником податку в адміністративному або судовому порядку та є
предметом розслідування у кримінальній справі, не приймають участь
у погашенні податкових векселів. { Розділ доповнено абзацом згідно
з Листом Державної податкової адміністрації N 16071/7/16-1517
( vb517225-06 ) від 29.08.2006 }
Директор Департаменту ПДВ Ю.Лапшинвгору