Документ v2516225-05, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
19.12.2005 N 25163/7/15-0317
ДПА в м. Києві

Щодо деяких питань, пов'язаних із наданням
дозволів на будівництво

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо
деяких питань, пов'язаних із наданням дозволів на будівництво, і
повідомляє.
Відповідно до пункту 5 ст. 22 Закону України "Про столицю
України - місто-герой Київ" від 15.01.99 N 401 ( 401-14 ),
враховуючи необхідність комплексної забудови міста відповідно до
Генерального плану розвитку міста Києва до 2020 року,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
N 370/1804 ( ra0370023-02 ), а також Правила визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджені наказом Державного
комітету з будівництва та архітектури від 27.08.2000 N 174
( v0174241-00 ) (із змінами та доповненнями, внесеними наказом
Державного комітету з будівництва та архітектури від 07.05.2002
N 80 ( v0080509-02 ), Київська міська рада прийняла рішення "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" від
27.02.2003 N 271/431 ( ra0271023-03 ) (із змінами та доповненнями)
(далі - Рішення N 271/431).
Пунктом 3 Рішення N 271/431 ( ra0271023-03 ) визначено, що
документи на право власності на об'єкти нерухомого майна в зв'язку
із будівництвом (реконструкцією) або при зміні функціонального
призначення діючих об'єктів, у тому числі житлових будинків на
нежитлові оформляються виключно при наявності довідки Головного
управління економіки та розвитку міста про виконання умов щодо
пайової участі у створенні соціальної та інженерної інфраструктури
м. Києва.
Таким чином, враховуючи викладене вище, для здійснення
будівництва (реконструкції) або зміни функціонального призначення
діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків на нежитлові,
інвестори (забудовники) мають сплатити пайові внески на розвиток
м. Києва та зміцнення матеріально-технічної бази пожежної охорони
м. Києва, тобто сплата зазначених пайових внесків є необхідною
умовою для початку реконструкції будівлі для організації
виробництва електромонтажних виробів.
У разі прийняття сільською, селищною чи міською радою рішення
про надання земельної ділянки із земель державної чи комунальної
власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку,
визначеному земельним законодавством, зазначене рішення одночасно
є дозволом на будівництво цього об'єкта.
Дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання
вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних
робіт та отримання дозволу на виконання будівельних робіт у
порядку, визначеному Законом України "Про планування і забудову
територій" від 20.04.2000 N 1699 ( 1699-14 ) (абзац 4 та 5 ст. 24
цього Закону).
Зазначені положення передбачені підпунктом 3.2.7 п. 3.2
розділу 3 Правил забудови м. Києва ( ra0011023-05 ), які
затверджені рішенням Київської міської ради від 27.01.2005.
Водночас пунктом 25 рішення Київської міської ради "Про
бюджет міста Києва на 2005 рік" від 28.12.2004 N 1050/2460
( ra1050023-04 ) встановлено, що при передачі в оренду або
постійне користування земельних ділянок за рішенням Київської
міської ради під будівництво (реконструкцію) житлових будинків
(крім індивідуального житлового будівництва) обов'язковою умовою
повинно бути зобов'язання орендаря (землекористувача) сплатити до
цільового фонду спеціального фонду міського бюджету міста Києва на
розвиток житлового будівництва до моменту здачі в експлуатацію
збудованої житлової площі кошти в розмірі 5% витрат з будівництва
загальної площі цих житлових будинків, виходячи з опосередкованої
вартості спорудження житла, установленої Державним комітетом
України з будівництва та архітектури для міста Києва станом на
1 січня року, в якому проводиться оплата.
Відповідно до підпункту 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі -
Закон), до складу валових витрат включаються суми будь-яких
витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у
зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва,
продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі
витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з
урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3-5.8 цієї статті.
Господарська діяльність - це будь-яка діяльність особи,
направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи
в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою
(пункт 1.32 ст. 1 Закону ( 334/94-ВР ).
Підпунктом 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ) визначено,
що до складу валових витрат не належать будь-які витрати, не
підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими
документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена
правилами ведення податкового обліку.
Враховуючи, що здійснення обов'язкових платежів у вигляді
пайових внесків на розвиток м. Києва та сплата коштів в розмірі 5%
витрат з будівництва загальної площі житлових будинків до
цільового фонду спеціального фонду міського бюджету міста Києва на
розвиток житлового будівництва до моменту здачі в експлуатацію
збудованої житлової площі передбачено наведеними вище
нормативно-правовими актами, зазначені витрати є необхідними для
будівництва і вони пов'язані із веденням господарської діяльності
підприємства, тобто відповідно до підпункту 5.2.1 п. 5.2 ст. 5
Закону ( 334/94-ВР ) вони включаються до складу валових витрат
підприємства, за умови дотримання вимог підпункту 5.3.9 п. 5.3
ст. 5 Закону.
Заступник Голови ДПА України Б.Горбанськийвгору