Щодо сплати страхових внесків у січні 2009 року
Мінпраці України; Лист від 27.02.200924/18/99-09
Документ v24_1203-09, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2009

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Департамент соціального партнерства
і загальнообов'язкового державного
соціального страхування
Л И С Т
27.02.2009 N 24/18/99-09

Щодо сплати страхових внесків
у січні 2009 року

Департаментом соціального партнерства і загальнообов'язкового
державного соціального страхування Міністерства праці та
соціальної політики опрацьовано порушені у вашому листі питання
щодо нарахування страхових внесків у січні 2009 року у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу
зайнятості населення" ( 799-17 ), який набрав чинності 13 січня
2009 року, та повідомляємо.
Зазначеним Законом ( 799-17 ) внесено зміни до Закону України
"Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування" ( 2213-14 ) та Закону України "Про
страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ),
яким установлено нові розміри внесків на страхування на випадок
безробіття (1,6 для роботодавців та 0,6 для найманих працівників),
страхування з тимчасової втрати працездатності (1,4 для
роботодавців та 0,5 і 1,0 залежно від розміру заробітної плати для
найманих працівників) та страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійного захворювання (розмір внесків зменшено
на 0,1 відсоткового пункту).
У зв'язку з тим, що введення нових розмірів страхових внесків
відбулося з 13 січня 2009 року, їх нарахування на заробітну плату
здійснюється пропорційно (фактично до відпрацьованих робочих днів
до 13 січня та з 13 січня 2009 року). При цьому зазначеному
розподілу підлягає вся нарахована у січні п.р. заробітна плата
(основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати), на які нараховуються страхові внески, крім
оплати днів щорічної відпустки.
Відповідно до підпункту 1.6.1 пункту 1.6 Інструкції зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 13.01.2004 року N 5 ( z0114-04 ),
та абзацу третього пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова-місячна
"Звіт з праці" ( z1135-06 ), затвердженої наказом Держкомстату від
05.10.2006 року N 463 ( z1134-06 ), суми нарахувань за час
відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати,
розподіляються пропорційно до часу, що припадає на дні відпустки у
відповідному місяці.
Тому нарахування страхових внесків на оплату щорічної
відпустки, період якої більший одного місяця, здійснюється за
ставкою, що діє на момент її нарахування, окремо за кожний місяць,
виходячи з максимальної величини фактичних витрат на оплату праці,
з якої справляються внески, встановленої законодавством у цих
місяцях.
Допомога по тимчасовій непрацездатності не належить до оплати
праці, а є страховою виплатою, тому страхові внески на зазначені
види страхування на неї не нараховуються.
Щодо відображення суми заробітної плати за січень 2009 року у
відповідній звітності, то вона зазначається згідно з прийнятими
рішеннями фондів соціального страхування з цього питання.
Заступник директора Департаменту
соціального партнерства
і загальнообов'язкового державного
соціального страхування О.Постоюквгору