Документ v2494506-10, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2010

                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ 
Л И С Т
07.10.2010 N 17-05/2494-19003

Щодо застосування порядку відкриття
рахунків у національній валюті в органах
державного казначейства

Державне казначейство України розглянуло звернення <...>
стосовно надання роз'яснень щодо застосування Порядку відкриття
рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства
України, затвердженого наказом Державного казначейства України від
02.12.2002 N 221 ( z0976-02 ), та в межах компетенції повідомляє
наступне.
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) в Україні застосовується казначейська форма
обслуговування Державного бюджету України ( 2154-17 ).
Статтями 50 та 78 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
визначено, що Державне казначейство України веде облік усіх
надходжень, що належать державному та місцевим бюджетам, та за
поданням органів стягнення, погодженим з відповідним фінансовим
органом у разі повернення з місцевих бюджетів, здійснює повернення
коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджетів.
З метою виконання вищезазначених вимог законодавства в
органах Державного казначейства України відкриваються рахунки
відповідно до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в
органах Державного казначейства України, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 02.12.2002 р. N 221
( z0976-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.12.2002 за N 976/7264 (зі змінами).
Рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства
України відповідно до порядку їх функціонування та призначення
коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні. Бюджетні рахунки -
рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства
України для забезпечення казначейського обслуговування державного
та місцевих бюджетів. Небюджетні рахунки - рахунки, які
відкриваються органами Державного казначейства України у випадках,
передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами,
підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не
відносяться до операцій за виконанням бюджетів.
На виконання статті 80 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" ( 2154-17 ) постановою Кабінету Міністрів
України від 02.09.2010 N 805 ( 805-2010-п ) затверджено Порядок
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на
земельних торгах, яким визначено процедуру підготовки, організації
та проведення земельних торгів у формі аукціону для продажу
вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського
призначення державної та комунальної власності (прав на земельні
ділянки).
Зокрема, зазначеним Порядком ( 805-2010-п ) передбачено:
1. Підготовку лотів до продажу на аукціоні забезпечує
організатор.
Підготовка лотів включає: проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи
права на неї та встановлення стартової ціни лота, яка не може бути
меншою від ціни, визначеної за результатами експертної грошової
оцінки, проведеної згідно з Методикою експертної грошової оцінки
земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 11.10.2002 р. N 1531 ( 1531-2002-п ); розроблення землевпорядної та землеоціночної документації,
яке здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію
на проведення таких робіт, відповідно до договору з організатором.
Організатор після затвердження землевпорядної та
землеоціночної документації передає відповідні документи і
матеріали територіальним органам Держкомзему для виготовлення
технічного паспорта земельної ділянки (пункт 9).
Після виготовлення технічного паспорта земельної ділянки та
інших матеріалів організатор передає відповідну документацію і
матеріали виконавцю.
Документація щодо кожного лота формується виконавцем в окрему
справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.
Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує
інформаційну картку на лот (пункт 11).
Закупівля послуг (виконання землевпорядних та землеоціночних
робіт) у процесі підготовки до продажу земельних ділянок та прав
на них здійснюється за рахунок передбачених законодавством коштів
у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних
закупівель (пункт 12).
З огляду на вищевикладене оплата послуг за проведення
експертної грошової оцінки, виготовлення технічної документації,
виконання землевпорядної та землеоціночної робіт проводиться з
відповідних бюджетних рахунків, відкритих розпорядникам коштів
місцевого бюджету (якщо замовником є організатор) або державного
бюджету (якщо замовником є органи Державного комітету із земельних
ресурсів) в органах Державного казначейства України згідно із
наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 N 221
( z0976-02 ).
2. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками
на відповідні рахунки виконавця, відкриті в банку (пункт 36).
На підставі підписаного протоколу аукціону протягом
15 календарних днів, але не раніше ніж через 10 календарних днів
після підписання протоколу, організатор та переможець укладають
договір купівлі-продажу лота, після чого переможець протягом
10 банківських днів перераховує кошти за придбаний лот на
зазначений у договорі рахунок, відкритий у територіальному органі
Державного казначейства для зарахування надходжень від продажу
земельних ділянок або прав на них, як сплату вартості земельного
лота (пункт 38).
Сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем,
зараховується до купівельної ціни. Виконавець протягом трьох
банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму
гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на
відповідний рахунок, відкритий у територіальному органі Державного
казначейства для зарахування надходжень від продажу земельних
ділянок або прав на них (пункт 39).
Ураховуючи вищевикладене, вважаємо, що питання відкриття
рахунків в органах Державного казначейства України врегульовано
Порядком відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державного казначейства України, затвердженим наказом Державного
казначейства України від 02.12.2002 р. N 221 ( z0976-02 ), з метою
реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від
02.09.2010 р. N 805 ( 805-2010-п ) "Про затвердження Порядку
продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на земельних торгах".
Заступник голови Л.Гізатулінавгору