Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 22.04.20143304-05/12464-07
Документ v2464731-14, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.04.2014 № 3304-05/12464-07


Державній пенітенціарній службі України
вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі за державні кошти вугілля кам'яного (оголошення № 124996 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 19.03.2012 № 34 (636)), проведеної Державною пенітенціарною службою України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 26.03.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 25.03.2014 № 3304-05/8849-07).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю вугілля кам'яного (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 07.03.2012 № 18.

Підпунктом 1 пункту 8 додатка 2 "Інформаційна довідка" до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

Разом з цим Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (в редакції від 10.12.2011) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця скасовано.

Підпунктом 3.1 пункту 3 "Документи, які повинен надати Учасник на підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям замовника" (далі - підпункт 3.1 пункту 3 додатка 1) до документації конкурсних торгів встановлено для підтвердження, зокрема, кваліфікаційного критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" подання копій договорів з Державними структурами щодо постачання вугілля кам'яного.

Згідно з частиною третьою статті 22 Закону документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Таким чином, встановлення вимоги щодо надання копії договорів з Державними структурами може призводити до штучного обмеження участі у процедурі закупівлі потенційних учасників, що не відповідає принципам здійснення закупівель, встановленим статтею 3 Закону.

Підпунктом 8.1 пункту 8 "Документи, які повинен подати Учасник, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям замовника" до документації конкурсних торгів встановлено, що учасники подають у складі пропозиції конкурсних торгів оригінал або нотаріально завірену копію довідки Агентства (Центру) з питань банкрутства, Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому повідомляємо, що при затвердженні документації конкурсних торгів Замовником не ураховано, що Державний департамент з питань банкрутства Міністерства економіки України ліквідовано відповідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів".

Водночас слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395/2011, Мін'юст є державним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 35 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 25.04.2012 № 6 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Консалтінг Кепітал"

18905000,00

2

ТОВ "Донбас Ойл"

18962000,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, зокрема, зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повних найменувань юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Підпунктом 3.1 пункту 3 додатка 1 до документації конкурсних торгів встановлено для підтвердження, зокрема, кваліфікаційного критерію "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" подання учасниками копій договорів з Державними структурами щодо постачання вугілля кам'яного.

Слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 180 Господарського кодексу України умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості.

Водночас в складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Консалтінг Кепітал" та ТОВ "Донбас Ойл" надано копії договорів на закупівлю вугільної продукції від 05.03.2012 № 1 та від 27.02.2012 № 1/2702, в яких не зазначені умови договорів, зокрема найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції.

Ураховуючи, що у вищезазначених копіях договорів не зазначено найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції, ТОВ "Консалтінг Кепітал" та ТОВ "Донбас Ойл" не надано підтвердження кваліфікаційного критерію, а саме "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів" у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Частиною другою статті 16 Закону передбачено, що замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії, зокрема, наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Водночас пунктом 4 "Документи, які повинен надати Учасник на підтвердження наявності фінансової спроможності" додатка 1 "Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям замовника" (далі - пункт 4 додатка 1) до документації конкурсних торгів передбачено, що для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів за попередній звітний період, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Донбас Ойл" надано копії балансу та звіту про фінансові результати станом на 31.12.2011 та за 2011 рік.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційному критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційним критеріям має базуватися не лише на наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Ураховуючи, що у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Донбас Ойл" надано не заповнену фінансову звітність, можна вважати, що вищевказаний учасник не відповідає кваліфікаційному критерію, а саме - наявність фінансової спроможності у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Згідно з абзацом 2 пункту першого частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 07.05.2012 № 5 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Консалтінг Кепітал" та ТОВ "Донбас Ойл" (далі - Учасники), а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено ТОВ "Консалтінг Кепітал", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі вугілля кам'яного, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922;

- при складанні документації з конкурсних торгів Замовником не враховано зміни до законодавства у сфері господарської діяльності щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця та щодо визначення уповноваженого органу з питань банкрутства.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Консалтінг Кепітал" не відповідає вимогам підпункту 3.1 пункту 3 додатка 1 до документації конкурсних торгів;

- пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Донбас Ойл" не відповідає вимогам підпункту 3.1 пункту 3 та пункту 4 додатка 1 до документації конкурсних торгів.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору