Документ v2410282-13, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр охорони здоров'я України
Р. Богатирьова
28.01.2013  № 02.04-26/45/2410

ПЛАН
основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2013 рік


з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Форма завершення заходу

1.

ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

1.1.

Підготовка проектів законів України та забезпечення їх супроводу


Підготовка проектів законів України

1.1.1.

Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби»

IV квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття закону

1.1.2.

Про затвердження Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

IV квартал

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття закону


Забезпечення супроводу проектів законів України

1.1.3.

Про новітні харчові продукти

I півріччя

Управління громадського здоров'я

Прийняття закону

1.1.4.

Про інформування споживачів стосовно харчових продуктів

I півріччя

Управління громадського здоров'я

Прийняття закону

1.1.5.

Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (щодо оптимізації контрольно-наглядових функцій та діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України)

I півріччя

Перший заступник Міністра
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття закону

1.1.6.

Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я

до прийняття законопроекту

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття закону

1.1.7.

Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров'я - 2020: український вимір»

до прийняття законопроекту

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Прийняття закону

1.2.

Підготовка пропозицій до проектів законів України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади, суб'єкти законодавчої ініціативи

1.2.1.

Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2014-2018 роки

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.2.

Про землі об'єктів енергетики та правовий статус спеціальних зон енергетичних об'єктів

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.3.

Про внесення змін до Законів України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» та «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки»

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.4.

Про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.5.

Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

при надходженні

Управління громадського здоров'я

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.6.

Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації мережі державних лабораторій

при надходженні

Управління громадського здоров'я

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.7.

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.8.

Про правовий статус територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.9.

Про внесення змін до Закону України «Про загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивним відходами»

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.10.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин

при надходженні

Управління громадського здоров'я

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.11.

Про Державний бюджет України на 2013 рік

при надходженні

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Прийняття закону

1.2.12.

Надання пропозицій до внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та підготовка бюджетних запитів до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

при надходженні

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Надання пропозицій, погодження законопроекту

1.2.13.

Про вищу освіту

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття закону

1.3.

Підготовка проектів указів Президента України та забезпечення їх прийняття


(у разі наявності відповідного доручення)
1.4.

Підготовка пропозицій до проектів указів Президента України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади


(у разі наявності відповідного доручення)
1.5.

Підготовка проектів розпоряджень Президента України та забезпечення їх прийняття


(у разі наявності відповідного доручення)
1.6.

Підготовка пропозицій до проектів розпоряджень Президента України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади


(у разі наявності відповідного доручення)
1.7.

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України та забезпечення їх прийняття

1.7.1.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 843 «Про затвердження Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття постанови

1.7.2.

Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що стосується лікарського засобу

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття постанови

1.7.3.

Про затвердження норм харчування для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття постанови

1.7.4.

Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту та засудженим до позбавлення волі або арешту

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття постанови

1.7.5.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1023 «Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»

I півріччя

Управління лікарських засобів та медичної продукції
Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття постанови

1.7.6.

Про внесення змін до Порядку ведення обліку та подання статистичної звітності щодо інфекційних хвороб, які підлягають реєстрації

I півріччя

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття постанови

1.7.7.

Про затвердження Концепції розвитку лабораторної мережі Державної санітарно-епідеміологічної служби України

I півріччя

Перший заступник Міністра
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття постанови

1.7.8.

Про внесення змін до Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Прийняття постанови

1.7.9.

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття постанови

1.7.10.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р. № 695 «Деякі питання реалізації Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття постанови

1.7.11.

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 501 «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету»

протягом року

Департамент економіки та ресурсного забезпечення
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття постанови

1.7.12.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття постанови

1.7.13.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»

протягом року

Перший заступник Міністра
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття постанови

1.8.

Підготовка пропозицій до проектів постанов Кабінету Міністрів України, основними розробниками яких є інші органи виконавчої влади

1.8.1.

Про утворення Комісії з комплексного розв'язання економічних проблем реалізації в Україні національних і міжнародних проектів у сфері фізичного захисту, хімічної, біологічної та радіологічної безпеки

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.8.2.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.8.3.

Про удосконалення роботи з громадськістю

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Надання пропозицій

1.9.

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України та забезпечення їх прийняття

1.9.1.

Про затвердження Концепції Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття розпорядження

1.9.2.

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1285

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття розпорядження

1.10.

Підготовка пропозицій до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, основними розробниками яких є інші міністерства та відомства

1.10.1.

Про схвалення Концепції державної політики у сфері розвитку діяльності в Чорнобильській зоні відчуження

при надходженні

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.10.2.

Про Орієнтовний план законопроектних робіт на 2013 рік

при надходженні

Управління громадського здоров'я

Надання пропозицій

1.10.3.

Про удосконалення роботи з громадськістю

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Надання пропозицій

1.11.

Підготовка наказів МОЗ України та забезпечення їх затвердження

1.11.1.

Про затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю

січень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.2.

Про затвердження Плану заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства на 2013 рік

січень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.3.

Про внесення змін до плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції

січень

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.4.

Про затвердження Плану основних організаційних заходів МОЗ України на 2013 рік

січень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.5.

Про підготовку розширеного засідання Колегії МОЗ щодо підсумків діяльності у 2012 році

лютий

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.6.

Про проведення розширеного засідання Колегії МОЗ щодо підсумків діяльності у 2012 році

березень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.7.

Про створення робочої групи з питань ведення колективних переговорів з укладання Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров'я України, Українською Федерацією роботодавців охорони здоров'я та Профспілкою працівників охорони здоров'я України на 2013-2016 роки

I квартал

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.8.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 9 жовтня 2000 року № 247

I квартал

Перший заступник Міністра
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

1.11.9.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 5 червня 2008 р. № 300

I квартал

Перший заступник Міністра
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

1.11.10.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 10 січня 2006 р. № 1

I квартал

Перший заступник Міністра
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Управління громадського здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

1.11.11.

Про затвердження Плану заходів МОЗ України з виконання Генеральної угоди на 2013-2015 рік

I квартал

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.12.

Про затвердження Переліку п'яти найбільш поширених класів (нозологічних форм) захворювань, при яких інвалідність заочно не встановлюється

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Прийняття наказу МОЗ

1.11.13.

Про затвердження п'ятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.14.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики», а у разі необхідності до Зміни до наказу МОЗ України від 14.12.2009 № 944 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів»

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.15.

Про затвердження Порядку фахової оцінки та періодичної атестації експертів, залучених до проведення перевірки матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб, що пропонується до державної реєстрації, перереєстрації та внесення змін у реєстраційні матеріали

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.16.

Про затвердження Порядку відмови у державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, заборони застосування лікарських засобів шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.17.

Про проведення атестації лікарів (провізорів) - інтернів на визначення знань та практичних навиків у 2012-2013 навчальному році

квітень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.18.

Про підготовку засідання Центральної атестаційної комісії МОЗ України з атестації педагогічних працівників закладів охорони здоров'я

квітень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.19.

Про затвердження нормативу забезпеченості мережею підрозділів лікувально-профілактичної служби ЦПМСД (амбулаторій)

травень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.20.

Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації лабораторних, інструментальних та інших досліджень за направленням лікарів, що надають первинну медичну допомогу

травень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.21.

Про внесення змін та доповнень до Переліку та форми подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів

травень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.22.

Про призначення голів державних екзаменаційних комісій у 2013 році

травень - грудень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.23.

Про підготовку розширеного засідання Колегії МОЗ щодо підсумків діяльності у першому півріччі 2013 року

червень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.24.

Про затвердження Плану заходів МОЗ України з виконання Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров'я України, Українською Федерацією роботодавців охорони здоров'я та Профспілкою працівників охорони здоров'я України на 2013-2016 роки

II квартал

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.25.

Про затвердження інструкції із застосування препаратів йоду у разі виникнення радіаційної аварії в Україні

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.26.

Про затвердження «Загальних вимог до забезпечення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами»

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.27.

Про удосконалення надання медичної допомоги населенню з інфекційними захворюваннями

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.28.

Про затвердження клінічного протоколу лікування дакріоциститів у дітей

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.29.

Про організацію медичного забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.30.

Про внесення змін та доповнень до наказів МОЗ України від 10 лютого 2011 р. № 80 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 р. за № 634/19372, та від 23 листопада 2010 р. № 1033 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2011 р. за № 170/18908

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

1.11.31.

Про затвердження основних засад щодо здійснення фармаконагляду у закладах охорони здоров'я

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.32.

Про Порядок опублікування форм звітів незалежних експертів щодо надання ними відповідних експертних висновків (затвердження періодичності та форм таких звітів, порядку їх опублікування та затвердження опублікування інформації щодо самих експертів)

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.33.

Про Стандарт МОЗ України «Належна регуляторна практика»

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Стандарт МОЗ

1.11.34.

Про Стандарт МОЗ України «Настанова з якості. Вимоги до методів контролю якості медичних імунобіологічних препаратів»

II-III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Стандарт МОЗ

1.11.35.

Про Стандарт МОЗ України «Настанова з якості. Вимоги до методів контролю якості лікарських засобів»

II-III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Стандарт МОЗ

1.11.36.

Про заходи щодо діагностики та профілактики захворювань на гранулоцитарний анаплазмоз людини

II квартал

Управління громадського здоров'я
ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.37.

Про організацію профілактичних та протиепідемічних заходів щодо сезонного та пандемічного грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні

II квартал

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України» (за згодою)

Прийняття наказу МОЗ

1.11.38.

Про затвердження Методичних рекомендацій «Неспецифічна профілактика трансмісивних природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами»

II квартал

Управління громадського здоров'я
ДУ«Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.39.

Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

II квартал

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.40.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 20 серпня 2008 р. № 479 «Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.41.

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

II квартал

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.42.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 р. № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 р. за № 678/19416:
- розділ «Служба крові»
- розділ «Первинна медико-санітарна допомога» стосовно діяльності Центрів первинної медико-санітарної допомоги
- розділ «Санаторно-курортне лікування»

II квартал
III квартал
IV квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

1.11.43.

Про затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.44.

Про внесення змін до спільного наказу МОЗ України та МНС України від 30 травня 1997 р. № 166/129 «Про оптимізацію та удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.45.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 30 липня 2010 р. № 647

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.46.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.47.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.48.

Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної служби в Україні

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.49.

Про удосконалення організації ревматологічної служби України

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.50.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на загальний варіабельний імунодефіцит

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.51.

Про затвердження клінічного протоколу лікування бронхіальної астми у дітей

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.52.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги дітям з захворюваннями органів травлення

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.53.

Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги новонародженим

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.54.

Про затвердження технічного опису бланків форм первинної облікової документації, що використовується у медико-соціальних експертних комісіях

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.55.

Про затвердження гігієнічного нормативу «Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку»

I півріччя

Управління громадського здоров'я
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (за згодою)

Прийняття наказу МОЗ

1.11.56.

Про затвердження Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень

I півріччя

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» (за згодою)

Прийняття наказу МОЗ

1.11.57.

Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.58.

Про затвердження нормативно-правових актів щодо постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.59.

Про затвердження порядку перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводу пацієнтів при супутній патології ВІЛ-інфекція/СНІДу-туберкулоьз-вірусні гепатити

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.60.

Про затвердження Комплексного плану забезпечення широкого доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в II-IV кварталі 2013 року - I кварталі 2014 року

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.61.

Про внесення змін до наказу МОЗ від 13 квітня 2007 р. № 182 «Клінічний протокол з антиретровірусного лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ-інфекцію»

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.62.

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів (післядипломна освіта) у 2013 році

липень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.63.

Про створення та діяльність оперативного штабу «Вступна кампанія» МОЗ України

липень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.64.

Про проведення розширеного засідання Колегії МОЗ України щодо підсумків діяльності у першому півріччі 2013 року

липень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.65.

Про перевірку роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації МОЗ України

серпень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.66.

Про підготовку до проведення 2013-2014 року у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та науково-дослідних установах МОЗ України

серпень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.67.

Про планування наукової тематики на 2014 рік

вересень - жовтень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.68.

Про перевірку роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України IV рівнів акредитації за результатами проведення вступної кампанії у 2013 році

вересень - жовтень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Прийняття наказу МОЗ

1.11.69.

Про затвердження клінічного протоколу лікування увеїтів у дітей

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.70.

Про затвердження клінічного протоколу лікування косоокості у дітей

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.71.

Про затвердження клінічного протоколу лікування ретинобластоми у дітей

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.72.

Про Державні санітарні норми та правила влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей

III квартал

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (за згодою)

Прийняття наказу МОЗ

1.11.73.

Про вдосконалення нормативно-правової бази та адаптації законодавства України до міжнародних стандартів щодо функціонування реєстру донорів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку)

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.74.

Про затвердження пам'ятки для спеціалістів галузі охорони здоров'я (лікарів, медсестер, акушерів, провізорів, фармацевтів)

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.75.

Про затвердження методичних рекомендацій для спеціалістів галузі охорони здоров'я з питань інформування про випадки побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.76.

Про затвердження документів з питань забезпечення належної регуляторної практики

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.77.

Про затвердження документів з питань забезпечення належної аптечної практики

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
Управління контролю якості медичних послуг
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.78.

Типові посадові інструкції для медичних (фармацевтичних) працівників

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.79.

Типові табелі матеріально-технічного оснащення приміщень в яких провадиться медична практика відповідно до ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я»

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг
Департамент економіки та ресурсного забезпечення
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.80.

Про статистичні форми, затверджені наказами МОЗ України для закладів охорони здоров'я у зв'язку із змінами в Основах законодавства України про охорону здоров'я

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»
Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

1.11.81.

Про статистичні форми для фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України»
Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

1.11.82.

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 24 лютого 2010 р. № 163 «Про управління якістю медичної допомоги»

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

1.11.83.

Про тимчасову зупинку роботи спеціалізованих санаторіїв МОЗ України для проведення ремонтних робіт

грудень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.84.

Про затвердження Настанови стосовно здійснення належного фармаконагляду (Good Pharmacovigilance Practice - GVP)

IV квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.85.

Про внесення змін до клінічного протоколу лікування недоношених дітей з ретинопатією

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.86.

Про затвердження клінічного протоколу лікування хронічного аденоїдиту у дітей

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.87.

Про затвердження Державних санітарних правил «Державні санітарні правила поводження з мінеральною сировиною, матеріалами та відходами, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження»

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття наказу МОЗ

1.11.88.

Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарні правила експлуатації уранових рудників»

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття наказу МОЗ

1.11.89.

Про затвердження Державних санітарних правил влаштування та експлуатації радонових лабораторій і відділень радонотерапії

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття наказу МОЗ

1.11.90.

Про затвердження типової об'єктової проектної загрози для медичних закладів, які здійснюють поводження з високоактивними радіонуклідними джерелами іонізуючого випромінювання

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття наказу МОЗ

1.11.91.

Про затвердження плану розподілу місць в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях МОЗ для лікування дітей із соматичними захворюваннями та хворих на туберкульоз на 2014 рік

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.92.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення державної акредитації» (включення до Стандартів державної акредитації критеріїв впровадження формулярної системи на локальному рівні)

IV квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Прийняття наказу МОЗ

1.11.93.

Про затвердження складу комісій МОЗ України з розробки вихідних даних у 2014 році

IV квартал

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель

Прийняття наказу МОЗ

1.11.94.

Про затвердження складу постійних робочих груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель у 2014 році

IV квартал

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель

Прийняття наказу МОЗ

1.11.95.

Про внесення змін до наказу від 2 лютого 2011 р. № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

IV квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Прийняття наказу МОЗ

1.11.96.

Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів служби крові

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.97.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на розсіяний склероз

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.98.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим із хворобами органів травлення

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.99.

Про удосконалення організації імунологічної служби України

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.100.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на геморагічний інсульт

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.101.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на вірусний гепатит

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.102.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 1 типу

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.103.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги онкологічним хворим

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.104.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги кардіохірургічним хворим

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.105.

Про затвердження клінічних уніфікованих протоколів надання медичної допомоги хворим на саркоїдоз

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.106.

Про удосконалення надання кардіохірургічної допомоги дітям України

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.107.

Про удосконалення надання анестезіологічної допомоги дітям України

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.108.

Про затвердження плану заходів щодо удосконалення надання ендокринологічної допомоги дітям України

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.109.

Про внесення змін та доповнень до Протоколів надання медичної допомоги дітям з гематологічними захворюваннями

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.110.

Про внесення змін та доповнень до Протоколів надання медичної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.111.

Про внесення змін та доповнень до клінічних протоколів діагностики та лікування дітей з дерматологічними захворюваннями

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.112.

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 23 січня 1995 р. № 13 «Про затвердження Переліку медичних показань на право одержання інвалідами автомобілів з ручним керуванням»

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Прийняття наказу МОЗ

1.11.113.

Про внесення змін до форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання затвердженого наказом МОЗ від 8 жовтня 2007 р. № 623

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Прийняття наказу МОЗ

1.11.114.

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ від 15 листопада 2005 р. № 606 «Про затвердження інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або каліцтвом»

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Прийняття наказу МОЗ

1.11.115.

Про затвердження Державних санітарних норм та правил по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

II півріччя

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (за згодою)

Прийняття наказу МОЗ

1.11.116.

Про затвердження Державних санітарних норм та правил роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

II півріччя

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» (за згодою)

Прийняття наказу МОЗ

1.11.117.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 р. № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 6 червня 2011 р. за № 678/19416

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Управління контролю якості медичних послуг
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.118.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25 лютого 2008 р. № 102 «Про функціонування кабінетів «Довіра»», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19 березня 2008 р. за № 220/14911

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.119.

Про внесення змін до спільного наказу від 23 листопада 2007 № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей»

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.120.

Про затвердження Порядку виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.121.

Про затвердження Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.122.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 10.04.2012 № 251 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 660/20973

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Управління контролю якості медичних послуг
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.123.

Про проведення громадської експертизи діяльності МОЗ України

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.124.

Про внесення змін до наказу від 6 листопада 2012 р. № 877 «Про офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров'я України»

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.125.

Про зміни у складі Соціально-економічної ради з питань охорони здоров'я

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Прийняття наказу МОЗ

1.11.126.

Про зміни у складі Комітету з конкурсних торгів Міністерства охорони здоров'я України

за потреби

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель

Прийняття наказу МОЗ

1.11.127.

Про розподіл антиретровірусних препаратів, виробів медичного призначення та обладнання, закупленого за бюджетні кошти та гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках «Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

постійно

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.128.

Про розподіл лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я

постійно

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель

Прийняття наказу МОЗ

1.11.129.

Про визначення понять «великі» та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів

протягом року

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.130.

Про затвердження змін Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України

протягом року

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.131.

Про внесення змін до Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі

протягом року

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.132.

Про затвердження санітарних правил «Гігієнічні вимоги до умов розміщення та експлуатації дентальних рентгенівських апаратів у стоматологічних закладах»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття наказу МОЗ

1.11.133.

Про надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.134.

Про затвердження Примірних табелів оснащення перинатальних центрів II рівня

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.135.

Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров'я (штати перинатального центру II рівня)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.136.

Про направлення на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортні заклади для дорослих (крім туберкульозних)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.137.

Про рішення Центральної атестаційної комісії МОЗ України з атестації лікарів акушерів-гінекологів

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.138.

Про рішення Центральної атестаційної комісії МОЗ України з атестації лікарів педіатричного профілю

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.139.

Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю закладів охорони здоров'я та наукових установ, пов'язаних з трансплантацією органів, тканин і клітин

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

1.11.140.

Про затвердження показників якості та безпечності гомотрансплантата печінки живого родинного донора

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

1.11.141.

Про затвердження клінічного протоколу трансплантації нирки хворим з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

1.11.142.

Про затвердження клінічного протоколу трансплантації печінки від живого родинного донора

протягом року

Департамент з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я

Прийняття наказу МОЗ

1.11.143.

Про рішення Центральної атестаційної комісії МОЗ України з атестації лікарів терапевтичного, неврологічного, психіатричного, хірургічного профілю

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу МОЗ

1.11.144.

Про затвердження змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.145.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття наказу МОЗ

1.11.146.

З питань урегулювання заняття народною медициною (цілительством) та забезпечення їх затвердження

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДП «Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини»

Прийняття наказу МОЗ

1.12.

Підготовка з іншими центральними органами виконавчої влади спільних наказів та забезпечення їх затвердження

1.12.1.

Про забезпечення умов для ефективного і доступного медичного обслуговування пацієнтів хворих на гемофілію типів A та B, хворобу Віллебранда та інші коагулопатії (спільно з НАМН України)

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття спільного наказу

1.12.2.

Про внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 17 березня 2004 р. № 142/275 «Про затвердження форм акта про дитину, підкинуту в пологову будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення»

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття спільного наказу

1.12.3.

Про затвердження Порядку встановлення розмірів і меж санітарно-захисної та зони спостереження навколо атомних електростанцій

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття спільного наказу

1.12.4.

Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України та Національної академії медичних наук України щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (спільно з НАМН України)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття спільного наказу

1.13.

Підготовка пропозицій до проектів наказів інших центральних органів виконавчої влади

1.13.1.

Про затвердження державних будівельних норм для лікувально-профілактичних підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги (амбулаторії) у сільській місцевості і у містах з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (пропозиції для Мінрегіонбуду України, Мінфіну України, НАМН України, Держсанепідслужби)

лютий

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.2.

Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.3.

Про затвердження Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.4.

Про внесення змін до Загальних положень безпеки атомних станцій

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.5.

Про затвердження загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.6.

Про затвердження положення про перелік джерел іонізуючого випромінювання діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.7.

Про затвердження Переліку підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.8.

Про затвердження Загальних положень безпеки дослідницьких ядерних реакторів

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.13.9.

Про виконання плану заходів за Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у 2014 році для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання у 2014 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надання пропозицій

1.14.

Подання на розгляд Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні проекти законодавчих актів

1.14.1.

Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу

1.14.2.

Про затвердження нормативно-правових актів щодо пост контактної профілактики ВІЛ-інфекції

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу

1.14.3.

Про затвердження порядку перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводу пацієнтів при супутній патології ВІЛ-інфекція/СНІД-туберкульоз-вірусні гепатити

I півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу

1.14.4.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.02.2008 «Про функціонування кабінетів «Довіра»», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 р. за № 220/14911

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу

1.14.5.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 10 квітня 2012 р. № 251 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 660/20973

II півріччя

Заступник Міністра
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Управління контролю якості медичних послуг
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття наказу

1.15.

Подання на розгляд Профспілки працівників охорони здоров'я України проектів законодавчих актів

1.16.

Питання для проведення соціологічного опитування через офіційний веб-сайт Міністерства


Задоволеність населення щодо надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я різних форм власності

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Проведення опитування

2.

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ, ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

2.1.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ради національної безпеки і оборони України


(у разі наявності відповідного доручення)
2.2.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України

2.2.1.

Про стан виконання плану заходів за Загальнодержавною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у 2013 році для інформування Кабінету Міністрів України

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.2.

Про стан виконання Указу Президента України від 2 березня 2009 р. № 113/2009 п. 3.1. «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору» в частині удосконалення системи ранньої діагностики порушень зору у дітей

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Колегії МОЗ України

2.3.1.

Організація надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями та подальше її удосконалення

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.2.

Про стан виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.3.

Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у 2012 році

I квартал

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ України
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Державна служба України з лікарських засобів

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.4.

Аналіз звернень громадян, що надійшли до МОЗ України

щоквартально

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.5.

Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду актів та доручень Президента України, актів та доручень Верховної ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів та доручень Кабінету Міністрів України

щоквартально

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.6.

Питання модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.7.

Про питання правової роботи та додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

II квартал

Юридичне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.8.

Про затвердження плану працевлаштування випускників 2014 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

II квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.9.

Питання діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

II квартал

Перший заступник Міністра
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.10.

Про результати реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічної хворобою

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції
Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.11.

Про результати внутрішнього аудиту з питань, визначених керівництвом, відповідно до вимог Стандартів звітування, моніторингу, формування та зберігання справ, взаємодії з органами державної влади та оцінки якості за результатами внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 4 жовтня 2011 р. № 1247

II квартал,
IV квартал

Відділ внутрішнього аудиту

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.12.

Приватна медицина: основні проблеми та шляхи їх вирішення. Окремі питання акредитації та ліцензування закладів охорони здоров'я

III квартал

Управління контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.13.

Про стан надання та шляхи удосконалення стоматологічної допомоги населенню

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Павленко О.В.
Драгомирецька М.С.

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.14.

Про стан надання медичної допомоги онкологічним хворим в Україні

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.15.

Про результати реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві в 2012 році та поширення досвіду на загальнодержавний рівень

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.16.

Про стан діяльності патанатомічної служби та судово-медичної експертизи в Україні

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Бурчинський В.Г.

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.3.17.

Про стан реалізації Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки та шляхи удосконалення медичної допомоги хворим

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.4.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Вченої медичної ради МОЗ України


За окремим графіком
2.5.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Громадської ради при МОЗ України

2.5.1.

Про затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю у 2014 році

грудень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.

Підготовка матеріалів для розгляду на апаратних нарадах у Міністра

2.6.1.

Про стан реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України

січень

Юридичне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.2.

Про хід роботи щодо координації проектів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги

січень

Відділ зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.3.

Про акредитацію закладів охорони здоров'я: Підсумки 2012 року. Особливості проведення акредитації в умовах затверджених змін до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я

лютий

Управління контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.4.

Про стан виконання завдань та заходів Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки програми з висновками щодо ефективності реалізації

лютий

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.5.

Про попередження материнської смертності в Україні (3 області за списком)

лютий

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.6.

Про стан виконання Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік

лютий

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.7.

Про стан виконання державних програм та заходів, які передбачають централізовану закупівлю за кошти Державного бюджету України лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання у 2013 році

березень

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель
Департамент економіки та ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ

Інформаційно-аналітичні матеріали
аудит

2.6.8.

Про стан виконання заходів з реалізації Державної цільової програми розвитку донорства крові та її компонентів та централізованих заходів з лікування хворих на гемофілію з висновками щодо ефективності реалізації

березень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.9.

Про організацію ліцензування господарської діяльності з медичної практики та стан контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я

березень

Управління контролю якості медичних послуг

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.10.

Про стан виконання завдань Національного плану дій за напрямком «Реформа медичного обслуговування» за 2013 рік

березень
травень
серпень
листопад

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.11.

Про стан реформування Служби екстреної медичної допомоги та організацію виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

березень
липень
листопад

Департамент з реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.12.

Про стан виконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки» та стан імунопрофілактики населення та заходи щодо її удосконалення

квітень

Управління громадського здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.13.

Звіт про стан надання допомоги людям похилого віку головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за спеціальності «Геріатрія»

квітень

Чайковська Віра Володимирівна

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.14.

Про попередження малюкової смертності в Україні (3 області за списком)

квітень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.15.

Про формування обсягів державного замовлення на підготовку лікарів (провізорів) у вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України на 2013 рік

травень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.16.

Про стан виконання завдань Концепції Загальнодержавної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки та рішення спільного засідання Колегії МОЗ України, Президії НАМН України та Держслужби України з соцзахворювань від 19.11.2012 року з висновками щодо ефективності реалізації

травень

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.17.

Про стан виконання плану заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року з висновками щодо ефективності реалізації

червень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.18.

Про стан та завдання щодо подальшої діяльності психіатричної служби

червень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Пінчук І.Я.

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.19.

Про результати виконання плану працевлаштування випускників 2013 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

червень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.20.

Про стан поточного виконання завдань та заходів Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року з урахуванням виконання централізованих заходів з лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій з висновками щодо ефективності реалізації

липень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.21.

Про стан виконання у першому півріччі 2013 року Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2013 рік

липень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.22.

Про стан планування Державного бюджету на 2014 рік за бюджетними програмами на виконання централізованих заходів та державних програм

вересень

Департамент економіки та ресурсного забезпечення
Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель
Структурні підрозділи МОЗ України
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.23.

Про стан інфекційної захворюваності в Україні та заходи щодо її профілактики

вересень

Управління громадського здоров'я

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.24.

Про хід виконання наукових робіт науково-дослідних установ МОЗ України та закладів освіти III-IV рівнів акредитації

вересень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.25.

Про підготовку до опалювального сезону

вересень

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.26.

Питання додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

вересень

Юридичне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.27.

Про готовність лікувально-профілактичних закладів до сезону епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ у 2013-2014 роках

жовтень

Управління громадського здоров'я
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.28.

Про стан охорони праці

жовтень

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.29.

Про стан виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки з висновками щодо ефективності реалізації

жовтень

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.30.

Про стан виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року з урахуванням заходів передбачених на виконання Концепції Державної програми «Дитяча онкологія» з висновками щодо ефективності реалізації

листопад

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.31.

Про стан доїзду до місць призначення на роботу випускників 2013 року вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, медінституту Сумського державного університету, медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів Ужгородського та медичного факультету Харківського національних університетів, які навчалися за державним замовленням

листопад

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.32.

Про стан надання медико-соціальної експертної та реабілітаційної допомоги населенню України

листопад

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.33.

Про результати прийому у 2013 році до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України

грудень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.34.

Про стан виконання плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції

грудень

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи МОЗ України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра охорони здоров'я України,
МОЗ АР Крим, управління (головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, установи, заклади, що входять до сфери управління МОЗ України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.35.

Про виконання Генеральної угоди на 2013-2015 роки

грудень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.36.

Про стан законотворчої роботи МОЗ України та взаємодію з Верховною Радою України

відповідно до календарного плану сесій сьомого скликання ВРУ (два засідання)

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.6.37.

Про результати проведених Рахунковою палатою України та Держфінінспекцією України державного фінансового аудиту МОЗ України

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту
Структурні підрозділи МОЗ України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.7.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Соціально-економічної ради з питань охорони здоров'я

2.7.1.

Про виконання пункту Пріоритетних напрямків діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2013-2015 роки щодо «підвищення ефективності системи охорони здоров'я, в т.ч. шляхом реформування первинного, вторинного і третинного рівнів медичної допомоги та створення підґрунтя для запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування»

відповідно до плану заходів НТСЕР

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.8.

Підготовка матеріалів для розгляду на оперативних нарадах у першого заступника та заступників Міністра

2.8.1.

Про підсумки організації санаторно-курортного лікування у 2012 році та завдання на 2013 рік

квітень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.8.2.

Про впровадження нових нормативних актів з питань медико-соціальної експертизи в діяльність медико-соціальних експертних комісій

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.8.3.

Про стан дебіторської та кредиторської заборгованості та заходи щодо її ліквідації

протягом року

Управління бухгалтерського обліку

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.9.

Розгляд на селекторних нарадах питань

2.9.1.

Про стан підготовки до оздоровчого сезону 2013 року

травень

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.9.2.

Про формування мережі підрозділів лікувально-профілактичної служби ЦПМСД з урахуванням нормативу забезпеченості, встановленого МОЗ України у пілотних регіонах

червень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.9.3.

Про стан проведення дооснащення закладів первинної медичної допомоги у пілотних регіонах відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення за рахунок субвенції з державного бюджету та інших джерел

липень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.9.4.

Про стан готовності навчальних закладів до нового 2013-2014 навчального року

серпень

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.9.5.

Про стан імунопрофілактики населення та заходи щодо її удосконалення

вересень

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.9.6.

Про стан реєстрації Центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у не пілотних регіонах

вересень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.9.7.

Про прогноз на сезон епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ у 2013-2014 роках та стан готовності закладів охорони здоров'я до здійснення заходів під час можливих осінньо-зимових епідемічних спалахах з грипу та ГРВІ

вересень - жовтень

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.10.

Проведення відеоконференцій

2.10.1.

Про діяльність екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Організація виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та створення оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

січень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення відеоконференцій

2.10.2.

Про планування модернізації первинної медичної допомоги

лютий

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення відеоконференцій

2.10.3.

Про виконання завдань та заходів Національного плану дій з підготовки та створення госпітальних округів

березень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення відеоконференцій

2.11.

Проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів (додатково до Реєстру)

2.11.1.

Провести Конгрес «Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи»

березень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом»

Проведення конгресу

2.11.2.

Організація та проведення науково-практичної конференції за участю інших міністерств і відомств «Оцінка методичного потенціалу щодо захисту населення України на випадок техногенних і природних катастроф, терористичних актів та на особливий період»

червень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ,
мобілізаційний сектор МОЗ,
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

Проведення конференції

2.11.3.

Участь в організації та проведенні конференції для лікарів, які проводять диспансерний нагляд за станом здоров'я дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи «Шляхи мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи»

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення конференції

2.11.4.

Участь в організації та проведенні конференції для лікарів, які проводять диспансерний нагляд за станом здоров'я дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи «Оптимізація заходів з профілактики віддалених наслідків Чорнобильської катастрофи»

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення конференції

2.11.5.

Проведення наукових симпозіумів, науково-практичних конференцій, семінарів з питань розвитку народної і нетрадиційної медицини

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України»
вищі медичні навчальні заклади

Проведення відповідних заходів

2.11.6.

Участь у науковій міжнародній конференції «Перспективи розвитку системи медичної реабілітації»

травень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення конференції

2.11.7.

Участь у науковій міжнародній конференції молодих вчених «Новітні технології медичної реабілітації в санаторно-курортних умовах»

вересень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Український НДІ медичної реабілітації та курортології

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення конференції

2.11.8.

Проведення Третьої науково-практичної конференції «Безпека ліків: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам'яті д.м.н. Вікторова Олексія Павловича

жовтень

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Національна академія медичних наук України

Проведення конференції

2.11.9.

Національний конгрес з рідкісних хвороб

листопад

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення конгресу

2.11.10.

Проведення науково-практичної конференції «Ефективність санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз органів дихання в умовах Південного берегу Криму»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення конференції

2.12.

Проведення семінарів, нарад

2.12.1.

Нарада Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України щодо питань кадрового забезпечення галузі та аналізу кадрового потенціалу за допомогою інформаційно-аналітичної системи «Облік медичних кадрів України»

I квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України

Доповідна керівництву за результатами наради

2.12.2.

Семінар-нарада «Сучасні підходи до діагностики та лікування гематологічних захворювань»

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.3.

Нарада щодо запобігання та протидія корупції у сфері охорони здоров'я

I квартал

Сектор з питань запобігання та протидії корупції

Проведення семінару

2.12.4.

Нарада директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів акредитації з питань організації проведення вступної кампанії та результатів навчально-методичної діяльності вищих навчальних закладів

квітень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.5.

Нарада відповідальних секретарів приймальних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з питань організації проведення вступної кампанії

квітень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.6.

Семінар з питань гармонізації законодавства України стосовно безпечності та якості харчових продуктів з законодавством ЄС

травень

Управління громадського здоров'я

Проведення семінару

2.12.7.

Нарада проректорів з міжнародних зв'язків вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації з питань розширення міжнародного співробітництва, удосконалення організації набору та навчання іноземних громадян

травень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.8.

Науково-практичний семінар-нараду за підсумками 2012 року та завданням служби МСЕ на 2013 рік

травень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.9.

Нарада на тему: «Акредитація закладів охорони здоров'я усіх форм власності, Актуальні питання»

травень

Управління контролю якості медичних послуг

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

2.12.10.

Семінар-нарада на тему: «Актуальні питання трансфузіології»

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.11.

Семінар-нарада на тему: «Актуальні питання дитячої анестезіології»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.13.

Семінар-нарада на тему: «Актуальні питання дитячої ендокринології»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.14.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Терапія»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.15.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Кардіологія»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення наради

2.12.16.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Гастроентерологія»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.17.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Дієтологія»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.18.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Ревматологія»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.20.19.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Ендокринологія»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.20.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Клінічна імунологія, імунологія»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.21.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Інфекційні хвороби»

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.22.

Семінар-нарада «Актуальні питання дитячої гематології»

II півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.23.

Семінар-нарада з керівниками та заступниками структурних підрозділів МОЗ України, підприємств установ організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, на тему: «Порядок підготовки проектів нормативно-правових актів, що розробляються в МОЗ, їх погодження та державна реєстрація»

липень

Юридичне управління

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.24.

Семінар-нарада на тему: «Удосконалення заходів санаторно-курортної реабілітації дітей-інвалідів в ремісії онкологічних захворювань»

вересень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Український НДІ медичної реабілітації та курортології
ДУ «Український НДІ дитячої курортології та фізіотерапії

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.25.

Нарада ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України з питань підсумків проведення вступної кампанії та результатів навчально-методичної діяльності вищих навчальних закладів

жовтень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.26.

Науково-практичний семінар з питань нормативно-правового забезпечення організації планування та виконання наукових досліджень

жовтень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Затвердження програми семінару

2.12.27.

Нарада директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I-III рівнів акредитації та деканів атестованих факультетів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти «Актуальні питання поліпшення організації та якості підготовки молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів і бакалаврів медицини»

жовтень - листопад

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.28.

Семінар-нарада «Специфіка реалізації контролю в системі індивідуальної освіти в умовах дитячого санаторію»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-наради

2.12.29.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Психіатрія»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.30.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Психотерапія», «Медична психологія»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.31.

Науково-практичні семінари у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській областях з питань медико-соціальної реабілітації інвалідів, якості складання індивідуальних програм реабілітації інвалідів

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Проведення науково-практичних семінарів

2.12.32.

Робоча нарада обласних спеціалістів зі спеціальності «Неврологія»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення наради

2.12.33.

Навчальні семінари для заявників з питань фармаконагляду

протягом року

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Проведення семінарів

2.12.34.

Навчальні семінари з питань здійснення фармаконагляду у закладах охорони здоров'я

протягом року

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Проведення семінарів

2.12.35.

Семінари-тренінги з підготовки провідних фахівців галузі, лікарів, науковців, управлінців системи охорони здоров'я, які залучаються до розробки/перегляду, оновлення Державного формуляру лікарських засобів, регіональних та локальних формулярів лікарських засобів відповідно до положень наказу МОЗ України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я»

протягом року

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Проведення семінарів-тренінгів

2.12.36.

Семінар-тренінг щодо скринінгу та моніторингу ретинопатії недоношених дітей

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
НДСЛ «Охматдит»

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-тренінгу

2.12.37.

Семінари тренінги для спеціалістів КДМ та національних тренерів з питань дотестового консультування з наступним обстеженням на ВІЛ-інфекцію

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-тренінгу

2.12.38.

Навчальні семінари-тренінги (5-6) для спеціалістів КДМ щодо розвитку медико-соціальних послуг для підлітків та молоді

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів,
проведення семінару-тренінгу

2.12.39.

Засідання Координаційної науково-методичної ради з вищої медичної освіти МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.40.

Наради фахівців Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.41.

Наради фахівців координаційної та робочої груп з підготовки та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти галузей знань «Медицина» та «Фармація»

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.42.

Наради фахівців робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.43.

Наради фахівців робочих груп з оновлення бази тестових завдань ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» з усіх напрямів та спеціальностей підготовки

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Рішення наради

2.12.44.

Семінари для працівників кадрової служби закладів охорони здоров'я територій щодо питань роботи Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я та автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
ДП «Укрмедреєстр»
Управління (Головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інформування керівництва щодо проведення семінарів

2.12.45.

Стажування керівного складу кадрової служби управлінь (Головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у центральному апараті МОЗ України (Департамент роботи з персоналом, освіти та науки)

протягом року відповідно до графіку

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
Управління (Головні управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Затвердження графіку стажування, затвердження звітів про стажування, інформування керівництва

3.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РЕФОРМ ТА РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

3.1.

- профілактика та первинна медико-санітарна допомога

3.1.1.

Провести наради з питань оцінки та моніторингу модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу у регіонах

січень,
листопад

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Інститут сімейної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ»

Проведення нарад та підготовка рішень

3.1.2.

Провести семінари-тренінги у регіонах з проблемних питань організації первинної медичної допомоги у перехідний період для керівників центрів ПМСД

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Інститут сімейної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика

Проведення семінарів-тренінгів

3.1.3.

Провести перевірки організації обстеження пацієнтів у закладах вторинної медичної допомоги за направленням лікарів первинної медичної допомоги (лабораторні, функціональні та інструментальні дослідження, променева діагностика, консультації спеціалістів, організація виїзних консультацій у амбулаторіях відокремлених структурних підрозділах)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка звіту та рекомендації

3.2.

- екстрена медична допомога та медицина катастроф

3.2.1.

Моніторинг реформування системи екстреної медичної допомоги на територіях адміністративно-територіальних одиниць

щоквартально

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка звіту, надання пропозицій

3.2.2.

Моніторинг створення оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

щоквартально

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка звіту, надання пропозицій

3.2.3.

Проведення нарад з питань реформування екстреної медичної допомоги (за графіком)

щоквартально

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка протоколів та рішень

3.3.

- спеціалізована медична допомога

3.3.1.

Провести робочу нараду обласних ортопедів-травматологів

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення наради

3.3.2.

Провести робочу нараду обласних комбустіологів

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення наради

3.3.3.

Провести семінар-нараду обласних нейрохірургів

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення семінару-наради

3.3.4.

Перевірка стану надання екстреної хірургічної допомоги хворим у Чернівецькій області

III квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.5.

Перевірка стану надання неврологічної допомоги в регіонах України (регіони за списком)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.6.

Перевірка стану надання кардіологічної допомоги в регіонах України (регіони за списком)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.7.

Перевірка стану надання кардіохірургічної допомоги в регіонах України (регіони за списком)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.8.

Перевірка стану надання онкологічної допомоги в регіонах України (регіони за списком)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.9.

Перевірка стану надання ендокринологічної допомоги в регіонах України (регіони за списком)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.10.

Перевірка стану надання психотерапевтичної і медико-психологічної допомоги населенню (регіони за списком)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.11.

Перевірка стану надання психіатричної допомоги в регіонах України (за графіком)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.12.

Перевірки стану надання дерматовенерологічної допомоги (згідно затвердженого графіку)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.13.

Перевірка стану надання медичної допомоги хворим з опіками в Житомирській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.14.

Перевірка стану надання нейрохірургічної допомоги хворим у Житомирській, Рівненській і Волинській областях

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.3.15.

Перевірка стану надання ортопедичної та травматологічної допомоги хворим у м. Київ та Кіровоградській області

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка довідки

3.4.

- розвиток служби крові та лабораторної справи

3.4.1.

Перевірки стану служби крові та трансфузійної допомоги

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.4.2.

Перевірки стану надання медичної допомоги гематологічним хворим у регіонах (згідно затвердженого графіку)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.

- радіаційна безпека та медичні проблеми наслідків аварії на ЧАЕС

3.5.1.

Аналіз стану роботи системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.2.

Аналіз стану фінансової дисципліни та використання бюджетних коштів у СМСЧ

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.3.

Аналіз стану та якості медико-санітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи

I-II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.4.

Про охорону здоров'я та медичне забезпечення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (до 27-мих роковини Чорнобильської катастрофи):
- інформаційно-аналітична довідка;
- прес-реліз

I-II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

3.5.5.

Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги працівникам підприємств з особливими умовами праці:
- СМСЧ № 3 (м. Кузнецовськ, Рівненської області);
- СМСЧ № 16 зони відчуження;
- СМСЧ № 5 (м. Славутич, київської області)

I-II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.6.

Аналіз стану професійної захворюваності на підприємствах з особливими умовами праці, що обслуговуються СМСЧ

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.7.

Аналіз стану забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, які використовують у своїй діяльності ДІВ

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.8.

Перевірка стану організації та якості надання медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи:
- в Харківській та Сумській областях;
- в Волинській та Дніпропетровській області

II квартал
I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.9.

Аналіз радіаційного моніторингу об'єктів довкілля за Ф Р-1

II-IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.10.

Аналіз стану забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, що здійснюють поводження з РАВ

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.11.

Аналіз стану забезпечення радіаційної безпеки підприємствами, що здійснюють поводження з РАВ

IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.12.

Аналіз стану наповнення бази даних Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

щоквартально

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.13.

Аналіз стану забезпечення організації та радіаційного контролю лікарської сировини та харчових продуктів відомчими лабораторіями

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.5.14.

Аналіз стану забезпечення організації та радіаційного контролю лікарської сировини та харчових продуктів відомчими лабораторіями

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

3.6.

- медико-соціальна експертиза та медична реабілітація

3.6.1.

Провести підготовку до подання звітів головних експертів областей, м.м. Києва та Севастополя, АР Крим про показники інвалідності та діяльності МСЕК з урахуванням нової форми статистичної звітності

січень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Підготовка звіту

3.6.2.

Проаналізувати роботу медико-соціальних експертних комісій щодо показників інвалідності та реабілітації інвалідів за результатами роботи за 2012 рік

березень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Підготовка звіту

3.6.3.

Підготувати матеріали та видати аналітико-статистичний довідник «Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2012 рік»

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Підготовка матеріалів до довідника

3.6.4.

Проведення моніторингу впровадження в діяльність служби медико-соціальної експертизи видань:
- монографія: «Клініко-психологічні особливості хворих із вродженими вадами серця»;
- методичні рекомендації «Підходи до визначення компенсаторно-захисних механізмів у хворих із професійною патологією у практиці медико-соціальної експертизи»;
- методичні рекомендації «Оцінка стану когнітивних функцій в практиці медико-соціальної експертизи»;
- методичні рекомендації: «Сучасні підходи до реабілітації інвалідів внаслідок бронхіальної астми у поєднанні з захворюваннями серцево-судинної системи»;
- методичні рекомендації: «Оптимізація складання індивідуальних програм реабілітації хворих та інвалідів внаслідок ХОЗЛ у поєднанні з захворюваннями серцево-судинної системи»;
- навчально-методичний посібник: «Комплексна медична реабілітація хворих з переломами дистального метаєпіфіза плечової кістки»;
- навчально-методичний посібник: «Медико-соціальна експертиза при черепно-мозкових травмах та їх наслідках»;
- методичні рекомендації: «Медико-соціальна реабілітація інвалідів внаслідок післятромботичної хвороби нижніх кінцівок»

III-IV квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»

Здійснення аналізу щодо впровадження монографій та навчально-методичних видань

3.6.5.

Розробка та видання монографій, методичних посібників та науково-методичних видань:
- «Реабілітація інвалідів»;
- «Міжнародний досвід реабілітації інвалідів та можливість його запровадження в Україні»;
- «Типові програми реабілітації хворих з ортопедичними захворюваннями та наслідками травм»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Розробка та видання монографій, методичних посібників та науково-методичних видань

3.6.6.

Розробка та видання методичних рекомендацій:
- «Комплексна програма реабілітації хворих на цукровий діабет у осіб молодого віку»;
- «Дисліпідемія у хворих на СЧВ. Шляхи її фармакологічної корекції»;
- «Диференційована діагностика та особливості лікування анемічного синдрому у хворих на СЧВ»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Розробка та видання методичних рекомендацій

3.6.7.

Моніторинг впровадження в діяльність медико-соціальних комісій методичних посібників:
- інформаційно-наукового видання «Інвалідність дорослого населення внаслідок вроджених вад серця (сучасний стан та тенденції)»;
- методичного посібника «Принципи медико-соціальної експертизи та реабілітації при вроджених вадах серця»;
- методичних рекомендацій «Метаболічні фактори ризику серцево-судинних уражень у хворих на СЧВ. Шляхи корекції»;
- методичних рекомендацій «Діагностика, лікування та профілактика порушень репаративної регенерації довгих кісток при гіпергомоцистеїнемії»;
- методичних рекомендацій «Медико-соціальна експертиза пацієнтів з хронічними хворобами нирок»

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
НДІ реабілітації інвалідів Вінницький національний університет ім М.І. Пирогова

Здійснення аналізу щодо впровадження методичних рекомендацій

3.7.

- методологічне забезпечення медичного страхування та підготовки нормативно-правових актів

3.7.1.

Моніторинг реалізації пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка звітів та здійснення аналізу

3.7.2.

Перевірки виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у регіонах

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка звітів та надання рекомендацій

3.8.

- організаційно-методичні основи реформування системи охорони здоров'я

3.8.1.

Вивчення, аналіз діяльності закладів охорони здоров'я, органів управління медичним забезпеченням, які не відносяться до сфери управління МОЗ, матеріально-технічних та фінансових ресурсів. Підготовка та надання пропозицій керівництву МОЗ України щодо реалізації практичних заходів з інтеграції медичних сил та засобів інших міністерств і відомств держави в загальнодержавну систему охорони здоров'я із формуванням єдиного медичного простору під керівництвом МОЗ України

січень - серпень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Департамент економіки та ресурсного забезпечення
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

Пропозиції МОЗ для підготовки відповідних нормативно-правових актів

4.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА ТА САНАТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1.

- медична допомога дітям

4.1.1.

Здійснення аналізу діяльності:
- центрів/відділень медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клінік, дружніх до молоді»;
- обласних дитячих лікарень;
- служб за дитячими спеціальностями

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Здійснення аналізу діяльності

4.1.2.

Здійснення моніторингових перевірок організації медичної допомоги дітям за напрямками:
- онкологія, гематологія, ендокринологія, анестезіологія, кардіоревматологія, неонатологія, дитяча хірургія, кардіохірургія, тощо

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки

4.2.

- акушерсько-гінекологічна допомога

4.2.1.

Аналіз материнської смертності

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

4.2.2.

Вибіркові перевірки стану організації надання медичної допомоги матерям та дітям

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
підготовка довідок

4.2.3.

Аудит закладів охорони здоров'я напередодні відкриття перинатальних центрів III рівня

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
підготовка висновків

4.2.4.

Аналіз виконання Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка звіту

4.3.

- медико-соціальні проблеми матерів та дітей

4.3.1.

Вибіркові перевірки в будинків дитини в областях

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення перевірки
Підготовка звіту

4.4.

- санаторне лікування

4.4.1.

Здійснення аналізу використання путівок санаторно-курортних закладів МОЗ України за 2012 рік

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення аналізу

4.4.2.

Розробка та видання статистично-аналітичного довідника спільно с Центром медичної статистики МОЗ України «Про діяльність санаторіїв, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, у 2012 році»

II квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

4.4.3.

Підготовка звіту щодо сучасного стану та використання природних лікувальних ресурсів України, та оприлюднення його на сайті МОЗ

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

4.4.4.

Перевірка підготовки санаторно-курортних закладів МОЗ до роботи в період літнього оздоровчого сезону в дитячих санаторіях МОЗ Південного берегу Криму, Євпаторії

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

4.4.5.

Підготовка та подання аналітичних матеріалів щодо діяльності санаторно-курортних закладів МОЗ України за 2012 рік

I півріччя

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

4.4.6.

Підготувати Інструктивний лист про організацію навчання в дитячих санаторіях на 2012-2013 навчальний рік

липень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка листа

4.4.7.

Про проведення перевірки роботи санаторно-курортних відбіркових комісій та закладів охорони здоров'я щодо організації санаторно-курортного лікування хворих та організацію навчально-виховної роботи в санаторіях Київської, Івано-Франківської, Дніпропетровської Закарпатської областей.

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

4.5.

- первинна медико-санітарна допомога матерям та дітям

4.5.1.

Про стан високоспеціалізованої допомоги дітям в Україні: проблеми та перспективи (3 області за списком, НДКСЛ «ОХМАТДИТ»)

листопад

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Інформаційно-аналітичні матеріали

4.5.2.

Проведення перевірок щодо планування та організації переходу до надання первинної медичної допомоги дітям усіх вікових груп лікарями загальної практики - сімейними лікарями

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка звіту, рекомендацій

4.5.3.

Проведення перевірок щодо планування та організації переходу до надання первинної медичної допомоги акушерсько-гінекологічного профілю лікарями загальної практики - сімейними лікарями та медсестрами загальної практики - сімейної медицини

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Підготовка звіту, рекомендацій

5.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

5.1.

- методологічне забезпечення стандартизації медичної допомоги

5.1.1.

Затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для не менше ніж 20 захворювань та станів, що найчастіше зустрічаються у практиці надання екстреної медичної допомоги

грудень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління контролю якості медичних послуг
Національна академія медичних наук України

Видання наказу

5.1.2.

Затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для не менше ніж 20 захворювань та станів, що найчастіше зустрічаються у роботі лікаря загальної практики - сімейного лікаря

грудень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління контролю якості медичних послуг
Національна академія медичних наук України

Видання наказу

5.1.3.

Забезпечення ведення галузевого реєстру медико-технологічних документів

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Ведення реєстру

5.1.4.

Забезпечення інформаційної підтримки з використанням міжнародних баз доказової інформації при адаптації клінічних настанов та розробці стандартів медичної допомоги, уніфікованих протоколів медичної допомоги

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

5.1.5.

Забезпечення розробки/адаптація та перегляд/оновлення клінічних рекомендацій медичних стандартів - клінічних протоколів відповідно до Порядку розробки, апробації (пілотного тестування) та впровадження клінічних протоколів, стандартів медичної допомоги (наказ МОЗ від 27.09.2010 р. № 819), «Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини» (накази МОЗ та НАМН від 19.02.2009 р. № 102/18, від 03.11.2009 р. № 798/75)

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Розробка/адаптація та перегляд методичних стандартів - клінічних протоколів

5.1.6.

Методологічна підтримка регіональних формулярних комітетів та фармакотерапевтичних комісій закладів охорони здоров'я у підтримці регіональних та локальних формулярів лікарських засобів, розроблених та на основі Державного формуляра лікарських засобів

постійно

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Здійснення методологічної підтримки

5.1.7.

Участь в заходах, направлених на впровадження у медичну практику принципів раціональної фармакотерапії шляхом підтримки формулярної системи

постійно

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Участь у заходах

5.2.

- організація ліцензування та контролю якості медичних послуг

5.2.1.

Участь у розробці, погодженні та виданні нормативних документів з удосконалення фармацевтичного обслуговування населення. Оновлення та розробка протоколів провізора (фармацевта) з метою забезпечення відповідального самолікування пацієнтів

постійно

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Затвердження протоколів

5.2.2.

Моніторингові візити Методично-організаційним моніторинговим центром НДСЛ «ОХМАТДИТ» до КДМ, КДСД до клінік, дружніх до молоді; та лікарень, дружніх до дитини

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення візитів

5.2.3.

Проведення клініко-експертних комісій оцінки якості надання медичної допомоги матерям та дітям

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Проведення оцінки

5.3.

- державна акредитація

6.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СЕКТОРУ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

6.1.

- забезпечення державної політики в сфері оптової, роздрібної торгівлі продукцією в системі охорони здоров'я

6.1.1.

Розробка Інструкції з проведення аудиту діяльності фармацевтичної галузі

січень - вересень

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель
Управління бухгалтерського обліку
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

Пропозиції МОЗ для підготовки відповідних нормативно-правових актів

6.1.2.

Вивчення, аналіз, оцінка організаційних засад діяльності системи забезпечення ліками, розхідними матеріалами, виробами медичного призначення та медичною технікою лікувальних закладів і установ МОЗ України і опрацювання пропозицій щодо радикального удосконалення діяльності в цьому напрямку

січень - жовтень

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель

Пропозиції МОЗ для підготовки відповідних нормативно-правових актів

6.1.3.

Удосконалення нормативної бази в сфері оптової, роздрібної торгівлі продукцією в системі охорони здоров'я

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Удосконалення нормативної бази

6.1.4.

Розробка настанови з Належної аптечної практики (GPP) з урахуванням вимог до GPP, викладених в документах ВООЗ/МФФ

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Державна служба України з лікарських засобів

Затвердження настанови

6.1.5.

Розробка настанови з Належної регуляторної практики (GRP) з урахуванням вимог до GRP, викладених в документах ВООЗ

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Державна служба України з лікарських засобів

Затвердження настанови

6.1.6.

Розробка та науковий супровід заходів щодо створення номенклатури і визначення норм лікарських засобів, розхідних матеріалів, виробів медичного призначення та медичної техніки для забезпечення лікувальних закладів і установ МОЗ України на особливий період

протягом року

Мобілізаційний сектор
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

Пропозиції МОЗ для підготовки відповідних нормативно-правових актів

6.2.

- декларування цін на лікарські засоби та взаємодія із суб'єктами виробництва фармацевтичної продукції

6.2.1.

Ведення реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції

Ведення реєстру

6.3.

- державна реєстрація та контроль якості лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я

6.3.1.

Вжиття заходів по запобіганню обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів, сировини, допоміжних речовин, що не відповідають вимогам, установленим нормативними документами

постійно

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Вжиття відповідних заходів

6.3.2.

Здійснення державного нагляду за безпекою використання лікарських засобів та контролю за дотримання вимог забезпечення якості лікарських засобів під час їх обігу

постійно

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Здійснення державного нагляду

6.3.3.

Здійснення організації державного контролю при ввезенні лікарських засобів на митну територію України

постійно

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Здійснення організації державного контролю

6.3.4.

Здійснення організації лабораторного контролю якості лікарських засобів, взаємодія з лабораторіями територіальних органів та уповноваженими лабораторіями

постійно

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Здійснення організації лабораторного контролю

6.3.5.

Впровадження в дію обов'язкового застосування виробниками (розповсюджувачами) вимог Технічних регламентів:
- щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 536 (чинний з 23.06.2008);
- щодо активних медичних виробів, які імплантують, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 621 (чинний з 25.07.2008);
- щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 641 (чинний з 28.07.2008)

постійно

Заступник Міністра - керівник апарату
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Прийняття відповідних нормативно-правових актів

7.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

7.1.

- профілактика неінфекційних захворювань, безпека факторів середовища життєдіяльності людини та формування здорового способу життя

7.1.1.

Підготовка матеріалів та участь у заходах, присвячених Всесвітньому дню без тютюну

травень

Управління громадського здоров'я

Підготовка матеріалів та участь у заходах

7.1.2.

Підготовка матеріалів та участь у заходах, присвячених «Дню здоров'я» з питань здорового харчування, профілактики гострих кишкових інфекційних хвороб, харчових отруєнь

протягом року

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Підготовка матеріалів та участь у заходах

7.2.

- профілактика інфекційних захворювань

7.3.

- імунопрофілактика

7.3.1.

Про затвердження методики щодо визначення потреби в імунобіологічних препаратах

березень

Управління громадського здоров'я
Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель

Прийняття наказу МОЗ

7.3.2.

За підтримки Дитячого Фонду ООН «ЮНІСЕФ» розробити комплексну інформаційну стратегію

березень

Управління громадського здоров'я
Дитячий Фонд ООН «ЮНІСЕФ»

Розробка рекомендацій

7.3.3.

Розглянути можливості поетапного розширення та змін національного календаря щеплень

квітень

Управління громадського здоров'я
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття нормативно-правового акту

7.3.4.

Привести у відповідність перелік проти показів відповідно до рекомендацій ВООЗ/ЮНІСЕФ

квітень

Управління громадського здоров'я
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Розробка рекомендацій

7.3.5.

За підтримки ВООЗ/ЮНІСЕФ удосконалити систему інформаційно-комп'ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів імунопрофілатики

травень

Управління громадського здоров'я
ДП «Укрвакцина»

Розробка рекомендацій

7.3.6.

Переглянути діючі та у разі необхідності внести зміни до діючих нормативно-правових актів стосовно удосконалення порядку проведення профілактичних щеплень

червень

Управління громадського здоров'я
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Прийняття нормативно-правового акту

7.3.7.

Здійснити аналіз результатів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями, керованих засобами імунопрофілактики

щоквартально

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Інформаційно-аналітичні матеріали

7.3.8.

За підтримки Дитячого Фонду ООН «ЮНІСЕФ» забезпечити розвиток потенціалу з комунікації з метою зміни поведінки для відповідних спеціалістів та для медичних фахівців на національному рівні

протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Управління громадського здоров'я
Дитячий Фонд ООН «ЮНІСЕФ»

Розробка рекомендацій

7.3.9.

Внесення змін до наказу МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10.10.2011 за № 1159/19897

протягом року

Управління громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Прийняття наказу МОЗ

8.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1.

- супровід та моніторинг державних програм

8.1.1.

Моніторинг виконання місцевих бюджетів з охорони здоров'я

щомісячно,
щокварталу

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.2.

- планування та фінансування видатків закладів та установ, віднесених до сфери управління МОЗ

8.2.1.

Аналіз фінансово-господарської діяльності державних підприємств, які знаходяться у сфері управління МОЗ

щокварталу

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.

- нормування і оплата праці, робота з місцевими бюджетами та планування і фінансування централізованих заходів

8.3.1.

Підготовка звітів про виконання паспортів бюджетних програмна 2012 рік

січень - лютий

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.2.

Моніторинг залучення власних надходжень закладами та установами охорони здоров'я

щомісячно

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.3.

Здійснення фінансування закладів охорони здоров'я, освіти, культури та науки, що підпорядковані МОЗ

щомісячно

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.4.

Моніторинг виконання місцевих бюджетів з охорони здоров'я

щомісячно,
щокварталу

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.5.

Аналіз фінансово-господарської діяльності державних підприємств, які знаходяться у сфері управління МОЗ

щокварталу

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.6.

Аналіз фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я, освіти, культури та науки, що підпорядковані МОЗ

щокварталу

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.7.

Моніторинг фінансування бюджетних та державних цільових програм, які знаходяться на виконанні у МОЗ, як головного розпорядника коштів

щокварталу

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.8.

Моніторинг оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та державних підприємств, які знаходяться у сфері управління МОЗ

протягом року

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.9.

Моніторинг фінансування державних цільових програм і комплексних заходів, які формуються за рахунок державного та місцевого бюджетів

протягом року

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.10.

Моніторинг оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та державних підприємств, які знаходяться у сфері управління МОЗ

протягом року

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.11.

Моніторинг фінансування державних цільових програм і комплексних заходів, які формуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, підготовка щоквартальних звітів щодо використання коштів з державного бюджету на виконання державних цільових програм

протягом року

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.12.

Аналіз штатних розписів закладів підпорядкованих МОЗ

протягом року

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.3.13.

Облік, контроль та аналіз залучених закладами та установами, що підпорядковані МОЗ, власних надходжень

постійно

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

8.4.

- капітальні вкладення, майнові відносини та діяльність державних підприємств

9.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ТА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

9.1.

- питання державних закупівель

9.1.1.

Здійснення моніторингу й аналізу потреб та інформації щодо заявок Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству, на закупівлю за кошти Державного бюджету України лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я у 2013 році

протягом року

Управління моніторингу державних цільових та державних закупівель

Інформаційно-аналітичні матеріали

9.1.2.

Здійснення моніторингу та аналізу залишків лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, закуплених за кошти Державного бюджету України на виконання державних програм та заходів для забезпечення закладів охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству

протягом року

Управління моніторингу державних цільових та державних закупівель
Структурні підрозділи МОЗ України
ДП «Укрвакцина»
ДП «Укрмедпостач»
ДУО «Політехмед»

Інформаційно-аналітичні матеріали

9.1.3.

Розгляд, у межах компетенції, Інформацій щодо предмета закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я, за бюджетні кошти у 2013 році, підготовлених постійними робочими групами МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель у встановленому порядку

протягом року

Управління моніторингу державних цільових та державних закупівель
Департамент економіки та ресурсного забезпечення
Управління бухгалтерського обліку

Інформаційно-аналітичні матеріали

9.1.4.

Розгляд та візування в межах компетенції договорів на поставку лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання, інших товарів, необхідних для виконання державних програм та заходів з охорони здоров'я, що закуповуються за бюджетні кошти 2013 року

після отримання акцептів від Комітету конкурсних торгів МОЗ України

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель
Структурні підрозділи МОЗ України
Постійні робочі групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель
ДП «Укрвакцина»
ДП «Укрмедпостач»
ДУО «Політехмед»

Візування договорів у межах компетенції при їх наявності

9.2.

- супровід та моніторинг державних програм

9.2.1.

Забезпечення діяльності Комітету з конкурсних торгів МОЗ України

протягом року

Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель

Підготовка необхідних матеріалів та документів

10.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, ОСВІТИ ТА НАУКИ

10.1.

- кадровий менеджмент та управління керівними кадрами галузі

10.1.1.

Затвердження кадрового резерву на посади керівників підприємств, установ і закладів основної номенклатури МОЗ України

I квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Узагальнення інформації, формування кадрового резерву

10.1.2.

Проведення атестації керівників державних підприємств, підпорядкованих МОЗ України

III квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Затвердження протоколів

10.1.3.

Робота із контрактами керівників державних підприємств, установ та підпорядкованих МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Погодження та затвердження контрактів

10.1.4.

Участь у формуванні та запровадженні програмного продукту інформаційно-аналітичної системи «Кадри»

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформування керівництва щодо випробування та системи «Кадри»

10.2.

- медичні та фармацевтичні кадри

10.2.1.

Проведення підсумків роботи з нагородження працівників галузі державними нагородами та відомчою відзнакою МОЗ України у 2012 році

I квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Узагальнення інформації,
підготовка звіту

10.2.2.

Проаналізувати роботу Центральної атестаційної комісії МОЗ України у 2012 році. Визначити показники атестованих відповідно до номенклатури закладів охорони здоров'я та у розрізі рівнів кваліфікаційних категорій і лікарських спеціальностей. Підготувати та затвердити графік роботи Центральної атестаційної комісії МОЗ України на 2013 рік

I квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Узагальнення інформації,
підготовка звіту,
затвердження графіків

10.2.3.

Провести організаційні заходи з працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів 2013 року, що навчались за державним замовленням. Забезпечити робочими місцями не менше 95% молодих спеціалістів

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Узагальнення інформації,
підготовка звіту

10.2.4.

Участь у формуванні та запровадженні програмного продукту інформаційно-аналітичної системи «Кадри»

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформування керівництва щодо випробування та системи «Кадри»

10.3.

- управління персоналом апарату та державної служби

10.3.1.

Обчислення загального стажу роботи та стажу державної служби, контроль за установленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Наказ МОЗ України

10.3.2.

Організація засідань комісій із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності службовців МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Затвердження протоколів

10.3.3.

Комп'ютерний облік електронних особових справ державних службовців першої - п'ятої категорії

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Надання електронної версії особових карток до Національного агентства України з питань державної служби

10.3.4.

Підготовка звітів про кількісний та якісний склад державних службовців центрального апарату МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Звіт, форма № 17
звіт, форма № 3-П
звіт, форма № 4-ПН
звіт, форма 4-ПН (факт)
звіт, форма № 5-ПН
звіт, форма № 6-ПВ
звіту форма 9-ДС
звіт по системі «Картка»

10.3.5.

Формування та запровадження програмного продукту інформаційно-аналітичної системи «Кадри»

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Звіт про випробування та введення системи «Кадри»

10.4.

- освіта

10.4.1.

Підготовка матеріалів та організація проведення засідання Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації

січень - липень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Затвердження МОЗ України галузевих критеріїв формування та розміщення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у ВНЗ IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України. Підготовка пропозицій до проекту рішення засідання Конкурсної комісії

10.4.2.

Узагальнення пропозицій виконавців державного замовлення, управлінь охорони здоров'я МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інших відомств (установ) щодо обсягів підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців у сфері охорони здоров'я, педагогічних і науково-педагогічних кадрів та їх затвердження

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Затвердження МОЗ України планів підготовки та підвищення кваліфікації

10.4.3.

Моніторинг організації навчально-виховного процесу, навчально-методичного забезпечення та рівня практичної підготовки у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Наказ МОЗ України

10.4.4.

Провести регіональні професійні конкурси серед студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів за спеціальностями: «Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична», «Фармація», «Лабораторна діагностика»

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Наказ МОЗ України

10.4.5.

Участь у формуванні та запровадженні програмного продукту інформаційно-аналітичної системи «Кадри»

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформування керівництва щодо випробування та системи «Кадри»

10.5.

- наука

10.5.1.

Формування планів науково-дослідних робіт підпорядкованих МОЗ України науково-дослідних установ, та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації відповідно до обсягів бюджетного фінансування на 2013 рік та укладання договорів на проведення наукових досліджень і розробок

I квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Затвердження планів науково-дослідних робіт та укладання договорів на проведення наукових досліджень і розробок

10.5.2.

Звітування керівників науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ України, про підсумки науково-практичної діяльності у 2012 році

I квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

10.5.3.

Погодження з Держінформнауки переліку наукових досліджень та розробок які будуть виконуватися у 2014 році

II квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Погодження з Держінформнауки переліку наукових досліджень та розробок

10.5.4.

Опрацювання пропозицій до Реєстру галузевих нововведень за результатами діяльності підвідомчих науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за 2012 рік

III квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Підготовка проекту Реєстру галузевих нововведень

10.5.5.

Розробка порядку приймання результатів наукової діяльності підпорядкованих МОЗ України науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у 2013 році та планування наукової тематики на 2014 рік

жовтень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Наказ МОЗ України

10.5.6.

Участь у організації та проведенні науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інноваційної діяльності у сфері охорони здоров'я»

жовтень

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Рішення конференції

10.5.7.

Опрацювання пропозицій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів і науково-дослідних установ до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році

IV квартал

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

підготовка Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році

10.5.8.

Здійснення поточного контролю за виконанням наукових досліджень і розробок у підпорядкованих МОЗ України науково-дослідними установами, та ВМНЗ IV рівня акредитації

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Доповідна записка керівнику структурного підрозділу

10.5.9.

Висвітлення у засобах масової інформації досягнень вітчизняної медичної науки та їх ролі у реформуванні системи охорони здоров'я

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Монографії, наукові статті, методичні рекомендації, інформаційні листи

10.5.10.

Участь у заходах, які здійснюються МОНмолодьспорту України, НАН та НАМН України з питань реалізації державної науково-технічної політики

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформування керівництва Департаменту

10.5.11.

Участь у формуванні та запровадженні програмного продукту інформаційно-аналітичної системи «Кадри»

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Інформування керівництва щодо випробування та системи «Кадри»

11.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

11.1.

- запобігання та протидія корупції

11.1.1.

Підготовка інформаційно-аналітичної довідки про притягнутих працівників сфери охорони здоров'я до юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у 2012 році

січень

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Інформаційно-аналітичні матеріали

12.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12.1.

- координація правової роботи та експертиза нормативно-правових актів

12.1.1.

Інформувати Міністра про дотримання структурними підрозділами апарату МОЗ України вимог законодавства під час підготовки проектів наказів МОЗ України, договорів, контрактів тощо

щоквартально

Юридичне управління

Інформаційно-аналітичні матеріали

12.1.2.

Здійснити перевірки стану правової роботи на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України

відповідно до графіку

Юридичне управління

Здійснення перевірок

12.1.3.

Забезпечити систематичний контроль за виконанням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, щодо здійснення постійного перегляду виданих нормативно-правових актів

постійно

Юридичне управління

Забезпечення здійснення систематичного контролю

12.2.

- договірна робота та правове забезпечення

12.2.1.

Контроль за реєстрацією договорів (контрактів), крім трудових, виконанням договірних зобов'язань

постійно

Юридичне управління

Забезпечення здійснення контролю

12.2.2.

Забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів МОЗ України у разі невиконання договірних зобов'язань

постійно

Юридичне управління

Забезпечення здійснення захисту

12.3.

- представництво в судах

12.3.1.

Здійснення разом із структурними підрозділами апарату МОЗ України аналізу результатів господарської діяльності МОЗ України, вивчення причин та умов виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості

за результатами перевірок

Юридичне управління

Забезпечення здійснення аналізу

12.3.2.

Ведення реєстру судових справ МОЗ України

постійно

Юридичне управління

Забезпечення ведення реєстру

12.3.3.

Аналіз результатів претензійно-позовної роботи МОЗ України та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, узагальнення судової практики

постійно

Юридичне управління

Забезпечення здійснення аналізу

13.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

13.1.

- документозабезпечення та контроль

13.1.1.

Проведення перевірки стану діловодства у структурних підрозділах МОЗ України з урахуванням роботи у Системі електронного документообігу (далі - СЕД)

лютий

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Проведення перевірки

13.1.2.

Перегляд Інструкції з діловодства та внесення відповідних змін з урахуванням повноцінного функціонування СЕД

червень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Перегляд інструкції

13.1.3.

У разі доручення керівництва організувати виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»

листопад

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Затвердження методики

13.1.4.

Проведення перевірки роботи з документами «ДСК» у структурних підрозділах МОЗ України

IV квартал

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Проведення перевірки

13.1.5.

Проведення аналізу стану виконання актів та доручень Президента України, рішень РНБО України та готувати аналітичні довідки, звіти до апарату РНБО України та Секретаріату КМУ

щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Проведення аналізу

13.1.6.

Здійснення моніторингу за виконанням завдань на виконання актів законодавства у структурних підрозділах Міністерства та надання пропозицій щодо винесення проблемних питань на розгляд апаратних нарад

постійно

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Проведення моніторингу

13.1.7.

Участь у комплексних перевірках МОЗ України щодо виконання актів законодавства

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення,
структурні підрозділи міністерства

Проведення перевірок

13.1.8.

Координація запровадження СЕД у апараті МОЗ України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Запровадження СЕД

13.2.

- робота із зверненнями громадян та архів

13.2.1.

Проведення перевірки стану організації зі зверненнями громадян у структурних підрозділах МОЗ України з урахуванням роботи у СЕД

березень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Проведення перевірки

13.2.2.

Перегляд Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та внесення відповідних змін з урахуванням повноцінного функціонування СЕД

березень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Внесення відповідних змін до наказу

13.2.3.

Підготовка статистичних, інформаційних та аналітичних матеріалів: «Аналіз звернень громадян до МОЗ України»

щокварталу

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

13.2.4.

Проведення науково-технічного упорядкування документів МОЗ України, що складають Національний архівний фонд

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Передача документів до Національного архівного фонду

13.3.

- інформаційно-аналітичне забезпечення та організація доступу до публічної інформації

13.3.1.

Підготовка інформаційних матеріалів про взаємодію МОЗ України та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

щомісячно

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.3.2.

Підготовка інформаційних матеріалів про виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 29 грудня 2009 року № 1124 «Про рішення РНБО від 29.12.2009 «Про стан соціально-демографічного розвитку охорони здоров'я і ринку праці в Україні»

щокварталу

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.3.3.

Підготовка інформаційних матеріалів про забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я

щокварталу

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.3.4.

Підготовка інформаційних матеріалів про підсумки діяльності галузі

щокварталу

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.3.5.

Підготовка інформаційних матеріалів про виконання Загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності до 2015 року

щокварталу

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.3.6.

Доповнити розділ «Публічна інформація» веб-сайту МОЗ підрозділами «Найчастіші питання та відповіді», «Пам'ятка підпорядкованим організаціям щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Відмінності запиту на інформацію і звернень громадян»

I півріччя

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Розміщення на ВЕБ-сайті МОЗ

13.3.7.

Підготовка матеріалів розділу «Охорона здоров'я» для формування щорічної аналітичної доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна»

серпень - вересень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.3.8.

Поповнення підрозділу «Облік публічної інформації» на веб-сторінці МОЗ - розділу «Доступ до публічної інформації» реєстрами вхідних-вихідних документів Міністерства охорони здоров'я, що будуть оновлюватися відповідно до п. 2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Розміщення на ВЕБ-сайті МОЗ

13.3.9.

Ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення про основні права, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» шляхом розміщення у відповідному розділі веб-сайту гіперпосилань на тематичні статті, виступи, коментарі, тощо

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Розміщення на ВЕБ-сайті МОЗ

13.4.

- забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю


- інформаційно-організаційне та документальне забезпечення зв'язків з Верховною Радою України

13.4.1.

Підготовка збірника нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я:
2012 рік
перше півріччя 2013 року

січень
липень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Опублікування матеріалів

13.4.2.

Моніторинг виконання орієнтовного плану законопроектної роботи на 2013 рік

грудень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Офіційне подання звіту (лист від № )

13.4.3.

Підготовка брошур:
«Інформаційно-аналітична довідка про взаємодію Міністерства охорони здоров'я України з Верховною Радою України I-II сесій ВРУ VII скликання»
знаменні і пам'ятні дати Верховної Ради України

через два тижні після закінчення I та II сесій ВРУ VII скликання щомісяця

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Опублікування матеріалів

13.4.4.

Підготовка та подання до Мін'юсту звіту про стан підготовки законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та ініційовано Прем'єр-міністром України після затвердження орієнтовного плану законопроектної робіт

щомісяця до 20 числа

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Офіційне подання звіту (лист від № )

13.4.5.

Інформування Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України про основні заходи МОЗ України, які заплановані на поточний місяць, у т.ч. про науково-практичні форуми та виставки

щомісяця до 25 числа

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційна довідка

13.4.6.

Підготовка та подання аналітичних матеріалів про виконання рекомендацій Верховної Ради України за підсумками проведення «Днів Уряду» та парламентських слухань

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційна довідка

13.4.7.

Підготовка та подання аналітичних матеріалів про виконання рекомендацій комітетів Верховної Ради України за підсумками проведення комітетських слухань

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційна довідка

13.4.8.

Підготовка та подання аналітичних матеріалів про виконання рекомендацій комітетів Верховної Ради України за підсумками проведення комітетських слухань

за потреби

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційна довідка

13.4.9.

Підготовка та подання аналітичних матеріалів, копій проектів законів України та постанов Верховної Ради України керівництву Міністерства:
для супроводу проектів законів України та постанов Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України
для участі у роботі Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України у разі розгляду законопроектів з питань охорони здоров'я
для участі у роботі інших комітетів Верховної Ради України у разі розгляду законопроектів з питань охорони здоров'я

кожного пленарного тижня протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.4.10.

Забезпечення супроводу у комітетах Верховної Ради України проектів законів України з питань охорони здоров'я

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали;
організація участі спеціалістів

13.4.11.

Забезпечення взаємодії з Апаратом Верховної Ради України та Департаментом забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Оперативне вирішення питань забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами та участі спеціалістів у заходах

13.4.12.

Підготовка та подання до Кабінету Міністрів України та комітетів Верховної Ради України експертних висновків до законопроектів з питань охорони здоров'я

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Офіційне подання експертних висновків (лист від № )

13.4.13.

Підготовка та подання до Кабінету Міністрів України інформації з питань удосконалення взаємодії між Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, покращання законопроектної роботи (доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2010 року № 16632/59/1-10)

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.4.14.

Підготовка та подання аналітичних матеріалів для участі керівництва Міністерства у парламентських, комітетських слуханнях, Годинах запитань до Уряду, звітів Тимчасових слідчих комісій у Верховній Раді України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

13.4.15.

Моніторинг:
реєстрації законопроектів з питань охорони здоров'я у Верховній Раді України
результатів розгляду законопроектів з питань охорони здоров'я у комітетах Верховної Ради України
експертних висновків до законопроектів з питань охорони здоров'я Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України
результатів розгляду законопроектів з питань охорони здоров'я на пленарних засіданнях Верховної Ради України
результатів розгляду законопроектів з пропозиціями (вето) Президента України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали


- інформаційно-організаційне та документальне забезпечення зв'язків з громадськістю та ведення соціального діалогу

13.4.16.

Організація електронного громадського обговорення проектів актів законодавства: законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України шляхом розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України та Кабінету Міністрів України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Забезпечення оприлюднення проектів

13.4.17.

Здійснення заходів МОЗ України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Виконання плану заходів

13.4.18.

Сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Міністерства, підпорядкованих закладів та установ

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Забезпечення умов для проведення громадської експертизи

13.4.19.

Забезпечення вивчення громадської думки стосовно діяльності Міністерства, підпорядкованих МОЗ України закладів та установ шляхом:
опитування громадськості через офіційний веб-сайт Міністерства
організації проведення соціологічних досліджень

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Підготовка звіту

13.4.20.

Забезпечення удосконалення структури та інформаційного наповнення офіційного веб-сайту МОЗ України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Оперативне внесення змін до структури сайту

13.4.21.

Забезпечення взаємодії з консультативно-дорадчими органами при МОЗ України - громадськими радами

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Підготовка звіту

13.4.22.

Забезпечення підготовки матеріалів та участі представників МОЗ України у засіданнях з питань виконання Генеральної угоди

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Підготовка відповідних матеріалів

13.4.23.

Забезпечення підготовки та проведення зустрічей представників Міністерства та Профспілки працівників охорони здоров'я України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Звіт про проведену роботу

13.4.24.

Забезпечення виконання Генеральної угоди на 2013-2015 роки

у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційна довідка

13.4.25.

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань Національної тристоронньої соціально-економічної ради

за окремим планом - відповідно до плану засідань НТСЕР

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Протокол засідання

13.5.

- інформаційно-організаційне та документальне забезпечення роботи апарату МОЗ України

13.5.1.

Підготовка порядку денного тематичних та оперативних апаратних нарад

щотижня
(понеділок -
вівторок)

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Затвердження порядку денного

13.5.2.

Підготовка списку учасників тематичних та оперативних апаратних нарад

щотижня
(понеділок -
вівторок)

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Затвердження списку учасників

13.5.3.

Забезпечення керівництва Міністерства інформаційно-аналітичними матеріалами до тематичних та оперативних апаратних нарад

щотижня
(середа -
четвер)

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Інформаційно-аналітични матеріали

13.5.4.

Підготовка протоколів тематичних та оперативних апаратних нарад

щотижня
(четвер -
п'ятниця)

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Затвердження порядку денного

13.5.5.

Контроль підготовки рішень тематичних апаратних нарад

протягом 5 днів після наради

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Затвердження рішення

13.5.6.

Підготовка звіту з питань організації роботи апарату МОЗ України:
у 2012 році
у першому півріччі 2013 року

січень
липень

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Затвердження порядку денного

13.5.7.

Участь у підготовці та проведенні засідань Колегії МОЗ України

протягом року

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення

Затвердження порядку денного

14.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗОВНІШНІХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

14.1.

- міжнародні договори, євроінтеграція та систематизація законодавства

14.1.1.

Координація виконання галузевих заходів, пов'язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу

постійно

Відділ зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

Здійснення координації

14.1.2.

Сприяння залученню коштів міжнародних багатосторонніх та двосторонніх донорів до проектів міжнародної технічної та фінансової допомоги сфері охорони здоров'я

постійно

Відділ зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

Міжнародна співпраця

14.1.3.

Координація роботи із Всесвітньою організацією охорони здоров'я; Дитячим фондом ООН; Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА); Спільною комісією ФАО/ВООЗ із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус; Міжнародною Федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі

постійно

Відділ зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

Здійснення координації

14.1.4.

Координація в межах компетенції роботи в рамках двосторонніх комісій з питань торговельно-економічного співробітництва

постійно

Відділ зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

Здійснення координації

14.1.5.

Участь в організації стажування у Німеччині у рамках Українсько-Німецького партнерства у сфері акушерства та перинатальної медицини

постійно

Відділ зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

Проведення стажування

14.1.6.

Підготовка та укладання міжнародних договорів у сфері охорони здоров'я

постійно

Відділ зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

Укладання договорів

14.1.7.

Співпраця з ВООЗ, країнами-членами Європейського союзу, іншими міжнародними організаціями та науковими установами з питань впровадження міжнародних підходів до стандартизації медичної допомоги в Україні

протягом року

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Здійснення співпраці

14.1.8.

Співпраця з ВООЗ, країнами-членами Європейського союзу, іншими міжнародними організаціями та науковими установами з питань раціональної фармакотерапії, моніторингу асортименту споживання лікарських засобів та цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення

протягом року

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Здійснення співпраці

14.1.9.

Надання до Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку (WMDA) щорічного звіту щодо діяльності Всеукраїнського реєстру донорів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) МОЗ України

протягом року

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Управління лікарських засобів та медичної продукції

Здійснення співпраці

14.2.

- заходи з питань взаємодії з іншими міністерствами та відомствами

14.2.1.

Спільно з МОНмолодьспорту України участь у проведенні ліцензування та акредитації вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, забезпечення розроблення, оновлення і впровадження галузевих стандартів вищої освіти

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Розробка та опрацювання спільних актів, інформування керівництва

14.2.2.

Спільно з Мінекономрозвитку затвердження обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Розробка та опрацювання спільних актів, інформування керівництва

14.2.3.

Спільно з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України взяти участь у виконанні заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 780-р

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Розробка та опрацювання спільних актів, інформування керівництва

14.2.4.

Взаємодія з НАМН України, проблемними комісіями МОЗ України та НАМН України щодо здійснення координації наукових досліджень з пріоритетних напрямів медичної науки та удосконалення інноваційних процесів у галузі

протягом року

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Розробка та опрацювання спільних актів, інформування керівництва

15.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

15.1.

- бухгалтерський облік

15.2.

- зведена звітність та методологія бухгалтерського обліку

16.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

16.1.

Забезпечення взаємодії з Держфінінспекцією України в частині погодження планів внутрішнього аудиту на півріччя (п. 2.9 Стандартів діяльності з внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247), та доведення до Держфінінспекції України рішення щодо проведення позапланового внутрішнього аудиту з метою запобігання дублювання

червень,
грудень

Відділ внутрішнього аудиту

Погодження з Держфінінспекцією України планів роботи Відділу внутрішнього аудиту на півріччя. Інформування Держфінінспекції України про початок позапланових внутрішніх аудитів

16.2.

Забезпечення подання до Держфінінспекції України звітності про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за встановленою формою та у визначені законодавством терміни (п. 16 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001)

липень
січень 2014 року

Відділ внутрішнього аудиту

Надання звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту до Держфінінспекції України

16.3.

Забезпечення розгляду, узагальнення та реалізації матеріалів державних фінансових аудитів, проведених Рахунковою палатою України та Держфінінспекцією України, з метою своєчасного усунення порушень та недоліків, вжиття необхідних заходів за встановленими фактами зловживань та фактів порушень, допущених у використанні бюджетних коштів установами та організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту структурні підрозділи МОЗ України

Внесення на колегію або нараду інформації щодо результатів державних фінансових аудитів, проведених Рахунковою палатою України та Держфінінспекцією України, відповідно до рішення керівництва

16.4.

Проведення внутрішніх аудитів відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 та Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 207

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту

Аудиторські звіти та рекомендації, спрямовані на усунення усіх встановлених недоліків, порушень, відхилень та удосконалення системи управління підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

16.5.

Ведення бази, яка містить дані щодо об'єктів внутрішнього аудиту МОЗ України

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту

База даних, яка містить інформацію щодо найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит, відомості про стан реагування на висновки та рекомендації за результатами внутрішнього аудиту, відомості щодо здійснення контрольних заходів Держфінінспекцією, її територіальними органами та Рахунковою палатою України

16.6.

Здійснення моніторингу використання в регіонах виробів медичного призначення, лікарських засобів, поставлених в централізованому порядку, які закуплені за кошти державного бюджету

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту
Структурні підрозділи МОЗ України
ДУО «Політехмед»
ДП «Укрмедпостач МОЗ України»
ДП «Укрвакцина МОЗ України»

Інформування керівництва з питань стану раціонального використання в регіонах виробів медичного призначення, лікарських засобів, поставлених в централізованому порядку, які закуплені за кошти державного бюджету

16.7.

Здійснення моніторингу введення в експлуатацію медичного обладнання, закупленого в централізованому порядку за кошти державного бюджету

протягом року

Відділ внутрішнього аудиту
Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель
Структурні підрозділи МОЗ України
ДУО «Політехмед»
ДП «Укрмедпостач МОЗ України»
ДП «Укрвакцина МОЗ України»

Інформування керівництва з питань стану використання медичного обладнання, закупленого в централізованому порядку за кошти державного бюджету

Заступник Міністра -
керівник апарату


Р. Богачев

{Текст взято з сайту МОЗ http://www.moz.gov.ua/}вгору