Документ v23_2841-15, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2015

ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2015  № 23/2

Про початок проведення в Державній виконавчій службі України перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Відповідно до Закону України "Про очищення влади" (далі - Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та абзацу п'ятого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, НАКАЗУЮ:

1. Провести в Державній виконавчій службі України перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка) щодо керівників та заступників керівників структурних підрозділів Державної виконавчої служби України, визначивши днем початку проведення перевірки 15 квітня 2015 року.

2. Визначити відділ кадрової роботи та державної служби Управління організаційного та кадрового забезпечення Державної виконавчої служби України (Котляр Н.Д.) відповідальним за проведення перевірки.

3. Відділу кадрової роботи та державної служби Управління організаційного та кадрового забезпечення Державної виконавчої служби України (Котляр Н.Д.) забезпечити ознайомлення керівників та заступників керівників структурних підрозділів Державної виконавчої служби України, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) з цим наказом та забезпечити оприлюднення його на офіційному веб-сайті Державної виконавчої служби України.

4. Керівникам та заступникам керівників структурних підрозділів Державної виконавчої служби України у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до відділу кадрової роботи та державної служби Управління організаційного та кадрового забезпечення Державної виконавчої служби України власноручно написану заяву про те, що до нього застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 або 2.

5. Відділу кадрової роботи та державної служби Управління організаційного та кадрового забезпечення Державної виконавчої служби України протягом трьох днів після одержання заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з ліквідації

П.С. КоцюбинськийДодаток 1
до наказу Державної виконавчої
служби України
15.04.2015  № 23/2


____________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника органу, до повноважень якого відноситься звільнення з посади особи, щодо якої проводиться перевірка)
____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, щодо якої проводиться перевірка)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Я, ________________________________________________________________________________ _______________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.

___ ____________ 20__ р.

____________
(підпис)Додаток 2
до наказу Державної виконавчої
служби України
15.04.2015  № 23/2


____________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника органу, до повноважень якого відноситься звільнення з посади особи, щодо якої проводиться перевірка)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, щодо якої проводиться перевірка)

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Я, ________________________________________________________________________________ ______,
(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю, що заборони, визначені частиною ________________________________________________________________________________ _________
(третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовуються щодо мене.

________________________________________________________________________________ _________
(зазначається, яка саме заборона застосовується)
________________________________________________________________________________ _________

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік.

___ ____________ 20__ р.

____________
(підпис)

{Текст взято з сайту Державної виконавчої служби http://www.dvs.gov.ua}вгору